Požehnané vianoce 2019

Aký darček dávame Ježiškovi k narodeninám?

Dajme mu svoju únavu, slabosť i úzkosť a predovšetkým dajme mu všetky svoje hriechy.

On ich ako Najlepší Človek objíme

a ako Pravý BOH premení na Slávu svojej Lásky.

Požehnaný Vianočný čas a Milostiplný Rok 2020 Vám za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny vyprosuje M. Ľubomíra.