Púť do Čiech

Milované sestry SKr,

v piatok Najsvätejšieho Srdca P Ježiša sme boli pri hrobe Aničky Bohuslavy Tomanovej a v sobotu Nepoškvrneného Srdca P. Ježiša sme boli pri Filomene v Českomoravskej Fatime. Na obidvoch týchto miestach sme odovzdali tieto intencie sv. omší:

Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša pre všetkých, ktorým Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sľúbilo modlitbu, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša pre všetkých, ktorí ublížili rodinám   Spoločenstva Kráľovnej rodiny i tým, ktorým ublížili rodiny  Spoločenstva Kráľovnej rodiny, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

Za našich novokňazov som poslala intencie sv. omší na misijné diela a dáme im to ako darček za naše SKr.

S veľkou vďakou a láskou M. Ľubomíra.