Stretnutie spoločenstiev on line

Prevzaté z tkkbs:

 

Bratislava 11. marca. (TK KBS) Vyše 40 zástupcov hnutí, spoločenstiev a združení sa zišlo vo štvrtok 10. marca na celoslovenskom online stretnutí lídrov hnutí a združení. Podujatie zorganizovala Rada pre laické a apoštolské hnutia Konferencie Biskupov Slovenska (za technickej podpory Kathrande).

Stretnutie otvoril predseda Rady, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák modlitbou a krátkym príhovorom: „Chcem Vám poďakovať aj za činnosť, ktorú vnášate do Cirkvi, a to je prítomnosť spoločenstiev. Spoločenstvo je veľmi dôležitým prvkom v Cirkvi. A ako to povedal už Druhý Vatikánsky koncil a neskôr svätý pápež Ján Pavol II., Cirkev sa má stať spoločenstvom spoločenstiev,“ uviedol.

Povzbudil lídrov hnutí a združení, aby v malých spoločenstvách vytvárali vzťahy lásky, pomoci a poznania.„ Duch Svätý vzbudil vaše charizmy, vzbudil vašu túžbu lepšie pracovať v Cirkvi a lepšie prežívať svoju vieru. Je dôležité, aby sme svoju charizmu prehlbovali a vždy ju zapájali do celkového obrazu Cirkvi. Cirkev je ako nádherné vitrážové okno. Je dôležité, aby každá jedna čiastočka, každé jedno sklíčko bolo vyčistené. Aby ním mohlo prenikať svetlo. A potom je celkový obraz nádherný. Dnes nás Cirkev pozýva práve k tomu, aby sme sa o tomto rozprávali a toto dávali ako dar,“ povedal.

Predstavitelia hnutí a združení priblížili svoje skúsenosti, ako žijú v post-kovidovej dobe, čo stmeľuje ich spoločenstvá, čo im fungovalo a funguje teraz. Diskutovali aj o tom, ako sa im podarilo zapojiť do synody o synodalite v diecéze, kde pôsobia, prípadne vo viacerých diecézach.

Pri výstupe v skupine zdôraznili pozitívny čas spolu, kde sa učia načúvať aj iným generáciám a navzájom v Cirkvi. Spoločenstvá sa zapájajú hlavne vo vlastných farnostiach, výnimočne v rámci spoločenstva a výstup je poslaný do danej diecézy. Je potrebné otvoriť aj bolestné veci a vnášať svetlo do svojich životov aj do Cirkvi. Vyjadrili nádej a radosť pokračovať aj po skončení tejto prípravnej fázy.

Ako uviedol jeden z účastníkov, „synodálny proces má veľký význam aj pre jednotlivé farnosti. Mnohí sme si uvedomili, že proces má význam nielen z hľadiska akéhosi písomného výstupu, ani ním pre nás  nekončí. Ale podnecuje farnosti aj k túžbe načúvať, spoločne kráčať a rozmýšľať dlhodobo nad tým, čo by bolo dobré pre našu farnosť, ako môžeme lepšie  fungovať. Keď naša vlastná farnosť zažije akési obrodenie a budeme hľadať spoločnú cestu, ako sa posunúť ďalej, to môže byť pre nás najlepšie ovocie synody.“

Väčšina hnutí a združení momentálne aktívne slúži pre utečencov z Ukrajiny. Mnohé majú priame a živé kontakty a prostredníctvom nich priamo slúžia na Ukrajine. Lídrov spoločenstiev povzbudili organizátori stretnutia k väčšej propagácii aktivít cez Tlačovú kanceláriu KBS. Stretnutie ukončili spoločnou modlitbou a požehnaním vladyku Rusnáka.