Kalendár svätých Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Slávime a pripomíname si všetky nedele, prikázané sviatky, slávnosti, sviatky a spomienky Cirkevného roka Liturgického kalendára našej Katolíckej Cirkvi.
poznámka: Spoločenstvo: Kráľovná rodiny má celosvetové zameranie, preto odporúčame jednotlivým skupinám Spoločenstva modliť sa a vybrať si ďalších patrónov Spoločenstva podľa im blízkym a domácim svätým a blahoslaveným so zameraním na dobro rodiny. Zároveň je dobré spoznávať, uctievať a modliť sa aj k ďalším významným svätým dominikánskej rehole a svätým celej Cirkvi.

Sviatky SKr

S úctou slávime všetky slávnosti a sviatky v súlade s Katolíckym liturgickým rokom (v jednotlivých spoločenstvách v súlade s farnosťou a diecézou).

Slávnosti a sviatky slávime v súlade s cirkevným prikázaním a sviatky bližšie SKr slávime podľa organizácie jednotlivých skupín, v súlade s cirkevnou autoritou. Ak sa jednotlivé členky z dôvodu rodinných povinnosti nemôžu zúčastniť na spoločnom slávení sviatkov, pripomenú si ich súkromnou modlitbou.