Výstava Betlehemov SKr

Modlitba

Narodený Pane Ježišu, buď na pomoci nám Tvojím služobníkom. S vierou, nádejou a láskou prosíme o Tvoje Požehnanie. Daj, aby sme v tomto roku neustále cítili Tvoju blízkosť. Buď naším útočiskom aj v týchto nie ľahkých časoch. Nech sa tešíme, že si naším sprievodcom a nech máme radosť vždy, kým šťastne nevstúpime do príbytku, ktorý si nám pripravil v dome Svojho otca. Amen.

Mária Jozefína

Tento betlehem mi daroval pán farár Jozef Hollý k 1. svätému prijímaniu – má 60 rokov:

Ďalšie betlehemy v dome Márie Jozefíny:

Požehnanie, modlitba, pokoj, dobro, múdrosť, láskavosť a samozrejme viera, nádej, láska nech v našich srdciach vždy nachádzajú miesto…

Mária Ľubomíra Ďurčová

Milované SKr,

aj napriek tomu, že okolo nás je poriadny zmätok a smútok, verím, že ste prežili Vianoce s radosťou v srdci, že každá domácnosť je takým malým Betlehemom, kde sa malý Ježiško narodil a prišli sa mu pokloniť Traja králi. Začiatok Nového roka prežime s nádejou v srdci, že ak epidémia skončí, nebude všetko tak ako bolo predtým, ale že budeme lepší a ohľaduplnejší voči ľuďom i prírode, pretože príroda nám dáva vzduch, ktorý dýchame a ktorý teraz tak veľmi potrebujeme.

„Nech Kristus, svetlo sveta, vedie naše kroky, napĺňa a premieňa naše
srdcia svojou láskou, pokojom a nádejou“…..

Požehnaný a milostiplný Nový rok 2021
praje

Mária Oľga s rodinou

****

Milé sestry SKr,

srdečná vďaka všetkým za modlitby a  povzbudzujúce slová. Je to dobrý prostriedok, aby sme neustále posilňovali ducha a tak mobilizovali aj svoje telo.  V čase, keď sú naše osobné stretnutia veľmi obmedzené, človek si uvedomuje ich hlbší zmysel a hodnotu osobnosti každej jednej sestry. A keďže skúsenosti ukazujú, že všetko zlé je aj na niečo dobré, môže to byť čas duchovného rastu hlavne v láske k blížnym. Mnohé veci sa nám už neukazujú tak dôležité ako predtým a som presvedčená, že sme vďačnejší a skromnejší. Vždy, všade a vo všetkom vítať Božiu vôľu, je veľmi náročné a hlavne v ťažkých chvíľach. Nech nám v tomto úsilí pomáha P. Mária – Kráľovná rodiny a naše spoločenstvo.

                                Mária Ľubica

***

Betlehemy v dome Marka a Márie Ľubomíry: