Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 4

za obdobie august 2012 – júl 2013

 1. Členky

Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny – postup:

 1. august 2012 na slávnosť Márie Kráľovnej, počas Sv. omše v kostole Božského srdca Kongregácie bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach, ktorú celebroval P. Tomáš M. Prajzendanc

Do SKr z  poverenia Márie Ľubomíry

prijímala Mária Helena JURKOVÁ

MÁRIA JOZEFÍNA Cehuľová      sľub na celý život, šatka,

MÁRIA ANNA  Novotná               sľub na jeden rok , škapuliar,

MÁRIA OĽGA Hladiková             sľub na jeden rok, ruženec

MÁRIA DANKA Hozová               prijatie krížika

MÁRIA  HELENA Suchitrová     obnovenie sľubu na jeden rok 21.8.2012

MÁRIA ĽUBOMÍRA Cehuľová   obnovenie sľubu na celý život. 21.8.2012

MÁRIA  HELENA Jurková           sľub na celý život 22. 8. 2011

ANNA Murinová                             kandidátka

JANA Ďurmeková                         kandidátka

Ďalšie Účastníčky:

Zdena Hladíková

Anna Brunnerová

Ľubica Eleková

Vierka Blažičková

Gabriela Brezňanová

Mária Čaladiková

Danka z Čierných Kľačan

MÁRIA TIMOTEJA Hudecová s večným sľubom sa nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov

 

Z osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov sa nemohli zúčastniť:

 

Sídlo SKr v Bratislave- Petržalke pred obrazom Panny Márie v prítomnosti členiek:

MÁRIA KLEMENTÍNA Tobiášová         obnova sľubu na jeden rok 24.9.2012

MÁRIA MARGITA Ďurannová                obnovenie prijatia krížika 24.9.2012

MÁRIA DANKA Janočková                    obnovenie prijatia krížika 24.9.2012

MÁRIA VIERA Mičková                            obnovenie prijatia krížika 24.9.2012

Kandidátka: Elena Zábranská

 

Sympatizantky:

Hanka Baloghová

Miriam Janovská

Eva Kalinová

Bernadeta Kinčešová

Stanislava Miklašová

Marcela Pilková

ďalšie

Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

zo dňa Valného zhromaždenia SKr 24.9. 2012:

 

Predstavenstvo SKr:

Ľubomíra CEHUĽOVÁ, vedúca – štatutárny zástupca                       Bratislava

Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa                                                   Zohor

Mária HUDECOVÁ                                                                        Zlaté Moravce

Danka JANOČKOVÁ                                                                     Bratislava

Helena JURKOVÁ                                                                         Bratislava

 

Dozorná rada:

Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka                                        Bratislava

Dana HOZOVÁ                                                                               Zohor

Klementína TOBIAŠOVÁ                                                              Bratislava

 

Členky SKr:

Jozefína CEHUĽOVÁ                                                                    Hradisko

Margita ĎURANNOVÁ                                                                  Bratislava

Miriam JANOVSKÁ                                                                        Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                                              Bratislava

Bernadeta KINČEŠOVÁ                                                               Bratislava

Elena LICHÁ                                                                                   Bratislava

Viera MIČKOVÁ                                                                             Bratislava

 

 1. Duchovné obnovy

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

/prezentácia prítomných v archíve SKr/

 

Program Duchovných obnov v kostole Svätej Rodiny

v Bratislave Petržalke:

Z dôvodu pravidelných stretnutí Ružencového bratstva každú prvú sobotu v mesiaci a ďalších častých bohatých duchovných aktivít farnosti, SKr neorganizovalo pod svojou hlavičkou akcie, ale členky SKr sa po celý rok zapájali do farských aktivít.

Program Duchovných obnov SKr

v ďalších farnostiach v rámci Slovenska

Farnosť Dúbravka Bratislava:

Je naliehavá modlitba za život! /Ján Pavol II./

Pri spomienke na našich verných zosnulých sa modlime aj za nenarodené deti

a úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť.

v kostole Ducha Svätého vo štvrtok 8. novembra 2012

Program

18,00                 Svätá omša

Modlitby za úctu k životu

pred Sviatosťou Oltárnou

Farnosť sv Alžbety Bratislava:

Pripojme sa k  modlitbe za úctu k životu:

Pozývame Vás na Pôstnu duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v Modrom kostole sv. Alžbety v piatok 1. marca 2013

Program 17,00h – 20,00h

17,00  Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Modlitby za úctu k životu, pred Sviatosťou Oltárnou

18,00  Svätá omša

Po sv. omši modlitby a téma na zamyslenie: Nenarodené deti sú naše deti

20,00  Modlitba na záver pri pamätníku Nenarodených

Farnosť Malá Hradná:

Pripojme sa k modlitbe za úctu k ľudskej dôstojnosti a ochranu života od počatia .

V kostole Nanebovzatia Panny Márie, v Čuklasovciach v sobotu 27.10. 2012,

po sv. omši, ktorá začína o 17,30 do 19,30h.

V kostole Ducha Svätého v Ruskovciach, v nedeľu 28.10. 2012 po sv. omši o 9,00 do 10,20h.

V kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej, v nedeľu 28.10. 2012 po sv. omši o 10,30 do 12,00h.

Program

Modlitbové pásmo s piesňami spojené so Sviečkou za nenarodené deti.

Modlitbou a dobrovoľným príspevkom, za Sviečku nenarodených detí, podporujeme projekty ochrany života na Slovensku.

Katolícka jednota, Bratislava Staré mesto

a Pápežské misijné diela:

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu v utorok 4.júna 2013

Pápežské misijné diela, Bratislava, Lazaretská 32, 15,00 h – 18,30h

Program

15,00  Modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

15,15  Zamyslenie na tému:

Obeta je premena nižšieho na vyššie alebo Morálna úloha seniorov

16,00  Modlitba posvätného ruženca

17,00  Svätá omša, 18,00  Agapé

Viacdňová Duchovná Obnova členiek

Spoločenstva Kráľovná rodiny:

 1. a 22. august 2012

Kláštor Bratov Tešiteľov z Gethseman a kostol Božského Srdca

v Zlatých Moravciach, ul. Hviezdoslavova 77

Program v utorok 21.8. 2012:

Príchod do Zlatých Moraviec v dopoludňajších hodinách

13,00-14,00  Obed v kláštore

Program v kostole:

15,00              Odovzdanie našich rodín do náručia Božieho milosrdenstva

15,30              Spoznávanie života Spoločenstva Kráľovnej rodiny

16,30              prestávka

17,00              Modlitba rozjímavého Bolestného ruženca

18,00              Svätá omša /možnosť svätej spovede/

Po sv. omši Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30              Večera v kláštore

20,45-22,00  Spoločný program SKr:

Odovzdanie, Posilnenie, Obdarovanie

Program v stredu 22.8. 2012

Spomienka Panny a Matky Márie Kráľovnej

7,30                Raňajky v kláštore

8,30               Modlitby k Duchu Svätému v kostole

9,00               Modlitba rozjímavého Slávnostného posvätného ruženca

10,00              Katechéza/meditácia P. Tešiteľa

10,30              prestávka – príprava na sv. omšu

11,00              Svätá omša /postup v SKr

12,30              Obed v kláštore

14,00              Záver

Všetci Naši Nebeskí Patróni orodujte za nás!!! Amen.

 

 

Sídlo SKr:

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby v advente,

ktoré sa uskutoční v sobotu 15. decembra 2012 o 14,45h v sídle nášho SKr na Tupolevovej 6b ulici v Bratislave.

Program

14,45 Privítanie, 5,00 – 17,00 Modlitby, 17,00 Voľný program

Vám, ktoré ste sa prihlásili, v tento deň, na farskú duchovnú obnovu v kostole Sv. Rodiny, želám Milostiplný čas a budeme spojené v modlitbe.

Každej z Vás a Vaším rodinám s láskou vyprosujem Požehnaný Advent. M.Ľ.

Milované sestry Pozývam Vás na Duchovné Stretnutie,

ktoré sa uskutoční v utorok 9. júla 2013 od 17,00h do 19,00h v sídle nášho SKr na Tupolevovej 6b v Bratislave, v rámci, ktorého bude aj

 1. omša celebrovaná P. Rajmundom OP

Každej z Vás a Vaším rodinám s láskou vyprosujem Požehnané leto 2013.

Mária Ľubomíra

Stretnutie MODLITBY členiek SKr u niektorej doma:

Stretnutie modlitby cez Vianoce, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. decembra 2012, po sv. omši o 19,00h do 21,00h u M. Klementíny  na ulici Iľjušinova 12 v Bratislave blízko kostola Sv. Rodiny.

Stretnutie Modlitby SKr, ktoré sa uskutoční v stredu 9. januára 2013, po sv. omši o 19,00h do 21,00h u  Elenky Zábranskej  na ulici Osuského 6 v Bratislave.

Stretnutie Modlitby SKr, ktoré sa uskutoční v piatok 8. februára 2013, po sv. omši o 19,00h do 21,00h u M. Helenky Jurkovej  na ulici Topoľčianska 29 v Bratislave.

Stretnutie Modlitby SKr, ktoré sa uskutoční v stredu 17. apríla 2013, po sv. omši o 19,00h do 21,00h u M. Vierky Mičkovej  na ulici Bradáčova 1 v Bratislave.

Stretnutie Modlitby SKr, ktoré sa uskutoční v stredu 29. mája 2013, po sv. omši o 19,00h do 21,00h u M. Danky Janočkovej  na ulici Romanova 40 v Bratislave.

Stretnutie Modlitby SKr, ktoré sa uskutoční v stredu 7. augusta – predvečer sv. Dominika 2013, po sv. omši o 20,00h do 21,15 u M. Helenky Jurkovej  na ulici Topoľčianska 29 v Bratislave.

Súčasťou stretnutia bude prednáška Vd.p. Juraja Augustína o pravej úcte k P. Márii.

S odporúčaním Vašich rodín do náručia Božieho Milosrdenstva Mária Ľubomíra

Niektoré ďalšie stretnutia členiek SKr:

 1. Klementína M. Ľubomíra a Janka Ď.

Duchovná obnova s P. Jozefom Vadekkelom, Prievoz, 25. a 26. 8. 2012

M Jozefína, M. Ľubomíra a Janka Ď.

Sídlo SKr, Šaštín- aj M. Helenka J. a M. Margita, Dechtice aj M. Helena S.

 1. – 8. 10. 2012

 1. Oľga, M. Danka H., M. Ľubomíra

Zohor, oslava 20. výročia zboru Glória, 21. 10. 2012

 1. Ľubomíra a Janka Ď.

Čuklasovce, 27. – 28.10. 2012

 1. Ľubomíra, M. Helena S., M. Margita

Sv. omša a pochod za život, Bratislava, 2. 11: 2012

Jozefína, M. Ľubomíra, M. Anna

Nová Dubnica, 10. – 11. 11. 2012

7.

 1. Ľubomíra a Janka Ď.

Sídlo SKr, 23. – 27. 11. 2012

 1. Klementína, Janka Ď.

U M. Klementíny, návšteva chorého, 26. 11. 2012

 1. Ľubomíra, M. Helena S.

Bratislava, stretnutie Fóra života 14. 12. 2012

 1. Ľubomíra, M. Klementína

U M. Klementíny, modlitby 23. 12. 2012

 1. Klementína, Janka Ď.

U M. Klementíny, návšteva chorého, 24. 5. 2013

 1. Klementína, M. Jozefína.

U M. Klementíny, návšteva, 24. 6. 2013

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné rozhovory a iné.

III. Ďalšie aktivity SKr

 

Prednášky:

Ľubomíra Cehuľová vyučuje Náboženskú výchovu na Základných školách v Dúbravke.

Prednáša Špeciálnu Morálnu teológiu a časť Dogmatickej teológie na Univerzite tretieho veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Aktívne sa zúčastňuje akcií v súvislosti s ochranou života a rodiny.

Sviečka za nenarodené deti, November 2012:

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti Sedembolestnej Panny Márie

v Bratislave Petržalke

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 250 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu,

ste na ochranu života obetovali sumu 374,30 €.

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

 

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Bratom Tešiteľom, Farnosť Marianka

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 100 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života obetovali sumu 84,97€.

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie veriacim z kostola Najsvätejšej Trojice, Bratislava Podhradie

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 30 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života obetovali sumu 110,55 €.

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti Zohor

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 100 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života obetovali sumu 100 €

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti Malá Hradná

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za sviečky a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života obetovali v   Čuklasovciach 39,80€,

v Ruskovciach 40€, v Malej Hradnej 48,60€, vo farnosti spolu 128,40 €

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

 1. Helenka Suchitrová súkromne získala za sviečky 77€

Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia:

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

– – – – – – –

Členky SKr, predovšetkým M. Helena Suchitrová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života

– – – – – – –

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku Jurkovú, M. Annu Novotnú…

Členkám Skr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu Cehuľovú, M. Danku Janočkovú,…

 1. Oľga Hladíková a M. Danka Hozová sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

 1. Vierka Mičková a Eva Kalinová sú členkami speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 1. Sväté omše

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

 

Sväté omša SKr pre Pátra Piusa OP:

Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre SKr /Ak je to možné 22.8.2012/

 

Sv. omša darovaná od Petry:

Za Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, slúžená v Marianke 22. 8. 2012

Sväté omše Spoločenstva Kráľovnej rodiny dané 22. augusta 2012 P. Tešiteľom v Zlatých Moravciach:

1.) Sv. omša za Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,  naše rodiny a všetkých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

/sv. omša slúžená v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach 22. 8. 2012 P. Tomášom Tešiteľom/

2.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Ľubomíru s rodinou.

3.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Timoteju s rodinou.

4.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Helenu Jurkovú s rodinou.

5.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Jozefínu s rodinou.

6.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Klementínu s rodinou.

7.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Helenu Suchitrovú s rodinou.

8.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Annu Novotnú s rodinou.

9.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Oľgu s rodinou.

 

Svätá omša pre Pátra Piusa OP, október 2012:

 1. Za Božie požehnanie a milosť pre členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny a ich rodiny.

 2. Za Božie požehnanie pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

 3. Za zosnulých členov rodín SKr vrátane nenarodených a nepokrstenýchh detí, aby sme sa všetci stretli v Nebi.

 4. Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre P. Piusa OP.

 

Svätá omša za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

Polnočná o 22,00h, 24. 12. 2012, Kostol Svätej Rodiny v Bratislve Petržalke.

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, december 2012:

 1. Za zdravie a Božiu pomoc pre M.Vierku.

 2. Za Božie požehnanie a milosť pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 3. Za Božie požehnanie pre dobrodincov Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 4. Za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre dominikánov a ich provinčnú kapitulu na Slovensku

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, máj 2013:

 1. Za večnú slávu v náručí Božieho milosrdenstva pre zosnulého Mariana. /Manžel M.Vierky Mičkovej/

 2. Za Božie požehnanie a milosť pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 3. Za Božie požehnanie pre všetkých ktorí pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

 

 1. júla 2013 slávil sv. omšu P. Rajmund OP v sídle SKr.

 

Sväté omše Pre Otca Hvizdoša v Medžugorii, júl 2013:

 1. Za Božie požehnanie a milosť pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 2. Za Božie požehnanie pre všetkých ktorým som sľúbila modlitbu.

 

Svätá omša pre Otca Felixa Mikulu, júl 2013:

 1. Za Božie požehnanie a milosť pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 

Od augusta 2012 do konca júla 2013 dalo SKr odslúžiť spolu 25 svätých omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbam pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr a z malých sponzorských príspevkov.

Každý kto Skr akýmkoľvek spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

V roku 2012 sme na účet SKr dostali 1008€ z dvoch percent z daní za rok 2011. Časť peňazí (300€) bola využitá na viacdňovú duchovnú obnovu členiek SKr v Zlatých Moravciach, v auguste 2012. Za časť peňazí (156€ v októbri 2012) bol zakúpený pozlátený relikviár pre relikvie sv. Rajmunda z Peňafortu, ktoré SKr daroval P. Rajmund OP a ktoré sú najcennejším vlastníctvom SKr.

Zvyšné peniaze budú použité na vydanie publikácie SKr, ktorá obsahuje odporúčania i stanovy SKr a stručné životopisy našich svätých patrónov. Publikácia, do konca augusta tohto roka, vyjde vo vydavateľstve Charis.

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

         S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Cehuľová

V Bratislave, 8. augusta 2013

– – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411