Stretnutie 02. marec 2020

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

Srdečne Vás pozývam na modlitbu v pôste v kostole Svätej Rodiny.

Úcta k Najsvätejšej Krvi Ježišovej.

pondelok 2. marec 2020

17,25h  Fatimský Bolestný ruženec

18,00h      Svätá omša

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre

na tému duchovný a modlitbový život

podľa odporúčaní SKr.

Z dôvodu Pôstu a krátkeho času duchovného stretnutia prosím,

aby sme so sebou neprinášali jedlo.

Požehnaný čas Pôstneho obdobia 2020.

S láskou Mária Ľubomíra, SKr.