Modlitbou k synodalite

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny je súčasťou SYNODY 2021-2023 o SYNODALITE.

Motto SKr je:

Členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny mali prvé stretnutie o synodalite dňa 17. februára 2022 v Bratislave.

Ďalšie stretnutie SKr bude 26. februára 2022.

Chceme sa rozprávať o liste sv. Jána Pavla II. ženám.

***

Kliknite na link pre ďalšie informácie:

Synoda 2021 – 2023

Čo je to synoda | Synoda 2021 – 2023

Synoda 2021-2023 – Bratislavská arcidiecéza (abuba.sk)

Čo je synodalita? – Synoda 2021-2023 (abuba.sk)

Materiály | Synoda 2021 – 2023

10 tematických oblastí – Synoda 2021-2023 (abuba.sk)

Pápežov príhovor k rímskej diecéze – Synoda 2021-2023 (abuba.sk)