Krížové cesty SKr

Odprosenie hriechov vojny

.

          V piatok 11. marca 2022 sme sa modlili Krížovú cestu za odprosenie hriechov vojny v kostole Svätej Rodiny v Petržalke.

Utrpenie Pána Ježiša sme obetovali Nebeskému Otcovi a prosili o Božie Milosrdenstvo.

.

          Večný Otče obetujeme Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

          Pre Jeho bolestné umučenie maj Milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Fotogaléria: tu

Odprosenie hriechov proti ľudskému životu vo vojne

          V sobotu 12. marca sme putovali obnovenou Krížovou cestou na Kalvárskom vrchu v Bratislave.

Fotogaléria: tu

.

          ĎAKUJEME všetkým sestrám, ktoré sa s nami v modlitbe duchovne spojili a pripojili aj svoje utrpenie v chorobe ako obetu Bohu za odprosenie hriechov proti ľudskému životu vo vojne.

          Bože Láska moja Teba milujem, preto hriechy svoje veľmi ľutujem, nechcem viac obraziť Tvoju dobrotu a prosím odpusť mi pre krv Kristovu.

          Viem ja Ježišu, že Tvoj svätý kríž, dvíha mi dušu stále k Bohu blíž, preto znova opakujem slová úprimné, Bože láska …