Dobrý Pastier

     V evanjeliu podľa Jána nachádzame Ježišove slová: „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca.“ (Jn 10,14-15) Tieto slova Pán Ježiš povedal aramejsky a použil tu sloveso jáda. Sloveso jáda v aramejčine neznamená len rozumovo poznať, ale aj milovať, objímať, zjednotiť sa.

     „Čiže Pán Ježiš si nás obľubuje, objíma nás, privíňa nás k svojmu srdcu, zjednocuje sa s nami, napĺňa nás svojím Duchom Svätým a prebýva v nás.“ Toto je význam Ježišových slov: „Poznám svoje ovce.“

.

(Porov.: VRABLEC J., JARAB J., STANČEK Ľ., Choďte aj vy do mojej vinice I., Príručka pastorálnej teológie pre kresťanských laikov, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1997, s.115)

Na fotke sú:  Dedina Hradisko blízko kostola v Levočských horách, František Cehuľa, november 2021
(foto zdieľané z: Facebook)