Stretnutie 27-Január 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

Srdečne Vás pozývam na Novoročné stretnutie v kostole Svätej Rodiny.

Prosba o milosť dobrého života.

pondelok 27. január 2019

17,25h       Biblický Radostný ruženec

18,00h      Svätá omša

                   Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40h     Stretnutie SKr v Pastoračnom centre.

Súčasťou stretnutia bude vyťahovanie sv. patrónov SKr na rok 2020 a mená sestier SKr za ktoré sa budeme navzájom modliť.

Z dôvodu krátkeho času duchovného stretnutia prosím, aby sme so sebou neprinášali jedlo.

Milostiplný Nový Rok 2020. S láskou Mária Ľubomíra, SKr