Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 6

za obdobie august 2014 – júl 2015

 

 1. Členky

 

Slávnostná svätá omša, duchovný postup v SKr

celebruje P. Pius M. Majerovič OP, káže don Marián Valábek SDB,

koncelebrujú prítomní kňazi:

 

Bazilika Sedembolestnej Patrónky Slovenska, Šaštín

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

1 deň duchovnej obnovy pre ženy

stretnutie so Sedembolestnou Kráľovnou rodiny

 1. august 2014, piatok

Sviatok Panny a Matky Márie Kráľovnej

 

Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny – postup:

 

do SKr prijímala Mária Ľubomíra Cehuľová

 

Mária Helena Suchitrová   sľub na celý život, prijatie šatky

Mária Jana Ďurmeková      sľub na jeden rok, prijatie ruženca

Mária Anna Murínová                  sľub na jeden rok, prijatie ruženca

Mária Ľubica Eleková         prijatie krížika

Obnova sľubov pred sochou Sedembolestnej Panny a Matky Márie:

Mária Oľga Hladíková          obnovenie sľubu na jeden rok

Mária Danka Janočková       obnovenie prijatia krížika

Mária Danka Hozová            obnovenie prijatia krížika

Mária Margita Ďuranová       obnovenie prijatia krížika

 

Mária Ľubomíra Cehuľová   obnovenie večného sľubu

Mária Helena Jurková          obnovenie večného sľubu

Mária Jozefína Cehuľová     obnovenie večného sľubu

Mária Anna Novotná             obnovenie večného sľubu

Neprítomné zo zdravotných dôvodov:

Mária Timoteja Hudecová    obnovenie večného sľubu dodatočne

 1. Klementína Tobiášová obnovenie večného sľubu dodatočne

Ďalšie prítomné na duchovnej obnove:

          Na duchovnej obnove bolo prítomných okolo 250 žien.

Bohu Vďaka.

 

V 7. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2014 v našom duchovnom spoločenstve 7 členiek s večným sľubom, 3 členky so sľubom na jeden rok a 4 členky s prijatím krížika.

Sympatizantky SKr:

Margeríta Mišurová, Jana Juríková, Edita Hercová, Alexandra Hollá

a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

 

Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

ku dňu 8. 8. 2015:

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                   Bratislava

 1. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

 1. Danka JANOČKOVÁ Bratislava

 2. Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

 2. Dana HOZOVÁ Zohor

 3. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                    Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

Bernadeta KINČEŠOVÁ (odhláška k  13.10. 2014) Bratislava

Ku dňu 8. augusta 2015 je 12 členiek občianskeho združenia SKr.

 

 1. Duchovné obnovy

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

/prezentácia prítomných v archíve SKr/

 

Program Duchovných obnov SKr

 

Kostol Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke

Pondelok, 29. septembra 2014

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Modlitby za biskupskú synodu o rodine.

 

—–

Celonočná adorácia

Milé sestry pozývam Vás i členov Vašich rodín na celonočnú adoráciu za rodiny, ktorá sa uskutoční z piatka 6.2. na sobotu 7.2. 2015 v kostole Svätej Rodiny v  Petržalke. Začína večer sv. omšou o 18,00h a končí ráno sv. omšou o 7,30h. Naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa modlí v čase od 5. do 6. hodiny ráno. Prosím, aby sme prišli. Pán Ježiš sa poteší keď aj v tomto čase prídeme do náručia Jeho Milosrdenstva obetovať – odovzdať- zasvätiť naše rodiny a celé Slovensko v deň referenda, ktoré môžeme nazvať duchovným bojom o manželstvo, rodinu a naše deti. Teším sa na naše skororanné stretnutie s Pánom Ježišom.

Vy čo nie ste z Petržalky môžete prísť a prespať v sídle nášho SKr  S láskou a modlitbou M. Ľubomíra

—–

Pozývam Vás na modlitbu Krížovej cesty v piatok 20. marca o 17,30h v Pastoračnej miestnosti kostola Sv. Rodiny.

—–

Srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 25. januára 2015, v kostole Svätej Rodiny,

na námestí Jána  Pavla II. v Petržalke.

Program

9,00h – Svätá omša

10,00h modlitba jedného desiatku posvätného ruženca

– Ježiš, ktorý povýšil manželstvo na sviatosť.

10,15 – 12,30 – Agapé

Telesné a duchovné občerstvenie, počas, ktorého Vám premietneme videozáznam nášho sobáša s príhovorom P. Piusa OP

v pastoračnom centre pri kostole.

Prosíme Vás o duchovnú kyticu modlitby a duchovný darček účasti na sv. omši. Zároveň Vás prosíme, aby ste nám neprinášali hmotné dary.

S vďakou a modlitbou za Vaše rodiny novomanželia Marko a M.Ľubomíra

—–

Prosím Vás, aby ste sa osobne, alebo duchovne pripojili k sv. omši, v piatok 15. mája 2015, ktorá bude v kostole sv. Rodiny slúžená na poďakovanie BOHU za 50 rokov spoločného manželského života M. Helenky J. a manžela Jána i s prosbou o požehnanie do ich ďalšieho života.

—–

 

Farnosť Panny Márie Snežnej, Kalvária v Bratislave

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

 

Duchovná obnova pre ženy, 4 hodiny modlitby a pôstu

Je naliehavá modlitba za život … /Ján Pavol II. /

Pripojme sa k výzve modlitby za rodiny a úctu k životu

v sobotu 25. októbra 2014, v kaplnke sv. Jozefa,

na Kalvárii v Bratislave, 15,00 h – 19,00h

Program

15,00-17,00

 • Modlitby za rodiny a úctu k životu

 • Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

 • Litánie k Ježišovi v lone Márie

 • Ruženec k Sedembolestnej Panne a Matke Márii

 • Modlitby k Svätej rodine

 • 17,15 Ruženec v kostole na Kalvárii

18,00    Svätá omša v kostole na Kalvárii

 

 

Duchovné obnovy SKr v domácnostiach členiek

Milované sestry Pozývam Vás na

3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční,

v stredu 1. októbra 2014, po sv. omši, ktorá začína o 18,00h,

na sviatok našej patrónky sv. Terézie z Lísieux

19,00h v sídle SKr

na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny o 18,45

Súčasťou stretnutia bude

Valné zhromaždenie občianskeho združenia SKr

a modlitby za synodu biskupov o rodine.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

—–

 

Milované sestry Pozývam Vás na

3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční,

v stredu 12. novembra 2014, po sv. omši, ktorá začína o 18,00h,

19,00h v sídle SKr na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny o 18,45

Súčasťou stretnutia bude prednáška

exorcistu Ľuboslava Petričku

o našom vzťahu k dušiam v očistci  a modlitby za našich zosnulých.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

—–

Milované sestry Pozývam Vás na stretnutie pôstnej Modlitby

a návštevy chorého SKr, ktoré sa uskutoční,

vo štvrtok 26. marca 2015

po Slávnosti Zvestovania Pána, po sv. omši o 18,00,

19,00h u M. Klementíny  na ulici Iľjušinova 12 v Bratislave blízko kostola Sv. Rodiny v Petržalke

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného pôstneho obdobia pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra

—–

Milé sestry SKr,

prosím pripojte sa v modlitbe a poďakovaní BOHU za 56. výročie sobáša našej Márie Klementíny a jej manžela Štefana, ktoré bude 17. apríla 2015, v piatok.

Sv. omšu za nich bude slúžiť P. Vojtech, piarista, v Dechticiach, v piatok, o 17,00h.

Ja s manželom Markom budeme na nej osobne prítomní.

Všetky Vás objímam modlitbou. M. Ľubomíra

——

Milované sestry Pozývam Vás na

3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční, v stredu 29. apríla 2015, po sv. omši, ktorá začína o 18,00h, o 19,00h

vo sviatok sv. Kataríny Sienskej

na ulici Tupolevova 1 v Bratislave (zvonček Semešová).

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny o 18,45

Súčasťou stretnutia budú

modlitby za uzdravenie a ochranu našich rodín.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 

—–

Milované sestry  Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční v stredu 20. mája 2015 o 19,00h do 21,00

u M. Helenky Jurkovej  na ulici Topoľčianska 29 v Bratislave.

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny,

po sv. omši, ktorá začína o 18,00h.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

——

Milované sestry Pozývam Vás na

3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční,

v stredu 24. júna 2015, po sv. omši, ktorá začína o 18,00h,

na sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa

19,00h v sídle SKr, na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny po sv. omši.

Súčasťou stretnutia bude

odovzdanie a zasvätenie našich rodín Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša cez Nepoškvrnené Srdce Našej Mamy a Sestry Márie.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

Prosím prineste si so sebou malú fľaštičku na olej, najlepšie od liekov.

 

——

Milované sestry Pozývam Vás na

Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční v stredu 8. júla 2015 po sv. omši, ktorá začína o 18,00h,

o 19,00h u M. Danky Janočkovej  na ulici Romanova 40 v Bratislave.

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny po sv. omši cca 18,45.

Súčasťou stretnutia bude modlitba za odvrátenie aktuálnej hrozby tretej svetovej vojny i za odprosenie konfliktov

a nejednoty v našich rodinách.

S odporúčaním Vašich rodín do náručia Božieho Milosrdenstva Mária Ľubomíra

————

 

Ročná jednodňová duchovná Obnova členiek

Bazilika Sedembolestnej Patrónky Slovenska, Šaštín

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

1 deň duchovnej obnovy pre ženy

Manželky, matky a všetky ženy pozývame na stretnutie so Sedembolestnou Kráľovnou rodiny

 1. august 2014, piatok

Sviatok Panny a Matky Márie Kráľovnej

Program Modlitby a Poznávanie RODINY

v prítomnosti Sedembolestnej Kráľovnej rodiny

 9,00h      Privítanie

Prosba o pomoc  Ducha Svätého,

Ruženec k Sedembolestnej Panne a Matke Márii

10,30h     Zamyslenie – Objavovanie Božích zámerov

                        don Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre rodinu

11,45h     Slávnostná svätá omša, duchovný postup v SKr

celebruje P. Pius M. Majerovič OP, káže don Marián Valábek SDB,

koncelebrujú prítomní kňazi

13,00h     Obedná prestávka

prosíme zachovať posvätné ticho – mlčanie – aj počas prestávky.

14,00h     Zamyslenie – Objavovanie Sviatosti manželstva

                        don Marián Valábek SDB

14,45h     Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Odovzdanie našich rodín do náručia Božieho Milosrdenstva

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

15,45h     Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

Niektoré ďalšie stretnutia členiek SKr:

Niektoré členky sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, pútí ako je:

Duchovná obnova Eucharistický plameň s P. Jozefom Vadekkelom.

Duchovná obnova s P. Jamesom Manjackalom.

Seminár s exorcistom Jozefom Marettom.

Farské duchovné obnovy.

Púte na Mariánskych miestach Medžugorie, Šaštín, Marianka, Levoča a iné.

Púte na iných miestach ako je napríklad Skalka pri Trenčíne a ďalšie.

 

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory, pohreby členov rodín SKr a iné.

III. Ďalšie aktivity SKr

 

Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia:

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

Členky SKr, predovšetkým M. Helena Suchitrová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku Jurkovú a M. Klementínu …

 1. Anne Novotnej ďakujeme za svedomitú starostlivosť o kaplnku v Kežmarku, ktorá sa nachádza v blízkosti jej bydliska.

Členkám SKr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu Cehuľovú, M. Danku Janočkovú,…

 1. Oľga Hladíková a M. Danka Hozová sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

Eva Kalinová je členkou speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 1. Vzácny dar pre

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

SKr bolo od P. Rajmunda OP, 25.9.2014, obdarované veľmi vzácnym

darom relikvií sv. Dominika

a sv. Kataríny Sienskej.

 1. Sväté omše

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, august, september 2014:

1.) Sv. omša za všetkých, ktorí prišli do Saštína na duchovnú obnovu SKr, na ich úmysly a za ich rodiny, zvlášť za bolesti, ktoré boli odovzdané písomnou formou k nohám našej Sedembolestnej Patrónke.

/sv. omša slúžená našej Národnej svätyni v Šaštíne 22. 8. 2014/

– – – – –

2.) Sv. omša za odpustenie hriechov, Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a  naše rodiny.

3.) Sv. omša za odpustenie hriechov, Božie požehnanie a milosti pre všetkých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu.

4.) Sv. omša za odpustenie trestov za hriechy a večnú radosť v Nebi pre všetkých našich zosnulých vrátane našich nepokrstených a nenarodených detí.

– – – – –

Duchovný darček pre členky SKr – duchovný postup 22.8.2014:

5.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Ľubicu E. s rodinou.

6.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Annu M. s rodinou.

7.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Janu s rodinou.

8.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Helenu S. s rodinou.

– – – – –

Duchovný darček k narodeninám pre členky SKr:

9.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie. potrebné milosti i poďakovanie za 55 rokov života pre Máriu Oľgu s rodinou.

10). Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie. potrebné milosti i poďakovanie za 45 rokov života pre Máriu Ľubomíru s rodinou.

11.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie. potrebné milosti i poďakovanie za 55 rokov života pre Máriu Margitu Ď. s rodinou.

12.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie. potrebné milosti i poďakovanie za 65 rokov života pre Máriu  Helenu S. s rodinou.

13.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie. potrebné milosti i poďakovanie za 70 rokov života pre Máriu Annu M. s rodinou.

Duchovný darček pre kňazov SKr:

14.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie a potrebné milosti pre P. Piusa OP.

15). Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie a potrebné milosti pre dominikánov i celú dominikánsku rodinu na Slovensku.

16.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie. potrebné milosti i poďakovanie za 45 rokov života pre Vd.p Jozefa Dúca.

17.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie. potrebné milosti pre Sv. otca Františka a všetkých kňazov, ktorí nám pomáhajú a ktorých poznáme.

 

Intencie na sv. omše pre P. Svorada OP, október 2014

 

18.) Sv. omša za odprosenie hriechov vedomých či nevedomých diabolských praktík akéhokoľvek okultizmu a  osláv Hallowenu na Základnej škole Beňovského v Dúbravke.

Za oslobodenie od Zlých duchov a naplnenie Duchom Svätým tejto školy.

19.) Sv. omša za odprosenie hriechov vedomých či nevedomých diabolských praktík akéhokoľvek okultizmu a  osláv Hallowenu na Základnej škole v Moste pri Bratislave.

Za oslobodenie od Zlých duchov a naplnenie Duchom Svätým tejto školy.

20.) Sv. omša za odprosenie hriechov vedomých či nevedomých diabolských praktík akéhokoľvek okultizmu a  osláv Hallowenu na štátnej Základnej škole vo Vajnoroch.

Za oslobodenie od Zlých duchov a naplnenie Duchom Svätým tejto školy.

21.) Sv. omša za odprosenie hriechov vedomých či nevedomých diabolských praktík akéhokoľvek okultizmu a  osláv Hallowenu v našich rodinách a školách, kde chodia naše deti.

Za oslobodenie od Zlých duchov a naplnenie Duchom Svätým týchto škôl a našich rodín.

22.) Sv. omša za odprosenie hriechov vedomých či nevedomých diabolských praktík akéhokoľvek okultizmu a  osláv Hallowenu na celom Slovensku.

Za oslobodenie od Zlých duchov a naplnenie Duchom Svätým pre celé Slovensko.

 

Intencie na sv. omše pre P. Tešiteľov v Marianke, október 2014

Milí Pátri Tešitelia v Marianke,

Už od púte sv. Anny v Marianke sa veľmi modlím za oslobodenie od Zlých duchov tohto nášho krásneho Mariánskeho pútnického miesta. Pretože práve na tejto púti som si viac než inokedy všimla, že sa v stánkoch predávajú okultné predmety. V jednom stánku hneď vedľa obrazov Panny Márie boli strigy, v druhom stánku predávali znak New Age a v treťom stánku svietiace rohy pre deti.

Keď som sa pýtala, prečo to predávajú povedali mi, že preto lebo to ľudia kupujú. A ľudia to zas kupujú preto lebo to predávajú na pútnickom mieste.

Prosím Vás Bratia Tešitelia nedovoľte, aby takéto zneuctenie posvätného miesta bolo vedľa baziliky našej Mamy Márie.

Keďže teraz sme pred týždňom pohanského šialenstva osláv diabla cez Hallowen a možno niekto bude nevedome oslavovať diabla práve tým čo si kúpil v Marianke, prosím o odslúženie troch sv. omší, keďže to bolo v troch stánkoch.

23., 24., 25.)

3X Sv. omša za odprosenie hriechov vedomých či nevedomých diabolských praktík akéhokoľvek okultizmu a  osláv Hallowenu na celom Slovensku.

Za oslobodenie od Zlých duchov a naplnenie Duchom Svätým pre celé Slovensko.

A za odprosenie zneuctenia Mariánskeho pútnického miesta predávaním okultných vecí.

S úctou a modlitbou Mária Ľubomíra, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, máj 2015

26.) Sv. omša za odpustenie hriechov, Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a  naše rodiny.

27.) Sv. omša za odpustenie hriechov, Božie požehnanie a milosti pre všetkých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu.

28.) Sv. omša za odpustenie trestov za hriechy a večnú radosť v Nebi pre všetkých našich zosnulých vrátane našich nepokrstených a nenarodených detí.

– – – – –

Duchovný darček pre kňazov SKr:

29.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti pre P. Piusa OP.

30.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti pre dominikánov i celú dominikánsku rodinu na Slovensku.

31.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti pre pre Vd.p Jozefa Dúca.

32.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti pre P. Rajmunda OP.

33.). Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti pre P. Vojtecha, piaristu.

34.). Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti pre pre P. Andreja, tešiteľa.

35.). Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti pre sv. otca Františka a všetkých kňazov, ktorí nám pomáhajú a ktorých poznáme.

– – – – –

 

Duchovný darček pri príležitosti výročia sobáša pre členky SKr:

36.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu i poďakovanie za 56 rokov manželského života pre Máriu Klementínu a manžela Štefana.

37.) Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu i poďakovanie za 50 rokov manželského života pre Máriu Helenu a manžela Jána.

Duchovný darček k narodeninám pre členky SKr:

 

38.) .Sv. omša za vnútorné uzdravenie,  oslobodenie od Zla, Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu i poďakovanie za 80 rokov života pre Máriu Annu Novotnú. /narodená 5.6.1935/

——–

Od augusta 2014 do konca júla 2015 dalo SKr

odslúžiť 38 svätých omší.

 

 

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbam pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr a z malých sponzorských príspevkov.

 

2% z dane  a príspevky:

V roku 2014 sme na účet SKr dostali 340,87€ z dvoch percent z daní za rok 2013.

V roku 2015 sme na účet SKr dostali 512,45€ z dvoch percent z daní za rok 2014.

Svojimi modlitbami ďakujeme všetkým ďalším sponzorom, ktorí nám pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 10, alebo 20€.

 

Nákup relikviárov:

Relikviár pre sv. Katarínu Sienskú bol zakúpený dňa 26.3.2015 v hodnote 150,57€.

Relikviár pre sv. Dominika bol zakúpený dňa 27.4.2015 v hodnote 252,50€.

 

Sociálna a duchovná pomoc: Darovanie peňazí:

Dňa 18. 2. 2015 SKr zaplatilo členky Márii Timoteji Hudecovej duchovné cvičenia na tému Zbav nás Zlého, ktoré sa uskutočnili začiatkom marca, 3 dni, v hoteli Javorná v Drienici, v hodnote 69€.

Opakovane nás o pomoc vo veľkej sociálnej núdzi žiadala pani Mária Mašúrová z Bobrovca. 16.7.2015 vo sviatky P. Márie Karmelskej jej bolo na účet odoslaných 200€ za čo veľmi ĎAKUJE celému SKr.

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

Stav účtu SKr ku dňu 31.7.2015 je 729,72 €

Stav pokladne SKr ku dňu 8.8.2015 je 731,99€

 

ĎAKUJEM každej členke SKr, ktorá obdarovala SKr dobrovoľným finančným alebo iným materiálnym príspevkom. Ďakujem každej členke a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomáha Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.                      PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2015

 

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Amen.

– – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411