Stretnutie-16-december-2019

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

 

Srdečne Vás pozývam na spoločné stretnutie v kostole Svätej Rodiny:

Adventná modlitba

Úcta k Ježišovi v lone Márie

pondelok 16. decembra 2019

17,25h  Fatimský Radostný ruženec

18,00h      Svätá omša

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre – Valné zhromaždenie SKr za rok 2019.

Advent je čas pokánia a modlitby, prosím, aby sme so sebou neprinášali jedlo a sladkosti.

Požehnaný Advent. S láskou Mária Ľubomíra, SKr