Prejav lásky Ježišovi v SKr

ĎAKUJEME TI, Pane Ježišu, že aj každodennú službu naším blížnym môžeme spájať s Láskou Tvojho utrpenia.

ĎAKUJEME TI, že našej práci dávaš večnú hodnotu. Amen.

.

M. Anna P.

M. Klementína

M. Oľga

Katarína

M. Lucia

M. Ľubica

M. Helena

M. Dana H.

M. Anna N.

M. Ľubomíra Ď.

M. Jozefína

Video M. Jozefína – TU

*

M. Jana Ď.

Video M. Jana Ď. – TU

*

M. Margita

Eva

Ema

M. Paula

M. Edita

M. Timoteja

M. Ľubomíra S.C.