Modlitba v novembri

SKr november 2021

Milované Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,

1. novembra sme oslávili všetkých našich drahých svätých.

7. novembra sme oslávili všetkých svätých dominikánskej rodiny a zvlášť tento deň si môžeme uctiť svätých, ktorých sme si vybrali za patrónov nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

2. novembra myslíme na tých zosnulých, ktorí sú ešte v Očistci.

8. novembra myslíme na duše zosnulých dominikánskej rodiny.

A samozrejme, že nielen tieto 4 dni ale celý november ba i celý rok sa spájame s Katolíckou cirkvou Oslávenou v Nebi i s Katolíckou cirkvou Trpiacou, ktorá je v Očistci.

Prosíme svätých o pomoc a ich príhovor za nás u Milosrdného Boha. A my pomáhame a prosíme Boha o Milosrdenstvo pre duše našich zosnulých, aby čím skôr boli v Nebi a mohli prosiť za nás.

Je to úžasný Kruh Lásky vzájomnej pomoci, aby sme všetci spolu mohli naveky v šťastí oslavovať Boha.

11. novembra sme sa – 9 našich sestier – stretli na cintoríne v Petržalke, aby sme sa modlitbou mohli viac spojiť a ponoriť do tohto kruhu Božej Lásky. Zároveň každá z nás, podľa svojich možnosti, vo svojich bydliskách, na našich cintorínoch, kostoloch i doma sme sa modlili za našich zosnulých a robíme tak po celý rok. Vytvárame tak úžasné Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ktoré nech nás stále uisťuje, že nie sme sami ani vo chvíľach utrpenia a smútku.

Sme so svojimi rodinami spojené v Kruhu Lásky Katolíckej Cirkvi Oslávenej, Trpiacej i Putujúcej pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny. Amen.

.

Fotogaléria-kliknite sem