Svedectvo Márie Danky

Duchovná obnova v Banskej Štiavnici

očami našej Márie Danky Hozovej

Spolu s našimi sestrami Spoločenstva Kráľovnej rodiny sa stretávame každoročne na sviatok Panny Márie Kráľovnej, 22. augusta, na duchovnej obnove.

V roku sv. Jozefa a sv. Dominika to bola Banská Štiavnica.

Dňa 21. augusta sme sa stretli s ostatnými členkami SKr v Banskej Štiavnici. Ubytovali sme sa v kresťanskej rodine, kde nás domáca pani privítala chutným obedom. Po spoločnej modlitbe a oddychu sme absolvovali prehliadku mestečka Banská Štiavnica, farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, krásneho Banskoštiavnického dreveného betlehemu a morového stĺpu Najsvätejšej Trojice na námestí.

Sprevádzala a fundovaný výklad nám podala naša Mária Ľubomíra. Na námestí sme sa pomodlili Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Mali sme čas porozprávať sa pri kávičke, zmrzline, zákusku. Krásny deň sme zakončili modlitbami.

Náš program pokračoval v nedeľu 22. augusta, v kostole Nanebovzatia Panny Márie svätou omšou obohatenou krásnym spevom chrámového zboru. Po svätej omši pokračovali naše modlitby za rodiny a úctu k životu i Božie Požehnanie pre Slovensko pri návšteve svätého otca Františka.

Naše modlitby pred Sviatosťou Oltárnou: Anjel Pána, ruženec k Sedembolestnej patrónke Slovenska, tichá adorácia, modlitby na príhovor sv. Jozefa, hodina Božieho Milosrdenstva, modlitba na príhovor sv. Dominika a rozjímavý Slávnostný ruženec po ktorom nasledovalo Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a svätá omša na záver dňa.

Duchovno, ktoré sme načerpali môžeme rozdávať do svojich rodín i okolia.

V pondelok 23.8. po raňajkách sme sa modlili k sv. Dominikovi a pokračovali v našom programe SKr.

Tento posledný deň nášho odchodu sme mali horšie počasie – pršalo. Dopoludnia sme mali naplánovaný výstup na Banskoštiavnickú kalváriu. Počasie nikoho neodradilo a všetci sme sa zúčastnili tejto púte. Ani ja som ani na chvíľu nezaváhala a povedala som si, že to musím s pomocou Božou dať.

Pri jednotlivých zastaveniach sme sa pomodlili a zaspievali. Naša Mária Oľga oslávila Boha a nás potešila svojim sólovým spevom.

Podarilo sa, s pomocou Božou som to zvládla napriek mojím boľavým kolenám. Krížovú cestu som obetovala za odprosenie mojich hriechov, poďakovanie za milosti a prosbu zdravia i Požehnania pre moju rodinu.

Zaspievaním hymny Zdravas Kráľovná, pod Krížom, sme ukončili naše putovanie – krásny záver, krajší ani nemohol byť.

Za všetko sa chcem poďakovať sestrám Spoločenstva Kráľovnej rodiny. Tiež manželovi M. Ľubomíry Markovi za nezištnú pomoc. Vďaku chcem vyjadriť rodine našej M. Pauly, že nás prichýlili a dobre sa o nás starali. Budeme ich zahŕňať do našich modlitieb.

Veľmi Ďakujem našej M. Oľge a jej manželovi Jankovi Hladíkovi, že mi poskytujú osobnú dopravu a starostlivosť. Bohu i im ďakujem za šťastný návrat domov.

Jedno z duchovných pokračovaní tejto duchovnej obnovy je pre mňa aj spoznanie svätého Rochusa, ochrancu pred epidémiami, ktorého sochu sme videli na morovom stĺpe v Banskej Štiavnici. Dovtedy som nevedela, že máme takého svätého.

Po príchode domov som zašla do náboženského kníhkupectva a na moje milé prekvapenie som objavila brožúrku so životopisom a modlitbami k svätému Rochusovi. Túto knižočku som kúpila aj ako pekný a v tejto dobe potrebný vianočný darček pre moje kamarátky.

Sedembolestná Panna a Matka Mária, Kráľovná rodiny, skry nás pod svoj ochranný plášť, aby sme sa mohli v zdraví stretnúť na budúcej duchovnej obnove. Amen.

Mária Danka Hozová, Zohor