Sviatok všetkých svätých

Milované sestry SKr, nebojme sa byť sväté

a vyprosovať svätosť pre naše rodiny,

pretože bez svätosti sa do Neba nedostaneme.

Všetci svätí, orodujte za nás.

Amen.