Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č.1

za obdobie september 2007 – júl 2010

 

Duchovné Spoločenstvo Kráľovná rodiny založila Ľubomíra Cehuľová pri farnosti Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke po dohovore a so súhlasom pána farára Jozefa Dúca v septembri 2007.

Spoločenstvo Kráľovná rodiny je zamerané na duchovnú obnovu rodín cez poslanie žien. /Pozri Odporúčania Spoločenstvá Kráľovná rodiny/

Prvé predstavenie SKr v kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke bolo 6.9.2007 v deň spomienky na blahoslavenú Júliu Rodzinskú OP. Druhá obšírnejšia prezentácia SKr v kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke bola 7.10.2007 na Slávnosť Ružencovej Panny Márie.

Občianske združenie Spoločenstvo Kráľovnej rodiny vzniklo Valným zhromaždením 7. januára 2009, v deň sv. Rajmunda z Peňafortu OP, na duchovnú a sociálnu podporu poslania Spoločenstva Kráľovná rodiny. /Pozri Stanovy občianskeho združenia Spoločenstva Kráľovnej rodiny./

 1. Členky

Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

Ľubomíra CEHUĽOVÁ       – Bratislava

Bohuslava BAROKOVÁ    – Bratislava

Marta FEDORCOVÁ          – Bratislava

Mária HRONSKÁ                – Bratislava

Mária HUDECOVÁ             – Zlaté Moravce

Danka JANOČKOVÁ          – Bratislava

Miriam JANOVSKÁ             – Banská Bystrica

Helena JURKOVÁ              – Bratislava

Eva KALINOVÁ                   – Bratislava

Viera MIČKOVÁ                  – Bratislava

Klementína TOBIAŠOVÁ   – Bratislava

Milada SIMEONOVÁ          – Bratislava

Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny:

 Prijatie krížika SKr 8.10.2008 a sľub SKr na celý život 7.10.2009:

Mária Ľubomíra CEHUĽOVÁ       – Bratislava

Mária Timoteja HUDECOVÁ        – Zlaté Moravce

 Prijatie krížika SKr 8.10.2008 a sľub SKr na jeden rok 7.10.2009:

Mária Helena JURKOVÁ               – Bratislava

Mária Klementína TOBIAŠOVÁ   – Bratislava

Mária Naďa Marková                      – Nová Baňa

Prijatie krížika SKr 7.10.2009:

Mária Danka JANOČKOVÁ          – Bratislava

Mária Miriam JANOVSKÁ             – Banská Bystrica

Mária Helena SUCHITROVÁ       – Bratislava

 

Sympatizantky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny:

 

Prijatie krížika SKr 8.10.2008:

Bohuslava BAROKOVÁ    – Bratislava

Marta FEDORCOVÁ          – Bratislava

Viera MIČKOVÁ                  – Bratislava

Milada SIMEONOVÁ          – Bratislava

Ďalšie sympatizantky SKr:

Jozefína CEHUĹOVÁ         – Hradisko

Eva KALINOVÁ                   – Bratislava

Mária HRONSKÁ                – Bratislava

Oľga HLADÍKOVÁ              – Zohor

Hanka BALOGHOVÁ         – Bratislava

Anna VEGHOOVÁ              – Bratislava

 1. Duchovné obnovy

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín 1X v mesiaci:

/prezentácia prítomných v archíve SKr/

Program Duchovných obnov v kostole Sv. Rodiny:

Modlitba posvätného ruženca

Svätá omša

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Prednáška

Vzájomné zdieľanie sa

Modlitba na záver

 

Termíny a témy duchovných obnov:

24.10.2007

Téma: Prečo ruženec

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

7.11.2007

Téma: Večný život

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

5.12. 2007

Téma: Katechizmus Katolíckej Cirkvi ako pomocník praktickej viery

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

9.1.2008

Téma: Čo je Cirkevný rok a liturgické obdobia

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

6.2.2008

Téma: Modlitba

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

5.3.2008

Téma: Symboly v Cirkvi a ich význam

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

9.4.2008

Život modlitby

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

7.5.2008

Téma: Dominikánska charizma – Svätý Dominik

Prednášateľ: P. Pius OP

4.6.2008

Téma: Sviatostný život

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

9.7.2008

Téma: Knihy Svätého Písma

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

6.8.2008

Téma:3 osoby v jednom Bohu

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

6.9.2008

Jednodňová duchovná obnova pre ženy pod vedením P. PIUSA OP,

Program

08,45 – 09,15                prezentácia

09,15 – 09,30                Liturgia hodín – modlitba pred poludním

09,30 – 10,30                1. rozjímanie (prednáška)

10,30 – 11,00                individuálne (modlitba, prechádzka v areáli kostola, občerstvenie – káva)

11,00 – 12,00                modlitba posv. ruženca, litánie k sv. Dominikovi, anjel Pána

12,00 – 13,00                obed

13,00 – 13,30                zhodnotenie ročného pôsobenia Spoločenstva: Kráľovná rodiny

13,30 – 14,00                individuálne (modlitba, prechádzka v areáli kostola, občerstvenie – káva)

14,00 – 15,00                2. rozjímanie (prednáška)

15,00 – 15,30                vyloženie Sviatosti Oltárnej, korunka k Božiemu milosrdenstvu

15,30 – 16,30                individuálne (tichá adorácia, sv. spoveď, prechádzka v areáli kostola, občerstvenie)

16,30 – 17,30                sv. omša

17,30 – 18,00                rekreácia

Od 9,15 do 17,30h v čase individuálneho programu prosíme zachovávať mlčanie.

7.10.2008 – Slávnosť vstupu sympatizantiek SKr

Téma: O utrpení

Prednášateľ: P. Pius OP

5.11.2008

Téma: Duchovný život v trojrozmernosti človeka

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

3.12.2008

Téma: Bolesť v nádeji

Obeta – Noemi Dolores – príbeh

Kazeta –Július Chalupa, Anton Fabian

7.1.2009

Téma: Založenie Občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ktoré vyplynulo z potreby duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny /zápisnica v archíve SKr/. Sviatok svätého Rajmunda.

4.2.2009

Téma: Božie prikázania ako ich nepoznáme

Prečo patrí Bohu prvé miesto

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

4.3.2009

Téma: Božie prikázania ako ich nepoznáme

Láska ako Božská čnosť

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

8.4.2009

Téma: Božie prikázania ako ich nepoznáme

Úcta k Božiemu menu

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

6.5.2009

Téma: Svätá Katarína Sienská – učiteľka Cirkvi

Prednášateľ: P. Pius OP

3.6.2009

Téma: Valné zhromaždenie Občianskeho združenia SKr /zápisnica v archíve SKr/

Božie prikázania ako ich nepoznáme

Pamätaj, že máš svätiť sviatočný deň

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

8.7.2009

Téma: Stvorenie ženy alebo nenahraditeľnosť ženského génia podľa Jána Pavla II.

Publikácia Ľubomíry Cehuľovej

5.8.2009

Téma: Božie prikázania ako ich nepoznáme

Úcta v rodine

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

September 2009

Osobné súkromné stretnutia

7.10.2009

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY v deň Slávnosti Panny Márie Ružencovej, v stredu 7. októbra 2009 o 15,00h, pod vedením P. Melichara OP

Program

15,00    Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

15,15    Rozjímavý Slávnostný ruženec /sv. spoveď/

16,00    Prednáška RUŽENEC – s  Máriou kontemplovať Krista

17,00    Poklona pred Eucharistiou /sv. spoveď/

17,30    Slávnostné Vešpery

18,00    Sv. omša

po sv. omši Slávnosť vstupu členiek SKr pri soche Panny Márie

Agapé /v pastoračnej miestnosti/

4.11.2009

Téma: Božie prikázania ako ich nepoznáme

Nenarodené deti sú naše deti – teologický pohľad

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

8.12.2009

Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia SKr /zápisnica v archíve SKr/

25.1.2010

Téma: Piate Božie prikázanie

Som svedkom kultúry života?

Kultúra života a ne-kultúra smrti

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

22.2.2010

Téma: Som svedkom kultúry života?

Potreba humanizovať komunikáciu

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

22.3.2010

Téma: Piate Božie prikázanie

Som svedkom kultúry života?

Modlitby za ochranu počatého dieťaťa

Film o sv. Giane Berettovej Mollovej

26.4.2010

Téma: Som svedkom kultúry života?

Prečo je empatia potrebná v medziľudských vzťahoch

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

24.5.2010

Téma: Svätá manželka a matka Zdislava OP

Prednášateľ: P. Pius OP

28.6.2010

Téma: Vzťahy medzi kňazmi a rodinami

Prednášateľ: ThLic. Jozef Pajerský

26.7.2010

Téma: Film o svätom Augustínovi a svätej Monike, prvá časť

III. Ďalšie aktivity

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

III./I. Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex

Výstava obrazov autorky Timoteji

1.)

Farnosť Svätej rodiny v Bratislave, Spoločné dobro, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Vás pozývajú na vernisáž výstavy Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex

Pod záštitou europoslanca Miroslava Mikolášika, ktorý je zástancom života od počatia po prirodzenú smrť

 1. júna 2009 v piatok večer v kostole sv. Rodiny na Námesti Jána Pavla II. v Petržalke

Vernisáž je spojená s koncertom zboru Glória zo Zohoru

Výstava obrazov:

 1. Obrazy maľované ústami v stave ochrnutia

 2. Obrazy maľované v tme v stave úplnej slepoty

 3. Obrazy maľované pod lupou v stave praktickej slepoty

Program:                      1. Svätá omša o 18,00h

 1. Príhovor Miroslava Mikolášika

 2. Osobné svedectvo autorky Timoteji

 3. Koncert zboru Glória

 4. Prehliadky výstavy spojená s predajom

 5. Agapé

2.)

Farnosť sv. Mateja, Obecný úrad Hradisko, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Vás pozývajú na odpustovú slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Hradisku

a 745. výročie prvej písomnej zmienky obce Hradisko

v nedeľu 13. 9. 2009

Program slávnosti: o 11,00h v kostole Povýšenia sv. Kríža v Hradisku

Slávnostná svätá omša za prítomnosti kňazov:

Mons. prof. Dr. Anton Fabian – kanonik Košice

Vdp. Mgr. Jozef Hagovský – farár farnosti sv. Mateja Tvarožná

 1. P. Dr. Rajmund J. M. Klepanec, OP – pápežský spovedník Rím

o 15,00h v kultúrnom dome Hradisko

 1. Koncert zboru Glória zo Zohoru/Záhorie

 2. Výstava obrazov

Duchovné posolstvo života so Sklerózou multiplex od autorky Timoteji

 1. Agapé

3.)

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Levice – mesto, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Vás pozývajú na popoludnie Božieho Milosrdenstva a

výstavu obrazov – Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex

v nedeľu Božieho Milosrdenstva 11. 4. 2010 o 15:00

Program v kostole sv. Michala v Leviciach:

 1. Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

 2. Výstava obrazov – Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex od autorky

Osobné svedectvo autorky Timoteji

Prehliadka obrazov spojená s predajom

Večerná svätá omša o 18:00

III./II. Prezentácia knihy Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia od autorky Ľubomíry Cehuľovej

1.)

Bratia Kapucíni v Bratislave a Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Vás pozývajú na prezentáciu knihy

Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia pod záštitou Miroslava Mikolášika,

Kniha vychádza vo Vydavateľstve Michala Vaška

Piatok 18. jún 2010, kostol bratov Kapucínov v Bratislave

Program:          19,00h Svätá omša o za účasti P. Rajmunda OP, pápežského spovedníka

Prezentácia knihy spojená s predajom

2.)

Kostol Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke, Spoločné Dobro, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozvánka pod záštitou Miroslava Mikolášika, predsedu skupiny pre Bioetiku v Európskom parlamente

Prezentácia knihy Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia od autorky Ľubomíry Cehuľovej

v nedeľu 20. júna 2010

Program:

 1. Svätá omša o 18,00h za účasti P. Rajmunda OP, profesora Bioetiky na Univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme

 2. Prezentácia knihy spojená s predajom

Kniha vyšla vo Vydavateľstve Michala Vaška; Ilustrácie Ján Hladík

III./III. Prednášky

 

1.)-      pre Spoločenstvo mladých vo farnosti Sv. Rodiny v Bratislave – Petržalke

1.5.2009 – ,Téma:    Hlavný príkaz lásky; Trojrozmernosť človeka

18.5.2009 – Téma:   Psychosexuálny rozmer manželského života; Čo je to láska?; Kondómy – prečo s nimi svätý otec nesúhlasí?

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

2.)-      pre UTV – univerzita tretieho veku TFTU so sídlom v Bratislave

v akademickom roku 2008/2009 a 2009/2010

Témy: 10 Božích prikázaní; Mariológia; Eschatológia

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

3.)-      pre Inštitút rodiny Jána Pavla II. TF KU so sídlom v Bratislave Dúbravke

v akademickom roku 2008/2009 a 2009/2010

Témy: Manželstvo z pohľadu Magistéria; Bioetické otázky; Psychosexuálny a Biomedicínsky rozmer manželského života, Komunikačné prostriedky v rodine

Prednášateľ: Ľubomíra Cehuľová

4.)-      vyučovanie Náboženskej výchovy na Základnej škole v Bratislave Dúbravke,

v školskom roku 2009/2010

Učteľka: Ľubomíra Cehuľová

5.)–      účasť na konferenciách v súvislosti s ochranou života.

III./IV. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia

 

1.)–      Vo farnosti svätého Mateja v Tvarožnej:

11.6.2009 – Slávnosť Božieho tela;

predstavenie Spoločenstva Kráľovná rodiny v kostole Povýšenia sv. Kríža v Hradisku

3.3.2010 – Stretnutie zástupcov ružencových spoločenstiev farnosti sv. Mateja v Tvarožnej na farskom úrade za prítomnosti pána farára Jozefa Hagovského; návrh – Duchovná obnova pre členov ružencových bratstiev a farnosti. /prezentácia prítomných v archíve SKr/

2.)-      modlitby za ochranu poč.atého života v spolupráci so spoločenstvom Život ako dar – Helena Suchitrová a ďalšie členky.

3.)-      zúčastňovanie sa na akciách Fóra života a iných organizácii.

4.)–      súkromné stretnutia žien pri modlitbe alebo vzájomných rozhovoroch.

III./V. Ďalšie aktivity členiek SKr

vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke

1.)–      pravidelná modlitba posvätného ruženca pred večernými svätými omšami

2.)–      príležitostné slávnostné modlitby z dôvodu sviatkov patrónov SKr

3.)       upratovanie kostola

4.)–      varenie pre kňazov – Helena Jurková

III./VI. Sociálna činnosť

Materiálna a osobná pomoc členiek SKr v sociálnej oblasti:

1.) Vo forme účasti na finančných charitatívnych zbierkach na rôzne účely vyhlásené v kostole a podobne.

2.) Konkrétna pomoc sociálnemu zariadeniu Galant, n.o. v Petržalke, kde sa nachádzajú chorí, starí, mentálne postihnutí i rodičia s deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi:

– činnosť v odbore sociálny pedagóg pre Galant – Ľubomíra Cehuľová;

– napečené 500ks pagáčikov pre Galant z dôvodu fašiangovej zábavy 14.2.2009 – Helena Jurková;

– napečené niekoľko škatúľ viac druhov koláčov pre Galant na Vianoce 24.12 2009 – Helena Jurkova i ďalšie členky;

– školské potreby /zošity, perá/ pre deti v Galante – Danka Janočková i ďalšie členky;

– v spolupráci s občianskym združením Spoločné Dobro zaplatený nájom za tri mesiace pre matku s dvomi deťmi v hmotnej núdzi Janu Dedíkovú v apríli 2009.

– vianočný dar od SKr 50€ pre matku s dieťaťom v hmotnej núdzi Ľudmilu Bučkovú, 20.12.2009

3.) Spoluúčasť na organizovaní farskej burzy šatstva v adventnom a pôstnom období v rokoch 2008 až 2010 vo farnosti Svätej Rodiny.

4.) Iná činnosť členiek SKr v sociálnej oblasti, ktorá je známa Bohu.

 1. Publikácie

1.) Spoločenstvo Kráľovnej rodiny pravidelne vydáva plagáty a propagačný materiál svojich akcií. /Originály sa nachádzajú archíve v SKr/

2.) V roku 2009 Spoločenstvo Kráľovnej rodiny vydalo 40ks Odporúčaní a Stanov SKr vo forme brožúr.

3.) V roku 2010 Vydavateľstvo Michala Vaška v spolupráci so Spoločenstvom Kráľovnej rodiny vydalo knihu Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia. Autorka Ľubomíra Cehuľová, Ilustrácie Ján Hladík. Počet strán 240. ISBN 978-80-7165-798-9. Náklad 1000 kusov. /1 ks knihy v archíve SKr/

 1. Spolupráca s médiami

Rádio Lumen:

1.)-      relácia o živote členky SKr Márie Timoteji Hudecovej a priamom rozhovore s ňou pod názvom Po roku rehabilitácie vstala z vozíčka, ktorá bola odvysielaná 1.1.2009.

2.)–     informačné upútavky o výstave obrazov pod názvom Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex, 9.4.2010.

3.)-      informačné upútavky o prezentácii knihy Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia, 17.6.2010.

4.)-      predstavenie SKr v rámci relácie Lupa o farnosti Svätej rodiny v Bratislave, 28.4.2010.

 

Televízia Lux:

1.)-      v správach TV Lux informovala o výstave obrazov pod názvom Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex, 26.6.2009.

2.)-      v správach TV Lux informovala o prezentácii knihy Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia, 22.6.2010.

3.)-      Mária Helena Suchitrová a Mária Ľubomíra Cehuľová sa zúčastnili relácie Doma na dôchodku s témou Ochrana života a jej podoby, kde bolo možné predstaviť SKr v súvislosti s úctou k životu od počatia po prirodzenú smrť, 19.3.2010.

4.)-      Mária Timoteja Hudecová sa zúčastnila relácie Doma na dôchodku s témou Život so sklerózou multiplex 21.5.2010.

Katolícke noviny:

1.)-      Uverejnený článok Timoteja maľuje ústami slnečnice, č.25/2008.

2.)-      Uverejnený článok o akcii SKr Z Hradiska: utrpenie overuje vieru, č.40/2009.

Duchovný pastier /časopis pre kňazov/:

1.)-      CEHUĽOVÁ, Ľ., KLEPANEC, R. J.: Pastorálna starostlivosť o začiatok ľudského života, alebo právo na informovaný súhlas., č.3,2009

2.)-      CEHUĽOVÁ, Ľ.: Nenarodené deti sú naše deti – teologický pohľad, č.2,2010

Tkkbs / internetová stránka/:

1.)-      informácia o knihe Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia, 13.6.2010.

Spravodaj Spoločné Dobro – Salus Communis:

1.)- Pravidelné informácie o aktivitách SKr v Spravodaji Spoločného Dobra -Salus Communis vo farnosti Svätej Rodiny č.6/2007; č.1/2008; č.3/2008; č.1/2009; č.3/2009; č.4/2009; č.2/2010.

 1. POĎAKOVANIE

VI/I. Spolupráca s inými organizáciami

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny bolo na sneme Fóra života 10. októbra 2009 prijaté za 38. organizáciu Fóra života.

 

Za spoluprácu Ďakujeme organizáciám:

Farnosť Svätej Rodiny v Bratislave – Petržalke

Farnosť svätého Mateja v Tvarožnej

Farnosť Levice – mesto

Bratia Kapucíni Bratislava

Spoločné Dobro – Salus Communis

Fórum života

Život ako dar

Obecný úrad Hradisko

Vydavateľstvo Michala Vaška

Zbor Glória – Zohor

VI/II. Morálna a materiálna pomoc

Za morálnu a duchovnú pomoc Ďakujeme:

 1. Rajmundovi J. M. Klepancovi OP

 2. Konštancovi M. M. Adamovi OP

 3. Piusovi J. M. Majerovičovi OP

 4. Melicharovi J. M. Matisovi OP

Vd.p. Jozefovi Dúcovi

Vd.p. Jozefovi Pajerskému

Vd.p. Jozefovi Hagovskému

Mons. Jánovi Bednárovi

Mons. Antonovi Fabianovi

 

Za morálnu a materiálnu pomoc Ďakujeme:

Europoslancovi Miroslavovi Mikolášikovi

 1. Jozefovi Múčkovi

 2. Vladimírovi Božíkovi

manželom Hladíkovým

manželom Brichtovým

 

Osobne Ďakujem mojej rodine – rodičom, súrodencom, príbuzným a všetkým známym, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú evanjelizačnej činnosti Spoločenstva Kráľovnej rodiny. Ľubomíra Cehuľová

VI/III. Sväté omše

Pravidelne sa slúžia Sväté omše za Božie požehnanie pre členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny a ich rodiny /žijúci i zosnulí členovia rodín/ a za všetkých ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú evanjelizačnej činnosti SKr.

 

1.)-      V roku 2008 do júna 2009, boli sväté omše za SKr slúžené každý druhý mesiac v kostole Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke.

2.)-      Za SKr aj 6.9.2008 – P. Pius OP.

3.)-      V apríli 2009 bola sv. omša za SKr slúžená v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Hradisku.

4.)-      Úmysly a termíny svätých omší SKr – intencie sv. omši pre P. Piusa, OP:

–          Za Božie požehnanie pre Vierku Mičkovú a jej rodinu z príležitosti jej 60. výročia narodenín, 29.7.2009.

–          Za Božie požehnanie pre členky SKr a ich rodiny, 30. 7. 2009.

–           Za Božie požehnanie pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú SKr a za všetkých, ktorí nás prosia o modlitby; 31.7.2009.

–          Gregoriánske sv. omše za zosnulého Miroslava Tobiáša /30 sv. omší/;1.8.-30.8. 2009.

–          Za Božie požehnanie pre Vd.p. Jozefa Dúca z príležitosti 40. výročia narodenín; 4.10.2009.

–          Za Božie požehnanie pre Máriu Ľubomíru Cehuľovú z príležitosti 40. výročia narodenín, jeseň 2009.

–          Za Božie požehnanie pre Máriu Helenu Suchitrovú a jej rodinu z príležitosti 60. výročia narodenín, 28.10.2009.

–           Za Božie požehnanie a milosti pre Jozefa Múčku ako poďakovanie za pomoc pre SKr; jeseň 2009.

–           Za všetky nenarodené deti SKr, jeseň 2009.

–           Za Božie požehnanie a milosti pre SKr, jeseň 2009.

5.)-      Za Božie požehnanie a milosti pre SKr aj 7.10.2009 – P. Melichár OP.

6.)-      Za Božie požehnanie a milosť pre SKr 11.1.2010.- P. Pius OP.

7.)-      Úmysly svätých omší SKr pre pána farára Jozefa Hagovského 2010:

–           Za Božiu milosť pre nenarodené deti z Hradiska, marec 2010.

–           Za Božie požehnanie a milosť pre SKr, apríl 2010.

–           Za Božie požehnanie pre dobrodincov SKr, jar 2010.

8.)-      Úmysly a termíny svätých omší SKr – intencie sv. omši pre P. Piusa, OP:

–           Za Božie požehnanie a milosť pre SKr, 24.5.2010.

–           Za Božie požehnanie pre dobrodincov SKr, 30.5.2010.

9.)-      Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

VII. Hospodárenie

Materiálne hospodárenie SKr je vykonávané v súlade so zákonom o občianskych združeniach.

Podľa zákona, SKr do dnešného dňa nemalo nárok získavať finančné zdroje z dvoch percent daní.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr a z malých sponzorských príspevkov.

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

         S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Cehuľová, zakladateľka SKr

V Bratislave, 31.7.2010