Modlitby za kňazov

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

*

Pozývame Vás na Modlitby za KŇAZOV

pri  Trnavskej Panne a Matke Márii

*

piatok 24.júna 2022

slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

v Trnavskej arcidiecéze slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa

a deň MODLITIEB ZA KŇAZOV

*

14,00h Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

               Hodina Božieho Milosrdenstva

15,15     Posvätný ruženec pred sv. omšou

16,00    Svätá omša

               Po svätej omši modlitby k sv. Jánovi Krstiteľovi

               a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie.

17,45     Posvätný ruženec pred svätou omšou

18,30    Svätá omša

——

Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Kostol Návštevy Panny Márie

Pozývame Vás na Modlitby za kňazov

vo štvrtok, 30.júna 2022

16,00 – 20,00h

Možnosť sv. spovede P. Pius OP

16, 00h    Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

                   a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

17,45       Vešpery

18,00       Fatimský ruženec Svetla

18,30       Svätá omša

19,30       Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou