Krížová cesta SKr za ukončenie vojny

Pane Ježišu Kriste Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny …

         Táto modlitba sprevádzala zastavenia Krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v sobotu 4. marca 2023, od 15h do 17h, v lese nad Národným onkologickým ústavom v Bratislave-Kramáre.

         Za našich duchovných spoločníkov a vzory nasledovania utrpenia Ježiša Krista, sme si vybrali svätých Andreja Svorada a Benedikta a spoločne sme rozjímali nad slovami Krížovej cesty, ktorú o ich živote napísal otec biskup Viliam Judák.

 Za ukončenie vojny a Boží pokoj

v našich srdciach i na celom svete

sme sa modlili aj Korunku Božieho Milosrdenstva a Bolestný ruženec. Pri speve O Mária Bolestivá, pred XIII. zastavením, sa ku nám pridalo aj slnko a obdarilo nás viacfarebným nádherným žiarením. Prijali sme to ako darček od našej Nebeskej Mamy – Kráľovnej rodiny.

Nech Dobrý Pán BOH požehná aj tých, ktorí urobili toto pekné miesto modlitby Krížovej cesty … Amen.

 

 

 

 

Všetky fotky sú vo foto-galérii – kliknite sem na tento riadok.

Video-1-slnko

Video-2-slnko