Duchovná pomoc 2019

Milované sestry SKr,

modlitbou v srdci Vás pozdravujem.

Znovu ĎAKUJEM každej z Vás, ktoré ste sa zúčastnili nášho novoročného stretnutia v sobotu 26. januára 2019.

         Doteraz sme si v januári zvykli vyťahovať nových sv. patrónov na duchovnú pomoc v Novom roku.

         Tento rok, ako už mnohé z Vás vedia, máme malú zmenu.

         Tak ako sme si to už na našom stretnutí 8. decembra 2018 zdôrazňovali, aj v tomto novom roku si chceme viac uvedomiť dôležitosť našich svätých patrónov v našich životoch. Naši svätí patróni nie sú niekde nedostupne ďaleko ale chcú nám byť veľmi nablízku a majú záujem o náš každodenný život.

         Každý náš /môj/ svätý patrón je náš /môj/ nebeský brat.

         Každá naša /moja/ svätá patrónka je naša /moja/ nebeská sestra.

Túto skutočnosť si chceme, každý deň, tento rok, uvedomovať a komunikovať s našimi nebeskými bratmi a sestrami, aby nám boli duchovnou oporou, útechou i pomocou.

         Chceme si v tomto roku uctiť a za bratov i sestry pozvať všetkých sv. krstných patrónov našich rodín, všetkých sv. birmovných patrónov našich rodín, všetkých sv. patrónov SKr, ktorých sme si doteraz vytiahli, i všetkých našich obľúbených svätých.

          Zároveň je tiež veľmi dôležité upevňovať naše vzájomné vzťahy v SKr a uvedomovať si, že aj my sa máme snažiť byť si navzájom „svätými“ patrónkami a vzájomne si pomáhať modlitbami. Preto sme na stretnutí vyťahovali naše mená a vytvorili sme dvojice, ktoré v tomto roku sa majú viac stať duchovnými kamarátkami, duchovnými sestrami nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

         Nech sa tak stane na príhovor našich milovaných svätých – našich nebeských bratov a sestier, ktorí pre naše rodiny vyprosujú stále Božie Požehnanie a ochranu našej Kráľovnej rodiny. Amen.

                  S láskou a modlitbou M. Ľubomíra

         26. 1. 2019

Všetky fotky sú tiež vo fotogalérii – fotografie sú upravené pre publikáciu na internete.

Veľké súbory na tlač zašleme emailom na vyžiadanie.

Zásady publikovania fotografií na internete sú uvedené v časti Ochrana os. údajov.