Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 9

za obdobie august 2017 – júl 2018

 

strán 40

Obsah:

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny   2

II.Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny  4

III. Bývalé sestry SKr    5

 1. Duchovné obnovy SKr  6

 2. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr  6

 3. Duchovné listy SKr 19

     Poďakovanie SKr 20

VII. Putovanie sv. relikvií SKr   22

VIII. Svedectvo našej Márie Lucie  24

 1. Sväté omše SKr    28

 2. Materiálne zabezpečenie SKr   33

 3. Príloha: Utrpenie je fontána milosti …  36

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Michala archanjela Nemšová

Duchovná hostina pre ženy

v Deň Panny Márie Kráľovnej, utorok, 22. august 2017

v kaplnke Fatimskej P. Márie v Trenčianskej Závade

 

Duchovný postup

V utorok 22. augusta 2017 vo sviatok Márie našej Kráľovnej rodiny, pri slávnostnej verejnej sv. omši, ktorú celebroval P. Pius OP, na pútnickom mieste v Trenčianskej Závade, na Slovensku v najstaršom kostolíku zasvätenom Panne Márii Fatimskej, v Roku stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime,. za prítomnosti desiatok veriacich pri relikviách svätých fatimských detí sv. Fratiška a Hyacinty :

 

Mária Jana Juríková           prijatie krížika

 

Mária Anna Petrová            prijatie ruženca, sľub na jeden rok

Mária Dana Hozová            prijatie ruženca, sľub na jeden rok

Mária Lucia Kamenská      prijatie ruženca, sľub na jeden rok

Mária Ľubomíra Ďurčová   prijatie ruženca, sľub na jeden rok

 

Mária Jana Ďurmeková      prijatie škapuliara, sľub na jeden rok

Mária Ľubica Eleková         prijatie škapuliara, sľub na jeden rok

Mária Oľga Hladíková        prijatie škapuliara, sľub na jeden rok

 

V utorok 22. augusta 2017 vo sviatok Márie našej Kráľovnej rodiny, na pútnickom mieste v Trenčianskej Závade, na Slovensku v najstaršom kostolíku zasvätenom Panne Márii Fatimskej, v Roku stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, v prítomnosti členiek SKr a veriacich pri relikviách svätých fatimských detí sv. Fratiška a Hyacinty :

 

Mária Zafková                      znovuprijatie krížika

Mária Danka Janočková    znovuprijatie krížika

 

Mária Anna Murinová                  obnovenie večného sľubu

Mária Helena Suchitrová   obnovenie večného sľubu

Mária Timoteja                     obnovenie večného sľubu

Mária Jozefína                     obnovenie večného sľubu

Mária Ľubomíra                   obnovenie večného sľubu

 

ďalší prítomní:

Zlatica Zvarová                  sympatizantka

Gabriela Koblišková         sympatizantka

 1. Pius OP kňaz dominikán

Marko Semeš                     manžel

Ján Hladík                           manžel

desiatky ďalších veriacich

 

BOHU VĎAKA cez našu Kráľovnú rodiny – Fatimskú Pannu a Matku Máriu, sv. Jozefa, sv. Dominika, sv. Fatimských detí a všetkých našich sv. patrónov. Amen!!!

 

– – – – – – – – – – – – – –

 

Neprítomné z rodinných alebo zdravotných dôvodov:

Mária Helena Jurková

Mária Klementína

Mária Anna Novotná

Mária Margita Ďuranová- znovuprijatie krížika 13.10.2017,

v Kostole Loretánskej Panny Márie, Uršulinky Bratislava, pred Sviatosťou Oltárnou a sochou Loretánskej Panny a Matky Márie, v rámci duchovnej obnovy SKr z príležitosti 100. výročia Zjavenia sa Kráľovnej Posvätného Ruženca vo Fatime.

Mária Margeríta Mišurová- znovuprijatie krížika 13.10.2017,

v Kostole Loretánskej Panny Márie, Uršulinky Bratislava, pred Sviatosťou Oltárnou a sochou Loretánskej Panny a Matky Márie, v rámci duchovnej obnovy SKr z príležitosti 100. výročia Zjavenia sa Kráľovnej Posvätného Ruženca vo Fatime.

 

V 10. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2017 v našom duchovnom Spoločenstve Kráľovná rodiny 8 členiek s večným sľubom, 7 členiek so sľubom na jeden rok a 5 členiek s prijatím krížika.

 

Mária Vierka Mičková prešla bránou smrti do večnosti 31. januára 2014.

Ďalšie sympatizantky SKr:

Edita Hercová, Alexandra Hollá, Mária Mokrišová, Paula Kašáková, Mária Trnková, a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

II.Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

ku dňu 8. 8. 2018:

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                   Bratislava

 1. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

 1. Danka JANOČKOVÁ Bratislava

 2. Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

 2. Dana HOZOVÁ Zohor

 3. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                    Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

Ku dňu 8. augusta 2016 je 12 členiek občianskeho združenia SKr.

 

 

III. Bývalé sestry SKr

Pri príležitosti 10. výročia Spoločenstva Kráľovnej rodiny, ktoré sme si pripomenuli 6. septembra 2017, si spomíname aj na sestry, ktoré patrili do duchovného SKr a rozhodli sa z nášho spoločenstva odísť. S láskou vkladáme celé ich rodiny do našich modlitieb.

 

Menovite sa modlíme za rodiny:

sestier, ktoré v SKr prijali krížik a neobnovili toto prijatie:

 

Bohuslava Baroková z Bratislavy

Marta Fedorcová z Bratislavy

Milada Simeonová z Bratislavy

Naďa Marková z Novej Bani

Hanka Baloghová z Bratislavy

Petra Deptová zo Stúpavy

Viera Lizáková z Lendaku

Miriam Janovská z Banskej Bystrice,

naďalej je členkou občianskeho združenia SKr

Elena Lichá z Bratislavy,

naďalej je členkou občianskeho združenia SKr

Mária Hronská z Bratislavy, bola členkou občianskeho združenia SKr.

Taktiež vkladáme do modlitieb SKr všetky rodiny žien, ktoré sa zúčastnili duchovných obnov Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 1. Duchovné obnovy SKr

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

 

 

Ročná Duchovná Obnova členiek:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Michala archanjela Nemšová

Pozývame Vás na

Duchovnú hostinu pre ženy

v Deň Panny Márie Kráľovnej

utorok, 22. august 2017

v kaplnke Fatimskej P. Márie

v Trenčianskej Závade

10,00            Modlitby k Duchu Svätému

10,30    Duchovný diamant Kráľovnej rodiny

Modlitba Fatimského Posvätného ruženca,

radostný, svetla, bolestný, slávnostný.

12,30 – 14,00    telesné občerstvenie

14,00    Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,

odporúčania, svedectvo.

14,30            prednáška Fatima, P. Pius OP

15,00    Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Hodina Božieho Milosrdenstva

16,45     Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

17,00h  Svätá omša

duchovný postup SKr

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Možnosť Sviatosti zmierenia,

10,30 – 12,30; 15,30-16,30; P. Pius OP

Prítomné členky: Mária Jana J., Mária Anna P., Mária Dana H., Mária Lucia K., Mária Ľubomíra Ď., Mária Jana Ď., Mária Ľubica E., Mária Oľga H., Mária Z., Mária Danka J., Mária Anna M., Mária Helena S., Mária Timoteja, Mária Jozefína, Mária Ľubomíra S.C.

ďalší prítomní: Zlatica Z.,    Gabriela K., Marko Semeš a desiatky ďalších veriacich.

kňaz dominikán P. Pius Majerovič OP.                                  

 

 

 

Duchovné obnovy členiek:

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Kostol P. Márie Loretánskej

Pozývame Vás na

Duchovnú obnovu pre ženy

piatok, 13.október 2017

v deň 100. výročia Fatimského zjavenia

pri Milostivej soche Loretánskej P. Márie

v kostole Uršulínok v centre Bratislavy.

14,00 – 19,00h

14, 00   Rozjímavý Ruženec k Sedembolestnej Patrónke Slovenska.

15,00     Hodina Božieho Milosrdenstva

pri Eucharistickom Ježišovi,

Bolestný Fatimský ruženec,

Posolstvo Fatimy, Loretánske litánie.

18,00  Svätá omša, P. Andrej Mittuta

Možnosť Sviatosti zmierenia

——————-

Prítomné členky SKr: Mária Ľubomíra S.C., Mária Helena J., Mária Jozefína, Mária Klementína, Mária Helena S., Mária Anna M., Mária Jana Ď., Mária Ľubica, Mária Lucia, Mária Ľubomíra Ď., Mária Jana J., Mária Danka J., Mária Margita, Mária Margeríta, Paula K. Ďalší prítomní: sestry Uršulínky, Marko Semeš a ďalší veriaci.

kňaz: P. Andrej Mittuta

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka

Pozývame Vás na modlitbu za úctu k životu a ľudskej dôstojnosti

v slovenských nemocniciach

Sobota 23. jún 2018

16,00    – 18,00h

v kaplnke nemocnice

 1. Cyrila a Metoda

v Bratislave – Petržalke

16,00     sv. omša

Fatimský Radostný ruženec; modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Prítomné členky SKr: Mária Ľubomíra S.C., Mária Helena J., Mária Klementína, Mária Helena S., Mária Anna M., Mária Jana J., Mária Margita, Mária Z., Zlatica Z., Edita H. a ďalší veriaci

kňaz: otec Jozef Kožuch

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Margity, Zohor

Pozývame Vás na

Púť so sv. Margitou za dôstojnosť a poslanie ženy

s relikviami sv. Margity Antiochijskej

z aj cez Zohor

Sobota 21. júl 2018

9,00      sv. omša vo farskom kostole sv. Margity

10,45     piesne a príhovor

11,15       prestávka

12,35     Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Utrpenie je fontána milosti

a zdroj nového života vo viere

12,50     Vyloženie Oltárnej Sviatosti

13,40      Odovzdanie relikvii sv. Margity

do Vysokej pri Morave

 

Prítomné členky SKr: M. Ľubomíra S.C., M. Oľga H. a mnohí ďalší veriaci.

kňazi: Dr. Jiŕí Koníček, Vd.p. Miroslav Komorný

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Povýšenia Svätého Kríža, Jelenec

Pozývame Vás na

Duchovnú obnovu pre ženy

v deň spomienky sv. Šarbela,

utorok, 24. júl 2018

v kostolíku sv. Štefana, kráľa, v Nevericiach

10,00 Modlitby k Duchu Svätému

11,00   Rozjímavý ruženec

k Sedembolestnej Patrónke Slovenska

12,00  Tichá adorácia

pred Sviatosťou oltárnou

/s vystriedaním telesného občerstvenia, v areáli kostola, ktoré si prinesieme so sebou, podľa individuálnej potreby/

13,00  Modlitby k sv. Šarbelovi

14,00  Rozjímanie sv. Šarbel, P.Andrej

14,30   Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,

15,00   Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Hodina Božieho Milosrdenstva

Obnova sľubov v SKr

16,45   Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

17,00h  Svätá omša

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

/Možnosť Sviatosti zmierenia,

počas duchovnej obnovy/

Prítomné členky SKr: Mária Ľubomíra S.C., Mária Helena S., Mária Ľubica E., Mária Oľga H., Mária Lucia K., Mária Jana J., Mária Z., Mária Margita Ď., Edita H.; Paula K., Marko Semeš a mnohí ďalší veriaci.

kňaz: P. Andrej Mittuta

Duchovné stretnutia SKr v kostole Svätej Rodiny:

V sobotu 2. decembra 2017.

17,00-18,00 Adorácia Spoločenstva Kráľovnej rodiny pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke, ktorá je súčasťou 40 hodinovej adorácie pred Eucharistiou v tomto kostole.

 • – – – – –

Piatok 23.februára 2018 o 17:15 sme sa modlili Krížovú cestu. Bola prítomná aj organistka, dala kratšiu pieseň lebo čítania bolo dosť, aby sme to do 18:00 stihli. Skončili sme 18:05. O. Andrej spovedal, takže mu to nevadilo a vopred som mu povedala čo sa budeme modliť. Martin Buran, miništrant niesol kríž a jedna milá birmovankyňa niesla sviečku, druhu niesla Ľubka Elekova a potom ju vystriedala Gitka. Úvod som sa pomodlila ja, potom prvé zastavenie mala Klementinka po nej Helenka Jurková, Gitka, Maria Mokrišová, Evička Kalinova, Marta Vidová, Lucka Kamenská, Ľubka Eleková, Danka Janočková, Miladka, Majka Zafková a pridala sa aj Valika.

Obsah Krížovej cesty Požehnania zaujal  ľudí, bolo vidno ako sústredene počúvali a po skončení sv. omše si jedna pani pýtala texty. Bola som rada, že sme sa zúčastnili v takom počte, až na Helenku Suchitrovú ktorá práve v tom čase vyprevádzala  svojich blízkych – myslím že do Nemecka.

S vďakou Mária Jana. J.

 • – – – – –

Členky SKr sa v kostole Svätej rodiny pravidelne zúčastňujú na mnohých farských duchovných obnovách, katechézach, spoločenských aktivitách a iných.

Duchovné stretnutia SKr v Dechticiach:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Odprosujúcu modlitbu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Štvrtok, 3.august 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Zmierne modlitby k úcte Božského Srdca

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k úcte sv. Dominika

Štvrtok, 10.august 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitby na príhovor sv. Dominika,Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k úcte NANEBOVZATEJ

Štvrtok, 17.august 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie: Nanebovzatie P. Márie

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k úcte Božského Srdca

Štvrtok, 7.september 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Zmierne modlitby Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00            Svätá  omša

 • – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Celodenná poklona Ježišovi v Eucharistii

Štvrtok, 14.september 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00 Modlitba k úcte Povýšenia svätého Kríža

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania., Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00 Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Modlitba k úcte Sedembolestnej,

Štvrtok, 21.september 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Ruženec k Sedembolestnej, Patrónke Slovenska

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00                  Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Modlitba k úcte, sv. archanjelov a anjelov

Štvrtok, 28.september 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Modlitby k sv. archanjelom a anjelom

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00                  Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pripojme sa k 40dňovej modlitbovej reťazi za kňazov 15.9.-24.10.

Štvrtok, 5.oktober 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec Svetla za kňazov.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00                  Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

 1. výročie Posolstva Fatimy

Štvrtok, 12.oktober 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

Fatimský Ruženec Svetla s posolstvom Fatimy

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00                  Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Modlitba k úcte Kráľovnej posvätného ruženca

Štvrtok, 19.oktober 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec Svetla s posolstvom Fatimy

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00                  Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Ružencová pobožnosť

Štvrtok, 26.oktober 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec Svetla pri relikviách sv. Dominika

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00                  Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Modlitby za duše v očistci

Štvrtok, 2.november 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

Prosby za oslobodenie duší našich zosnulých z očistca.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00                  Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Modlitby za úctu k životu

Štvrtok, 9.november 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

Odprosenie za hriechy proti nenarodeným deťom.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 

 • – – – – – – –

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Každý Štvrtok vo farskom kostole v Dechticiach

Hodinu pred svätou omšou vyloženie Sviatosti Oltárnej Tichá ADORÁCIA

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

Svätá  omša

 • – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Adventné popoludnie Katolíckych žien

 1. Adventná Nedeľa 10. december 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

15,00 – 16,30h Úvaha a modlitby na tému Ježiš v lone Márie a úcta k  nenarodeným deťom

 • – – – – – –

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozvánka 8. január 2018  o 17,00h vo farskom kostole svätá omša k úcte bl. Titusa Zemana

a za všetkých, ktorí v tomto kraji pomáhali Jeho skupine a boli nespravodlivo trestaní

po sv. omši príhovor Patrika Dubovského  – Ústav pamäti národa

Titus Zeman  záchranca budúcich kňazov

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Novoročné popoludnie  Katolíckych žien

Nedeľa 14. január 2018 vo farskom kostole v Dechticiach

15,00 – 16,30h Úvaha a modlitby na tému

Božia Milosť v našich rodinách a v našom národe

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Popoludnie Katolíckych žien

Nedeľa 11. február 2018 vo farskom kostole v Dechticiach

15,00 – 16,30h Úvaha a modlitby na tému

Božie Milosrdenstvo v našich srdciach a v našich rodinách

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Hodinu Božieho Milosrdenstva a Krížovú cestu za úctu k životu

Nedeľa 11. marec 2018 vo farskom kostole v Dechticiach o 15,00h

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Popoludnie Katolíckych žien , Nedeľa 15. apríl 2018

vo farskom kostole v Dechticiach, 15,00           – 16,30h

Úvaha a modlitby na tému, Božie Milosrdenstvo a Ježiš živo prítomný v  Bohostánku

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na  Popoludnie Katolíckych žien, Nedeľa 13. máj 2018

vo farskom kostole v Dechticiach, 15,00           – 16,30h

Rozjímanie a modlitby k úcte Ducha Svätého a Kráľovnej mája

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na, Popoludnie Katolíckych žien

Nedeľa 17. jún 2018, vo farskom kostole v Dechticiach, 15,00    – 16,30h

Rozjímanie a modlitby k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  s úmyslom za mužov a otcov rodín

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Popoludnie Katolíckych žien

Nedeľa 22. júl 2018 vo farskom kostole v Dechticiach 15,00       – 16,30h

Rozjímanie a modlitby na príhovor

 1. Šarbela s úmyslom za potrebné milosti svätého života v našich rodinách.

Duchovné stretnutia SKr v domácnostiach členiek:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie adventnej Modlitby  SKr,

ktoré sa uskutoční, v sobotu 2. decembra 2017.

17,00-18,00 Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Sv. Rodiny.

18,00-19,00h v sídle SKr  na ulici Tupolevova 6b v Bratislave

Súčasťou stretnutia bude aj Valné zhromaždenie občianskeho združenia SKr.

Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Potrebných Milostí

pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – – – – –

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby

a návštevy chorého SKr, ktoré sa uskutoční,

v sobotu 3. februára 2018, 17,00h u M. Klementíny Tobiášovej

na ulici Iľjušinova 12 v Bratislave blízko kostola Sv. Rodiny v Petržalke.

Súčasťou stretnutia bude vyťahovanie sv. patrónov na rok 2018.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného Roku 2018

pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Pôstnej Modlitby SKr bez jedla,

ktoré sa uskutoční, v sobotu 24. marca 2018, od 17,00h do 19,00h v sídle SKr  na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred vchodom, zvonček Semešová č.181.

Prosím, tie, ktoré máte knižky SKr, prineste ich so sebou.

Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného pôstneho času

pre Naše rodiny Mária Ľubomíra

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr

 

Členky SKr sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, púti, modlitieb

ako sú napríklad:

Duchovná obnova Eucharistický plameň s P. Jozefom Vadakkelom.

Duchovná obnova s P. Jamesom Manjackalom.

Duchovná obnova s exorcistom Eliasom Vellom.

Účasť na víkendových duchovných obnovách a modlitbách za uzdravenie duše i tela v Marianke s kňazom Ivanom Barusom.

Oratória v Kostole Sv Rodiny v Petržalke – bl. Titus Zeman a ďalší svätí.

Farské duchovné obnovy.

Púte na Mariánskych miestach Fatima, Lurdy, Medžugorie, Šaštín, Marianka, Levoča a iné.

Duchovné stretnutia v Žiline – Hájik. Pod vedením otca Luboša z Turzovky, zúčastňujú sa ich Mária Ľubomíra Ď. a Mária Janka Ďurmeková.

Krížové cesty, napríklad:

V nedeľu 4.marca 2018 sme sa zúčastnili z našej farnosti Svätej Rodiny v Petržalke na Krížovej ceste v Marianke. Nikto z nás zo spoločenstiev nemal informáciu,  kto bude Krížovú cestu viesť, pretože kňazi nevyzvali nikoho k príprave. Predpokladali sme že to ma na starosti oratórium. Tesne pred 15:00 prišiel o. Andrej, o. Juraj a teológ Milan, mali vytlačenú Krízovú cestu- jednotlivé zastavenia, rozdali ich niektorým prítomným, a Krížová cesta sa začala. Celé údolie bolo ešte zasnežené, niektorí s tým nepočítali, neboli poriadne obutí. Aj napriek tomu, že bol chodník zasnežený a šmykľavý mali sme pekný zážitok, pri zastaveniach bolo o čom premýšľať. Spievali sme celou cestou : “ Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou hriešnym“. informovala M. Janka J.

Púte na iných miestach aj v zahraničí atď.

Celonočné adorácie pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Svätej rodiny v Petržalke i na iných miestach.

 

 1. Helena Suchitrová vedie každý štvrtok modlitbu večeradla v kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave Petržalke.

 

M Lucia Kamenská vedie modlitbové stretnutia vo farnosti Trnavka v Bratislave.

 

 1. Anna Murinová sa modlí ruženec pred sv. omšami vo farnosti Lamač v Bratislave.

 1. Ĺubica iniciuje duchovné stretnutia pre rozvedených vo farnosti Dúbravka v Bratislave.

 1. Helenka J. a M. Jozefína sa zúčastnili na diakonských vysviackach bohoslovcov ich farnosti.

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory, pohreby členov rodín SKr a iné.

 

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

Členky SKr, predovšetkým M. Helena Suchitrová a Mária Anna Murinová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života atď.

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku Jurkovú a M. Klementínu …

Členkám SKr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu Cehuľovú, M. Danku Janočkovú,…

 1. Oľga Hladíková a M. Danka Hozová sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

Eva Kalinová je členkou speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

Mária Ľubomíra Ďurčová je dobrovoľnou pomocníčkou a sponzorkou Hospicu v Trenčíne a spolu s Máriou Janou Ďurmekovou pomáhajú chudobným na viacerých miestach.

ĎAKUJEME všetkým.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 

Zvlášť ĎAKUJEME členkám SKr, ktoré s trpezlivosťou a láskou prijímajú kríž duchovného alebo telesného utrpenia či je to bolesť osobná jednotlivých členiek SKr alebo bolesť a utrpenie členov našich rodín SKr.

Prijatý kríž utrpenia, ktorý nám prináša život, zasväcujeme Milosrdnému Bohu, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov.

Je to veľký poklad, s ktorým môžeme prísť

do Neba s celými našimi rodinami. Amen.

 

 

 1. Duchovné listy SKr

 

Deň sv. Kataríny Sienskej, 29. apríl 2018

Milované sestry SKr,

            celým srdcom Vás pozdravujem dnešný krásny deň našej vzácnej svätej patrónky Kataríny a modlím sa každý deň, za každú z Vás, i za rodinu každej z Vás.

            Každý deň, každej z nás, v našom Spoločenstve Kráľovnej rodiny je vzácny, pretože máme účasť na Božom živote pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, ku ktorej sa môžeme utiekať ako k svojej Matke, Sestre i Kamarátke. Nezabúdajme na túto skutočnosť. Nezabúdajme na našich vzácnych svätých patrónov sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých, všetkých našich milovaných priateľov Neba, ktorí chcú byť každý deň pri nás a preto si nikdy nemôžeme myslieť, že sme samé a slabé, lebo v nich je naša sila.

            Viem, že stále si nevieme uvedomiť hodnotu bolesti a utrpenia, ktorá sa nám v živote ponúka a nevieme byť vďačné za to, že máme milosť účasti na bolesti nášho úžasného Boha i našej Sedembolestnej Kráľovnej našich rodín. Stále repceme proti utrpeniu a nevieme za bolesť Ďakovať, ale verím, že s Božou pomocou sa naučíme i to, lebo to je cesta do Neba pre naše rodiny.

            Preto sa veľmi modlím za každú z Vás, aby ste bez reptania, s láskou objímali kríž svojej rodiny a prosím, aby ste sa vy modlili za mňa. Snažím sa s Božou pomocou objímať kríž mojej rodiny i Kríž celého Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

            Po desiatich rokoch nášho SKr pridávam do našej správy kapitolu poďakovania pre každú z Vás, ktoré Vám posielam v prílohe. Viem, že je to poďakovanie krátke a neúplné, ale v Nebi je všetko presne dopodrobna zapísané. Každej z Vás ĎAKUJEM za všetko

            Myslela som si, že teraz v máji sa stretneme a spoločne oslávime, našu Kráľovnú mája a potešíme sa navzájom. A potom začali prichádzať duchovné ponuky: 5. mája je Mariánske večeradlo. 12. mája duchovná obnova v Marianke. 19. mája Šaštín s TVLux. Tiež púť rádia Lúmen a mnohé, mnohé ďalšie vzácne duchovné aktivity vo Vašich farnostiach pre nasýtenie duše, ktorých sa chcete zúčastniť, preto už netreba nič pridávať, len si správne vybrať podľa Božej vôle, pre dobro našich rodín.

            Kratšie stretnutie nášho SKr budeme mať v júni.

            Každú z Vás z celého srdca pozývam na jednodňovú duchovnú obnovu do Neveríc, pri Nitre, do kostolíka sv. Štefana, kráľa, ktorú budeme mať v utorok, 24. júla 2018 v deň spomienky sv. Šarbela. Program posielam v prílohe. /telesné občerstvenie si prinesie každá sama/. Na duchovnú obnovu do Neveric, môžete pozvať a zavolať kohokoľvek. Nie je potrebné sa dopredu prihlasovať.

            Prosím Však našu Máriu Janku Juríkovú, aby si zobrala na starosť sestry z Bratislavy čo sa týka cestovania. Ja potrebné ísť (cca7.30h) autobusom do Nitry a z Nitry do Neveric a večer z Neveric (po18.00h) do Nitry a z Nitry do Bratislavy. Prosím, aby ste sa spojili s M. Jankou a presne sa dohodli ako pôjdete.

            Sestry z iných miest si prosím nájdite spoje ako Vám najlepšie vyhovujú.

            Dôležité oznámenie: Sestry, ktoré si v tomto roku chcú obnovovať sľub, alebo znovu prijatie krížika – obnova sa uskutoční v Nevericiach.

            Duchovný postup sa uskutoční v Koclířove:

            A týmto Vás pozývam na 3 dňovu duchovnú obnovu na Moravu do Českej Fatimy v Koclířove, ktorá bude od 21. do 23. augusta 2018, utorok až štvrtok. Táto duchovná obnova je záväzná a je potrebné sa na ňu dopredu prihlásiť. Prosím, aby ste si na túto duchovnú obnovu pripravili 50€.

            Do konca mája Vás prosím, aby ste mi napísali Váš záujem ísť do Koclířova. Do konca júna, už záväzne vyzbierame peniažky. Tak ako vždy aj tieto peniažky Vám budú presne vyúčtované. Vy, ktoré ste z Bratislavy, znovu prosím, aby ste ďalšie informácie prijali od M. Janky J, ktorú poprosím o pomoc, lebo sama na všetko nestačím. ĎAKUJEM za pochopenie.

            Každú z Vás prosím, aby ste si doma v rámci duchovného čítania prečítali z našej knižky postup v SKr a rozhodli sa, ktorá z Vás si chce sľub obnoviť čo bude v Nevericicah 24.7. a ktorá z Vás chce postúpiť v SKr čo bude v Koclířove 22.8., čo tiež potrebujem vedieť dopredu. Týka sa to sestier, ktoré ešte nemajú večný sľub.

Vás milované sestry, ktoré sa nemôžete zúčastniť duchovnej obnovy ani v Nevericiach ani v Koclířove prosím o modlitbu, aby nás duchovné puto nášho SKr sprevádzalo stále až na večnosť.

Tento list posielam mailom, Vám, ktoré máte mail a poštou tým, ktoré mail nemáte.

V prílohe posielam program Neveríc a poďakovanie.

Nech Duch Svätý, ktorého zoslanie onedlho slávime je stálym Vodcom a Potešiteľom všetkých rodín nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

S láskou Mária Ľubomíra

Duchovné Spoločenstvo Kráľovná rodiny

POĎAKOVANIE

Veľkonočná oktáva roku Pána 2018

Milované sestry SKr,

je to po desiatich rokoch prvýkrát, kedy Vám ĎAKUJEM za spoluprácu s Božou milosťou, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor nášho otca sv. Dominika a všetkých našich milovaných svätých.

Viem, že je to pre každú z Vás veľmi krátke POĎAKOVANIE, ale s Božou pomocou každý rok bude ĎAKOVANIE pribúdať, aby slúžilo predovšetkým na Slávu Božiu pre dobro našich rodín. Amen.

Mária Timoteja Hudecová:

Márii Timoteji ĎAKUJEME zato, že svoju dlhoročnú chorobu Sklerózy Multiplex nazvala svojou sestrou.

Mária Helena Jurková:

Márii Helenke J. ĎAKUJEME za vzornú starostlivosť o svoju rodinu.

Mária Jozefína Cehuľová:

Márii Jozefíne ĎAKUJEME za veľmi, veľmi ťažkú celoživotnú prácu pre svoju rodinu.

Mária Anna Novotná:

Márii Anne N. ĎAKUJEME za každodennú niekoľkohodinovú modlitbu.

Mária Klementína Tobiášová:

Márii Klementíne ĎAKUJEME za viacročnú obetavosť pre svojho manžela.

Mária Helena Suchitrová:

Márii Helenke S. ĎAKUJEME zato, že napriek svojej povahovej náklonnosti ustavične lamentovať, má trpezlivosť sama so sebou i so svojou rodinou.

Mária Anna Murinová:

Márii Anne M. ĎAKUJEME za modlitby pred nemocnicami na úmysel ochrany nenarodených.

Mária Jana Ďurmeková:

Márii Janke Ď. ĎAKUJEME zato, že napriek osobnej skúsenosti s diablom sa zriekla Zlého a prijala osobnú skúsenosť s BOHOM.

Mária Ľubica Eleková:

Márii Ľubke E. ĎAKUJEME za statočné nesenie kríža svojej rodiny.

Mária Oľga Hladíková:

Márii Oľge ĎAKUJEME za vernosť svojmu manželovi a svojej rodine.

Mária Anna Petrová:

Márii Anne P. ĎAKUJEME za veľkú lásku k svojej neveste a svojím vnukom.

Mária Dana Hozová:

Márii Danke H. ĎAKUJEME za priateľstvo, ktorým obohacuje spevácky zbor Glória v Zohore.

Mária Lucia Kamenská:

Márii Lucii ĎAKUJEME za radostné srdce, ktorým objíma svoj kríž.

Mária Ľubomíra Ďurčová:

Márii Lubike ĎAKUJEME za súcit s biednymi.

Mária Jana Juríková:

Márii Janke J. ĎAKUJEME za pokoj a rozvážnosť v jej prítomnosti.

Mária Zafková:

Márii ĎAKUJEME za ochotu stať sa našou sestrou v SKr.

Mária Dana Janočková

Márii Danke J.  ĎAKUJEME za desaťročnú ochotu poslúžiť pri stretnutiach nášho SKr.

Mária Margita Ďuranová:

Márii Margite ĎAKUJEME za odpustenie pre jej manžela.

Mária Margeríta Mišurová:

Márii Margerite ĎAKUJEME za odpustenie pre jej zaťa.

Eva Kalinová, Miriam Janovská, Elena Lichá:

Evke, Miriam a Elenke ĎAKUJEME zato, že sa stali členkami občianskeho združenia SKr.

S láskou a úctou Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová

VII. Putovanie sv. relikvií SKr

 

v Roku stého výročia zjavení Panny a Matky Márie vo Fatime.

 

 1. Dominik

Od 7. mája 2017 do 12. októbra 2017 boli relikvie sv. Dominika uctievané v rodine Františka Cehuľu vo Vlkovciach.

13 októbra 2017 boli relikvie sv. Dominika v Kostole Loretánskej Panny Márie v Bratislave (kostol Uršuliniek), na duchovnej obnove SKr, z príležitosti 100. výročia Zjavenia Kráľovnej Posvätného ruženca vo Fatime. P. Andrej Mittuta udelil všetkým prítomným osobné Požehnanie s relikviami sv. Dominika.

Od 14. do 21. októbra 2017 boli relikvie v Dechticiach v dome Marka Semeša pri chorej Márii Semešovej.

Od 22. októbra do 31. októbra 2017 sú relikvie sv. Dominika uctievané vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach na boku hlavného oltára, z dôvodu ružencového mesiaca október.

Od 2. novembra 2017 sú relikvie sv. Dominika v Dechticiach v dome Marka Semeša pri chorej Márii Semešovej.

 1. februára 2018 si relikvie sv. Dominika zobrala Mária Janka Ďurmeková, pretože sv. Dominik je jej svätým patrónom na rok 2018. M. Janka sa za celé SKr modli pri relikviách sv. Dominika vo svojom dome v Čuklasovciach.

         Od 10. mája 2018 boli relikvie sv. Dominika v Dechticiach v dome Marka Semeša pri chorej Márii Semešovej.

 1. júna 2018 boli relikvie sv. Dominika odovzdané našej sestry Márii Ľubici Elekovej, ktorá býva v Dúbravke a v jej byte sa bude modliť zároveň k sv. Dominikovi a tiež putovnej soche Panny Márie zázračnej medaily.

 2. júla 2018 boli relikvie sv. Dominika prítomné v kostole sv. Štefana kráľa v Nevericiach na jednodňovej duchovnej obnove SKr.

         Od 25. júla sú relikvie sv. Dominika prítomné v Dechticiach v dome Marka Semeša pri chorej Márii Semešovej.

 1. augusta 2018 budú relikvie sv. Dominika prítomné na sv. omši a uctené pri modlitbách k sv. Dominikovi, vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

 1. Rajmund

 

Koncom januára 2017 boli relikvie sv. Rajmunda umiestnené v sídle SKr v Bratislave – Petržalke.

 1. Katarína Sienská

 

Od 8. mája do 25. augusta 2017 boli relikvie sv. Kataríny Sienskej vo Vyšných Repašoch, v rodine Jozefa Školníka, v blízkosti chorej Renáty Školníkovej.

 1. augusta boli relikvie sv. Kataríny Sienskej vystavené v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej vo Vyšných Repašoch na sobášnej sv. omši, kde Sviatosť manželstva prijali snúbenci Stanislav Mačák a Renáta Školníková.

Od 26. augusta do 2. septembra boli relikvie sv. Kataríny v Dechticiach pri chorej Márii Semešovej.

V nedeľu 3. septembra 2017 boli relikvie sv. Kataríny Sienskej, na požiadanie, odovzdané Márii Helene Suchitrovej, ktorá má  roku 2017 sv. Katarínu za svoju patrónku.

V sobotu 3. februára 2018 sme mali modlitbové stretnutie SKr v prítomnosti relikvii sv. Kataríny S. v byte M Klementíny na Iľjušinovej ul. Petržalke. Od tohto dňa relikvie sv. Kataríny S. zostali v domácnosti M. Klementíny, pri ktorých sa M. Klementína modli aj so svojim chorým manželom Štefanom.

 

 

VIII. Svedectvo našej Márie Lucie

            Svedectvo pre vnútornú potrebu Spoločenstva Kráľovnej rodiny

prezentované na duchovnej obnove 22.8.2017

            Kdesi som čítala: keď sa nám zdá, že celý svet sa rúca, Boh nás drží pokope. Vtedy by mal byť človek veľmi vďačný za to, že pozná Boha. A je to skutočne tak aj v mojom živote, ale to som musela k tomu dospieť postupne.

            Pochádzam z kresťanskej rodiny, som najmladšia z troch súrodencov (mám dvoch bratov).  V rodine bol jeden problém. Otec sa sporadicky utiekal k alkoholu, raz za mesiac, raz za 6-7 týždňov (etapy abstinencie sa s pribúdajúcim vekom predlžovali). Pil niekoľko dní a domov prichádzal buď v povznesenej nálade alebo bol agresívny a vtedy to bolo veľmi ťažké. Nevedela som sa zmieriť ani s jedným  z týchto stavov. Bola som ustráchaná, uzavretej povahy a pociťovala som zaňho pred ľuďmi hanbu. Keďže sme v nižších ročníkoch mali vyučovanie v popoludňajších hodinách, nechcelo sa mi vracať ani domov zo strachu čo sa tam deje. Najradšej by som v škole zostala aj do rána. Ako dieťa neuvažovala som ani tak o svojej osobe, ale mala som psychické traumy z celej tej dusivej atmosféry v domácnosti a strach som mala skôr o svoju mamku, aby sa jej niečo nestalo, alebo aby jej otec neublížil. V mojej detskej predstavivosti ma často napadali myšlienky, že jediným vyslobodením z tejto situácie pre nás doma by bola otcova smrť.  Na druhej strane mi to bolo aj ľúto, lebo keď otec abstinoval bol úplne iný. Stále hovoril, že chce začať nový život. Snažil sa hlavne mne vynahradiť tým, že sa mi venoval brával do prírody, na výlety, staral sa o mňa keď som bola chorá, po operácii, pomohol mi pri výbere školy.

            Vtedy som ešte nechápala slová nášho pána farára, že otec je chorý a nechápala som ani svoju mamku, prečo od neho neodídeme.

Keď som dospievala, začala som sa viac zaujímať o životy svojich rodičov. Aký bol ich život? Obidvaja sa narodili pred vojnou, prežili vojnové časy a ťažké obdobie po vojne. Otcovi v 5 rokoch zomrela mama a otec s jeho starším bratom  ho opustil. Rodina uvažovala o sirotinci, ale strýko rozhodol, že zostane v rodine. A tak vyrastal pri babke a strýkovi. Vyučil sa za elektrikára a mladosť prežil počas II. svetovej vojny na fronte ako vojak. V bojoch pod Strečnom bol pri bombardovaní ťažko zranený a hrozila mu amputácia nohy. Tam niekto našiel aj jeho stratené doklady a poslal ich do bydliska. Doma si mysleli, že zahynul a dali  zaňho odslúžiť omšu. Vo vojenskom lietadle, ktoré letelo do Ruska bolo jedno voľné miesto. Tak sa otec dostal do Ruska, kde mu lekári nohu zachránili. Po operácii sa liečil v meste Ľwow, kde stretol moju mamu. Mamka je Poľka a opísať príbeh jej života by sa vošiel aj do jednej knihy. Ale aspoň pár viet o nej. Detstvo a dospievanie prežila vo vojnových časoch. Študovať bolo v tej dobe nežiaduce a školy boli pozatvárané. Umiestnená bola na práce do fabriky kde sa šili nemecké uniformy. Prežila bombardovanie s tým spojené časté sťahovanie, ale aj dni, keď nebolo čo do úst vložiť. Po vojne jej rodné mesto bolo pričlenené  k územiu Sovietskeho zväzu, preto sa celá rodina rýchlo presúvala na územie Poľska, aby po uzatvorení hraníc nezostali v ZSSR. Po vojne sa vydala,  dokončila si Lýceum a po maturite prišla za otcom na Slovensko. Aj povojnové časy boli pre mojich rodičov náročné. Zomrelo im polročné prvé dieťa na záškrt, ktorý bol v tom období rozšírený.

Ja som po základnej škole nastúpila na gymnázium. V tomto veku som už prestávala praktizovať život viery, ale neprijala som ani ateizmus ani žiadne iné náboženstva. Môjho dievčenského sna a túžby stať sa učiteľkou som sa tiež kvôli vtedajšiemu zriadeniu vzdala a na radu môjho otca som si zvolila odbor zdravotníctva a nastúpila som na nadstavbové štúdium. Svoje povolanie vykonávam v zdravotníctve až do dnešného dňa (mám 60 rokov).

Keďže som túžila po svojej rodine, nevadilo mi že môj terajší manžel bol v dobe nášho zoznámenia neveriaci. Súhlasila som aj s občianskym sobášom. Po podstúpení gynekologickej operácie sme očakávali naše prvé dieťatko.  Veľmi sme sa tešili, ale dieťatka sme sa nedočkali, pre moje skomplikované tehotenstvo, ktoré skončilo záchranou môjho života. V počiatkoch tehotenstva som podľa vyšetrení prekonala vírusové ochorenie, čo zapríčinilo nesprávny vývoj dieťatka a jeho úmrtie ešte pred narodením. Operáciu bolo nutné vykonať urgentne a pri konzíliu bol vyslovený aj názor, že to tehotenstvo možno nie je. Posledné chvíľky pred operáciou boli zvláštne. Uvažovala som, že keď to nie je tehotenstvo, tak sa po operácii možno už do tohto života nevrátim. Zaujímavé je, že som s tým bola úplne zmierená a moje myšlienky patrili Pánu Bohu. Prosila som ho aby mi odpustil všetko čo som zlé urobila v živote. Operáciu som zvládla, zotavila som sa a aj keď mi bolo smutno, prijala som všetko tak, ako sa stalo. Stále viac som myslela na to, že niečo vo svojom živote musím zmeniť. V tej dobe som úplne odpustila svojmu otcovi, ale aj sebe, že som ho nevedela prijímať takého aký je. Začala som na ňom vidieť len jeho dobré vlastnosti (a mal ich dosť) a pochopila som aj mamku, že otca neopustila, lebo to tak Pánu Bohu sľúbila pred oltárom.

Po piatich rokoch sme boli opäť v radostnom očakávaní. To som už ale manžela požiadala, že ak chceme dieťa krstiť, bolo by správne aj cirkevne sa zosobášiť. Manžel začal chodiť na poučenia, absolvoval 1.sv.prijímanie a v neskoršom veku, keď sa obrátil na vieru aj birmovku. Narodilo sa nám dievčatko a v kostole sme prijali sviatosť manželstva a pokrstili dieťatko. Táto etapa môjho života – materstvo, bola veľmi pekná. Dcérka nám robila radosť. Bola milá, živá a šikovná. V predškolskom veku ovládala modlitby a vďaka babke (mojej mamke) aj veľa piesní z katolíckeho spevníka. Začala hrať na hudobný nástroj a škola jej šla veľmi dobre.

            Situácia v rodine sa začala komplikovať v dobe, keď manžel stratil prácu a prešiel na živnosť. Pri práci na počítači začal tráviť viac času. Dcéra nastúpila na strednú školu a tu sa to tiež začalo komplikovať. V druhom ročníku sa zaľúbila a v štvrtom nám oznámila, že sa ide vydávať. Tak, ako som si myslela, že všetko mám pod kontrolou a všetko ide podľa mojich predstáv sa odrazu rozpadlo ako domček z karát. Budúci zať pochádzal z úplne odlišného prostredia, bol Róm muzikant a čo sa viery týka tá mu bola dosť vzdialená. Mladí neboli do manželstva vôbec  pripravení, ale tvrdohlavo si stáli na svojom. Nakoniec som súhlasila, pomohla som aj finančne a tiež aj pri narodení vnuka. Požičali si väčšiu sumu financií s tým, že mi budú vracať keď začnú pracovať (dosiaľ sa tak nestalo). Zať začal byť nepríjemný a dcéra sa tiež menila tak, že som ju nespoznávala. Zať robil všetko preto, aby naše vzťahy s dcérou prerušil. Stále hľadal nejaké chyby v nás, až to vyústilo v úplné naštrbenie vzťahov. 2 krát som podnikla krok k zmiereniu, ale bezúspešne. Bol vulgárny  agresívny, vyhrážal sa, že vnuka nikdy neuvidím. Zo strany jeho rodiny dokonca došlo aj k fyzickému napadnutiu a vyhrážaniu sa mafiou.

            Ani neviem  ako som  vtedy došla domov do bytu. Bola som zúfala, fyzicky aj duševne ubolená, apatická. Cítila som sa opustená, sklamaná, neschopná presvedčená, že ako matka som zlyhala a že som úplne nepotrebná na tomto svete. Ocitla som sa na zemi rozhodnutá, že viac nevstanem. V hlave mi príšerne šumelo a hučalo. Neviem ako dlho to trvalo, ale odrazu nastalo úplne ticho a v tom tichu som  jemne počula: „niekto ťa má rád“. Bola noc, tma a ticho. Pomaly som sa zodvihla, úplne bezmyšlienkovite sadla za písací stolík, vybrala modlitebnú knižku a do rána som sa modlila modlitby ružencov.

Balzamom na moju ubolenú dušu boli sv. omše. Ale po ich skončení keď som vyšla z kostola, cítila som sa osamelá. Manžel bol v tej dobe dlhodobo pracovne vzdialený. Raz večer, pri modlitbe, prišla mi taká myšlienka, že nie som osamelá. Mám jedného verného priateľa, ktorý ma miluje a je stále so mnou –  Pán Ježiš. Modlila som sa, prihovárala sa a začala som Pánu Ježišovi aj písať.

Cítila som potrebu odísť z miesta, kde som bývala. Zareagovala som na ponuku 1-izbového bytu v Bratislave – Trnávke (podnájom). Nevedela som ani kde sa tá časť nachádza. Prvé čo som po presťahovaní hľadala bol kostol. Našla som ho a tu sa začína zmena v mojom živote. V tom čase boli v Bratislave misie. Zúčastňovala som sa ich na Trnávke a pomohli mi zbavovať sa postupne akéhosi pocitu viny. Potom prišli kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista. Po prvom kurze sme sa spojili do modlitbového spoločenstva. Začala som čítať Sväté písmo, knihy – životy svätých, aktívnejšie som sa zapájala do života farnosti.

Možno som tak začala byť aj pyšná a to nebol Pánov plán. Prišiel ďalší problém. Manžel po úraze mal nejaké nedoplatky v poisťovniach a tie rokmi rástli, boli mu oznámené až exekútorom. Keď som sa to dozvedela v prvých momentoch som bola veľmi nahnevaná, vyčítala som mu, že si to nesledoval. Neurobil to úmyselne. Jediným východiskom bolo všetko to splatiť. A tak sme prišli aj o úspory na vlastné bývanie. A kto iný by mal pri ňom stáť, ak nie vlastná manželka.

Živnosť zrušil, začali sa uňho zdravotné problémy. Mnohí vrátane jeho mamky sa k nemu správali dosť nepekne, čo ťažko znášal.

A tak, ako sa to doteraz z vonkajšieho pohľadu zdá, som prišla o vzťah s jediným dieťaťom. Dcéra sa nám niekoľko rokov neozýva, telefonický kontakt nemáme a na poštu nereaguje. Nemôžeme sa stretnúť s vlastným vnukom.

Prišli sme o vlastné bývanie, takže máme iba podnájom, nemáme auto, dom ani chatu. Všetko som to prijala ako Božiu vôľu, aby som sa tu na zemi na nič a nikoho neviazala.

Niečo som stratila, ale veľa som toho našla. V mojom živote sa udiali zázraky. Viac som sa zblížila s Pánom Ježišom a Nebeskou Matkou Pannou Máriou. Pán pre mňa pripravil farnosť (Don Bosca na Trnávke) a spoločenstva (SKr, modlitbové spoločenstvo žien Nádej), kde som stretla ľudí ktorých milujem. Teším sa na každé stretnutie v spoločenstve. Rodinky vo farnosti sú aj mojimi rodinami a ženy s ktorými sa modlím sú aj mojimi sestrami. Teším sa z každého dňa, je úplne jedno či svieti slnko, prší alebo je búrka. Chcem ho prežiť v objatí Matky Nebeskej a s Pánom Ježišom. Viem, že všetky problémy v živote sa neporiešia podľa mojich predstáv, ale každý nový deň, mi dáva i novú nádej vedieť prijať príjemné aj nepríjemné udalosti.  A tak každý deň začínam odznova so slovami Pána Ježiša, ktorý povedal :  „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny s láskou Mária Lucia

 

BOHU VĎAKA!

Za celé Spoločenstvo Kráľovnej rodiny našej Márii Lucii ĎAKUJEM a verím, že jej obeta v Božom objatí prinesie Spásu celej jej rodine. Amen.

S modlitbou Mária Ľubomíra

 1. Sväté omše SKr

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, august, september 2017:

Sväté omše odovzdané ako obetný dar 22. augusta 2017, v kaplnke Fatimskej Panny a Matky Márie v Trenčianskej Závade, za rodiny všetkých žien, ktoré sa zúčastnili duchovnej obnovy:

1.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Jany Juríkovej.

2.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Ľubomíry Ďurčovej.

3.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Lucie Kamenskej.

4.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Dany Hozovej.

5.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Anny Petrovej.

6.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Oľgy Hladíkovej.

7.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Ľubice Elekovej.

8.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodinu Márie Jany Ďurmekovej.

9.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodiny všetkých, ktorí sa zúčastnili duchovnej obnovy 22.8. v Trenčianskej Závade.

10.)Za stále orodovanie a ochranu Fatimskej Panny a Matky Márie – Kráľovnej rodiny, pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny a všetkých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

 

Sväté omše pre P. Andreja Mitutu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, september 2017:

1.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny, pre všetky sestry duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny, z príležitosti 10. výročia SKr.

2.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny, pre všetky ženy, ktoré patrili do duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny a potom z neho odišli, z príležitosti 10. výročia SKr.

3.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny, pre všetkých, ktorí Spoločenstvu Kráľovnej rodiny akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, z príležitosti 10. výročia SKr.

4.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny, pre všetkých, ktorým sme v Spoločenstve Kráľovnej rodiny sľúbili modlitbu, z príležitosti 10. výročia SKr.

5.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej dominikánskej rodiny na Slovensku, z príležitosti 10. výročia SKr.

 

Duchovné darčeky:

6.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny Márie Timoteji z príležitosti 60. narodenín.

7.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny Márie Ľubomíry Ď. z príležitosti 50. narodenín.

8.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny Márie Jany Ď. z príležitosti 40. narodenín.

 

9.Na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o potrebné milosti a schopnosť prijímať Božie požehnanie, pre spásu celej rodiny Márie Jozefíny z príležitosti 5. výročia večného sľubu v Spoločenstve Kráľovnej rodiny.

10.Na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, pod ochranným plášťom Fatimskej Kráľovnej rodiny, prosíme o Večnú Oslavu Boha v Nebi pre všetkých zosnulých Spoločenstva Kráľovnej rodiny, z príležitosti 10. výročia SKr.

Sväté omše pre P. Andreja Mitutu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, január 2018, Novoročný darček:

1.V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov,  podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodiny duchovného Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov, pre rodiny všetkých, ktorí Spoločenstvu Kráľovnej rodiny akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov, pre rodiny všetkých, ktorým sme v Spoločenstve Kráľovnej rodiny sľúbili modlitbu.

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre celú dominikánsku rodinu na Slovensku.

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika, všetkých našich sv. patrónov a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov prosíme o večnú radosť v Nebi pre všetky nenarodené a nepokrstené deti rodín SKr.

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika, všetkých našich sv. patrónov a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov prosíme o večnú radosť v Nebi pre všetkých zosnulých rodín SKr.

 

Duchovné darčeky z príležitosti jubilea narodenín SKr 2018:

 

1.V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov,  podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodinu Eleny Lichej z príležitosti 70. narodenín. /9.1.1948/

 

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodinu Márie Anny Petrovej z príležitosti 75. narodenín. /10.1.1943/

 

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodinu Márie Lucie Kamenskej z príležitosti 60. narodenín. /26.4.1958/

 

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodinu Márie Danky Janočkovej z príležitosti 55. narodenín. /27.11.1963/

 

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodinu Márie Danky Hozovej z príležitosti 65. narodenín. /11.12.1953/

Duchovné darčeky z príležitosti jubilea večného sľubu SKr 2018:

 

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodinu Márie Anny Novotnej z príležitosti 5. výročia večného sľubu SKr. /22.8.2013/

 

 1. V objatí Svätej rodiny, na príhovor sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie požehnanie a v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, podľa Božej vôle, prosíme o oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov pre rodinu Márie Klementíny Tobiášovej z príležitosti 5. výročia večného sľubu SKr. /22.8.2013/

 

Sväté omše pre P. Andreja Mittutu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, február 2018, Poďakovanie p. kostolníkovi:

3X svätá omša za Večnú Radosť v Nebi pre zosnulého pána kostolníka v kostole Sv Rodiny v Petržalke, Pavla Palatického, ktorý zomrel 15. februára 2018.

Sväté omše pre P. Andreja Mitutu, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, jún 2018:

3X sv. omša za Oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov a potrebné Božie milosti pre P. Rajmunda OP.

4.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre dominikánov na Slovensku.

 1. Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre P. Andreja M. na novom pastoračnom mieste.

 1. Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre Duchovnú obnovu SKr v Nevericiach.

 

Sväté omše pre P. Andreja Mittutu

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, júl 2018, SKr Neverice, 24. 7. 2018:

 

1.Pane Ježišu Kriste, Ty si Veľkňaz, Ďakujeme Ti za kňazov, ktorých si nám daroval pri slúžení tejto sv. omše. A do Tvojho Najsvätejšieho Srdca, na príhovor sv. Šarbela, odovzdávame pána farára Jozefa s celou Jeho duchovnou rodinou tejto farnosti, a prosíme Ťa, aby si bol pre nich nevyčerpateľným zdrojom potrebných milosti.

2.Trojjediný BOH Ty si nekonečná Láska, na príhovor sv. Šarbela, naplň svojou láskou nás všetkých, ktorí sme prišli na túto duchovnú obnovu, aby sme dokázali spoznávať a žiť Tvoju vôľu.

3.Milosrdný Bože, na príhovor sv. Šarbela, do Tvojho milujúceho náručia, odovzdávame Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, celé naše rodiny a všetkých, ktorí sú s nami akýmkoľvek spôsobom spojení, aby sme Ťa raz všetci mohli oslavovať v Nebi.

4.Všemohúci Bože, na príhovor sv. Šarbela, Ťa veľmi prosíme za obrátenie hriešnikov v našich rodinách, aby oľutovali svoju hriešnosť a spoznali Tvoju nekonečnú lásku a pokoj.

5.Dobrý Bože, na príhovor sv. Šarbela, Ťa prosíme za všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu a ktorým sme sľúbili modlitbu. Pomáhaj im kráčať po ceste k Tebe, lebo iba Ty si pravé šťastie a radosť.

6.Nebeský Otče, na príhovor sv. Šarbela, do Tvojho Milosrdného lona odovzdávame všetky naše nenarodené deti a prosíme o odpustenie ťažkého hriechu umelých potratov v našich rodinách.

7.Milosrdný Bože, na príhovor sv. Šarbela, Ťa prosíme za všetkých našich zosnulých, ukáž im svoju tvár, aby Ťa mohli naveky oslavovať a chváliť v Nebi.

 1. Milosrdný Bože, na príhovor sv. Šarbela Ťa prosíme, podľa Tvojej vôle vyslyš prosby, ktoré napísali ženy prítomné na duchovnej obnove a ktoré sme položili pred Teba prítomnému vo Sviatosti Oltárnej.

 1. Milosrdný Bože, na príhovor sv. Šarbela, Ťa prosíme za kňaza Andreja, aby bol tvojim kňazom podľa Tvojej svätej vôle, všade kde ho pošleš.

 1. Milosrdný Bože, na príhovor sv. Šarbela a sv. Filomény Ťa prosíme objím svojím Svätým Duchom Spoločenstvo Kráľovnej rodiny na duchovnej obnove v Českej Fatime.

 

 

Od augusta 2017 do konca júla 2018 dalo SKr

odslúžiť 53 svätých omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako je sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbame pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr.

 

 

Finančné vyhodnotenie duchovnej obnovy SKr

 1. august 2017 v Trenčianskej Závade

v Kostole Panny a Matky Márie Fatimskej:

Výdaj:

Spoločný obed: 150€; zaplatené v hotovosti 150€.

Dar pre Kostol Fatimskej Panny Márie: 100€; odovzdané v hotovosti do pokladničky v kostole 100€.

Intencie svätých omší SKr odovzdané P. Piusovi OP v Trenčianskej Závade 10X10€ = 100€

Ďakovný finančný príspevok pre exercitátora P. Piusa OP: 50€

Spolu výdaj: 400€

Príjem:

Príspevok za knižky o Posolstvách Fatimy i balíčky sv. Šarbela a dobrovoľný príspevok účastníčok: 281,12€

Výdaj              = 400€

Príjem            = 281,12€

Rozdiel          = 118,88€      – v hotovosti doplatil Marko Semeš

Pre pokladňu SKr zostáva 0€;                                     

 

 

Finančné vyhodnotenie duchovnej obnovy SKr

Kostol P. Márie Loretánskej

Uršulínky Bratislava, 13. október 2017:

Dar pre Kostol Loretánskej Panny Márie 100€ sponzoroval a sestričkám Uršulinkam v hotovosti odovzdal Marko Semeš.

——————————————————————————————————

Výdaj:

Ďakovný finančný príspevok pre P. Andreja Mittutu: 50€.

Odovzdaný v hotovosti P. Andrejovi.

Intencie svätých omší SKr odovzdané P. Andrejovi v hotovosti, v septembri 2017: 10X10€ = 100€

Spolu výdaj: 150€

Príjem:

Príspevok za obrázky a životopisy sv. Šarbela a sv. Andreja a dobrovoľný príspevok účastníčok: 46,10

Výdaj              = 150€

Príjem = 46,10€

Rozdiel          = 103,90€      – v hotovosti doplatil Marko Semeš

Pre pokladňu SKr zostáva 0€;               Vyučtovala M. Ľubomíra

 

 

Finančné vyhodnotenie dňa pri relikviách sv. Margity A.,

v kostole sv. Margity Antiochijskej,  v Zohore, 21.7.2018, kde bolo SKr pozvané:

 

Príjem: dobrovoľný príspevok za informačník SKr a obrázky Božského Srdca

= 3, 65€

Výdaj: 200€ odovzdaných Janovi Hladíkovi za knižočky o sv. Margite Antiochijskej aj z dôvodu poďakovania za to, že p. Ján Hladík v minulosti materiálne pomohol nášmu SKr.

Pre pokladňu zostalo mínus –196,35 €

Z dôvodu dezorganizácie a ďalších nepríjemnosti, ktoré v Zohore nastali, Marko Semeš zaplatil obed pre pozvaných hostí, medzi ktorých sme patrili aj my, v hodnote 100€.

ĎAKUJEME Markovi za Jeho štedrosť a dobré skutky, ktorými veľmi pomáha nášmu SKr i iným ľuďom.

 

 

Finančné vyhodnotenie duchovnej obnovy SKr

v kostole sv. Štefana v Nevericiach, 24.7.2018:

 

 

Na prvom mieste ĎAKUJEME a hojnosť Božích milostí vyprosujeme pani kostolníčke v Nevericiach a ženám, ktoré nás veľmi prekvapili a pripravili bohaté telesné občerstvenie v podobe domácich koláčov, pagáčov, ovocia, kávy i minerálky. Nech ich Dobrý Boh odmení!

 

            Príjem: Príspevok za obrázky, knižočky, DVD a ružence sv. Šarbela i za Informačník SKr bol = 67€.

Výdaj: Za odslúženie 10 sv. omší i za jednodňovú duchovnú obnovu sme P. Andrejovi dali 100€.

Pre pokladňu zostalo mínus –33 €

Marko Semeš dal P. Andrejovi 50€.

Ako odmenu sme dali 6X balíčky sv. Šarbela /obrázok, knižočka, ruženec, film DVD, ktoré sme kúpili po 5€/ pánovi farárovi, kaplánovi, P. Andrejovi, p. kostolníčke a dvom ženám, ktoré chystali občerstvenie.

Taktiež sme venovali farnosti, do ktorej patrí filiálka Neverice, relikviu sv. Šarbela –  látku nemočenú v tekutine, ktorá vyteká z neporušeného tela sv. Šarbela.

 

Stav účtu SKr ku dňu 8. august 2018 je 908,84€.

Stav pokladne ku dňu 8. august je mínus -229,35€.

Svojimi modlitbami ĎAKUJEME VŠETKÝM sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 10, alebo 20€. Za sponzorskú pomoc ďakujeme Markovi Semešovi, ktorý v hojnej miere aj finančne podporuje SKr. Za štedrosť Ďakujeme našej Márii Klementíne a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu SKr, častokrát v skrytosti o čom vie iba naša Kráľovná rodiny a Dobrý Boh.

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

 

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek, duchovným alebo materiálnym, spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2018

 

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Potrebujeme Vás. Amen.

            – – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava, lubomiracehulova@gmail.com; mobil:0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100, IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411

 1. Príloha

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Margity, Zohor, 21.7.2018

Utrpenie je fontána milosti

a zdroj nového života vo viere

         Pochválený buď Pán Ježiš Kristus…Na veky. Amen.

Ďakujem Bohu i Vám za dôveru, že v mene Spoločenstva Kráľovnej rodiny, môžem byť pri relikviách sv. Margity Antiochijskej na púti „za dôstojnosť a poslanie ženy.“

 

Utrpenie je fontána milosti a zdroj nového života vo viere.

         Priznávam, že keď mi Janko Hladík poslal túto tému, bola som v nemom úžase nad vznešenosťou i hlbokou krásou tohto názvu…

         Ak chceme uvažovať nad takouto témou, musíme sa snažiť byť umelcami života.

 

„Utrpenie je fontána milosti a zdroj nového života vo viere.“

Z pohľadu umelca je to názov vznešený, tajomný, hlboký, podnecujúci k rôznym zobrazeniam …

Z pohľadu obyčajného človeka, je to téma ťažká, zdá sa, že nedosiahnuteľná…

         Z pohľadu kresťana je to život mystický – napojený na Boha …

         Z pohľadu katolíckej ženy je to jej poslanie, v ktorom je ukrytá jej dôstojnosť.

         Utrpenie je fontána milosti a zdroj nového života vo viere.

         Je to poslanie nášho života, v ktorom je ukrytá naša dôstojnosť.

Nekonečná Fontána Milosti, Večného Zdroja nového života vo viere, prúdiaca z utrpenia, sú spojené Srdcia Ježiša a Márie.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo preplnené utrpením je pre nás Nevyčerpateľnou Fontánou Milosti a Nekonečným Zdrojom nového života, kde sa znovu a znovu môžeme posilňovať vo viere.

Nepoškvrnené Srdce Panny a našej Mamy Márie navonok umelecky zobrazujeme ozdobené ružami, ale všetci vieme, že z vnútornej strany sú tieto ruže do jej srdca zapichnuté tŕním. Je to tŕnie, nie jej, ale našich hriechov. Aj Srdce Márie, plné bolesti je pre nás Fontánou Milosti a zdrojom nového života vo viere.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny a Matky Márie premieňajú utrpenie na Fontánu Milosti, v ktorej nachádzame Zdroj nového života vo viere.

Verím, že sa radi modlíme Bolestný ruženec:

Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil;

Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný;

Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný;

Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol;

Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Ale Ježiš netrpel, len vtedy dávno pred dvomi tisícročiami. Ježiš trpí aj dnes a bude trpieť kým tento svet hreší a rúha sa pravému BOHU. Preto sa skúsme doma v súkromí pomodliť ruženec:

Ježiš, ktorý sa teraz pre mňa krvou potíš;

Ježiš, ktorý si teraz bičovaný pre moju rodinu;

Ježiš, ktorý si teraz tŕním korunovaný za našu dedinu;

Ježiš, ktorý, teraz ťažký kríž nesieš za našich kňazov,

Ježiš, ktorý si teraz ukrižovaný za našu krajinu …

ĎAKUJEME Ti JEŽIŠ, že teraz za nás trpíš a preto si pre nás stálou Fontánou Milosti.

A ako je to s našou Mamou Máriou?

Možno my Slováci by sme, viac ako iní, mohli chápať jej bolesť, keď ju uctievame ako Sedembolestnú – čiže Plnú bolestí. Plnú bolestí nielen vtedy dávno, ale aj teraz.

Viackrát som počula hovoriť niektoré ženy, ako závidia Márii, že mala dobrého muža sv. Jozefa, dobrého syna Ježiša, že jej zomrel iba jeden syn a vraj nevie čo je to muž agresívny alkoholik, nevie čo sú to zlé deti, nevie čo je to smrť viacerých deti jednej matky atď. Ale je to naozaj tak?

Nech nám naša Matka Milosrdenstva odpustí tieto nevedomé, ale rúhavé postoje.

Mária pod krížom trpela nielen preto, že jej zabili Syna, ale aj preto, že jej syn vojak prepichol Srdce jej Syna Ježiša, jej deti zabili jej dieťa. My všetci sme jej deti a svojimi hriechmi stále zabíjame jej Syna Bohočloveka.

Mária miluje svojich synov – aj agresívnych alkoholikov viac ako ich manželky, ktoré sú zároveň jej dcéry, a preto kvôli ním trpí.

Mária miluje všetky svoje aj zlé deti, viac ako ich rodičia, ktorí sú tiež jej deti, a veľmi kvôli ním trpí. Mária neprestáva byť pre tieto svoje zlé deti Fontánou Milosti i Zdrojom nového života vo viere, lebo čaká na ich – na naše obrátenie.

Máriin Syn Ježiš Kristus je Hlavou Cirkvi a my jej deti sme údmi Cirkvi – tvoríme mystické telo Kristovo.

Tak ako žena najprv porodí hlavičku a potom ostatnú časť tela dieťatka, tak aj Mária porodila Hlavu Cirkvi Ježiša Krista, bez telesných pôrodných bolestí, ale jej pôrod neskončil. Ona Teraz ako Matka Cirkvi, v mystických bolestiach – plná bolesti, rodí a chce porodiť všetky svoje deti do Večnej Slávy Božej v Nebeskom Kráľovstve.

Na tejto zemi sa veľa žien rozhodne neporodiť svoje dieťa a toto dieťa je zavraždené potratom bez súhlasu dieťaťa.

Matka Mária nechce potratiť žiadne svoje dieťa, ale napriek tomu, že je Kráľovnou Neba i zeme, neberie svojím deťom slobodnú vôľu a mnohé jej deti dobrovoľne odchádzajú z lona Matky, aby boli potratené v smrteľnom hriechu.

A Mama Mária veľmi trpí a jej utrpenie je premieňané na Fontánu Milosti pre Zdroj nového života vo viere, aby sa jej deti, ak to chcú, mohli znovu vrátiť do bezpečia Materinského lona.

A ako je to s nami? Boh nás stvoril na svoj obraz. Máme sa snažiť byť dokonalí, aby sme sa priblížili k dokonalosti Boha. Máme byť svätí a v tomto sú pre nás vzorom naši svätí. Preto si v týchto chvíľach uctievame sv. Margitu, lebo jej život sa stal svätý a my ju môžeme prosiť o orodovanie…

A prečo sa sv. Margita stala svätou? Pretože veľmi trpela a toto utrpenie neodmietla, ani sa ho nechcela rýchlo a ľahko zbaviť, ani sa na to utrpenie nesťažovala. Naopak s Božou milosťou bolo utrpenie sv. Margity premenené na fontánu milosti, z ktorej my dnes môžeme čerpať.

Táto charakteristika života je rovnaká pre všetkých svätých: S Božou milosťou premieňať utrpenie na fontánu milosti.

Nikto nebol vyhlásený za svätého pre svoju kariéru, tituly postavenie, majetok, pohodlnosť…

Nikto nebol vyhlásený za svätého za odmietanie a pohŕdanie utrpením, za sebaľútosť, pocity krivdy, za závisť druhým, že údajne trpia menej ako ja atď. Ustavičné lamentácie a sťažovanie sa na utrpenie nie je cestou svätosti.

Môžeme prosiť svätých o pomoc, ale nemôžeme pre ich zásluhy chcieť vlastnú pohodlnosť.

Aj my sme povolaní, s Božou milosťou, premieňať náš každodenný kríž na fontánu milosti a zdroj nového života vo viere, – pre naše rodiny pre našich najbližších.

Nechcime sa podobať žene, ktorá sa zbožne predmodlievala v kostole, ale mimo kostola sa všade kde len mohla stále sťažovala a nadávala na svojho, na omamných látkach závislého syna a závidela ostatným ich, podľa jej predstáv, lepší život. Závidela aj starším manželom, ktorí pokojne sedeli v záhrade a usmievali sa na okoloidúcich. Žiaľ táto žena zaslepená svojou sebaľútosťou si nevšimla, že títo starí rodičia majú 10 ročnú vnučku, ktorá nevidí, nepočuje, nemôže rozprávať a je úplne ochrnutá.

Je lepšie nemať závislého syna ale mať ochrnutú, nemú a slepú vnučku?

V každej rodine je utrpenie a nie je múdre si myslieť, že ja trpím viac ako tí druhí, lebo nevieme ako je to naozaj.

Je múdre s Božou milosťou, na príhovor svätých sa snažiť premieňať aj svoje utrpenie na fontánu milosti a zdroj nového života vo viere pre naše rodiny, lebo každá – každý z nás sme povolaní k svätosti.

Relikvie sv. Margity k nám doputovali z Moravy.

A jednou z novodobých „fontán milosti“, ktorú so sv. Margitou, patrónkou rodičiek, spája prijaté utrpenie, je Anička Zelíková z Moravy, ktorá darovala svoj život BOHU ako zmiernu obetu za potratené deti v 20. storočí.

Anička, nám okrem iného hovorí aj tieto slová:

„Oltár je obetné miesto, je tiež smrteľným lôžkom. Ježiš sa na ňom obetuje, na ňom umiera.“

 

„Po celý deň je naše miesto byť pri oltári. Pri žiadnej práci nie je možné opustiť toto miesto – miesto stáleho obetovania, miesto kde sa nám dostáva najužšieho spojenia s Ježišom. Nič nám nemôže zabrániť aby sme nesmeli neustále zdvíhať k nebesiam Ježiša a s ním celých samých seba.“

 

„Náš život je cesta do neba.“

 

„Na ceste k Bohu každý pokročí toľko, koľko sa dokáže zaprieť.“

 

„Ak chceme dať náhradu za nejaký hriech, musíme plne prežiť jeho ošklivosť a vytrpieť všetky muky, ktoré hriech prináša so sebou. Tie hrozné výčitky, tie hrozné muky, tak bolestne zraniť Ježiša.

Toto je možné použiť k pomoci dušiam.“

 

„Ver mi, že Ježiš takúto dušu, ktorá sa mu oddá, vedie so sebou až na Kalváriu. Neušetrí ju ani tých najväčších múk. Až po tom čo je úplne pribitá, až už nie je naozaj nič, kedy ju utrpenie úplne strávilo, potom len je koniec jej obetovania. Len láska dokáže ísť tak ďaleko k úplnému vzdaniu sa seba samého. Ježiš je láska, ktorá takejto duši, ktorá sa vzdala seba, posiela nesmierne mnoho utrpenia, preto bolesť a utrpenie je jediná radosť takejto duše. Zmier má byť úmerný tomu, čoho chceme dosiahnuť, aby vzrástla v dušiach láska. Je nutné trpieť z lásky.“

 

„Čím viacej duša chápe Krista, tým viacej túži byť mu pripodobnená i v utrpení. Túžba trpieť – je akoby odľahčiť Ježišov kríž, obetovať sa za záujmy Kristove – je neodlučiteľným sprievodcom každej vzostupnej cesty duchovného života.!“

 

„Utrpenie je najbezpečnejšia a najkratšia cesta k večnej láske. Utrpenie dáva múdrosť duchu a cvičí človeka. Kto je veselý v utrpení, tomu slúži všetko, radosť i bolesť, slasť i strasť, priateľ i nepriateľ. Svet nazýva trpiacich úbohými, ale oni sú blahoslavení.“

 

„Láska je tiež plná veselosti. Čím viac veselosti v bolesti, tým šťastnejší úsmev na tvári. Nikto nepozná, že trpíme. Ponechať sa úplne milosrdnej láske, žiť z lásky, trpieť z lásky, umrieť z lásky.“

 

Začali sme s umením s ním aj skončíme.

Znovu dávame slovo Aničke:

„Zranenie od Ježiša – to nemôže bolieť, to naplňuje dušu radosťou. Veď je to úder dláta Božského Umelca, ktorý túži aby Jeho dielo vynikalo všetkou možnou krásou a umením. Aby bolo možné uzrieť v ňom veľkosť Majstra, ktorý mu venoval všetku starosť a starostlivosť. Utrpenie je nesmierne dobro, pretože nás odcudzuje svetu a vrhá nás do náruče Božej.“ Amen.

 • – – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; ThDr.ThLic.M.Ľubomíra Semešová Cehuľová MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431