Synoda SKr

Synoda SKr, 2022

         Spoločenstvo Kráľovnej rodiny zareagovalo na výzvu synodálnej cesty predovšetkým modlitbou.

         ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré sa pravidelne modlili a modlia modlitbu za synodu. ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré za synodu pridali aj obetu svojho utrpenia.

 .

Synodálne stretnutia SKr sa uskutočnili 3X:

Stretnutie SKr z Petržalky sa uskutočnilo, v piatok 18. februára 2022,

16,00h do 19,00h doma u našej Márie Helenky Suchitrovej  na ulici Osuského 1 v Bratislave.

Témou stretnutia bolo vzájomné zdieľanie sa a rozprávanie o tom ako „Kráčame spolu“ podľa témy synody.

Prítomné boli: Mária Helenka S., Mária Janka J., Mária Margita Ď., Eva, K., Katarína K., Mária Ľubomíra S.C.

Máiri Helenke S. ĎAKUJEME za pohostenie.

.

Stretnutie SKr, sa uskutočnilo, v sobotu 26.februára 2022, v Dechticiach v dome Marka Semeša s programom:

11,00 Radostný fašiangový program v Dechticiach, na ulici pred domom.

Modlitby k Duchu Svätému, Rozjímavý Radostný ruženec.

Fašiangový obed s rozprávaním ako kráčame spolu doma v rodine.

Zamyslenie čo je to terajšia synoda o synodalite a zapojenie sa do synody vzájomným zdieľaním sa ako kráčame spolu v našom SKr, vo farnosti, v Cirkvi.

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva a pokračovanie v synodálnych rozhovoroch so zameraním na poslanie ženy v Cirkvi. Prečítali sme si List pápeža sv. Jána Pavla II. ženám.

Stretnutie sme ukončili večernou sv. omšou v Dechtickom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

Prítomné: M. Janka J., M. Edita, M. Ľubica, M. Ľubomíra S.C.

.

SKr sa v zastúpení M. Ľubomíry S.C. zúčastnilo stretnutia spoločenstiev on line. Správa prevzatá z tkkbs je uverejnená na našej stránke zo dňa 4.4.2022.

.

Stretnutie SKr sa uskutočnilo 27 marca 2022 v byte Marka Semeša, v Petržalke, ktorého obsahom bola spoločná modlitba, informácia o on line synodálneho stretnutia spoločenstiev s biskupom P. Rusnákom a ďalších témach súvisiacich s našim SKr.

Prítomné: M. Janka J., M. Danka J., M. Lucia, M. Ľubica a M. Ľubomíra S.C.

.

SKr sa v zastúpení Evy K. a M. Ľubomíry S.C. zúčastnilo osobných aj on line synodálnych stretnutí v rámci farnosti Svätej rodiny i Bratislavskej diecézy..

Edita bola zastúpená v dobrovoľníckom tíme obsluhy zúčastnených.

.

SKr sa zúčastnilo záverečného stretnutia diecézmej fázy synody v Bratislave, v sobotu 25. júna 2022. Dopoludňajšieho programu sa zúčastnila M. Ľubica. M. Edita bola súčasťou dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali priebeh a obsluhu stretnutia. Slávnostnej sv. omše v katedrále sv. Martina sa zúčastnili M. Ľubica, M. Oľga a M. Ľubomíra S.C.

 .

Zápis našej M. Janky J.

zo stretnutia SKr dňa 18.2. 2022 v Bratislave- Petržalke:

Spoločného stretnutia sa zúčastnilo päť členiek SKr, teda stretnutie v užšom kruhu, aby každý názor k synodalite bol vypočutý.

Dostali sme sa k rozličným témam, ako prvá bola úvaha o sociálnych sieťach, konkrétne face book, kde treba byť veľmi opatrný, pretože je tu veľa hoaxov a treba rozlišovať, čo je pravda. Podľa komentárov je zrejmé, že úroveň vzdelanosti v biblickej oblasti  je nízka a okrem toho nevhodné osočovanie a zosmiešňovanie neprislúcha veriacim.

Ďalšia bola z oblasti duchovnej pomoci, kde sa naša spoločníčka pokúšala v dvoch prípadoch o duchovnú pomoc u ťažko chorých susedov – bola odmietnutá v obidvoch prípadoch. Ani po takýchto negatívnych skúsenostiach by sme nemali rezignovať. Možno ďalší na takúto pomoc čakajú a s radosťou by ju uvítali. Evanjelizácia sa od nás očakáva, niekedy stačí keď sa vlažnému katolíkovi, alebo neveriacemu dostanú do rúk kresťanské časopisy a noviny.

Spomenuli sme aj Jehovistov, treba s nimi slušne jednať a byť ostražitý pri manipulácii a prekrúcaní Biblie. Treba spoločne kráčať a navzájom si pomáhať aj s inými kresťanskými cirkvami. Jedna zo spolusediacich si spomenula na výrok svojho otca : „ Každý chváli Boha tak ,ako ho doma naučili“. Prosme o dar rozlišovania, aby nám Duch Svätý ukázal správnu cestu ktorou sa máme uberať.

V prvom momente by sa zdalo, že sme dostatočne spojení na spoločné kráčanie, že každý má možnosť pripojiť sa, realizovať sa v tej – ktorej oblasti. No nie je to celkom tak, už mladých treba podchytiť, lenže animátorov za posledné roky ubudlo. Takisto aj niektorí dospelí ľudia sa ťažšie kontaktujú s inými, treba, aby silnejšie osobnosti pritiahli slabších, oslovením, pozvaním do spoločenstva. Často nemáme dosť lásky k druhým, preto je potrebné, aby sme sa modlili za iných, hlavne za neprajníkov. Stále treba napredovať, rásť, aby sme boli synodálnou Cirkvou, aby sme spoločne kráčali pod vedením Ducha Svätého.

Zápis v bodoch:

-snaha o duchovnú pomoc; modlitba za iných; potreba spájať sa; všetkých je potrebné vypočuť; je dôležité rozprávať sa a napredovať vo viere …

.

Na základe našich ďalších stretnutí vznikla

Úvaha nad synodalitou, MY – Božie deti, našej Márie Ľubici E., ktorá je uverejnená na našej stránke zo dňa 29.3.2022.

.

     Výhodou Spoločenstva Kráľovnej rodiny je skutočnosť, že sa členky stretávajú pri modlitbe, uvažovaní a snahe o spoločné kráčanie už 14 rokov. Aj keď sa predchádzajúce stretnutia nenazývali synodálne, prakticky takými boli. Pekne to vyjadrila naša sestra M. Klementína. Pri otázke ako máme spolu kráčať v našom SKr odpovedala: „My už spolu kráčame! Niekedy lepšie, niekedy horšie, ale kráčame spolu.“

Nech nás naša Mama Mária, Kráľovná rodiny drží za ruku, aby sme stále kráčali, spolu s Ňou, tam, kde nás Ona vedie. Amen.