Piešťany – modlitby

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa pripojilo k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život modlitbami pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok 25. marca 2019 na Slávnosť Zvestovania Pána a deň počatého dieťaťa v kostole sv. Cyrila a Metoda – Piešťany od 14.00h do 18.00 hod s programom:

Modlitby za rodiny a úctu k životu

Hodina Božieho Milosrdenstva

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

Krížová cesta za úctu k životu

Fatimský Radostný posvätný ruženec

18,00h Svätá omša

Fotografie sú v časti Fotogaléria