Modlitba za život

(Ilustrácia M.Lechan)
.

19. marca 2022 v deň slávnosti sv. Jozefa sa pripájame k modlitbovej reťazi za úctu k životu:

03,00 – 04,00h = M. Ľubomíra S.C.

04,00 – 05,00h = M. Anna M

05,00 – 06,00h = M. Helenka S

06,00 – 07,00h = M. Anna N.

07,00 – 08,00h = M. Jana J.

08,00 – 09,00h = M. Anna P.

09,00 – 10,00h = M. Paula

10,00 – 11,00h = Katarína

11,00 – 12,00h = M. Danka H.

12,00 – 13,00h = M. Timoteja

13,00 – 14,00h = M. Helenka J.

14,00 – 15,00h = M. Oľga

15,00 – 16,00h = M. Klementína

16,00 – 17,00h = Ema

17,00 – 18,00h = M. Jozefína

18,00 – 19,00h = M. Margita

19,00 – 20,00h = M. Edita

20,00 – 21,00h = Eva

21,00 – 22,00h = M. Ľubomíra Ď.

22,00 – 23,00h = M. Jana Ď.

23,00 – 24,00h = M. Ľubica

.

Ďakujeme všetkým sestrám SKr, ktoré sa k modlitbe pripájajú v ktoromkoľvek čase.

          Bože, darca života, chválime Ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.     S  veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.     Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.     Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

          Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.     Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s Tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

     Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.

     Amen.