Za Božiu Lásku v našich rodinách

Kostol Návštevy Panny Márie; Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

.

Sviatok P. Márie Kráľovnej; 22. august 2022, pondelok

Pozývame Vás na duchovnú obnovu

a modlitbu za spoznanie Božej Lásky v našich rodinách

pri milostivom obraze Svätej Rodiny

.

10,00h – 20,00h ;

10 hodín v prítomnosti Sviatosti Oltárnej

10,00

Modlitba P. Piusa OP

Radostný Ruženec; Ruženec Svetla

Modlitby na príhovor sv. Dominika

12,30

Tichá adorácia

14,00

Bolestný Ruženec

Hodina Božieho Milosrdenstva

Modlitby na príhovor sv. Jozefa

Modlitby k Márii Kráľovnej rodiny

17,45

Vešpery

18,00

Slávnostný ruženec

18,30

Svätá omša, P. Pius OP

Možnosť sv. spovede