Púť lásky

Naša Mária Timoteja sa v posledných rokoch nemohla osobne zúčastniť stretnutí Spoločenstva Kráľovnej rodiny, preto vymyslela modlitbovú a telefonickú púť lásky nášho SKr.

Nech je táto Púť lásky vyjadrením úcty Menu Mária našej Kráľovnej rodiny.