22. máj – Úcta k životu

V nedeľu 22. mája 2022 /sviatok sv. Rity/ sa pripájame k Modlitbovej reťazi za úctu k životu, manželstva v kríze, rodiny i odprosenie hriechov proti životu:

(Duchovná obnova v kostole Milosrdných bratov, Bratislava, 12. máj 2022.)
.

00,00 – 01,00h = M. Timoteja

03,00 – 04,00h = M. Helenka S.

04,00 – 05,00h = M. Anna M.

05,00 – 06,00h = M. Anna N.

06,00 – 07,00h = Katarína

07,00 – 08,00h = M. Margita

08,00 – 09,00h = M. Danka H.

09,00 – 10,00h = M. Timoteja

10,00 – 11,00h = M. Jozefína

11,00 – 12,00h = M. Ľubica

12,00 – 13,00h = M. Oľga

13,00 – 14,00h = Renáta

14,00 – 15,00h = M. Klementína

15,00 – 16,00h = Ľudmila

16,00 – 17,00h = M. Helenka J.

17,00 – 18,00h = M. Anna P.

18,00 – 19,00h = Renáta

19,00 – 20,00h = Ema

20,00 – 21,00h = Eva

21,00 – 22,00h = M. Paula

22,00 – 23,00h = M. Edita

23,00 – 24,00h = M. Ľubomíra

Ďakujeme všetkým sestrám SKr, ktoré sa k modlitbe pripájajú v ktoromkoľvek čase.

          Bože, darca života, chválime Ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.     S  veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.     Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.     Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

          Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.     Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s Tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

     Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.

     Amen.

(Modlitb pred pohrebom p. Štefana Tobiáša, 29. apríl 2022.)