Ruky nádeje

Modlitba detí

Základné školy Tupolevova a Holičská v Bratislave Petržalke sa v rámci hodín Náboženskej výchovy zapojili do medzinárodného projektu, Pápežských misijných diel, RUKY NÁDEJE.

„Milé deti veľmi sa spolieham na Vašu modlitbu. Bez Vašej modlitby je moja modlitba slabá.“ Táto prosba pápeža Františka oslovila 187 žiakov ZŠ Tupolevova135 žiakov ZŠ Holičská, vo všetkých ročníkoch.

Žiaci s ochotou a zodpovednosťou prijali výzvu, počas tohtoročného pôstneho obdobia, modliť sa za pokoj a mier pre všetky deti na svete.

Svoje poslanie prezentovali obkreslením ruky – ruky srdca, ktoré súcití s deťmi vojnou zasiahnutých krajín.

Tvorivosť žiakov sa prejavila na vymaľovaných rukách so symbolmi lásky, spolupatričnosti, modlitby i nádeje. Na rukách sa ako dar nachádzajú srdcia, kvety, chlieb, ovocie … i kríž a ruženec… To všetko by naše deti chceli poslať deťom, ktoré trpia vo vojne. Prekvapujúce sú ruky so Srdcom Pána Ježiša a obrazom Panny Márie, ktoré majú objať všetky deti vo svete a priniesť im radosť. Preškrtnutá zbraň medzi ukrajinskou a ruskou vlajkou vyslala signál, že naše deti nechcú vojnu a modlia sa za jej skončenie.

Malý prvák Róbert zapojil do projektu celú svoju rodinu a priniesol do školy obkreslené ruky svojej mamy, otca i brata.

Spoločná modlitba a kamarátstvo s ukrajinskými deťmi, ktoré navštevujú naše školy, sú dôkazom vzájomného prijatia, priateľskej pomoci i túžby po mieri pre krajiny celého sveta.

M. Ľubomíra Semešová Cehuľová, marec 2023
.

Fotogaléria – kliknite sem