Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 3

za obdobie august 2011 – júl 2012

 1. Členky

Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny – postup:

 

Duchovný postup v Litmanovej na hore Zvir 22. 8. 2011

za účasti Otca Vasiľa Kindju SJ po Gréckokatolíckej liturgii:

Mária Helena JURKOVÁ               sľub na celý život, šatka

Mária Helena SUCHITROVÁ       sľub na jeden rok, škapuliar

Mária Jozefína CEHUĽOVÁ         sľub na jeden rok, škapuliar

Mária Anna NOVOTNÁ                 sľub na jeden rok, ruženec

Petra DEPTOVÁ Krempaská        prijatie krížika

Elena LICHÁ                                    prijatie krížika

Margita ĎURANNOVÁ                   prijatie krížika

Mária Danka JANOČKOVÁ          obnovenie prijatia krížika

Mária Ľubomíra CEHUĽOVÁ       obnova sľubu na celý život v Hradisku 21.8.2011

Mária Timoteja HUDECOVÁ         obnova sľubu na celý život v Hradisku 21.8.2011

Mária Klementína TOBIAŠOVÁ   obnova sľubu na jeden rok 26.9.2011

v kostole Svätej Rodiny v Bratislave- Petržalke

Mária Oľga HLADÍKOVÁ               obnovenie prijatia krížika 26.9.2011

v kostole Svätej Rodiny v Bratislave- Petržalke

Dana HOZOVÁ                                kandidátka

Anna Murinová                               sympatizantka

Hanka BALOGHOVÁ                     sympatizantka

Miriam JANOVSKÁ                         sympatizantka

Viera MIČKOVÁ                              sympatizantka

Eva KALINOVÁ                               sympatizantka

Bernadeta KINČEŠOVÁ                sympatizantka

Stanislava MIKLÁŠOVÁ                sympatizantka

Marcela PILKOVÁ                           sympatizantka

Ďalšie sympatizantky

Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

zo dňa Valného zhromaždenia SKr 26.9. 2011:

 

Predstavenstvo SKr:

Ľubomíra CEHUĽOVÁ, vedúca – štatutárny zástupca                       Bratislava

Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa                                                   Zohor

Mária HUDECOVÁ                                                                        Zlaté Moravce

Danka JANOČKOVÁ                                                                     Bratislava

Helena JURKOVÁ                                                                         Bratislava

 

Dozorná rada:

Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka                                        Bratislava

Dana HOZOVÁ                                                                               Zohor

Klementína TOBIAŠOVÁ                                                              Bratislava

 

Členky SKr:

Jozefína CEHUĽOVÁ                                                                    Hradisko

Petra DEPTOVÁ KREMPASKÁ                                                  Stupava

Margita ĎURANNOVÁ                                                                  Bratislava

Miriam JANOVSKÁ                                                                        Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                                              Bratislava

Bernadeta KINČEŠOVÁ                                                               Bratislava

Elena LICHÁ                                                                                   Bratislava

Viera MIČKOVÁ                                                                             Bratislava

 

 1. Duchovné obnovy

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

/prezentácia prítomných v archíve SKr/

 

Program Duchovných obnov v kostole Svätej Rodiny

v Bratislave Petržalke 1X v mesiaci:

 

Kostol Svätej Rodiny, Nám. Jána Pavla II. Bratislava – Petržalka

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na duchovné obnovy

pre dobro našich rodín

každý štvrtý pondelok v mesiaci

pondelok 26. septembra 2011

pondelok 24. októbra 2011

pondelok 28. novembra 2011

pondelok 19. decembra 2011 /tretí pondelok/

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – úvaha nad širokou témou:

Evanjelium života v našej rodine

21,00 – modlitba na záver

Kostol Svätej Rodiny, Nám. Jána Pavla II. Bratislava – Petržalka

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na duchovné obnovy

pre dobro našich rodín

každý štvrtý pondelok v mesiaci

pondelok 23. januára  2012

pondelok 27. februára 2012

pondelok 26. marca  2012

pondelok 23. apríla  2012

pondelok 28. mája  2012

pondelok 25. júna  2012

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – úvaha nad širokou témou:

Evanjelium života v našej rodine

21,00 – modlitba na záver

Program Duchovných obnov SKr

v ďalších farnostiach v rámci Slovenska

Farnosť Bratislava – Rača:

Farnosť BA – Rača

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ŽENY pozývame na Duchovnú obnovu pred Sviatosťou Oltárnou

v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov vo štvrtok 3. novembra 2011

Program

15, 00 Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Modlitby za našich zosnulých a naše nenarodené deti

Modlitba posvätného ruženca

18,00  – Svätá omša

– – – – – – –

Farnosť BA – Rača, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu pred Sviatosťou Oltárnou

v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov vo štvrtok 16. februára 2012

Program

modlitbové pásmo s piesňami

15, 00 Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Modlitby za naše rodiny a náš Slovenský národ

Modlitba posvätného ruženca

18,00  – Svätá omša

– – – – – – –

Farnosť sv. Mateja Tvarožná a filiálka Hradisko:

 

Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Hradisko, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovná obnova pre dobro rodiny v nedeľu 21. augusta 2011

Program 15,00h – 18,00h

Modlitbové pásmo

Odovzdanie našich rodín do náručia Božieho milosrdenstva

Modlitba Záchranného ruženca pre rodiny

Odprosujúce a Ďakovné modlitby

Modlitby za vnútorné uzdravenie

– – – – – –

Kostol Povýšenia Svätého Kríža Hradisko, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Silvester a Nový rok v noci 31.12.2011 – 1.1.2012

Modlitby v kostole

23,00h -1,00h

– – – – – – –

Kostol Povýšenia Svätého Kríža Hradisko

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Modlitby otcov

Bez Božieho Požehnania sú márne naše namáhania!

Trojkráľová celonočná adorácia v našom kostole

Vyloženie Sviatosti o 20,00h 6.1. Požehnanie so Sviatosťou o 7,30h 7.1.

Chvály, Vďaky, Prosby a Odprosovanie

nášho Boha celú noc pre získanie Božích milostí pre nás a celú našu dedinu.

– – – – – –

Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Hradisko, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovná obnova pre dobro rodiny

v nedeľu 24. júna 2012 na slávnosť Jána Krstiteľa

Program

14,00h – 16,00h

14,00  prosba o orodovanie sv. Jána Krstiteľa a všetkých našich Nebeských patrónov

Odovzdanie našich rodín pod ochranu našej Nebeskej Matky Márie

15,00  Odovzdanie našich rodín do náručia Božieho milosrdenstva

Modlitby za vnútorné uzdravenie

– – – – – – –

Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Hradisko, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou v stredu 27. júna 2012

Program 10,00h – 16,00h

10,00  Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Chvály, Vďaky, Prosby a odprosenia za naše rodiny, dedinu, farnosť, diecézu, Cirkev

Modlitby k Duchu Svätému

11,00  Meditácie Radostného ruženca

12,00  Anjel Pána, Meditácie Ruženca svetla

13,00  Meditácie Bolestného ruženca

14,00  Meditácie Slávnostného ruženca

15,00  Odovzdanie našich rodín do náručia Božieho milosrdenstva

Modlitby za vnútorné uzdravenie

– – – – – – –

Vyšné Repaše – filiálka vo farnosti Ulož:

Kostol sv. Kataríny

Ružencové bratstvo Vyšné Repaše, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Na príhovor sv. Cyrila a Metoda Vás pozývame na Duchovnú obnovu

v nedeľu 5. augusta 2012

Program

13,30 – 15,30

Modlitby k Duchu Svätému

Modlitba rozjímavého

Slávnostného posvätného ruženca

Odovzdanie našich rodín do náručia Božieho milosrdenstva

 • – – – – – –

 

Farnosť Marianka, Bazilika Minor:

Farnosť Narodenia Panny Márie, Marianka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu pred Sviatosťou Oltárnou

Bazilike Minor v Marianke v nedeľu 19. februára 2012

Program modlitbové pásmo s piesňami

14,00 Modlitba posvätného ruženca, Loretánske litánie

15,00 Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Modlitby za naše rodiny a náš Slovenský národ

17,00 Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

– – – – – – –

Farnosť Narodenia Panny Márie, Marianka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu v Bazilike Minor v Marianke

v nedeľu BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 1. apríla 2012 15, 00h – 17,00h

Program – modlitbové pásmo s piesňami

Ruženec a modlitby k Božiemu Milosrdenstvu

Modlitba Slávnostného posvätného ruženca

Predstavenie Spoločenstva Kráľovnej rodiny

– – – – – – –

Farnosť Narodenia Panny Márie, Marianka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu v Bazilike Minor v Marianke

v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 27. mája 2012

14, 00h – 15,45h

Program

Adorácia pre Sviatosťou Oltárnou

Modlitba Slávnostného posvätného ruženca

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

Modlitby k Duchu Svätému

– – – – – – –

Farnosť Dúbravka:

Farnosť Bratislava-Dúbravka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

a DETI, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie

Vás Pozývajú na Duchovnú akadémiu

CESTA VIERY

ktorá sa uskutoční v kostole Ducha Svätého v nedeľu 18. marca 2012 o 15,00h

Program

15,00  Deti sa predstavia

v modlitbovom pásme s piesňami

16,00  Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí– organizačné pokyny

16,30              Predpokladaný záver

– – – – – – –

Farnosť Bratislava – Dúbravka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pripojme sa k modlitbe za úctu k životu

v kostole Ducha Svätého vo štvrtok 29. marca 2012

Program

18,00                 Svätá omša

                           Modlitby za úctu k životu pred Sviatosťou Oltárnou

19,30                 téma na zamyslenie: Nenarodené deti sú naše deti

 • – – – – – –

Farnosť Bratislava – Dúbravka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pripojme sa k modlitbe za prvoprijímajúce deti

v kostole Ducha Svätého vo štvrtok 10. mája 2012

Program

18,00                 Svätá omša

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Modlitby za prvoprijímajúce deti v Dúbravke

 • – – – – –

Farnosť Bratislava – Dúbravka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Príď Duchu Svätý

pripojme sa k modlitbe v kostole Ducha Svätého vo štvrtok 24. mája 2012

Program

18,00                 Svätá omša

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Modlitby k Duchu Svätému

 • – – – – –

Farnosť Bratislava-Dúbravka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Oznam pre rodičov deti

 1. sv. prijímanie, Dúbravka v kostole Ducha Svätého

 2. máj 2012; ZŠ Beňovského a ZŠ Sokolíkova

Stretnutie prvoprijímajúcih detí a ich rodičov

 1. júna v nedeľu popoludní

o 15,00h v kostole Ducha Svätého

Program

 1. ĎAKOVNÁ DUCHOVNÁ AKADÉMIA

 2. Objednávka fotiek a prevzatie DVD

Predpokladaný záver o 16,00h

 • – – – – – –

Katolícka jednota, seniori v Bratislave:

Katolícka jednota, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v utorok 25.októbra 2011, 15,00 h – 18,30h

Program

modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

modlitba posvätného ruženca s Jánom Pavlom II. za naše rodiny

Zamyslenie na tému:

Ruženec ako prostriedok spásy pre naše rodiny

– modlitba Záchranného ruženca

19,00h svätá omša /u Kapucínov/

– – – – – –

 

Farnosť Kežmarok:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Rímskokatolícka farnosť Kežmarok

Všetky ŽENY pozývame na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v sobotu 20. augusta 2011

Je naliehavá modlitba za život

/Ján Pavol II./

P r o g r a m

14,30h           pred pamätníkom nenarodených detí v areáli nemocnice

–           modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

–           modlitby za úctu k životu

16,00h           v Mariánskom kostole

–           Ruženec s Jánom Pavlom II.

–           predstavenie knihy: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

18,00h           Svätá omša v bazilike Svätého Kríža

– – – – – –

Hora Zvir Litmanova:

Litmanová HORA ZVIR, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovná obnova pre dobro rodiny v pondelok 22. augusta 2011

 „Je naliehavá modlitba za život“/Ján Pavol II./

P r o g r a m

10:30h-12,00h         Modlitbové pásmo SKr

Odovzdanie našich rodín do náručia Božieho milosrdenstva

na príhovor Márie Kráľovnej rodiny

Modlitba Záchranného ruženca pre naše rodiny

Modlitby za úctu k životu a hodnotu ľudskej dôstojnosti stvorenej na obraz Boží

predstavenie knihy: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

13:00  Úvahy Jána Pavla II. nad ružencom

13:30  Modlitba Svätého ruženca.

14:00  SVÄTÁ LITURGIA Jána Zlatoústeho

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 Posvätenie náboženských predmetov

Duchovný postup Spoločenstva Kráľovnej rodiny

– – – – – –

 

Viacdňová Duchovná Obnova členiek

Spoločenstva Kráľovná rodiny:

august 2011

 1. august, piatok:

Cesta do Kežmarku /Kláštor – Sestry Redemptoristky, Kláštorná 4, Kežmarok/

– Príchod do kláštora v popoludňajších hodinách

17,00h           Modlitba posv. ruženca      /kláštor/

17,30h           Sv. omša                   /kláštor/

18,30h           večera                        /kláštor/

19,30h           Program SKr /kláštor/

 1. august, sobota:

 8,00h Sv. omša                   /kláštor/

 9,00h raňajky                       /kláštor/

10,00h           Program SKr /kláštor/

12,00h           obed               /kláštor/

14,00h           Program SKr /kláštor/

16,00h           Duchovná obnova pre ženy          /kostol P. Márie, Kežmarok/

18,00h           Sv. omša       /bazilika Sv. Kríža v Kežmarku/

20,00h           večera            /kláštor/

 1. august, nedeľa:

 7,45h raňajky                       /kláštor/

 9,00h Sv. omša                   /kláštor/

10,00h           Program SKr /kláštor/

12,00h           obed               /kláštor/

14,00h           Odchod do Hradiska

14,30h           Duchovná obnova pre ženy          /v kostole sv. Kríža v Hradisku/

18,30h           večera /u nás doma v Hradisku/

20,00h           Návrat do kláštora

 1. august, pondelok:

 8,00h raňajky                       /kláštor/

a suchý obed zo sebou      /z kláštora/

Celodenný program SKr v Litmanovej

19,00h           večera            /kláštor/

 1. august, utorok.

 7,00h            Sv. omša       /kláštor/

 8,00h             raňajky           /kláštor/

Cesta domov

Všetci Naši Nebeskí Patróni orodujte za nás!!! Amen.

III. Ďalšie aktivity

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Prednášky:

Ľubomíra Cehuľová vyučuje Náboženskú výchovu na Základných školách v Dúbravke.

Prednáša Špeciálnu Morálnu teológiu a časť Dogmatickej teológie na Univerzite tretieho veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Na Inštitúte rodiny Jána Pavla II. Teologickej fakulty Katolíckej univerzity so sídlom v Bratislave Dúbravke prednáša Psychosexuálny a Biomedicínsky rozmer manželského života, Prenatálny a postnatálny vývoj človeka a Fyziológiu ľudskej reprodukcie.

Aktívne sa zúčastňuje na konferenciách v súvislosti s ochranou života a rodiny.

Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia:

Sviečka za nenarodené deti, November 2011:

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 198 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života obetovali sumu 242,93 €.

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti Sedembolestnej Panny Márie

v Bratislave Petržalke

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 195 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu,

ste na ochranu života obetovali sumu 258,50 €.

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

 

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti sv. Kráľa Štefana v Stupave

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 200 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života prispeli sumou 220 €.

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

 

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti Bratislava Dúbravka

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 216 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života obetovali sumu 327,58 €.

Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

 

Fórum života, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Poďakovanie Farnosti Bratislava Rača

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti.

Za 168 sviečok a ďalšie materiály o úcte k životu

ste na ochranu života obetovali sumu 149,50 €.

                                           Pán Boh zaplať aj za Vaše modlitby!

– – – – – – –

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

                        – – – – – – –

Členky SKr, predovšetkým Helena Suchitrová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života

                        – – – – – – –

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami vo farnosti. Za všetky spomenieme Helenku Jurkovú, Klementínu Tobiášovú, Annu Novotnú …

Organizujú príležitostné slávnostné modlitby z dôvodu sviatkov patrónov SKr.

Zúčastňujú sa na rôznych pútiah a duchovných obnovách v rámci, spoločenstva, farnosti i rodiny.

                        – – – – – – –

 1. 5. 2011 a 14. 4. 2012 sa členky SKr modlili Ruženec pre Slovensko do rádia Lumen.

– – – – – –

Členky SKr sa súkromne stretávajú pri modlitbe alebo vzájomných rozhovoroch.

                        – – – – – – –

Členkám Skr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme Danku Janočkovú, Jozefínu Cehuľovú…

Helenke Jurkovej ďakujeme za varenie pre kňazov.

Oľga Hladíková a Danka Hozová sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

Vierka Mičková a Eva Kalinová sú členkami speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny.

 • – – – – – –

Členky: Ľubomíra Cehuľová, Timoteja Hudecová, Helena Suchitrová, Jozefína Cehuľová, Anna Novotná, Danka Janočková, Anna Murinová, Margita Ďurannová, Elena Lichá, Petra Deptová, Miriam Janovská, Janka Ďurmeková

sa zúčastnili seminára Vnútorné uzdravenie s P. Eliasom Vellom- od 4. – 8. júla 2012 v Trenčíne.

Najdôležitejšie modlitby a činnosť členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín.

 1. Sväté omše

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Sväté omše Spoločenstva Kráľovnej rodiny dané v auguste 2011 na hore Zvir:

1.) Na príhovor Kráľovnej rodiny – Nepoškvrnenej čistoty,

za Božie požehnanie a milosť pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a naše rodiny.

2.) Na príhovor Kráľovnej rodiny – Nepoškvrnenej čistoty,

za Božie požehnanie a milosť pre dobrodincov Spoločenstva Kráľovnej rodiny a všetkých kňazov, ktorí nám pomáhajú.

3.) Na príhovor Kráľovnej rodiny – Nepoškvrnenej čistoty,

za večné šťastie v Bohu pre zosnulých členov našich rodín vrátane našich nenarodených detí.

 

Sväté omše Spoločenstva Kráľovnej rodiny dané v auguste 2011 pre kňaza Jozefa Hagovského:

1.) Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci za posilnenie viery v pravého Boha pre dedinu Hradisko.

2.) Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci za odpustenie hriechov a obrátenie hriešnikov v dedine Hradisko.

3.) Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci za Božie požehnanie a milosť pre farára Tvarožanskej farnosti.

 

Sväté omše SKr pre Pátra Piusa OP, november 2011:

 1. Za Božie požehnanie a milosť pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 2. Za Božie požehnanie pre dobrodincov Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

Sväté omše SKr pre Pátra Piusa OP, február 2012:

 1. Za stále Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 2. Za stále Božie požehnanie a milosti pre dobrodincov Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

Intencie na sväté omše SKr pre pána dekana Ľubomíra Matejoviča 10. jún 2012:

 1. Za Božie požehnanie a milosť pre členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny a ich rodiny.

 2. Za Božie požehnanie pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

 

Sväté omše SKr pre Pátra Piusa OP, júl 2012:

 1. Za Božie požehnanie pre P. E. Vellu

 2. Za Božie požehnanie a pomoc pre všetkých, ktorí pomáhajú SKr

 3. Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre SKr /Ak je to možné 22.8.2012/

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr

 

 1. Materiálne zabezpečenie

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbam pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr a z malých sponzorských príspevkov.

Každý kto Skr akýmkoľvek spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

V roku 2011 sme na účet SKr dostali 448,98 € z dvoch percent z daní za rok 2010. Peniaze boli využité na viacdňovú duchovnú obnovu členiek SKr v Kežmarku.

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

         S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

            Mária Ľubomíra Cehuľová, zakladateľka SKr

            V Bratislave, 8.augusta 2012

                        – – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411