Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

.

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 10

.

za obdobie august 2018 – júl 2019

.

Obsah:

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny                              2

II.Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny        4

III. Duchovné obnovy SKr                                                          5

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr 11

 2. Duchovné listy SKr 13

 3. Putovanie sv. relikvií SKr 15

VII. Svedectvá SKr                                                                       16

Svedectvo Márie Ľubky                                                             16

Svedectvo Márie Danky, Koclířov                                                20

Svedectvo Adorácia rodín za rodiny                                            21

VIII. Sväté omše SKr                                                                   23    

 1. Materiálne zabezpečenie SKr 27                                                         

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Duchovná obnova

Českomoravská Fatima a Farský kostol sv. Filomény, Koclířov

21.8. – 23.8. 2018

Svätá omša v deň Panny a Matky Márie Kráľovnej,

streda, 22. augusta 2018

vo farskom kostole sv. Filomény  v Koclířove

10,45h    Modlitby k Duchu Svätému

11,00h Svätá omša s duchovným postupom SKr

Celebrant Mons. Pavel Dokládal, farár a predseda Hnutia Fatima

Duchovný postup SKr počas sv. omše

pri relikviách sv. Filomény

Mária Jana Juríková           prijatie ruženca, sľub na jeden rok

Mária Zafková                      prijatie ruženca, sľub na jeden rok

Mária Anna Petrová            prijatie škapuliara, sľub na jeden rok

Mária Lucia Kamenská      prijatie škapuliara, sľub na jeden rok

ďalší prítomní:

Mária Danka J., Mária Ľubomíra Ď., Mária Jana Ď., Mária Ľubica, Mária Timoteja, Mária Jozefína, Mária Ľubomíra, Ruženka Poliaková, Marko Semeš  a ďalší veriaci Českomoravskej Fatimy i farnosti Koclířov.

————

obnova SKr počas Krížovej cesty v záhrade

Českomoravskej Fatimy večer, 22.8.2018

 

pri štvrtom zastavení Krížovej cesty /Mária sprevádza Ježiša/:

Mária Danka Janočková             znovuprijatie krížika,

pri trinástom zastavení Krížovej cesty /Sedembolestná/:

Mária Ľubomíra Ďurčová            obnovenie sľubu na jeden rok

Mária Jana Ďurmeková                obnovenie sľubu na jeden rok

 • – – – – – – – – – – –

obnova SKr počas duchovnej obnovy v Nevericiach 24. 7. 2018:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Povýšenia Svätého Kríža, Jelenec

Duchovná obnova pre ženy v deň spomienky sv. Šarbela,

utorok, 24. júl 2018

v kostolíku sv. Štefana, kráľa, v Nevericiach

10,00Modlitby k Duchu Svätému

11,00 Rozjímavý ruženec k Sedembolestnej Patrónke Slovenska

12,00 Tichá adorácia pred Sviatosťou oltárnou

13,00 Modlitby k sv. Šarbelovi

14,00 Rozjímanie sv. Šarbel, P.Andrej

14,30 Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,

15,00 Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Hodina Božieho Milosrdenstva

Obnova sľubov v SKr

16,45 Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

17,00h      Svätá omša

————-

Mária Margita Ďuranová  znovuprijatie krížika

Mária Ľubica Eleková      obnovenie sľubu na jeden rok

Mária Oľga Hladíková      obnovenie sľubu na jeden rok

Mária Ľubomíra S.C.          obnovenie večného sľubu

Mária Helena S.                  obnovenie večného sľubu

Ďalší prítomní:

kňaz: Andrej Mittuta

 1. Lucia K., Mária Z., Paula K., Edita H. Oľgina svokra a švagrina, Marko Semeš, Ján Hladík

pani kostolníčka a mnohé ďalšie ženy z farnosti boli prítomné na duchovnej obnove,

mnohí veriaci z farnosti boli prítomní na sv. omši. BOHU VĎAKA!!!

– – – – – – – – – – – – – –

Neprítomné z rodinných alebo zdravotných dôvodov na duchovných obnovách v Koclířove i Nevericiach:

Mária Helena J., Mária Klementína, Mária Anna N., Mária Anna M.

Mária Margeríta Mišurová           znovuprijatie krížika 26.1.2019, na stretnutí SKr v sídle SKr pred obrazom P. a M. Márie pod krížom.

Mária Dana Hozová

 

V 11. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2018 v našom duchovnom Spoločenstve Kráľovná rodiny 8 členiek s večným sľubom, 8 členiek so sľubom na jeden rok a 3 členky s prijatím krížika.

 

Mária Vierka Mičková prešla bránou smrti do večnosti 31. januára 2014.

Ďalšie sympatizantky SKr:

Paula Kašáková, Zlatica Zvarová, Edita Hercová a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

II.Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

ku dňu 8. 8. 2019:

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                   Bratislava

 1. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

 1. Danka JANOČKOVÁ Bratislava

 2. Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

 2. Dana HOZOVÁ Zohor

 3. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                    Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

Ku dňu 8. augusta 2019 je 12 členiek občianskeho združenia SKr.

 

 

III. Duchovné obnovy SKr

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

 

Ročná Duchovná Obnova členiek:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Českomoravská Fatima, Farský kostol sv. Filomény, Koclířov

Trojdňová duchovná obnova

21.8.2018 utorok:

Príchod do Českomoravskej Fatimy:

účasť na sv. omši a programe P. Georga Biju VC

nočná účasť na modlitbách dvoch sŕdc Lásky.

22.8.2018 streda:

Svätá omša nášho SKr v deň Panny a Matky Márie Kráľovnej,

streda, 22. augusta 2018 vo farskom kostole sv. Filomény  10,45h          Modlitby k Duchu Svätému

11,00h Svätá omša s duchovným postupom SKr

celebruje Mons. Pavel Dokládal

farár a predseda Hnutia Fatima

 • – – – – – –

Popludní: Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou a sv. spoveď.

Večer: modlitba v kostole sv. Filomény so svedectvom a príhovorom Ľudky o sv. Filoméne.

Nočná Krížová cesta v záhrade Českomoravskej Fatimy.

Streda: 23.8.2019:

účasť na programe P. Georga Biju VC

Modlitba v kaplnke Nazaretskej P. Márie.

Aj ostatný čas pobytu SKr v Koclířove sme sa zúčastníli programu v Českomoravskej Fatime.

Pozri svedectvo našej M. Danky J.

 

 

 

Duchovné obnovy členiek:

 

Duchovné stretnutia SKr v kostole Svätej Rodiny:

Členky SKr sa v kostole Svätej rodiny pravidelne zúčastňujú na mnohých farských duchovných obnovách, katechézach, spoločenských aktivitách a iných.

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; Kostol Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke

Milované sestry SKr pozývame Vás na Adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou do Kostola Svätej Rodiny v Petržalke:

Quarantore je 40hodinová Eucharistická adorácia (podľa sv. Filipa Nériho), ktorá sa uskutoční od 15h v piatok 14. júna do 7h rána v nedeľu 16. júna.

Na túto adoráciu nás pozývajú Pátri oratoriáni, ktorí spravujú farnosť Svätej rodiny, aby sme sa zjednotili v spoločnej modlitbe, v úmysle za našich bohoslovcov a za nové kňazské a duchovné povolania, zvlášť za ich bohoslovca Milana Jaroša, ktorý bude v nedeľu 16.6. vysvätený za diakona.

Naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny som zapísala na modlitbu vo večernom čase od 21h do 23h v sobotu 15. júna.

Pomodlíme sa spolu rozjímavý medailón Posvätného ruženca podľa sv. Jána Pavla II.

Prosím, aby sme túto modlitbu obetovali za diakona Petra a nového diakona Milana z farnosti Sv. rodiny a tiež za nového diakona Tomáša, ktorý má vysviacku vo štvrtok 13. júna na Spišskej kapitule i novokňaza Patrika, ktorý má kňazskú vysviacku v sobotu 15. júna na Spišskej kapitule a primície v nedeľu 16. júna. Obidvaja pochádzajú z dediny Vlkovce v Tvarožanskej farnosti na Spiši. Tiež sa modlíme za všetkých nových diakonov i novokňazov, ktorí pochádzajú alebo budú pôsobiť v našich farnostiach.

Kto sa nemôže osobne zúčastniť adorácie v kostole Sv. Rodiny, prosím, aby sme sa spojili duchovne.

Taktiež ĎAKUJEM každej z Vás, ktoré akýmkoľvek spôsobom pomôžete naším novým diakonom i novokňazom – duchovne, materiálne, účasťou na týchto slávnostiach alebo pomáhaním pri zabezpečení týchto slávnosti. Pán BOH zaplať.

Teším sa na stretnutie a spoločnú modlitbu. S láskou M. Ľubomíra

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; Farnosť Svätej Rodiny, Petržalka

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

v deň spomienky sv. Šarbela; streda 24. júla 2019 v kostole Svätej Rodiny; 17,15h – 22,00h

17,15h Modlitba Posvätného ruženca; 18,00h Svätá omša

po sv. omši do 22.h:

Modlitby za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život

na príhovor sv. Šarbela

Duchovné stretnutia SKr v ďalších farnostiach

a miestach:

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry SKr dnes je 8.11. – deň kedy si pripomíname všetkých verných zosnulých dominikánskej rodiny.

V spojení s nimi Vás srdečne pozývam na spoločnú modlitbu za našich drahých zosnulých

V Sobotu 17. novembra 2018; 15,00 – 17,00h

na Petržalskom cintoríne.

Stretneme sa o 14,45 pri hlavnom kríži. S láskou Mária Ľubomíra

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; Kaplnka Karmelitánskeho rádu

Milované sestry SKr stretneme sa v deň Nepoškvrneného Počatia

našej Kráľovnej rodiny v kaplnke Karmelitánskeho rádu

na Dobrovičovej 2 v Bratislave; Sobota 8. december 2018; 14,00- 17,00h

Pomodlíme sa spoločne k úcte spojených dvoch sŕdc Lásky Ježiša a Márie

Súčasťou stretnutia je aj Valné zhromaždenie SKr.

Sv. omšu, prikázaného sviatku, tohto dňa si zvoľte podľa vlastného výberu, mimo rámca stretnutia SKr, keďže tento deň je v Bratislave viacero pekných i dôležitých sv. omší.

Stretneme sa o 13,45h pri Univerzite Komenského na Šafárikovom námestí, alebo o 13,55 pred vchodom na Dobrovičovej 2.

/Ak potrebujete občerstvenie prineste si individuálne so sebou./

Teším sa na spoločnú modlitbu. S láskou M. Ľubomíra

 • – – – – –

Rodinkovo, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra

Vás pozývame na Adoráciu rodín za rodiny.

V nedeľu 6. januára 2019 doputujeme ako traja králi pokloniť sa Kráľovi kráľov s prosbou, aby sa stal Kráľom našich rodín.

Vystriedame sa pri 12 hodinovej štafete modlitby za naše rodiny pred Sviatosťou Oltárnou.

Príďte v čase medzi 8,00h – 20,00h do kaplnky Najsvätejšej Trojice

v kláštore sestier služobníc Ducha svätého ustavičnej poklony – ružové sestry; ulica Dražovská 15,  Nitra

(blízko na paralelnej ulici Oravskej je zastávka mhd s názvom Veterinárska, kde ide mhd autobus č.2 s rázcestia stanice, bližšie informácie si nájdete na internete)

Svätá omša v kaplnke je ráno o 8,00h

Ak nemôžete prísť ráno na sv. omšu, zúčastnite sa sv. omše na inom mieste.

Občerstvenie si prineste podľa vlastnej potreby, každá individuálne.

Poprechádzať sa dá v okolí kláštora.

Teším sa na ďalšiu duchovnú hostinu nášho SKr. S láskou M. Ľubomíra

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pripojme sa k modlitbám za jednotu kresťanov

v nedeľu 20. januára 2019 vo farskom kostole v Dechticiach

15,00  – 17,00h

Spoločné modlitby  v oktáve modlitieb, od 18. do 25. januára,

za zjednotenie kresťanov.

Milosrdný Bože nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu.

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; Farnosť Kalvária, Bratislava

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život na príhovor  Ochrancu Sv. Rodiny

utorok 19. marec 2019; v kaplnke sv. Jozefa

na Kalvárii v Bratislave; 10,00h – 17,00h

10,00h       vyloženie Sviatosti Oltárnej

Fatimský Radostný posvätný ruženec

Modlitby za rodiny a úctu k životu

12,00 Tichá adorácia

13,30 Ruženec a modlitby k sv. Jozefovi

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva; Krížová cesta

17,00 Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

18,00h Svätá omša v kostole P. Márie Snežnej na Kalvárii

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; Farnosť Sv. Cyrila a Metoda, Piešťany

Pozvánka

Modlime sa spolu pred Sviatosťou Oltárnou za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život; pondelok  25. marec 2019

Slávnosť Zvestovania Pána a deň počatého dieťaťa

v kostole sv. Cyrila a Metoda

14,00h Modlitby za rodiny a úctu k životu; Hodina Božieho Milosrdenstva; Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

Krížová cesta za úctu k životu; Fatimský Radostný posvätný ruženec

18,00h Svätá omša

– – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny; Farnosť sv. Alžbety, Bratislava

Pozvánka

Pripojme sa k modlitbe za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život; 4.pôstna sobota 30. marec 2019 v Modrom kostolíku

15,00h  modlitba pri pamätníku nenarodených pred kostolom

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu; Posvätný ruženec

16,00h  Krížová cesta za úctu k životu v kostole

17,00h  Vyloženie Sviatosti Oltárnej; Modlitby za rodiny a úctu k životu

17,45h  Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou; 18,00h Svätá omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Bazilika Sedembolestnej Patrónky Slovenska, Šaštín

Milované sestry SKr pozývam Vás na stretnutie do baziliky našej Sedembolestnej Patrónky Slovenska v Šaštíne. V sobotu 1. júna 2019

Vlak z Hlavnej stanice z Bratislavy odchádza do Kútov o 12,16h. Z Kútov do Šaštína o 13,33h. V Šaštíne je o 13,43h.

Stretneme sa pred bazilikou o 14,15h.

Spoločne sa pomodlíme a potešíme zo vzájomného stretnutia.

Zúčastníme sa programu Fatimskej soboty. 16,00h Modlitba Posvätného ruženca. Po modlitbe ruženca nasleduje sv. omša.

(program bude vysielaný v TVLux.)

Vlak zo Šaštína odchádza do Kútov o 18,19h. Z Kútov do Bratislavy o 18,38h. V Bratislave je o 19,43h.

Teším sa na spoločnú modlitbu pri našej Sedembolestnej Kráľovnej rodiny. S láskou M. Ľubomíra

Napísané 22. mája, sv. Rita oroduj za naše rodiny, aby sme sa dostali do Neba. Amen

 

Duchovné stretnutia SKr v domácnostiach členiek:

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie novoroČNEJ Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční, v sobotu 26. januára 2019,

od 15,00h do 17,00h v sídle SKr  na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred vchodom, zvonček Semešová č.181.

Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného času v roku 2019

pre Naše rodiny sa na stretnutie teší Mária Ľubomíra

 • – – – – –

Milované sestry SKr s radosťou Vám oznamujem, že dňa 14. apríla 2019 na Kvetnú nedeľu popoludní od 15,00h do 17,30 sa uskutočnila Diamantová svadba našej M. Klementíny s manželom Štefanom. V zástupní celého SKr sme sa stretli M. Klementína s manželom, M. Ľubomíra s manželom, M. Timoteja, M. Helena J., M. Helena S., M. Jana J., M. Danka J. Klementininé kamarátky Mária a Norika.

Svätú omšu slúžil a svedkom obnovy manželských sľubov M. Klementíny a pána Štefana bol P. Andrej Mituta.

Slávnosť sme pripravili u nich doma v Petržalskom byte na Iľjušinovej 12 z vážnych zdravotných dôvodov pána Štefana, ktorý sa nemôže pohybovať mimo bytu.

ĎAKUJEME BOHU za vzácny dar tejto slávnosti, ktorá bola veľkou radosťou pre našich jubilujúcich manželov i povzbudením pre celé naše SKr. S láskou  Mária Ľubomíra

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie  Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční, v prvú sobotu 6. júla 2019,

od 15,00h do 17,30h v sídle SKr  na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred vchodom, zvonček Semešová č.181.

Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Božieho Požehnania

pre Naše rodiny sa na stretnutie teší Mária Ľubomíra

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr

 

Členky SKr sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, púti, modlitieb

ako sú napríklad:

Duchovná obnova Eucharistický plameň s P. Jozefom Vadakkelom.

Duchovná obnova s P. Jamesom Manjackalom.

Duchovná obnova s P. Eliasom Vellom.

Duchovná obnova s P. Jamesom Mariakumarom

Oratória v Kostole Sv Rodiny v Petržalke – sv. Filip Néri a ďalší svätí.

Farské duchovné obnovy.

Iné duchovné obnovy.

Účasť na vysviackách diakonov a novokňazov naších farností.

Púte na Mariánskych miestach: Fatima, Lurdy, Medžugorie, Šaštín, Marianka, Levoča, Topoľčianky a iné.

Pešia púť do Santiaga de Compostela, zúčastnila sa jej M.Ľubica E.

Púte na Skalku pri Trenčíne, Zobor, Nitry a na iné miesta.

Duchovné stretnutia v Žiline – Hájik. Pod vedením otca Luboša z Turzovky, zúčastňujú sa ich Mária Ľubomíra Ď. a Mária Janka Ď.

Účasť i organizovanie Krížových ciest v pôstnom období.

Iné modlitbové stretnutia.

Celonočné adorácie pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Svätej rodiny v Petržalke i na iných miestach.

 1. Helena Suchitrová vedie každý štvrtok modlitbu večeradla v kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave Petržalke.

 2. Lucia Kamenská vedie modlitbové stretnutia vo farnosti Trnavka v Bratislave.

 3. Anna Murinová sa modlí ruženec pred sv. omšami vo farnosti Lamač v Bratislave.

 4. Ĺubica iniciuje duchovné stretnutia pre rozvedených vo farnosti Dúbravka v Bratislave.

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory, pohreby členov rodín SKr a iné.

 

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

Členky SKr, predovšetkým M. Helena S., M. Anna M. a M. Margita Ď. spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života atď.

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku J. a M. Klementínu …

Členkám SKr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu C., M. Danku J. Janku J.,…

 1. Oľga a Danka H. sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

Eva K. je členkou speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

ĎAKUJEME všetkým.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 

Zvlášť ĎAKUJEME členkám SKr, ktoré s trpezlivosťou a láskou prijímajú kríž duchovného alebo telesného utrpenia či je to bolesť osobná, jednotlivých členiek SKr alebo bolesť a utrpenie členov našich rodín SKr.

Prijatý kríž utrpenia, ktorý nám prináša život, zasväcujeme Milosrdnému Bohu, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov.

Je to veľký poklad, s ktorým môžeme prísť

do Neba s celými našimi rodinami. Amen.

 

 

 1. Duchovné listy SKr

 

Duchovná pomoc 2019

 

Milované sestry SKr,

modlitbou v srdci Vás pozdravujem.

Znovu ĎAKUJEM každej z Vás, ktoré ste sa zúčastnili nášho novoročného stretnutia v sobotu 26. januára 2019.

Doteraz sme si v januári zvykli vyťahovať nových sv. patrónov na duchovnú pomoc v Novom roku.

Tento rok, ako už mnohé z Vás vedia, máme malú zmenu.

Tak ako sme si to už na našom stretnutí 8. decembra 2018 zdôrazňovali, aj v tomto novom roku si chceme viac uvedomiť dôležitosť našich svätých patrónov v našich životoch. Naši svätí patróni nie sú niekde nedostupne ďaleko ale chcú nám byť veľmi nablízku a majú záujem o náš každodenný život.

Každý náš /môj/ svätý patrón je náš /môj/ nebeský brat.

Každá naša /moja/ svätá patrónka je naša /moja/ nebeská sestra.

Túto skutočnosť si chceme, každý deň, tento rok, uvedomovať a komunikovať s našimi nebeskými bratmi a sestrami, aby nám boli duchovnou oporou, útechou i pomocou.

Chceme si v tomto roku uctiť a za bratov i sestry pozvať všetkých sv. krstných patrónov našich rodín, všetkých sv. birmovných patrónov našich rodín, všetkých sv. patrónov SKr, ktorých sme si doteraz vytiahli, i všetkých našich obľúbených svätých.

Zároveň je tiež veľmi dôležité upevňovať naše vzájomné vzťahy v SKr a uvedomovať si, že aj my sa máme snažiť byť si navzájom „svätými“ patrónkami a vzájomne si pomáhať modlitbami. Preto sme na stretnutí vyťahovali naše mená a vytvorili sme dvojice, ktoré v tomto roku sa majú viac stať duchovnými kamarátkami, duchovnými sestrami nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Nech sa tak stane na príhovor našich milovaných svätých – našich nebeských bratov a sestier, ktorí pre naše rodiny vyprosujú stále Božie Požehnanie a ochranu našej Kráľovnej rodiny. Amen.

S láskou a modlitbou M. Ľubomíra

 1. 1. 2019

– – – – –

 

Milované sestry SKr,

srdečne Vás pozdravujem dnešný vzácny deň našej patrónky sv. Rity s prosbou o jej orodovanie za naše rodiny, aby sme mohli byť všetci spolu v Nebi a s veľkou vďakou Pánu BOHU za všetky zázraky, ktoré pre nás robí.

Znovu sa chcem poďakovať p. BOHU za každú z Vás  a tiež ĎAKUJEM každej z Vás za všetko čím plníte poslanie nášho SKr predovšetkým doma vo vlastnej rodine. Ďakujem každej z Vás, ktoré ste sa prišli pomodliť na našu duchovnú obnovu 19. marca i každej z Vás, ktoré ste sa  prišli modliť do Piešťan 25. marca. Ďakujem, že viaceré z nás sme mohli sv. omšou osláviť 60. výročie sobáša M. Klementíny a p. Štefana u nich doma v nedeľu 14. apríla.

Ďakujem Vám, ktoré ste sa zúčastnili farskej púte Sv. rodiny na hore Butkov 8. mája. Ďakujem Vám, ktoré ste si uctili P. Akvinasa na spomienkovej sv. omši na Kalvárii 10. mája. ĎAKUJEM každej z Vás za všetko.

A srdečne Vás pozývam na naše stretnutie modlitby tentoraz do Šaštína. V sobotu 1. júna prídeme  schovať naše rodiny pod ochranný plášť našej Sedembolestnej Kráľovnej rodiny modlitbou Fatimskej soboty.

Prosím program si pozrite v prílohe.

Teším sa na stretnutie. S láskou M. Ľubomíra; máj 2019

 • – – – –

Milé sestry SKr,

v tomto pre nás svätými patrónmi požehnanom týždni Vás znovu srdečne pozývam na naše stretnutie v stredu. Program je v prílohe.

A nezabúdajme, že sme všetky láskou spojené v náruči našej Kráľovnej rodiny.

 1. Magdaléna,

 2. Brigita,

 3. Šarbel

 4. Joachim a Anna a všetci naši milovaní svätí patróni, naši svätí a sväté bratia a sestry orodujte za nás a veďte naše rodiny do Neba. Veľmi Vás potrebujeme a ĎAKUJEME Vám. Amen. Ml

 5. júl 2019

– – – – –

Milované sestry SKr,

Srdečne Vás pozdravujem pre nás vo vzácnom mesiaci august. Spomeniem len niektorých našich svätých bratov a sestry v Nebi, ktorí chcú byť s nami a chcú nás i naše rodiny viesť do Neba a zvlášť si ich uctievame v mesiaci august:

 1. augusta mala sviatok bl. Jana, mama nášho sv. otca Dominika. Dnes je sv. kňaza Mária Jána Vianeyho. 8. augusta sv. otca Dominika. 9. augusta sv. Edity Stein spolupatrónky Európy a ďalšie dni ďalší naši svätí … Je to pre nás veľké duchovné bohatstvo, z ktorého môžeme nevyčerpateľne naberať stále nové Božie milosti, tak veľmi potrebné pre život našich rodín.

S radosťou Vám v prílohe posielam program, našej tohto roku, hlavnej duchovnej obnovy, ktorá bude 22. augusta v Dunajskej Lužnej. Prosím pozorne si prečítajte program určený pre nás, sestry SKr, ktorý začne predpoludním u sestier dominikánok a bude pokračovať popoludní vo farskom kostole.

V prílohe Vám posielam aj plagátik popoludňajšieho programu, ktorý je určený pre verejnosť a môžete ho preposlať Vaším známym, alebo dať vyvesiť na nástenku vo Vašom kostole.

Dopoludňajší program je len pre nás.

Popoludňajší program je aj pre verejnosť.

Prosím nájdite si čas na našu hlavnú tohtoročnú jednodňovú duchovnú obnovu pri milostivej soche Madone žitného ostrova.

S láskou sa na stretnutie teší M. Ľubomíra

4.8.2019

 

 

 1. Putovanie sv. relikvií SKr

 

 1. Dominik

Od 25. júla 2018 boli relikvie sv. Dominika prítomné v Dechticiach v dome Marka Semeša pri chorej Márii Semešovej.

 1. augusta 2018 boli relikvie sv. Dominika prítomné na sv. omši a uctené pri modlitbách k sv. Dominikovi, vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. A prinesené znovu k chorej Márii Semešovej.

Dňa 7. septembra 2018, Mária Semešová vo veku 83 rokov, posilnená Sviatosťami, pri relikviách sv. Dominika oblečená do sv. škapuliara, prešla bránou smrti do večnosti.

Relikvie zostali v Dechticiach v dome Marka Semeša. Sv. Dominik je mojím duchovným otcom a veľkým pomocníkom aj pre môjho manžela. /M. Ľubomíra/

 1. Rajmund

 

Koncom januára 2017 boli relikvie sv. Rajmunda umiestnené v sídle SKr v Bratislave – Petržalke, kde si ich uctil každý návštevník bytu.

 1. júla 2019 boli relikvie sv. Rajmunda, na duchovné posilnenie, odovzdané do rodiny Pauly Kašákovej na ul. Jiráskovu 8 v Bratislave Petržalke.

 1. Katarína Sienská

 

V sobotu 3. februára 2018 sme mali modlitbové stretnutie SKr v prítomnosti relikvii sv. Kataríny S. v byte M Klementíny na Iľjušinovej ul. Petržalke. Od tohto dňa relikvie sv. Kataríny S. zostali v domácnosti M. Klementíny, pri ktorých sa M. Klementína modlila aj so svojim chorým manželom Štefanom.

Relikvie boli uctené a požehnanie na príhovor sv. Kataríny dostali M. Klementína s manželom Štefanom aj 14. apríla 2019 pri oslave ich diamantovej svadby, kedy si po 60 rokoch manželstva počas sv. omše znovu obnovili svoj manželský sľub.

 1. júla 2019 boli relikvie sv. Kataríny S., na duchovné posilnenie, odovzdané do rodiny M. Lucie Kamenskej na ulicu Kašmírska 7 v Bratislave Trnavke.

 

 

VII. Svedectvá SKr

 

Júl 2018, Svedectvo Márie Ľubky:

 

Milé spoločenstvo!

Úvodom by som sa rada predstavila. Volám sa Ľubica, mám 57 rokov, 3 deti, som rozvedená  a bývam v Bratislave (pochádzam od Trenčína). Posilnená slovami sv. Pavla „Pán nám nedal ducha bojazlivosti a mali by sme s odvahou vydávať svedectvo“  sa Vám chcem prihovoriť mojim životným príbehom.

Narodila som sa do tradičnej katolíckej rodiny. Pre mňa to znamenalo hlavne: povinnú účasť na nedeľných bohoslužbách, dodržiavať cirkevné prikázania, chodiť na náboženstvo, absolvovať  prvé sväté prijímanie i  birmovku. Keďže som vyrastala v období totality, veľmi si vážim, že nás rodičia napriek problémom dávali vždy na náboženstvo. Pamätám si, ako mama hovorievala otcovi : „Choď ich Ty prihlásiť, Teba nebudú tak dlho presviedčať“. Každého totiž pri zápisoch presviedčali, aké budú problémy s prijímaním na školy. V tom mali pravdu. Problémy naozaj boli.

Až neskôr som si uvedomovala, že Boha síce vnímam ako niečo silné, veľké, ale hlavne ako všadeprítomného dozorcu, ktorý udeľuje tresty, keď si to zaslúžime. Nevnímala som ho ako milujúceho Otca, ale skôr som pociťovala pred Ním strach. A nielen pred ním. Z obdobia detstva a dospievania som si odnášala  kopec strachu. Otec nebol prijatý ako „Maďar“ do maminej rodiny a keďže sme mali spoločný dvor s babkou, boli tam časté nedorozumenia. Môj otec bol pracovitý, starostlivý, ale rokmi tieto situácie zvládal čoraz horšie. Mama stála verne po otcovom boku a tak sa do nemilosti rodiny dostala aj ona a majetkovým sporom nebolo konca kraja.  Počas mojich stredoškolských štúdií sme sa odtiaľ nakoniec odsťahovali, ale citlivosť na akýkoľvek konflikt a  hádku vo mne zanechali stopu.

Keď som skončila strednú ekonomickú školu a nemohla som nájsť žiadne primerané zamestnanie, dozvedela som sa o vojenskom kurze pre ženy   a narýchlo, takmer bez žiadnych informácií a úvah, som nastúpila. Náročnosť tohto obdobia mi síce v niečom pomohla a mala pre mňa aj pozitívny prínos, avšak nasmerovanie povolania v uniforme sa rozchádzalo nielen s mojou povahou ale aj s filozofiou života. Napriek niekoľkým žiadostiam o prepustenie, ktorým sa samozrejme nevyhovelo,  som odišla z armády až po 24 rokoch služby. Našťastie po desiatich rokoch v službe prišla nežná revolúcia a s ňou i náboženská sloboda. Toto desaťročie však nezostalo bez následkov v tom zmysle,  že moja katolícka viera bola veľmi povrchná a dokonca až v úplnom protiklade s Božími prikázaniami.

V tomto období náboženskej vlažnosti som spoznala aj svojho manžela. Chodili sme spolu dva roky a dnes viem, že niektoré veci som podcenila predovšetkým vtedy. Týkalo sa to hlavne porušenia predmanželskej čistoty a tiež to, že som chcela naplniť svoje predstavy a s nikým som sa neradila. Nehľadala som Božiu vôľu v modlitbách, nepýtala som sa Boha, ani nikoho, na jeho názor. Napriek tomu, že som sa ako 23 ročná ľudovo povedané „musela“ vydávať, za seba môžem povedať, že to bolo z veľkej lásky. Keďže sme boli obidvaja v uniforme, sobáš bol najskôr len civilný a o dva mesiace neskôr sme tajne prijali sviatosť manželstva v gréckokatolíckej farnosti. Manžela som ľúbila celým srdcom  a dala som ho na prvé miesto v mojom živote. Keďže som vedela, že túžil skôr po slobode ako manželstve, o to viac som chcela byť dobrou, milujúcou manželkou a hlavne tolerantnou. V ničom som ho nechcela obmedzovať a manžela som si priam zbožstvila. Snažila som sa urobiť maximum  pre jeho spokojnosť, chcela som zvládať všetko a prispôsobiť sa všetkému.  A to aj za cenu fyzického vyčerpania a porušenia svojich zásad. Na všetko, čo ma aj nejakým spôsobom trápilo a zraňovalo, som nachádzala pre neho ospravedlnenie: je mladý, nie je typ na domáce práce, rád športuje, má rád spoločnosť, má zamestnanie s častými služobnými cestami, aj keď si často vypije nemá zlú povahu atď. Až neskôr som pochopila, že som to robila z ukrytého strachu jednak z konfliktov a jednak, aby som ho nestratila. Ticho a pokoj, ktorý u nás vládol, bola vlastne falošná harmónia. Začala som sa častejšie modliť,   viac chodiť do kostola, na púte do Levoče, Lutiny a Litmanovej.  Ale naďalej som sa spoliehala predovšetkým na vlastné sily.   Roky plynuli a ja som cítila, že som stále viac sama nielen na výchovu a domácnosť, ale aj na jeho manželskú prítomnosť. Dalo by sa toho veľmi veľa povedať, ale nechcem na manžela akokoľvek útočiť a seba okrášľovať. Uvedomujem si, že sme ľudia s chybami, nedokonalosťami a s pokušeniami zápasíme všetci. Srdce mi zlomila až nevera, ktorej následkom bolo najskôr  5 ročné neoficiálne odlúčenie. Vždy som si totiž hovorila, že pokiaľ mi je v manželstve verný, vydržím všetko. Táto cesta zlomenosti, ktorou som prešla, bola veľmi kľukatá, poznačená mnohými zápasmi, ale  aj zlými rozhodnutiami. Stratila som vtedy pôdu pod nohami. Aby toho nebolo málo, dcéra a syn ktorí v tom čase študovali, začali zápasiť so zdravotnými problémami. Séria vyšetrení nepotvrdzovala žiadnu diagnózu. Najviac ma bolelo a zraňovalo ten pocit vzájomného odcudzenia a neustáleho odmietania zo strany manžela. Pociťovala som až neprirodzený smútok (deti ma museli upozorniť že oco nezomrel, on len odišiel!). Poddávala som sa pocitu vlastnej bezcennosti, neschopnosti, sebaľútosti  a neustále hľadala príčinu a dôsledok. Odsudzovala som samu seba za všetko čo som kedy urobila zlé a úplne som sa uzavrela. Žila som  v napätí, úzkosti a svoje utrpenie som pred svetom  tajila a maskovala.  Skutočnosť, že manžel o celej situácii nechcel absolútne komunikovať, vyplavovalo vo mne emócie hnevu. Aj keď som sa pocitu krivdy stále nemohla zbaviť, v mojom srdci nebol priestor pre nenávisť alebo zatrpknutosť voči manželovi. Sama sebou som bola prekvapená, že som odpustila aj neveru. Nepriateľ duše – diabol, však vedel o mojom slabom mieste a našiel spôsob, ako vystupňovať vo mne strach a obavy.  Zo strany manželovej priateľky som zažívala permanentné psychické prenasledovanie, ktorého cieľom bolo úplné rozbitie rodiny. Mala som pred ňou priam panický strach. Ten priniesol do môjho života obrovský chaos a v hlave som mala totálny zmätok, ktorý ma priviedol až k okultizmu. V numerológii som chcela prostredníctvom čísiel odhaliť svoj osud, cez magickú silu liečivých kameňov som túžila vniesť do rodiny rovnováhu a stabilitu a čítaním ezoterických časopisov a kníh zistiť, ako uchopiť život do vlastných rúk. Keď sa zdravotné problémy hromadili, obrátila som sa aj na alternatívnu medicínu. Bolo to  obdobie ťažkého zápasu a výkyvov. Raz som kľačala pod krížom a naozaj z hĺbky svojho srdca sa modlila. Nikdy predtým som tak modlitbu Otče náš neprecítila a nepremeditovala. Myslím, že nikdy predtým som takú blízkosť Boha necítila. Na druhej strane ma priťahovali praktiky, ktoré som spomenula. Dá sa povedať, život ako na hojdačke.  Žiadosť o rozvod som nakoniec podala ja a po 25 rokoch manželstva nás civilný súd rozviedol. Vyjadrenie sudkyne v zmysle, že sa počas svojej dlhoročnej praxe s takým odpudzujúcim náporom na rozbitie manželstva ešte nestretla, len potvrdili moje opodstatnené obavy o rodinu.

Životné zemetrasenie ma prinútilo prehodnotiť celý svoj život, moje priority a môj vzťah k Bohu. Spomenula som si na mariánske púte, ktoré som vďaka svokre spoznala a moje kroky viedli do Marianky. Odovzdala som svoje JA Panne Márii aj so svojou zlomenosťou. Kto iný ma mohol viac pochopiť ako tá, ktorá bola Matkou, manželkou a vždy oddanou služobnicou Pána. Naša Nebeská Matka  ma nielen vypočula, ale aj prijala pod svoju ochranu. Často som tam chodila,  modlila, v slzách prosila a ruženec sa stal mojím stálym spoločníkom. Ten mi pomohol odpustiť aj manželovej priateľke. Moje vnútorné zranenie sa stalo otvorom pre Božiu lásku. Boh mi dal pochopiť, že moje šťastie nezávisí od žiadneho človeka a moja emocionálna závislosť na manželovi bol nesprávny postoj. Precítila som, že BOH je milujúcim Otcom a prijíma ma takú aká som. Poznanie, že ON je tou najdôležitejšou  LÁSKOU ktorá nikdy nesklame,  bolo začiatkom môjho uzdravovania. Do môjho srdca prichádzal pokoj a život nabral iný smer. Čítala som Sväté písmo, náboženskú literatúru a začala študovať na teologickej fakulte. Náuka o rodine sa paradoxne stala predmetom môjho štúdia.

V ďalšom období to bola celá mozaika Božích milostí, vďaka ktorým sa môj  život začal obnovovať. Ťažko to aj chronologicky zoradiť, nakoľko sa to všetko navzájom prepájalo a dopĺňalo. S odstupom času môžem povedať, že Boh presne vedel, akých ľudí mi poslať do života, aby ma formoval a pretváral. Ďakujem Bohu za kňaza, ktorý bol v našej farnosti a vykonával modlitby za oslobodenie a uzdravenie duše i tela. Na jeho prednáškach o okultizme a exorcizme som veľa pochopila a na veľa vecí z minulosti nachádzala vysvetlenie. Ďalším veľkým darom boli duchovné obnovy s kňazom z rehole saletínov, ktorý sa venuje rozvedeným katolíkom. Cez niekoľkoročné duchovné cvičenia nás viedol cestou pokánia a dôvery v Božie milosrdenstvo. Aj cez jeho postoj k rozvedeným som cítila, že napriek stroskotaným manželstvám, neprestávame byť Božími deťmi a Boh nás miluje bez podmienok. V rozvíjaní vzťahu s Bohom mi bolo a je veľmi nápomocné spoločenstvo Kráľovnej rodiny, do ktorého patrím. V spoločenstve zažívam silu modlitby, nachádzam podporu v duchovnom raste, prežívam ducha jednoty, posilňujem svoju vernosť Bohu i manželovi a cítim prijatie, za čo som veľmi vďačná. Stále viac ma priťahujú stretnutia s Bohom v adorácii, kedy mu odovzdávam svoje starosti. Je to pre mňa najúčinnejšia terapia.

Spätne sa na tie roky pozerám ako na čas zložitého procesu vnútorného očisťovania, uzdravovania a rastu vo viere. Nebolo to jednoduché a priamočiare. Neraz som sa na duchovnej obnove veľmi nadchla a zapálila, ale žiť naplno podľa evanjelia v reálnom živote už bolo oveľa náročnejšie a chýbala mi vytrvalosť. Ešte niekedy zápasím so zlým duchom ustráchanosti a pocitom krivdy, ale vždy keď sa mi to s Božou pomocou podarí prekonať, pocítim pokoj a odvahu nevzdávať sa. Som presvedčená, že nie čas, ale BOH dokáže zahojiť všetky rany. Dokáže uzdraviť nielen prítomnosť, ale aj celú minulosť – naše detstvo a dospievanie. Moje utrpenie nebolo zbytočné, pretože Boh ma cez ťažkú životnú situáciu pritiahol bližšie k sebe a ukázal novú cestu. Viem, že udalosti v mojom živote sa nediali náhodou a môžem vydať svedectvo, že Boh dopustí, ale nikdy neopustí.

Na základe týchto životných skúseností, chcem všetkých povzbudiť k tomu, že aj keď život nejde podľa našich predstáv:

 • mať vo svojom živote na prvom mieste vždy Boha (iba Boh môže naplniť srdce človeka úplne)

 • nehľadať urýchlené riešenia, ale pustiť v prvom rade do situácie Ježiša a Pannu Máriu, ktorí sú najlepšou výzbrojou

 • nepodliehať rôznym tlakom zlých duchov, aj keď je situácia kritická a zdanlivo neriešiteľná (viac dôverovať Božiemu slovu ako svojím obavám a strachu)

 • neriešiť vzťahovú krízu alebo duchovný boj uzavretosťou (obrátiť sa na dobrého priateľa, kňaza alebo duchovné spoločenstvo, ktorí nám môžu nastaviť zrkadlo a modliť sa za nás)

 • nedovoliť, aby zamrzla vzájomná komunikácia medzi manželmi (ide o ticho, ktoré je nepriateľom manželstva)

 • nebrániť sa utrpeniu, lebo nás pretvára a približuje ku Kristovi

 • nepodliehať sebaľútosti, neuviaznuť vo svojich problémoch a nepozerať na svoje nešťastie cez zväčšovacie sklo.

Neviem, aký je Boží plán pre mňa a moju rodinu, ale  modlím sa, aby ma naša Nebeská Matka, Kráľovná rodiny, učila žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha.

Ďakujem Pane, že poznáš nielen moje meno, ale aj moje rany, moje slabosti a pády. Ďakujem, že mi odpúšťaš hriechy a že ma stále miluješ. Sláva Ti a chvála naveky!

—————

ĎAKUJEM M. Ľubici, za jej krásne svedectvo Lásky k svojej rodine, a napriek všetkému, aj lásky k svojmu manželovi, ktorý ma napriek všetkému stále otvorene dvere k svojej rodine. S modlitbu M. Ľubomíra

Zázrak: 6. januára 2019 navštívil M. Ľubkin manžel svoju rodinu a bol so svojou rodinou na sv. omši. BOHU VĎAKA.

 • – – – – –

september 2018, Svedectvo Márie Danky:

Myšlienky z duchovnej obnovy:

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

21.- 23.8.2018 som navštívila a spoznala Českomoravskú Fatimu v Koclířove. Nachádza sa tu bývalý kláštor s kostolom sv. Alfonza a pútne miesto sv. Filomény. ČM Fatima uchováva relikvie sv. Jána Pavla II, sv. Františka a sv. Hyacinty Marto.

Spolu s ďalšími sestrami SKr sme sa tu zúčastnili Duchovnej obnovy. Vypočuli sme si prednášky p. Georga Biju VC, zapájali sme sa do modlitieb ruženca, spevov, chvál s ďalšími účastníkmi seminára.

Úžasná bola polnočná adorácia zameraná na modlitbu Dvoch sŕdc lásky: Najsvätejšie Srdce Ježišove a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

Adorácie prebiehali aj počas dňa, zažívala som tu pekné sv. omše. Počas sv. omše s o. Pavlom sme boli zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vypočuli sme si zaujímavosti počas rozprávania pani Ludky, úžasné bolo stretávanie sa so sympatickou pani Haničkou počas omší, ktoré obohacovala krásnym spevom, dobre sa počúvalo jej rozprávanie s úsmevom a humorom.

Zažila som aj netradičnú Krížovú cestu za tmavej oblohy s hviezdami a svitom mesiaca. Netradičná pre mňa bola v tom, že pri zastaveniach vyzvaná sestra, jedna z nás, hovorila vlastnými slovami zo svojho srdca vetami viacerými, či kratšími: ako cítila, túžila, chcela. Ďakujem sestrám za pekné, citlivé slová, vyjadrenia.

Spoznala som tu svätú Filoménu, ktorá je okrem iného patrónkou detí, mládeže, dievčat, škôl, kláštorov, kňazov, pomocnicou k návratom ku sviatostiam. Každú prvú sobotu v mesiaci prebieha v Koclířove celodenný program s popoludňajšou pobožnosťou u sv. Filomény.

Tri dni strávené v Koclířove v ČM Fatime mi dopriali sýtenie sa modlitbami, rozjímaním, obohatenie si viery. Uplynulo zopár týždňov od návštevy tohto miesta, ale v mysli, v srdci mám stále tieto tri dni. Zostali mi brožúrky, letáčiky ,obrázky s modlitbami, piesňami, liturgickými textami a pri ich čítaní sa stále spájam a vraciam do Koclířova.  A je tu ešte aj internet, ktorý nám tiež veľa prezradí o ČM Fatime (www.cm-fatima.cz).

Zverujme sa Mame Márii.

Ďakujem všetkým za spoločenstvo.

Milé sestry, Vás čo najviac zasiahlo v Koclířove?

BOH Vás žehnaj! M. Dana J.

 • – – – – –

Január 2019, Svedectvo Adorácia rodín za rodiny.

V nedeľu 6. januára 2019 sme spolu „s tromi kráľmi“ doputovali pokloniť sa Kráľovi kráľov s prosbou, aby sa stal Kráľom našich rodín.

Ďakujem môjmu manželovi Markovi, že sa ochotne zúčastnil tejto adorácie. Púť autom sme začali o 7h ráno z Dechtíc a Pán BOH nám doprial dobrú cestu. O 8h hodine sme sa už mohli zúčastniť krásnej slávnostnej sv. omše Zjavenia Pána, v kaplnke kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre, pri ružových sestrách – služobníc Ducha svätého ustavičnej poklony.

Veľkou radosťou pre naše SKr  na tejto adorácii bola už od rána prítomnosť našej Pauly K., ktorá doputovala z Petržalky a nemala to ľahké. Nech Pán naplní Milosťami jej rodinu.

Kňaz na konci sv. omše pri oznamoch prečítal pozvánku na adoráciu z nášho plagátika, pre všetkých prítomných.

Ja a manžel sme boli v kaplnke od 7,45h do 20,15h, a Pavla od 8,30h do 20,15h (sv. omše sa zúčastnila v sobotu večer) s polhodinovou prestávkou, pri ktorej sme sa vystriedali. Všetci traja sme dostali Božiu milosť, že sa nám prítomnosť pre Sviatosťou Oltárnou nezdala dlhá ani náročná.

Počas celého dňa prišlo do kaplnky na adoráciu niekoľko desiatok ľudí, medzi ktorými bolo aj niekoľko rodín s deťmi. Bohu vďaka.

Ďakujeme sestrám ustavičnej poklony, ktoré sa zúčastnili adorácie spolu s nami a zvlášť veľkým povzbudením pre nás bola sestra, ktorá kľačala pred Sviatosťou Oltárnou viac ako 2 hodiny.

Počas celého dňa sme mali možnosť 5X zúčastniť sa, spoločných spievaných modlitieb sestier, Liturgie na posvätenie času pred Sviatosťou Oltárnou.

Ďakujeme Bohu za toto sprítomnenie Neba na tejto zemi i za všetky milosti, ktoré vylieva na naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Dobrému Bohu som odovzdala každú z Vás osobne spolu s Vašimi rodinami.

Taktiež sme sestrám nechali milodar s prosbou o odslúženie sv. omše na úmysel našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. patrónov SKr, lebo oni vedia lepšie ako my čo potrebujú naše rodiny.

S láskou M. Ľubomíra

7.1.2019; sv. Rajmund oroduj za nás.

 

 

VIII. Sväté omše SKr

 

Prosby, 22. 8. 2018, SKr, Koclířov

a intencie sv. omší pre Mons. Pavla Dokladala

Českomoravská Fatima, 22.8. – 29.8.2018:

1.Milovaný, Milosrdný, Všemohúci Boh, ĎAKUJEME Ti za túto svätú omšu, na tomto milostivom mieste, kde môžeme vzdať úctu Tvojej i našej Matke, Kráľovnej rodiny a na príhovor sv. Filomény Ťa prosíme za všetkých, ktorí sa zúčastňujeme tejto duchovnej obnovy, aby sme žili na Tvoju česť a slávu.

2.Dobrý Bože na príhovor Kráľovnej rodiny a sv. Filomény Ťa prosíme, požehnávaj a svojimi milosťami napĺňaj naše spolusestry Máriu, Máriu Janu, Máriu Annu i Máriu Luciu, aby svojím životom, vo svojich rodinách svedčili o Tebe.

3.Milosrdný Bože, na príhovor Kráľovnej Neba a sv. Filomény, do Tvojho milujúceho náručia odovzdávame všetky členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny a ich rodiny, a všetkých ktorí sú s nami akýmkoľvek spôsobom spojení, aby sme sa raz všetci mohli stretnúť pri Tebe v Nebi.

4.Všemohúci Bože, na príhovor Kráľovnej pokoja a sv. Filomény, Ťa veľmi prosíme za obrátenie hriešnikov v našich rodinách, aby oľutovali svoju hriešnosť a spoznali Tvoju nekonečnú lásku a pokoj.

5.Milosrdný Bože, na príhovor Kráľovnej posvätného ruženca a sv. Filomény, Ťa prosíme udeľ dar milosti spoločnej modlitby Posvätného ruženca v našich rodinách, aby sme nikdy nestratili ochranu Kráľovnej vesmíru.

6.Trojjediný BOH Ty si nekonečná Láska, na príhovor Kráľovnej apoštolov a sv. Filomény, naplň svojou láskou všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu a ktorým sme sľúbili modlitbu. Pomáhaj im kráčať po ceste k Tebe, lebo iba Ty si pravé šťastie a radosť.

7.Nebeský Otče, na príhovor Kráľovnej panien a sv. Filomény, do Tvojho Milosrdného lona odovzdávame všetky naše nenarodené deti a prosíme o odpustenie ťažkého hriechu umelých potratov a všetkých hriechov proti ľudskému životu, v našich rodinách.

8.Milosrdný Bože, na príhovor Kráľovnej všetkých svätých a  sv. Filomény,  Ťa prosíme za všetkých našich zosnulých, ukáž im svoju tvár, aby Ťa mohli naveky oslavovať a chváliť v Nebi.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

1.Intencia odovzdaná v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch sestrám Matky Božieho Milosrdenstva na Silvestra 31.12.2018 s úmyslom:

Božie Požehnanie a potrebné Milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

1.Intencia odovzdaná v kaplnke Kláštora Najsvätejšej Trojice kontemplatívnym sestrám – Služobnice Ducha Svätého v Nitre 6. januára 2019.

Na úmysel našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. patrónov SKr, lebo oni vedia lepšie ako my čo potrebujú naše rodiny.

Svätá omša bola odslúžená 18. januára 2019.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Gregoriánske sv. omše za zosnulú Evu, dcéru našej M. Helenky J., zariadené cez P. Andreja OP na Kalvárii v Bratislave /100€ od M. Helenky, 50€ od SKr = 10 sv. omší od SKr/

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

3X intencie sv. omší pre P. Damiána, provinciála OP, odoslané poštou 7.1.2019:

1.)Za Božie Požehnanie a potrebné milosti, na príhovor sv. Rajmunda, pre P. Rajmunda OP, z príležitosti menín. (7.januára)

2.)Za Božie Požehnanie a potrebné milosti, na príhovor sv. Jozefa, pre P. Rajmunda OP, z príležitosti narodenín. (8.januára)

3.)Za Požehnaný rok 2019 pre bratov dominikánov na Slovensku.

Sv. omše pre P Andreja Mitutu, april 2019:

Duchovný darček od Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Sväté omše z príležitosti 60. výročia sobáša

Štefana a M.Klementíny Tobiášových (17. apríl 1959)

a 80. narodenín M. Klementíny (19.4.1939)

slúžená sv. omša 14.4.2019:

1.Na Božiu Slávu a poďakovanie Pánu BOHU za 60 rokov manželstva Štefana a M.Klementíny i 80 rokov života M. Klementíny.

slúžená sv. omša 7.4.2019:

2.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti, do ďalšieho života pre Štefana a M.Klementínu.

slúžená sv. omša 8.4.2019:

3.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodinu dcéry Viery.

slúžená sv. omša 9.4.2019:

4.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodinu syna Miroslava.

slúžená sv. omša 10.4.2019:

5.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodinu syna Ivana.

slúžená sv. omša 12.4.2019:

6.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodinu syna Igora.

slúžená sv. omša 13.4.2019:

7.Za stálu ochranu Sedembolestnej Panny a Matky Márie, orodovanie sv. Štefana, sv. Klementíny i všetkých svätých a pomoc anjelov strážnych, pre celú rodinu Štefana a M.Klementíny.

slúžená sv. omša 15.4.2019:

8.Za náruč Božieho Milosrdenstva a Večnú Radosť v Nebi pre zosnulého syna Miroslava.

slúžená sv. omša 16.4.2019:

9.Za náruč Božieho Milosrdenstva a Večnú Radosť v Nebi pre zosnulých rodičov Jána a Zuzanu i Pavla a Rozáliu.

slúžená sv. omša 17.4.2019:

10.Za Božie Požehnanie a Večnú Radosť v Nebi pre všetkých žijúcich  i zosnulých, ktorí akýmkoľvek spôsobom poslúžili a pomohli rodine Štefana a M.Klementíny.

Intencie sv. omší pre P. dominikánov, júl 2019:

Duchovný darček od Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Sväté omše pre sestry SKr z príležitosti životných jubileí.

1.Na Božiu Slávu a poďakovanie Pánu BOHU za 60 rokov života a Božie Požehnanie i potrebné milosti do ďalšieho života pre Máriu Oľgu. /narodená 28.8.1959/

2.Na Božiu Slávu a poďakovanie Pánu BOHU za 70 rokov života a Božie Požehnanie i potrebné milosti do ďalšieho života pre Máriu.

/narodená 17.9.1949/

3.Na Božiu Slávu a poďakovanie Pánu BOHU za 50 rokov života a Božie Požehnanie i potrebné milosti do ďalšieho života pre Máriu Ľubomíru. /narodená 25.9.1969/

4.Na Božiu Slávu a poďakovanie Pánu BOHU za 60 rokov života a Božie Požehnanie i potrebné milosti do ďalšieho života pre Máriu Margitu. /narodená 13.10.1959/

5.Na Božiu Slávu a poďakovanie Pánu BOHU za 70 rokov života a Božie Požehnanie i potrebné milosti do ďalšieho života pre Máriu Helenu S. /narodená 28.10.1949/

6.Na Božiu Slávu a poďakovanie Pánu BOHU za 75 rokov života a Božie Požehnanie i potrebné milosti do ďalšieho života pre Máriu Annu M. /narodená 18.12.1944/

 • – – – –

Sväté omše SKr:

7.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor všetkých našich svätých.

8.Za odprosenie všetkých hriechov a Božie Milosrdenstvo pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor všetkých našich svätých.

9.Za náruč Božieho Milosrdenstva a Večnú Radosť v Nebi pre zosnulých (aj nenarodené deti) rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor všetkých našich svätých.

10.Za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny, pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor všetkých našich svätých.

Intencie sv. omší pre P. Andreja OP, júl 2019:

Duchovný darček od Spoločenstva Kráľovnej rodiny

za zosnulých súrodencov našej M. Timoteji:

 1. Za náruč Božieho Milosrdenstva a večnú radosť v Nebi za zosnulú Rozáliu, ktorá zomrela po ťažkej chorobe 26. júna vo veku 65 rokov.

 1. Za náruč Božieho Milosrdenstva a večnú radosť v Nebi za zosnulého Pavla, ktorý zomrel 22. júla vo veku 70 rokov.

Od augusta 2018 do konca júla 2019 dalo SKr

odslúžiť 45 svätých omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako je sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbame pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr.

 • – – – – –

Vyúčtovanie Spoločenstvo Kráľovnej rodiny: Duchovná obnova

Českomoravská Fatima a Farský kostol sv. Filomény, Koclířov

21.8. – 23.8. 2018

Vyučtovanie: 1€ = 25Kč

zoznam:

            Meno                         prijatých 50€             odovzdaných 200KČ

 1. Marko Semeš 50                                           200

 2. M.Ľubomíra Sem.             50                                           200

 3. M.Jozefína 50                                           200

 4. M.Jana Ďur.             50                                           200

 5. M.Ľubomíra Ďur. 50                                           200

 6. M.Timoteja 50                                           200

 7. M.Ľubica E.             50                                           200

 8. M.Anna P. 50                                           200

 9. M.Lucia K. 50                                           200

 10. M.Jana J. 50                                           200

 11. Mária Z. 50                                           200

 12. Ruženka P.             50                                           200

 13. M.Danka J.             50                                           200

spolu =                                              650€                                      2600Kč = 104€

 

650-104 = 546€; Príjem spolu = 546€

Výdaj – 100€ odovzdaných 22. 8. 2018 v kostole sv. Filomény otcovi Pavlovi za 8 intencii sv. omší SKr a slávnostnú sv. omšu 22.8. pre SKr.

546 € – 100€ = 446€ = 11150Kč

Výdaj ubytovanie: 13 X 2noci = 5240Kč

Výdaj strava: 13 X 2obedy a 13 X 2 večere = 3510Kč

Spolu ubytovanie a strava = 8750Kč

Nákup čistiacich prostriedkov do WC = 214Kč; 8750+214 = 8964Kč

11150Kč – 8964Kč = 2186Kč

Ku 2186Kč som doložila do 5000Kč /mimo pokladne SKr/ a v mene SKr som ich 22.8.2018 odovzdala zástupkyni Marianského Fatimského hnutia pre evanjelizačnú činnosť exorcistu P. Georga Biju VC, ktorý pôsobí v Afrike a za svojich dobrodincov sa pravidelne modlí.

/Pre informáciu: Účastníci seminára odovzdávali pre P. Biju 600Kč na osobu/.

Milované sestry a týmto Vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby sme vždy pri duchovných obnovách mysleli nielen na cestovné, ubytovanie a stravu ale aj na duchovné zabezpečenie, pretože toho čo zaplatíme je vždy menej ako to čo dostaneme od nášho Dobrotivého BOHA zadarmo.

S láskou a modlitbou pre SKr vyučtovala Mária Ľubomíra S.C.

 • – – – –

Vyúčtovanie ostatných duchovných obnov a aktivít SKr sa nachádza v dokladoch pokladne SKr.

 • – – – –

Stav účtu SKr ku dňu 1. august 2019 je 1131€.

Svojimi modlitbami ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 20€. M. Ľubica posiela mesačne na účet 20€ a Paula K. 30€. Za pomoc ďakujeme Markovi Semešovi, ktorý v hojnej miere aj finančne podporuje SKr. Za štedrosť Ďakujeme našej Márii Klementíne a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu SKr, častokrát v skrytosti o čom vie iba naša Kráľovná rodiny a Dobrý Boh.

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek, duchovným alebo materiálnym, spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2019

 

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Potrebujeme Vás. Amen.

– – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava, lubomiracehulova@gmail.com; mobil:0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100, IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411

www.spolocenstvokralovnarodiny.sk