Ruženec Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Ruženec Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Máj 2021

 

Mária Klementína Tobiášová:

1.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala

Rozjímanie o malom kúsku života Márie Klementíny:

Vydáš sa, počneš dieťa. Bývaš u manželových rodičov bez manžela, ktorý má pracovné povinnosti. Vítaná nie si. Do rodiny si vošla ako tretia nevesta iného vierovyznania. Pre útechu k  svojej matke sa dostaneš raz za dva týždne. Také niečo, žeby sa dieťa nemalo narodiť si nepripúšťaš. Chýba Ti manžel, ktorý je stále na služobných cestách. Na dieťa sa tešíš …

Po šiestich mesiacoch konečne začínate spolu žiť s manželom. Nastávajú nové problémy. Máte prenajatú jednu izbu bez nábytku. Aj na spálňu si beriete pôžičku a dlhy splácate ďalších 15 rokov.

Narodí sa prvé dieťa, po roku ďalšie a tak sa stane, že do štyroch rokov máte štyri deti. Avšak ani na okamih si nepripustíš možnosť umelého ukončenia tehotenstva … Dieťa je Boží dar …

 

Mária Jozefína Cehuľová:

2.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila

Žena nemôže zažiť nič krajšie, ako keď nosí v lone zázrak počatý z Lásky. Nemôže sa očakávať od matky nič iné, ako zodpovedné materstvo. Povolanie matky je to najkrajšie v živote ženy – sprevádzať svoje dieťa celý život. Stáť pri ňom, radovať sa, aj trpieť tak, ako Panna Mária …

Nech Pán žehná všetky ženy, ktoré nosia nový Život. Amen.

 

Mária Timoteja Hudecová:

3.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila

Ježiš sa narodil v skromnom nenáročnom prostredí maštale. Prichádza v tichosti do života ľudí. Prichádza aj ku mne, aby sa moja viera prejavovala konkrétnymi skutkami. To sa tiež musí diať v tichosti a skromnosti. Blaženosť, spokojnosť a radosť sprevádzajú Ježišovo narodenie aj v mojom srdci.

Modlime sa: Bože daj, aby sme s čistým srdcom privítali Tvojho Syna, keď nás prichádza vykúpiť a aby sme bez obáv hľadeli na Neho, keď nás raz príde súdiť … Amen.

 

Mária Anna Novotná:

4.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna zo sv. Jozefom v chráme obetovala

Rozjímaj:

Keď mal Ježiš 40 dní, Panna Mária ho z poslušnosti Mojžišovskému zákonu predstavila v chráme. Priniesla zaň aj výkupnú obeť. Prorok Simeon jej povedal, že jej dušu prenikne meč bolesti. Panna Mária sa podvolila tomuto Božiemu plánu, podľa ktorého mala byť Sedembolestnou Matkou – lebo jej Syn Ježiš bude „Muž bolesti“.

Pán Ježiš povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ Inokedy zase: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“… Amen.

 

Mária Danka Hozová:

5.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna zo sv. Jozefom v chráme našla

Ježiš ako dvanásťročný sa so svojou Matkou Máriou a sv. Jozefom vybrali do domu svojho Otca do Jeruzalema. Vykonali si Veľkonočnú slávnosť. Pri návrate domov, zistili s veľkou obavou a strachom, že Ježiš sa stratil. Za tri dni ho našli v Jeruzaleme, v chráme, ako sa rozpráva s učencami, ktorí žasli nad jeho múdrosťou.

Strata, hľadanie a nachádzanie Pána Ježiša má svoje miesto i v mojom živote.

Najstarostlivejšia Matka Panna Mária, ktorá si s veľkou bolesťou hľadala svojho strateného Syna, vypros aj mne silu, aby som sa nestratila a neodlúčila od Pána Ježiša. Amen.

 

Ruženec Svetla

 

Mária Janka Juríková:

1.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý bol pokrstený v rieke Jordán

Pán Ježiš ako 30-ročný prichádza k Jordánu za Jánom Krstiteľom za účelom krstu. Hoci sa Ján zdráha, Ježiš na krste trvá . Ukázal nám tým príklad pokory, zaradil sa k hriešnikom.

Po krste pri vystupovaní Ježiša z vody videl Ján otvorené nebo a Ducha, ktorý zostupoval v podobe holubice a Ján počul hlas : “ Ty si môj Milovaný Syn, v Tebe mám zaľúbenie.“

Pri Ježišovom krste je zjavené najvnútornejšie  tajomstvo Boha ľuďom. Krstom sa človek očisťuje od hriechov a vystupuje do krajiny života. Stávame sa dieťaťom Nebeského Otca a členom Kristovej  cirkvi.

Všetci sme Bohom milovaní, ale natláča sa tu otázka, či dokážeme žiť vernosť svojmu krstu – vernosť Duchu Svätému.

Na Bielu sobotu sa slávi obrad svetla, pri ktorom sa svätí krstná voda a obnovujeme si krstné sľuby. Sviatok krstu Ježiša Krista slávime prvú nedeľu po Troch Kráľoch.

Pri tomto desiatku Ruženca svetla prosme presväté Srdce Ježišovo za pokrstených a ešte viac za nepokrstených – za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Pane, daj odvahu všetkým, ktorých spája jeden krst, aby ich spájala vernosť v Tvoju Lásku a Milosrdenstvo. Amen.

 

Mária Ľubica Eleková:

2.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne

Ježiš svojou prítomnosťou na svadbe v Káne Galilejskej manželstvo schválil, posvätil a potvrdil, že je Stvoriteľom chcené. Bola tam s ním aj jeho Matka Mária. Ako vnímavá a starostlivá žena postrehla problém. Požiadala Syna o pomoc a obsluhujúcim povedala, aby urobili všetko, čo im Ježiš povie. Keďže Matku nadovšetko miloval,  prejavil verejne svoju Božskú moc a premenil vodu na víno. Mnohí uverili, že je pravým Mesiášom.

Ježiš chce byť prítomný aj v našich manželstvách stále a nielen počas svadobného dňa. Túži po tom, aby sme ho oslovili, milovali a odovzdali sa do jeho súcitnej starostlivosti. Chce nás chrániť pred úkladmi Zlého a pomôcť v našich ťažkostiach a potrebách. Možno nie podľa našich predstáv (ako chceme a kedy chceme), ale podľa jeho veľkej Múdrosti a Lásky.

Panna Mária, naša Nebeská Matka, nás chce všetkých zahrnúť do svojej Materinskej starostlivosti. Chce byť našou Učiteľkou a viesť nás cestou pokory, poslušnosti, trpezlivosti, mlčanlivosti, skromnosti a obetavosti k svojmu Synovi.

Modlime sa a prosme, aby Ježiš urobil zázrak v našich vzťahoch a vodu egoizmu premenil na víno vzájomnej lásky a úcty.

Modlime sa a prosme, aby Mária Kráľovná rodiny, prijala naše manželstvá a rodiny pod svoju ochranu a orodovala za spásu našich duší. Amen.

 

Mária Lucia Kamenská:

3.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Ohlasoval blízkosť Nebeského kráľovstva. Povolal prvých učeníkov, vyučoval v synagógach a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Približoval toto kráľovstvo rozprávaním v podobenstvách a konaním zázrakov. Viedol ľudí k poznaniu milosrdnej Božej lásky. Vyzýval k pokániu a každému kto bol ochotný obrátiť sa a zanechať hriešny spôsob života veľkodušne odpúšťal.

Rozjímame v minulom čase. Ale Pán Ježiš je tu a teraz, práve v tomto čase. Práve teraz v tejto chvíli nás vyzýva k pokániu, teraz v tejto chvíli hovorí k tebe –  zmeň hriešny spôsob života, miluj a si so mnou v Božom kráľovstve.

Ďakujem Pane, že ma voláš. Ďakujem za našu Matku Máriu, ktorá mi pomáha kráčať po tejto ceste Božej milosti, po ceste, ktorou je Kristus. Amen.

 

Mária Anna Murínová:

4.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý sa premenil na hore Tábor

Premena na vrchu Tábor.

Apoštolov Petra, Jakuba a Jána veľmi vystrašilo keď sa Pán Ježiš stretol a rozprával s Mojžišom a Eliášom. Pán Ježiš žiaril ako slnko a jeho majestátnosť ich veľmi duchovne zasiahla, keď z oblaku počuli hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Báli sa a pri zostupovaní z vrchu im Pán Ježiš zakázal hovoriť o tom, čo videli, až kým nevstane z mŕtvych. Vedel, že po zoslaní Ducha Svätého im bude všetko zjavené a oni budú dobrými pokračovateľmi v hlásaní Božieho slova …

 

Mária Oľga Hladíková:

5.Tajomstvo Ruženca Svetla

Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Moja Eucharistia:

Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo

z mnohých zrniek pšeničných pochádza.

Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,

z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.“

Tak, ako je nevyhnutné zveľaďovať fyzické telo klasickým pokrmom, je ešte dôležitejšie vyživovať našu dušu pokrmom Nebeským.

Je mesiac máj, mesiac, v ktorom sa deti vo Fatime stretli prvý krát s našou Matkou Máriou. Aj Ona im povedala, že ich posilou, pri obetovaní sa, bude Eucharistia.

Eucharistia, Sviatosť Oltárna, Nebeský pokrm, premenená Hostia či sväté prijímanie – rôzne pomenovania Krista. Áno, Krista, pretože to, čo prijímame je Telo Ježiša Krista, ktoré prijímame buď pod spôsobom chleba alebo vína, alebo súčasne pod oboma spôsobmi. V každom jednom kúsku, v každej omrvinke je prítomný celý Ježiš Kristus. Boh nás nesmierne miluje, denne sa nám dáva v kúsku chleba. On taký Veľký v takom malom kúsku. Tak ako pri Poslednej večeri apoštolom ustanovil Sviatosť Oltárnu: vzal chlieb, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac: „Vezmite a jedzte z neho všetci, Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za Vás. Potom vzal kalich a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za Vás i za všetkých na odpustenie hriechoch“, tak aj v súčasnosti sa nám dáva ako nadprirodzený pokrm pre dušu na posilnenie.

Myslím, že každý z nás zažil ten pocit, keď bol v nejakých náročných situáciách priam až zázračne posilňovaný pravidelnou účasťou na svätej omši a svätým prijímaním. Pomáha nám to zotrvávať v stave milosti posväcujúcej, ktorá je pre náš život veľmi dôležitá. Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré; možno práve skúsenosť v tomto čase, kedy sme nemali možnosť prijímať Krista, nám môže pomôcť uvedomiť si tú nesmiernu vzácnosť, ktorá mnohým ľudom rokmi zovšednela. Je to práve čas, uvedomiť si, že prijímať Božie Telo je dar a nie akási jednotvárna samozrejmosť. Čím je nejaké odlúčenie dlhšie, tým radostnejšie je opätovné stretnutie.

Preto nech je nám Sviatosť Oltárna každodenným darom a posilou. Amen.

 

Bolestný ruženec

 

Mária Danka Janočková:

1.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil

Krvou sa potil. Pre nás. Za nás…

O nás. – Bolo to o nás, keď Ježiš zostal opustený v Getsemanskej záhrade. Tam ho ťažili, trápili naše – moje ľahostajnosti, slabosti, poklesky, všetky hriechy, ktoré išiel vyniesť na Kríž.

Tam  ho nechali jeho najbližší a spokojne spali.

A čo ja a moje svedomie? Tiež sa niekedy ľahko pridávam k spiacim. Čítala som v jednom rozjímaní, že človek vie bdieť, keď ide o jeho hmotný zisk, (či zábavu?) a hriešne driemať, kde ide o Boží záujem…

Ako sa dnes rozhodnem? Bdieť či driemať (spať)? …

 

Mária Helenka Jurková:

2.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný

Ježiša priviedli pred Piláta. Židovská veľrada ho obžalovala za to, že sa rúhal a vydával sa za Mesiáša. Pilát Ježiša vypočul ale nenašiel na ňom nijakú vinu. Aj napriek tomu dal Ježiša zbičovať.

Každý úder a Ježišov ston spôsobili naše – moje hriechy.

Pane Ježišu, prosím Ťa o milosť, aby som dokázal/a vyhýbať sa hriechom a nerozmnožoval/a Tvoje rany. Amen.

 

Mária Helenka Suchitrová:

3.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Pána Ježiša korunujú tŕním, odievajú ho do špinavého plášťa a do ruky mu dávajú trstinu namiesto žezla. Posmievajú sa mu a ponižujú ho. Aké to zneuctenie…

A čo ja? …

Ježiš to  prijíma aj za  moje hriechy  pýchy, vzdoru, ješitnosti. Koľko je vo mne zloby a urazenosti keď mi niekto ublíži. Koľko je vo mne zloby. Neviem to v pokore prijať. Ako ťažko zabúdam na urážky a pritom ja sama urážam druhých.

Preto ťa prosím Pane Ježišu o dar pokory. Amen.

 

Mária Janka Ďurmeková:

4.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý pre nás ťažký Kríž niesol

Ježišu Ty si pre nás vzal ťažký Kríž aby sme my mohli večne žiť.  Daj nám milosť niesť s Tebou naše kríže a posilňuj nás svojim Duchom Svätým  na našej ceste životom. Amen.

 

Mária Ľubomíra Ďurčová:

5.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý bol pre nás Ukrižovaný

Ježiš, Priateľ, ktorý moje trápenie, moje sklamanie, moje neriešiteľné situácie, moje hriechy vzal na seba, na svoj Kríž.

Tam všetko trápenie premenil na Víťazstvo, Odpustenie a Lásku.

Vždy keď pozriem na Kríž, treba mi zabudnúť na moje malé úbohé hriešne „ja“.

Vždy keď pozriem na Kríž a ukrižovaného, to malé „ja“ s dôverou vkladám do veľkého „Ty“ – Ježiš … Amen.

 

Slávnostný ruženec

 

Mária Paula Kašáková:

1.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý slávne vstal zmŕtvych

Ale, ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je aj vaša viera. /1Kor 15,14/

Vzkriesenie Krista je o nádeji, naplnení Božieho slova, – je to zázrak. Preto vložme všetky pochybnosti do modlitby. Odovzdajme sa úplne Ježišovi, ktorý osvieti našu myseľ a srdce skrze moc vzkriesenia.

Slzy nechýbajú tam, kde ide o chorých a trpiacich…

Ježišu Tvoje zmŕtvychvstanie nám dáva nádej na nový život. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za každý krok na ceste k uzdraveniu, ďakujeme za liečivu silu, ktorá tečie z Tvojho osláveného Zmŕtvychvstalého Tela. Preto vzdávame vďaky Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze Teba Pane Ježišu Kriste. Amen

 

Mária Edita Hercová:

2.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý slávne na Nebesia vystúpil

Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.

Spasiteľu, Ježišu Kriste, Ty si povedal: „Idem k Otcovi pripraviť Vám miesto.“ Na príhovor Márie, našej Matky, prosíme Ťa o vytrvalé napredovanie na ceste do Neba.

Pane Ježišu, obetujem Ti tento desiatok k úcte Tvojho slávneho vystúpenia do Neba.

Skrze toto tajomstvo a na príhovor Tvojej sv. Matky, Ťa prosíme o vrúcnu túžbu po Nebi – našej večnej vlasti. Cez tajomstvo Tvojho vystúpenia do Neba, naplň naše duše potrebnými milosťami pre vstup do Neba. Amen.

  

 

Mária Anna Petrová:

3.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal

Apoštoli boli smutní, ustráchaní a zneistení, keď ich Pán Ježiš pripravoval na to, že už nadišiel čas jeho odchodu k Otcovi. Sľúbil im poslať Tešiteľa a tak sa aj stalo na desiaty deň po jeho vystúpení do neba. Apoštoli spoločne s P. Máriou zotrvávali na modlitbách a v určený čas zostúpil na nich Duch Svätý a posilnil potrebnými darmi a milosťami.

Aj my často pociťujeme smútok, neistotu, strach a opustenosť. Na prekonávanie ťažkostí nenachádzame silu a sme neraz bezradní a pesimistickí. Zdá sa nám, že modlitby sú nevypočuté a my sme odkázaní sami na seba. Môžeme však byť bez obáv. Ježiš sľúbil nám všetkým, že nás neopustí do skončenia sveta. Daroval nám vo sviatostiach Ducha Svätého, ktorý nás posilňuje, utešuje a vedie cestou k večnému životu.

Otvorme svoje srdcia a vzývajme Ducha Svätého, aby v nás neustále prebýval, aby nám dal silu premáhať svoje slabosti, aby nám dal poznanie vlastných chýb, aby nám pomohol prijať a obetovať utrpenie, aby v nás rozmnožoval vieru, nádej a lásku.

Modlime sa k P. Márii, aby nám vyprosila vytrvalosť k modlitbe, lásku k Duchu Svätému, silu prijímať Božiu vôľu a plniť povinnosti životného stavu. Amen.

 

Eva Kalinová:

4.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý Ťa Panna do Neba vzal

Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna na Zem. Vyvolil si jedinečnú Ženu, ktorá bola hodná, bola „Celá krásna a v ktorej nebolo nijakej škvrny“. Mária, ktorá z veľkej lásky k Bohu prijala túto úlohu – byť Matkou Božieho Syna a tým vyslovila svoje fiat. Ona bola tá, ktorá povedala na svadbe v Káne: “Urobte všetko to, čo povie vám môj Syn“, tá, ktorá stála pod Krížom a neskôr v tichej piete držala jeho mŕtve telo. A on, Ježiš sa svojou Láskou odvďačil tak, že si ju zobral k sebe –  s telom aj dušou do Nebeskej slávy.

V nebi máme našu Matku a Kráľovnú. A aj keby nás opustili všetci na tejto zemi, naša Nebeská Matka nás nikdy neopúšťa, je nám milujúcou naveky, je našou prostrednicou a orodovnicou .

Bože ďakujeme Ti za to, že si nám dal Pannu Máriu za našu Matku a Kráľovnú. Amen.

 

Mária Ľubomíra S.C.:

5.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý Ťa Panna v Nebi korunoval

Korunované Srdce:

Áno, sme kráľovské deti. Naším Otcom je Kráľ kráľov – Nebeský Otec. Našou Mamou je Kráľovná vesmíru. Páči sa nám naša Nebeská Mama s korunou na hlave.

Ale dobre sme sa zadívali na jej korunované Srdce? Čím je korunované Srdce našej Mamy Kráľovnej?

Korunou ruží – krásnych a pichľavých, voňavých a bolestných.

Áno, toto je naša Mama Kráľovná – navonok krásna a vo vnútri doráňaná od nás svojich detí, navonok voňavá a vo vnútri krvácajúca bolesťou. Robí všetko preto, aby nás mohla všetkých v duchovnej bolesti porodiť do Neba. Všetkých nás chce mať narodených, aby nás mohla odovzdať do náručia Milosrdného Otca Kráľa.

Ružami bolesti je korunované Srdce našej Mamy Kráľovnej. Amen.