Vianočné koláče

Vianočné koláče:

Milované BOHdieťa,

Ďakujeme Ti za vianočné koláče, ktoré spájajú lásku tých čo ich piekli s tými, ktorí ich s láskou prijímajú.

Ďakujeme Ti za zázrak  betlehemského svetla,

ktoré Svätú zem spája so slovenskou zemou.

Ďakujeme Ti za Teba samého, ktorý si spojil svoje Božstvo s naším človečenstvom. Amen.