***************Veľká Noc***************

Ježiš zomrel a vstal  zmŕtvych kvôli nášmu zmŕtvychvstaniu.

Požehnanú Veľkú Noc želá a vyprosuje Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.