Svedectvo o sestre Renátke

Báseň k 50. narodeninám pre mamku.

9. apríl 2022

.

Milá naša mamička,

kto by povedal, že už aj viacnásobná babička.

Zozadu vyzeráš ako pekná dvadsiatnička,

spredu ako zrelá tridsiatnička.

Kalendár však neoklameš, päťdesiatka je vek,

ktorý presne dnes oslavuješ.

.

Životom si letíš ľahko ako včielka,

bola si dokonca aj pionierka.

Hektáre sena odhrabané máš,

na výchovu Martinka a Danka veľmi rada spomínaš.

A keď si pri kríži pásla býčka,

skoro stále padla jedna knižka.

.

V Hradisku si vyrastala,

za parobka z Repaš sa vydala.

Cesta do Pavľan bola pre Teba vždy krutá,

nikdy by si nevravela, že po nej budeš chodiť zvyšok života.

.

Vyučená čašníčka,

mladá živnostníčka,

ale hlavne na plný úväzok mamička.

.

Jedna maturita Ti nestačila,

preto hneď dve si si dorobila.

.

Všetko „čo sa v škôlke naučíš“,

pri svojich vnúčatách zúročíš.

Detičky Ťa obľubujú,

darčekmi stále obklopujú.

.

Keď Ťa doma nájsť nevieme,

stačí keď do kostola zájdeme.

Kurátorka, lektorka, organizátorka,

aj vďaka Tebe je v kostole príjemná atmosférka.

.

Aby si taxikára na sväté omše nepotrebovala,

veľký darček si od manžela svojho dostala.

Na červenom skútri budeš cesty druhej a tretej triedy brázdiť,

Oci prosím Ťa nauč ju v prvom rade brzdiť.

.

Veľa šťastných kilometrov Ti prajeme,

neskôr sa spolu s Tebou prevezieme.

(poznámka: dve Renátkine dcéry čakajú bábätko, preto sa na skútri prevezú neskôr)

.

Tiež Ti chceme popriať k životnému jubileu

veľa Božieho požehnania, zdravia, šťastia, lásky,

aby si na tvári mala len veselé vrásky.

Aby si stretávala a spoznávala samých dobrých ľudí

a úsmev na Tvojej tvári, nech sa každý deň prebudí.

.

Na záver už len doplním toľko,

ľúbime Ťa a za všetko ĎAKUJEME MAMKO!!!

.

Mame Renátke manžel Jozef s najmladšou dcérou Natálkou,

dcéra Renátka s manželom Stankom, vnučkami Barborkou, Paulínkou a  bábätkom,

syn Jozef s manželkou Ľudkou,

za všetkých napísala:

dcéra Romanka s manželom Petrom, vnučkou Šarlotkou a bábätkom.

.

Natálkina prosba pri spoločných modlitbách na svätej omši:

PROSÍME ZA MAMKU, OCKA

A NAŠU RODINU,

ABY SME SA VIAC A VIAC ZBLIŽOVALI S BOHOM.

*****

(Renátka 50 rokov, Vyšné Repaše, 9.4.2022, P. Rajmund OP)
.

Milá Renátka, a môjmu srdcu blízka, celá Vaša rodina,

ďakujem, že môžem byť medzi vami.

Väčšina z nás sme sa stretli, tu vo Vyšných Repašoch, na milej oslave Tvojich tridsiatich narodenín. Nikto z nás vtedy nevedel aký život Ťa čaká nasledujúcich 20 rokov. Vtedy to vedel iba BOH. A teraz pri oslave tvojej päťdesiatky sa už aj my môžeme tešiť a v duchovnom zmysle aj ochutnať z ovocia Tvojho života. Dobrý strom poznáme podľa dobrého ovocia.

Tvoj dobrý život Renátka, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj dobrý život Tvojho Jožka, tiež poznáme po dobrom ovocí: Stačí sa pozrieť na rodiny Vašich detí …

        A vzácna je aj Vaša širšia rodina: rodičia, kmotrovci, súrodenci s rodinami, kamaráti, známi, kolegovia. Je veľa tých čo sa s Vami radi stretávajú, lebo chcú ochutnať z dobrého ovocia Vášho života.

        Ako som počul a teraz to môžem aj vidieť, v posledných rokoch by aj steny tohto kostola mohli veľa rozprávať o dobrých skutkoch, ťažkej a ochotnej práce, Vašej rodiny, na obnove tohto kostola.

        Prečo je to tak? Prečo Vaša rodina prináša dobré ovocie, pre Vás, pre túto farnosť, pre Vaše širšie okolie? Mohli by ste to zvládnuť sami? Určite nie. Je to tak preto lebo prijímate Božie požehnanie. Bez Božieho Požehnania sú márne naše namáhania. A Vaše namáhania nie sú márne, pretože prijímate Božie Požehnanie. Dôkazom toho je aj táto svätá omša. Prišli ste, prišli sme, pre Božie požehnanie:

Nasledujúce slová vyberám z kázne, ktorá je uverejnená na facebookovej stránke Trnavskej diecézy z 20. januára minulého roka:

Čím človek viac Bohu dôveruje tým je aj viac otvorený Božej pomoci.

A čo to vlastne znamená žehnať? Žehnať znamená zosielať dobro. Priať dobro, Božie dobro. A tým, že sme pokrstení, ako hovorí písmo, máme účasť na kráľovskom kňazstve, tak môžeme požehnávať – rodičia svojím deťom, manželia navzájom … Tiež nám Ježiš hovorí, žehnajte tým, ktorí vás nenávidia. Tým zastavujeme moc zla.

Špeciálne požehnanie je kňazské požehnanie. A akú hodnotu má kňazské Požehnanie? Jednoducho môžeme povedať, že kňaz je „expert“ na požehnanie. Kňazské požehnanie má obrovskú moc. Žehnanie spôsobuje to, že veci sa dávajú do pohybu, aby mali vzájomne súvis, aby to držalo spolu. Mohli by sme to prirovnať k malte. Vy ste odborníci na stávanie domov a viete to lepšie ako ja, že môžem postaviť dom, ale keď tam nedám tú maltu tak to nebude držať spolu.

Požehnanie spôsobuje, že tie jednotlivé životné udalosti, ktoré sú, ktoré prežívame, sa nejakým spôsobom skĺbia do jednoty. Preto aj keď máme narodeniny tak nám želajú, šťastie, zdravie a Božie požehnanie. Človek môže robiť, starať sa, zodierať sa aj pre správne veci, ale pokým tam požehnanie nie je, tak sa to začína rúcať. Chýba tam niečo, čo všetko drží spolu. Tak je to aj v bežnom živote. Potrebujeme požehnanie. A kňaz tým, že je vysvätený, koná v osobe Ježiša Krista. Milosť, ktorá prichádza cez neho – to je milosť Ježiša Krista. Vždy keď kňaz požehnáva tak požehnáva sám Ježiš Kristus. Ako magnet priťahuje a sústreďuje, tak Požehnaním sa všetko dáva do pohybu a jednotlivé komponenty sa dávajú do poriadku. Potrebné je požehnanie, aby to držalo spolu, aby to malo zmysel.

Vypočujme si malú časť z toho čo povedal Pán Ježiš mystičke Terézii Neumannovej. Sú to veľmi silné veci. Pán Ježiš hovorí:

„Keď kňaz požehnáva, ja požehnávam. Vtedy vychádza z môjho Srdca nesmierny prúd milosti do duše, aby ju celkom naplnilo, preto maj otvorené srdce, aby si nestratila blahodarný účinok požehnania. Moje sväté požehnanie obsahuje všetku pomoc potrebnú pre ľudstvo. Skrze neho dostávaš silu i túžbu hľadať dobro a vyhýbať sa zlu, tešiť sa ochrane mojich detí proti mocnosti temnosti. Je veľkým privilégiom, keď dostávaš požehnanie. Nemôžeš pochopiť koľko Milosrdenstva prostredníctvom neho dostávaš, preto nikdy neprijímaj požehnanie chladne a roztržito, ale s plnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá. Prostredníctvom požehnania sa utvrdzuje dobrá vôľa. Podujatia získavajú novú mimoriadnu ochranu, slabosť sa posilní mojou mocou. Myšlienky zduchovnejú a zlé vplyvy sa zneškodnia. Udelil som môjmu požehnaniu bezhraničnú moc. Ona vychádza z nekonečnej Lásky môjho Srdca. Čím väčšia horlivosť s akou sa moje Požehnanie dáva a prijíma, tým je väčšia jeho účinnosť. Či sa požehnáva dieťa, alebo i celý svet, požehnanie je oveľa väčšie než tisíce svetov. Každý raz keď si požehnaná si užšie spojená so mnou, opäť posvätená, ozdravená a chránená Láskou môjho svätého Srdca.“

Milá Renátka, ty a tvoja rodina ste Bohom požehnaní.

V dnešnom žalme sme počuli slová:

Ich smútok zmením na radosť, *poteším ich a rozveselím po žiali:

Ako dlho by sme teraz Renátka mohli rozprávať o tvojom žiali, o tvojom smútku, o tvojom utrpení. Ale ty si prijímala Božie požehnanie a Boh zmenil tvoj smútok na radosť, potešil ťa a rozveselil po žiali.

Tak ako nám aj kňaz Julko Chalupa v jednej zo svojich piesní hovorí:

Tú ťarchu čo k slze núti zas, vie dobrý Boh osušiť,

a že je vždy so mnou, má ma rád, vierou sa dá pochopiť.

         Drahí bratia a sestry v takýchto ťažkých časoch, v ktorých teraz žijeme, nezabúdajme na silu požehnania, žehnajte svojím rodinám a vo svojich rodinách, proste o pomoc, proste o modlitbu, zavolajte kňazovi, aby sa modlil, aby Vám dal požehnanie. Aby zlo od nás odišlo. Nestačí si všetko dobre naplánovať, mať dobrú stratégiu, usporiadať materiálne veci, mať správne myšlienky. Potrebná je tá duchovná malta, aby to dobre držalo. Potrebujeme Božie požehnanie, aby naše namáhania ani v ďalšom živote neboli zbytočné. Amen.

Školníkovci – Jún 2019