Modlitba v kaplnke Sv. Jozefa

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa pripojilo k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život na príhovor Ochrancu Sv. Rodiny.
Celodenná adorácia s modlitbami sa uskutočnila v utorok 19. marec 2019 v kaplnke sv. Jozefa na Kalvárii v Bratislave od 10,00h – 17,00h s programom:

10,00h vyloženie Sviatosti Oltárnej

Fatimský Radostný posvätný ruženec
Modlitby za rodiny a úctu k životu

12,00 Tichá adorácia

13,30 Ruženec a modlitby k sv. Jozefovi

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva
Krížová cesta za úctu k životu

17,00 Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

18,00h Svätá omša
v kostole P. Márie Snežnej na Kalvárii

Fotografie sú v časti Fotogaléria.