Mária Janka J. v Spoločenstve Kráľovnej rodiny

Do SKr som prišla na milé neformálne pozvanie zakladateľky Márie Ľubomíry v roku 2014. Zo začiatku som sa zúčastňovala stretnutí  ako sympatizantka SKr. Neskôr som sa stala členkou spoločenstva.

Bolo príjemné stretávať sa na modlitbách s milými ženami, niektoré som poznala už predtým, s ďalšími som sa zoznámila. Okrem stretnutí v Bratislave sú pre mňa nezabudnuteľné každoročné stretnutia na sviatok Panny Márie Kráľovnej 22.augusta. V pamäti mi najviac utkvelo stretnutie SKr v Smižanoch – bolo to vo Svätom roku Milosrdenstva, vyhláseným sv. Otcom Františkom. Niekoľko dní sme tu boli ubytované, v tichu sme zotrvávali na modlitbe a účasti na svätých omšiach.

Veľmi sa mi páči, že sa vieme spoločne zomknúť k modlitbe v prípade problémov alebo zdravotných ťažkostí niektorej z členiek. V SKr som sa veľa naučila, hlbšie som sa začala zamýšľať nad zastaveniami Krížovej cesty a tajomstvami svätého ruženca, keď sme tvorili vlastný ruženec SKr  a Krížovú cestu SKr.

Potešil ma aj empatický postoj členiek a odsúhlasenie príspevku na podporu afrického študenta v kňazskom seminári cez Pápežské misijné diela. Dúfajme, že bude úspešne študovať a neskôr bude prospešný pre cirkev.

Posledné roky sú pre mnohých veľmi ťažké z dôvodu pandémie ochorenia covid 19. Pandémia ľudí zasiahla v rôznych životných obdobiach, u mnohých došlo aj k zhoršeniu duševného zdravia. Vďaka Bohu, mali sme možnosť telefonicky sa kontaktovať a aj možnosť denne sa zúčastňovať na streamovaných svätých omšiach a tiež cez TV LUX.

Nech všetko slúži na Slávu Božiu, aby sme – všetky sestry nášho SKr – s celými našimi rodinami mohli prísť do Neba.

M. Janka Juríková, 2. júla 2021