Pozvánka – Banská Štiavnica – Modlitby za rodiny a úctu k životu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Banská Štiavnica

 

Pozývame Vás na Modlitby za rodiny a úctu k životu i Božie Požehnanie pre Slovensko pri návšteve pápeža Františka  do farského kostola Nanebovzatia P. Márie 

v nedeľu 22. augusta 2021 v roku sv. Jozefa a sv. Dominika

.

10,30h sv. omša  

.

Modlitby pred Sviatosťou Oltárnou

.

12,00   Anjel Pána Rozjímavý ruženec k Sedembolestnej patrónke Slovenska

13,00   Tichá adorácia

14,00   Modlitby na príhovor sv. Jozefa

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva

16,00   Modlitby na príhovor sv. Dominika

17,00   Rozjímavý Slávnostný ruženec

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou pred večernou sv. omšou