Pán Štefan

Naša Mária Klementína sa starala o svojho manžela Štefana,

po ťažkom úraze, 22 rokov.

Tvorili spolu ekumenické manželstvo evanjelika s katolíčkou.

Denne sa spolu modlili Posvätný ruženec, Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a mnohé ďalšie modlitby.

V piatok Oktávy Božieho Milosrdenstva po modlitbe v Hodine BM,

zomrel so slovami na perách „ Ó Ježišu odpusť nám naše hriechy …“

Z modlitieb jeho evanjelického pohrebu vyberáme:

Dopraj mi s Tebou prebývať, Kriste Ježiši,

radovať sa večne s Tebou v Nebeskej ríši.

Vždy keď o Tebe rozjímam, cítim v srdci žiaľ,

že som Ťa pre svetskú márnosť nie vždy miloval.

Vzkriesenie čakáme tohto tela,

Lebo veríme, že raz istotne Boha uzrieme.