Malá čiastočka ženskej duše – Krížová cesta SKr

Veľký Svätý týždeň 2021

Malá čiastočka ženskej duše – Krížová cesta Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

*

Mária Ľubomíra SC:

Úvodná modlitba.

Nikto z nás sa nenarodil pre šťastie – všetci sme sa narodili pre život a Životom života je Láska prameniaca a vlievajúca sa do Večného šťastia Neba.

Milovaný, Milosrdný, Všemohúci BOH, ani Ty si sa nestal pravým človekom preto, aby si hýril pozemským šťastím, ale preto, aby si nám ukázal hodnotu Lásky v bolesti, ktorá prináša Večné šťastie.

ĎAKUJEME Ti za Krížovú cestu. ĎAKUJEME Ti, že nás robíš hodnými mať účasť na Tvojej Krížovej ceste.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

1. Mária Jozefína Cehuľová:

Prvé zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš je odsúdený na smrť.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Pilát odsúdil Ježiša na smrť.

On – Ježiš – ochotne prijíma výrok smrti, aby od nás odvrátil výrok večného zatratenia.

Žijeme vo svete v ktorom je v každej chvíli niekto súdený a odsúdený, väznený, týraný a popravený.

Popravuje a zabíja sa i bez súdov a žaloby.

Smrť sa premenila na požierača životov…

Ježišu stoj pri nás pri súde nevďačnosti a zabudnutia… Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

2. Mária Helena Suchitrová:

Druhé zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš berie Kríž na svoje plecia.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 Ježiš, Ty si dobrovoľne a s láskou zobral  svoj kríž. A nám si povedal: kto chce ísť za mnou nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.

A čo ja?.. Ľutujem Pane, že som nechcela prijať svoj kríž. Nerozumela som mu, lebo tie moje kríže sú kríže hriechu. Tak ako ich prijať?

Reptala som proti Bohu: „Prečo Pane, prečo len ja?

Stále sa modlím a tak tie kríže spolu s Matkou Božou nesiem. Začínam  chápať, že krížom, ktorý prijmem zachránim seba aj svoju rodinu. Veď Pán vie prečo…asi mi dôveruje.

Ďakujem a chcem objať kríž spolu aj s Ježišom!!!  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

3. Mária Jana Juríková:

Tretie zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Ježiš nesie na svojom  kríži bolesti a utrpenie celého ľudstva. Kríž je veľmi ťažký, padá, ale zdvihne sa a kráča ďalej. Duch svätý posilňuje jeho vôľu. Všetci sme veľmi náchylní k hriechu, preto je nutné spytovanie svedomia, pokánie a sebareflexia.

V živote sme Bohom skúšaní v rôznych ťažkých situáciách, Zvládneme ich  len vtedy, keď budeme Bohu dobrorečiť. Vtedy sa zbavíme zla, získame dobro a rany Pána Ježiša nebudeme zväčšovať.

Prosíme Ťa Pán Ježiš, daj, aby nás žiadna slabosť neoberala o silu vstať a kráčať ďalej. Nech nám Duch svätý pomáha. Pane, pomôž nám prijať hranice našej slobody a dôverovať tajomným plánom Božej prozreteľnosti.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

4. Mária Paula Kašáková:

Štvrté zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Každé stretnutie matky s trpiacim dieťaťom je vždy bolesť. Aký bolestný cit prenikol srdcom Panny Márie, keď zazrela svojho syna Pána a Boha, tak poníženého a potupeného. Ich dlhý pohľad nevinnosť s nevinnosťou, čistota s čistotou. Bolesť zahalila lásku a Láska bolesť.

Panna Mária mu bola veľkou oporou napriek tomu, že vedela, že zomrie za nás hriešnych. Ona mu to všetko dovolila a z lásky a dôvery k Pánu Bohu zobrala aj ona isté bremeno. Panna Mária miluje každého z nás, lebo je naša Mamička a dovolí iba to čo je pre nás dobré. Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

5. Mária Lucia Kamenská:

Piate zastavenie Krížovej cesty.

Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť Kríž.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Vojaci donútili Šimona, aby pomohol niesť Ježišovi kríž. Šimon išiel z práce – z poľa, určite bol unavený a tešil sa na obed a oddych. Táto situácia ho asi nepotešila.

A ako je to s nami, s ľuďmi v dnešnej uponáhľanej dobe? Vieme sa zastaviť, zmeniť svoje plány a venovať čas človeku ktorý to potrebuje ? Pomôžme svojmu blížnemu v jeho trápení niesť kríž. Nebuďme ľahostajní. Možno potrebuje tvoju pomoc práve teraz, keď ty máš iné plány. Záleží to len od teba. Pomôžeš ochotne a s láskou, alebo iba kvôli svojmu dobrému menu? A možno pomôžeš iba z prinútenia.

Si nešťastný, sklamaný, nazlostený. Čakal si pomoc a nikto nepomohol. Prečo? Možno si bol hrdý a spoliehal sa iba sám na seba. A možno stačilo prekonať svoje ego a niekoho o pomoc požiadať. Bránila ti v tom nesmelosť, alebo pýcha?

Nebeský Otče, odprosujem ťa za všetky moje hriechy spôsobené pýchou, egoizmom, sebectvom. Naplň moje srdce dobrotou, láskou a milosrdenstvom, aby som nezištne vedela pomoc dávať, ale aj pomoc prijímať.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

6. Mária Ľubica Eleková:

Šieste zastavenie Krížovej cesty.

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku:

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 Šimona prinútili, aby Ježišovi pomohol s nesením kríža. Veronika však slobodným rozhodnutím prejavila súcit voči trpiacemu a podala Ježišovi šatku. Riskovala výsmech, údery a možno aj budúcnosť. Ako to dokázala jednoduchá žena? Láska premohla strach. Odtlačok Ježišovej tváre bol prejavom vďačnosti a požehnania.

Ježišu, otvor nám srdcia, aby sme sa viac zaujímali o blížneho a v každom človeku videli tvoju tvár. Pomôž nám, aby sme vedeli nielen hovoriť o dobre, ale dobré skutky aj konali.

Ježišu, upokoj našu myseľ, aby sme nepodliehali strachu. Pomôž nám, aby sme s odvahou vyznávali svoju vieru, zastávali Teba a Tvoju Cirkev.

Ježišu, pomôž nám byť nebojácnou, láskavou, súcitnou a obetavou Veronikou. Vtlač do našich sŕdc svoju tvár, aby sme nikdy nezabudli na Tvoju lásku a utrpenie.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

7. Mária Oľga Hladíková:

Siedme zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš, padá druhý krát pod krížom.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 Pane, Ty si prešiel dlhú cestu s tŕňovou korunou a krížom. Kráčal si bolestne, ale Tvoje kroky boli tiché a pokorné. Druhý krát si padol pod ťarchou kríža, pod ťarchou hriechov – našich hriechov. Pomaly si vstal a mlčky kráčal ďalej, s láskou v srdci, presvedčený, že obeta kríža, nie je márna.

Aj ja, často padám pod ťarchou mojich povinností, ale nedokážem mlčky znášať svoje pády, reptám naokolo a zraňujem Teba i ostatných, čo sú mi nablízku. Odpusť mi, prosím, moje slabosti a previnenia. Tvoja sila a odvaha druhý krát vstať a ísť ďalej s ťarchou kríža, nech je pre moje slabosti svetlom a každodennou posilou.

Celý môj život však vnímam liturgiu cez spievanú modlitbu. Preto mi nedá inak, ako:

 „Ty poznáš moje padanie, Ty poznáš moje vstávanie, Ty poznáš moje myslenie.“ Ja však viem, že „Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný, za nás.“  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

8. Mária Helena Jurková:

Ôsme zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš napomína plačúce ženy.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Áno, aj ja som medzi týmito ženami.

Žena: manželka, matka i vychovávateľka.

Žena, zaneprázdnená povinnosťami starostlivosti o deti, chod rodiny a domácnosti, povinnosťami v zamestnaní.

Žena v jednom kolotoči povinností.

Veľmi často som napomínala svoje deti, manžela a iných. No, moje napomenutia neboli vždy láskavé. Občas sa stretli aj s nepochopením. Vtedy vznikali rôzne konflikty a nedorozumenia. Vtedy si ma Pane Ježišu napomínal aj Ty. Ale ja zavalená povinnosťami som Ťa nepočula. Uvedomujem si svoju hriešnosť, svoje ľudské zlyhania a je mi to ľúto.

Pane Ježišu prosím Ťa tak ako Ťa prosil lotor na kríži: Spomeň si na mňa Pane Ježišu. Buď ku mne Milostivý a Milosrdný.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

9. Mária Anna Murínová:

Deviate zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš tretí krát padá pod krížom.

Klaniame sa Ti Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Už po tretí krát padáš Pane Ježišu pod krížom, ktorý je zaťažený našimi hriechmi. Tvoje doráňané, vysilené a od slnka vysmädnuté telo nevládze na túto horu vystúpiť. Ale Tvoji mučitelia Ťa nabádajú, aby si pokračoval a tak s veľkou námahou povstaneš v ústrety svojej smrti.

Nedaj drahý Ježišu, aby sme zabúdali čo si pre nás nehodných vytrpel,  aby sme pri našich pádoch, vždy mysleli na Teba a činili pokánie.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

10. Mária Dana Hozová:

Desiate zastavenie Krížovej cesty.

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Skončila sa cesta s krížom. Z Tvojho zakrvaveného a doráňaného tela násilne strhajú rúcho.

Ježišu Kriste, Ty si aj pre moje opakované hriechy trpel, zostal si slabý a nevládny. Daj mi milosť, aby som trpezlivo a s pokorou znášala, všetky ťarchy života, vyhýbala sa opakovaným hriechom , pokušeniam, a zostala Ti verná do konca života.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

11. Mária Timoteja Hudecová:

Jedenáste zastavenie Krížovej cesty.

Pána Ježiša pribíjajú na Kríž.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš...

Bolestná Matka Mária so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú Bolesť, ktorú pocítilo Tvoje Materinské Srdce pri Ježišovom smrteľnom zápase. Pre slzy, ktoré sa ronili z Tvojich očí ako aj pre Krv Tvojho Syna na vykúpenie ľudského pokolenia, prosíme Ťa vypros nám Milosť šťastlivej smrti a pomôž tým, ktorí teraz umierajú, aby sme sa všetci dostali k Ježišovi.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

12. Mária Dana Janočková:

Dvanáste zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš na Kríži zomiera.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Ježiš Kristus zomiera. Plný potupy, bolesti, výsmechu, opľúvania, úderov, bičovania. Ešte tri hodiny sa trápi za nás nehodných, za Mňa. Prečo musíš tak hrozne umierať? Lebo človek (Ja) som hrdý, sebavedomý, pyšný, prchký. Och, koľko toho je. Koľko ľudskej zloby ťa dostalo a vynieslo na kríž. Je mi Ťa ľúto, ale prečo Ti, Ježišu, každý deň pridávam ďalší úder? Ďalšiu hodinu bolestného umierania za to, že znovu som kritizovala, ohovárala, premárnila čas zbytočnosťami, neovládala sa. Večer kľačím, spytujem si svedomie, pozerám na Teba na kríži a prosím odpusť mi. Už zajtra NIE, nechcem ťa urážať svojimi hriechmi, nechcem Ti pridávať ďalšie hodiny hrozného umierania na kríži za moje márnivosti. Ježišu Kriste, prosím Ťa, pomôž mi v mojich slabostiach, umy ma svojou krvou z kríža. Túžim po tom, Ježišu, aby Ťa všetci ľudia poznali, chápali, obľúbili si Ťa. Teba, aby sme mali na prvom mieste.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

13. Mária Ľubomíra Ďurčová:

Trináste zastavenie Krížovej cesty.

Pána Ježiša skladajú z Kríža.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Skladajú z Kríža Ježiša.

Skladajú z Kríža Syna.

Skladajú z Kríža Toho, ktorý uzdravil toľkých chorých,

ktorý oslobodil toľkých spútaných zlým,

ktorý dokonca kriesil mŕtvych…

A teraz?

Teraz On sám je mŕtvy a skladajú Ho z Kríža…

Čo oči vidia, hlava nevie pochopiť a srdce nechce prijať.

Ale je to tak, skladajú Ho z Kríža…

…jemne, veľmi citlivo, čo možno najdôstojnejšie, a čo možno najšetrnejšie ako sa len dá…

Vôkol počujem iba ticho.

Bolestné a vystrašene ticho.

Ticho s nevyslovenou otázkou.

Ticho s neveriacou nádejou …

S nádejou, že otvorí oči,

že niečo povie,

že pohne rukou…

S nádejou, že sa zobudím zo zlého sna…

Ale nič sa nemení, je mŕtvy…

Nič sa nemení…

…ani v náručí jeho matky.

Moja myseľ dúfa v posledný zázrak, ale ten sa nekoná. Je mŕtvy…

Je tu tak strašne a bolestne ticho.

Už nepočuť žiadnu vravu, nadávky či posmešky ani rúhanie… už nepočuť ani plač…

Ale Božia Láska počuje. 

Počuje hlas milujúceho srdca.

Počuje hlas láskyplných sĺz.

Počuje hlas súcitného objatia.

Počuje hlas posledného pohladenia.

Viem, že Boh vždy počuje.

Aj Matka to vie.

Vie, že Boh, vždy počuje.

A preto Matka neobjíma len mŕtve telo svojho Syna, Vykupiteľa sveta, Obetovaného Baránka.

Objíma aj moje mŕtve telo, zatiaľ ešte nie to fyzické mŕtve telo, ale moju duchovnú mŕtvosť. Mŕtvosť, ktorá sa volá neistota, strach, pochybnosť, uzavretosť a často prerastá do pýchy,

Objíma ma s nesmiernou láskou, takú aká som.

Objíma ma vždy tu a teraz.

Živú, polomŕtvu strachom alebo aj keď budem celkom mŕtva…

Objíma ma spolu s Ježišom, pretože tieto dve srdcia, ktoré vedia iba milovať, ma vždy milovali a milujú a chcú ma milovať aj vo večnosti…

Ďakujem, Matka, za každé tvoje objatie.

Ďakujem, Bože Otče, že si nám dal takúto Matku.  Amen

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

14. Mária Jana Ďurmeková:

Štrnáste zastavenie Krížovej cesty.

Pána Ježiša pochovávajú .

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

Kde je môj Ježiš?  Kde je moja láska? Kde ho mám ísť hľadať?  Srdce mi ide od bolesti puknúť .  Bolesť a slzy padajú mi. Zastaviť bolesť sa mi nedá.  Môj Ježišu, kde Ťa ja budem hľadať ?  Odišiel si spred mojich očí a ukladajú ťa do hrobu a už nič len tma a bolesť.

Už ťa niet?  Kde Ťa hľadať mám?  Moja láska, môj ženích a môj Pán.  Všetko je dokonané a srdce prestalo biť – Tvoje.

Tu som však ja uprostred tohoto sveta a objímam Tvoje chladné telo a svojou láskou ho chcem zahaliť a svojimi slzami zmáčať Tvoje sväté rany. Odpusť mi môj Pane viny mojich hriechov.  Chcem žiť v Tebe a Ty  ži vo mne.  Tvoja smrť predsa nie je koniec. Je to začiatok nového života.  Môjho života v Tebe, vo Svetle, vo Večnosti.  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

*

Mária Ľubomíra SC:

Záverečná modlitba.

Môj BOH, moja Láska, moje všetko. – Ako ľahko sa tieto slová vyslovujú a ako ťažko sa žijú. ĎAKUJEM Milovaný Bože za túto Krížovú cestu, v ktorej sa tieto slová, v malej čiastočke ženskej duše, stali skutočnosťou. ĎAKUJEM TI, Dobrý Bože, za moje milované sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny, ktoré sa snažia milovať Teba, cez svoje rodiny, ako katolícke ženy. ĎAKUJEM za Tvoju i našu Mamu Máriu – Kráľovnú rodiny, ktorá nás objíma vtedy keď plače i vtedy keď sa usmieva. Jej objatie – v bolesti i radosti – je vždy plné Tvojho pokoja. Bože daj nám Milosť Láskou premieňať bolesť na radosť…  Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

Modlíme sa na úmysel svätého otca …