VEĽKÁ NOC 2021

VEĽKÁ NOC 2021

Náš BOH – JEŽIŠ, Zázračný, Ubolený, Mŕtvy a predovšetkým ZMŔTVYCHVSTALÝ je stále s nami. Skúsme HO zbadať a cez NEHO sa dívať na náš „obyčajný“ život.

Milostiplné Veľkonočné obdobie.

.

List duchovného otca Jozefa Jaraba

Spišská Kapitula, Veľká noc 2021

.

Spolu s vami budem sláviť Veľkú noc.

Napriek všetkým ľudským okolnostiam života okolo nás, dožili sme sa jej.

V nádeji na stretnutie s Pánom a Darcom života budeme spomínať na našich zosnulých, ktorých sme odovzdali zemi v nádeji na vzkriesenie.

Rovnako sa modlíme za bojujúcich o život  v nemocniciach, našich starkých v domovoch, o krajší život v našich rodinách, o dar chleba zo spravodlivej práce na stoloch v našich domácnostiach, o novú nádej pre život Cirkvi i spoločnosti…

Dajme sa v tieto dni navštíviť podobnými  otázkami v okolnostiach nášho života, ktoré sú často stavom bytostnej núdze, ktorej sme vystavení.

A pamätajme navzájom na seba v novej dávke nádeje, sily i svetla, ktoré nám prináša cez tajomstvá Pánovho života i táto Veľká noc. Nech jej silou je náš  život taký, aký si ho od Pána Boha navzájom žičíme: pokojnejší a plnohodnotný!

Pamätám na vás denne, ale zvlášť v tieto dni ste v mojich modlitbách i ľudských spomienkach. A aj  ja vás prosím o spomienku.

S úctou

Jozef Jarab