Rodina Kuchtová

Poďakovanie rodiny Kuchtovej.

Pred Vianocami 2019 i pred Veľkou Nocou 2020 sme z účtu SKr poslali po 200€ /spolu 400€/ na účet rodiny manželov Kuchtových so 6 deťmi, do Špačiniec. Je to 8 členná rodina /3 deti im zomreli/, ktorá sa snaží žiť na česť a Slávu Božiu. Nesťažujú sa na svoju chudobu ale sú vďační za každú pomoc preukázanú z lásky podľa Božej vôle.