Modlitba SKr za úbohé duše

Mária Simma nazýva duše v očistci úbohé duše.

7 . novembra, v deň slávnosti Všetkých svätých dominikánskej rodiny, sme sa spoločne modlili na Petržalskom cintoríne, za úbohé duše našich rodín a prosili sme, aby sa čím skôr mohli večne radovať v objatí Božej Lásky.

Modlitba za najzanedbávanejšie duše v očistci.

Mária Simma

Ježišu, pre agóniu zo smrti, ktorú si podstúpil v Getsemanskej záhrade,

pri bičovaní

a tŕním korunovaní,

na ceste na Golgotu,

pri svojom ukrižovaní

a pri svojej smrti,

zmiluj sa nad dušami v očistci

a najmä nad tými, ktoré sú úplne zabudnuté.

Vysloboď ich z ich trpkých bolestí,

povolaj ich k sebe

a objím ich vo svojom náručí v Nebi. Amen.