Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

spolocenstvokralovnarodiny.sk – Spoločenstvo kráľovnej rodiny

 

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

 

Správa č.13

za obdobie august 2021 – júl 2022

 

32 strán

Obsah:

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny                              2

II.Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny        3

III. Duchovné obnovy SKr                                                                                 4

Ročná duchovná obnova                                                                                     4

Duchovné obnovy členiek                                                                                   5

Spoločné Krížové cesty                                                                                        7

Modlitbová reťaz za úctu k životu                                                                       7

Modlitba v novembri                                                                                              9

Darček Sedembolestnej Kráľovnej rodiny                                                   9

Svätí patróni na rok 2022                                                                                     12

IV.Synoda SKr                                                                                                      13

Synodálne stretnutia SKr                                                                                     13

Zápis M. Janky J.                                                                                                   15

Úvaha nad synodalitou SKr                                                                                 16

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr 19
 2. Putovanie svätých relikvií SKr 21

VII. Svedectvá SKr                                                                                               23

Svedectvo M. Danky H.                                                                                        23

Svedectvo Renáty.                                                                                                25

VIII. Sväté omše SKr                                                                                           26

 1. Internetová stránka SKr 29
 2. Materiálne zabezpečenie SKr 30

 

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

 

 

Kostol Milosrdných bratov v Bratislave;

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Sviatok Panny a Matky Márie Kráľovnej Posvätného ruženca

 1. október 2021, štvrtok

17,45h           Vešpery

18,00h           Modlitba Posvätného ruženca Svetla

18,30h           Svätá omša, P. Pius OP

duchovný postup SKr

19,30h           Adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

 

Prítomní: P. Pius OP a Milosrdní bratia.

SKr:, M.Danka H., M.Danka J., M.Janka J., M.Ľubomíra S.C., M.Margita, M.Oľga, M.Paula; Sympatizantka: Zlaťka B.

Ďalší prítomní: Marko S., Ján H. a mnohí veriaci v kostole.

BOHU VĎAKA!!!

Neprítomné zo zdravotných a rodinných dôvodov:

M.Anna M., M.Anna N., M.Anna P., M.Helena J., M.Edita, M.Helena S., M.Janka Ď., M.Jozefína, M.Klementína, M.Lucia, M.Ľubica, M.Ľubomíra Ď., M.Timoteja.

 

Duchovný postup SKr počas sv. omše:

Mária Paula Kašáková        prijatie škapuliara, sľub na jeden rok

Mária Danka Hozová           prijatie šatky, sľub na celý život

Po svätej omši:

Mária Danka Janočková    obnovenie prijatia krížika

 

– – – – – – – – – – –

 1. Margita Ď. obnovenie prijatia krížika, 29. mája 2021, pred obrazom Matky všetkých národov, v rámci modlitieb SKr pri pamätníku Arménskej genocídy na nábreží Dunaja v Petržalke.

– – – – – – – – – – –

Obnova sľubov pred obrazom Ružencovej Panny Márie, na duchovnej obnove, v Banskej Štiavnici, v deň sviatku našej svätej patrónky Ruženy Límskej, 23. augusta 2021, v dome dcéry našej Márie Pauly.:

Mária Janka J.        obnovenie sľubu na jeden rok

obnovenie večného sľubu: M.Helena S, M.Jozefína, M.Lucka, M.Ľubomíra SC, M.Oľga /M. Janka Ď. a M. Ľubomíra Ď. odišli skôr/.

– – – – – – – – – – –

 1. Edita H. obnovenie prijatia krížika, 22. októbra 2021, pred sochou P. Márie v kostole Svätej Rodiny v Petržalke.

 

 

V 14. roku existencie SKr máme ku dňu 7. 10. 2021 v našom duchovnom Spoločenstve Kráľovná rodiny 15 členiek s večným sľubom, 2 členky so sľubom na jeden rok a 3 členky s prijatím krížika:

 

Sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny s večným sľubom:

 1. Ľubomíra S.C. večný sľub 7.10.2009
 2. Timoteja H. večný sľub 7.10.2009
 3. Helena J. večný sľub 22.8.2011
 4. Jozefína C. večný sľub 22.8.2012
 5. Anna N. večný sľub 22.8.2013
 6. Klementína T. večný sľub 22.8.2013
 7. Helena S. večný sľub 22.8.2014
 8. Anna M. večný sľub 22.8.2016
 9. Jana Ď. večný sľub 22.8.2019
 10. Lucia K. večný sľub 22.8.2019
 11. Ľubica E. večný sľub 22.8.2019
 12. Oľga H. večný sľub 22.8.2019
 13. Anna P. večný sľub 22.8.2020
 14. Ľubomíra Ď. večný sľub 22.8.2020
 15. Dana H. večný sľub 7.10.2021

 

 

Ďalšie sympatizantky SKr:

Mária Z., Katarína K., Ema P., Renáta M., Mária I., Magdaléna C., Ľudmila V., Zlatica Z., a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

 

 

II.Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

Členky SKr,o.z od 23. 10.2021:

 

Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                    Bratislava

 1. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor
 2. Dana HOZOVÁ Zohor
 3. Lucia KAMENSKÁ Bratislava
 4. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Jana JURIKOVÁ, predsedníčka Bratislava
 2. Danka JANOČKOVÁ Bratislava
 3. Helena SUCHITROVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

 1. Helena JURKOVÁ Bratislava

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

 

Čestné členky SKr:

Miriam JANOVSKÁ                                                    Banská Bystrica

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

 

Občianske združenie Spoločenstva Kráľovnej rodiny má

ku dňu 8. augusta 2022 12 členiek a 2 čestné členky.

 

SKr má ďalšie členky v duchovnom spoločenstve.

– – – – – – – – – – – – –

 

 

III. Duchovné obnovy SKr

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

 

 

Ročná Duchovná Obnova členiek:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Banská Štiavnica

Pozývame Vás na

Modlitby za rodiny a úctu k životu

i Božie Požehnanie pre Slovensko pri návšteve pápeža Františka

 

do farského kostola Nanebovzatia P. Márie

v nedeľu 22. augusta 2021

v roku sv. Jozefa a sv. Dominika

 

10,30h sv. omša

Modlitby pred Sviatosťou Oltárnou

12,00        Anjel Pána

Rozjímavý ruženec k Sedembolestnej patrónke Slovenska.

13,o0         Tichá adorácia

14,00        Modlitby na príhovor sv. Jozefa

15,00       Hodina Božieho Milosrdenstva

16,00        Modlitby na príhovor sv. Dominika

17,00        Rozjímavý Slávnostný ruženec

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

pred večernou sv. omšou

 

– – – – –

 

Kostol Milosrdných bratov v Bratislave

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Sviatok Panny a Matky Márie

Kráľovnej Posvätného ruženca

 1. október 2021, štvrtok

17,45h       Vešpery

18,00h       Modlitba Posvätného ruženca Svetla

18,30h       Svätá omša, P. Pius OP; duchovný postup SKr

19,30h       Adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

 

– – – – – –

 

 

Duchovné obnovy členiek:

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milosrdní bratia, Nám. SNP Bratislava; Kostol Návštevy Panny Márie:

 

Pozývame Vás na Májovú duchovnú obnovu

vo štvrtok, 12.mája 2022; 16,00 – 20,00h

Možnosť sv. spovede P. Pius OP

16, 00        Odovzdanie sa do Božieho Milosrdenstva na príhovor Fatimskej P.Márie – Kráľovnej mája

Fatimský Radostný ruženec

Posolstvo Fatimy, Loretánske litánie.

17,45 Vešpery; 18,00   Fatimský ruženec Svetla

18,30         Svätá omša

19,30         Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

 

 • – – – –

Pozývame Vás na Modlitby za kňazov

vo štvrtok, 30.júna 2022; 16,00 – 20,00h

Možnosť sv. spovede P. Pius OP

16, 00h      Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

17,45 Vešpery; 18,00   Fatimský ruženec Svetla

18,30 Svätá omša

19,30 Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

 

 • – – – – –  –

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Modlitby za KŇAZOV

pri  Trnavskej Panne a Matke Márii

piatok 24.júna 2022

slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

v Trnavskej arcidiecéze slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa

a deň MODLITIEB ZA KŇAZOV

14,00h Modlitby k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Hodina Božieho Milosrdenstva

15,15 Posvätný ruženec pred sv. omšou

16,00          Svätá omša

Po svätej omši modlitby k sv. Jánovi Krstiteľovi

a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie.

17,45 Posvätný ruženec pred svätou omšou

18,30          Svätá omša

 • – – – –

 

Stretnutia SKr doma

 

 1. 10. 2021 sa v byte Marka Semeša, v Petržalke, uskutočnilo stretnutie duchovného spoločenstva SKr a občianskeho združenia SKr, ktorého obsahom bola spoločná modlitba, vzájomné zdieľanie sa a predovšetkým 14. Valné zhromaždenie SKr, ktorého program a priebeh je uvedený v zápisnici 14. Valného zhromaždenia.
 • – – – – – –

 

Spoločné Krížové cesty

V piatok 11. marca 2022 sme sa modlili Krížovú cestu za odprosenie hriechov vojny v kostole Svätej Rodiny v Petržalke.

Utrpenie Pána Ježiša sme obetovali Nebeskému Otcovi a prosili o Božie Milosrdenstvo.

 

Sobota 12. marca 2022, Bratislava

Putovali sme obnovenou Krížovou cestou na Kalvárskom vrchu v Bratislave.

Program:

14h stretnutie na zástavke Pod stanicou pri SAV.

/V 17. storočí tam bolo prvé zastavenie Krížovej cesty/.

Peši vyjdeme po chodníku na Sokolskú.

A začneme sa modliť Krížovú cestu SKr, /ktorú sme si pripravili v pôstnom období 2021/, v lese nad Pražskou ulicou. Na Kalvárii Krížovej cesty sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva.

V jaskynke na Hlbokej sa pomodlíme ruženec.

Odprosovali sme za  hriechy proti ľudskému životu vo vojne.

 

V nedeľu 20. marca 2022 sa členky SKr zúčastnili Krížovej cesty v Marianke s úmyslom modlitby za ukončenie vojny.

 

V nedeľu 27. marca 2022, v kostole Svätej Rodiny v Petržalke  o 17,15h pred sv. omšou, sme sa modlili Krížovú cestu pedagógov.

 

 • – – – –

Modlitbová reťaz za úctu k životu

 

 1. marca 2022 v deň slávnosti sv. Jozefa sa pripájame k modlitbovej reťazi za úctu k životu:

03,00 – 04,00h = M. Ľubomíra S.C.

04,00 – 05,00h = M. Anna M

05,00 – 06,00h = M. Helenka S

06,00 – 07,00h = M. Anna N.

07,00 – 08,00h = M. Jana J.

08,00 – 09,00h = M. Anna P.

09,00 – 10,00h = M. Paula

10,00 – 11,00h = Katarína

11,00 – 12,00h = M. Danka H.

12,00 – 13,00h = M. Timoteja

13,00 – 14,00h = M. Helenka J.

14,00 – 15,00h = M. Oľga

15,00 – 16,00h = M. Klementína

16,00 – 17,00h = Ema

17,00 – 18,00h = M. Jozefína

18,00 – 19,00h = M. Margita

19,00 – 20,00h = M. Edita

20,00 – 21,00h = Eva

21,00 – 22,00h = M. Ľubomíra Ď.

22,00 – 23,00h = M. Jana Ď.

23,00 – 24,00h = M. Ľubica

Ďakujeme všetkým sestrám SKr, ktoré sa k modlitbe pripájajú v ktoromkoľvek čase.

 

Bože, darca života, chválime Ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.     S  veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.     Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.     Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.     Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s Tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe. Amen.

 

V nedeľu 22. mája 2022 /sviatok sv. Rity/ sa pripájame k Modlitbovej reťazi za úctu k životu, manželstva v kríze, rodiny i odprosenie hriechov proti životu:

00,00 – 01,00h = M. Timoteja

03,00 – 04,00h = M. Helenka S.

04,00 – 05,00h = M. Anna M.

05,00 – 06,00h = M. Anna N.

06,00 – 07,00h = Katarína

07,00 – 08,00h = M. Margita

08,00 – 09,00h = M. Danka H.

09,00 – 10,00h = M. Timoteja

10,00 – 11,00h = M. Jozefína

11,00 – 12,00h = M. Ľubica

12,00 – 13,00h = M. Oľga

13,00 – 14,00h = Renáta

14,00 – 15,00h = M. Klementína

15,00 – 16,00h = Ľudmila

16,00 – 17,00h = M. Helenka J.

17,00 – 18,00h = M. Anna P.

18,00 – 19,00h = Renáta

19,00 – 20,00h = Ema

20,00 – 21,00h = Eva

21,00 – 22,00h = M. Paula

22,00 – 23,00h = M. Edita

23,00 – 24,00h = M. Ľubomíra

Ďakujeme všetkým sestrám SKr, ktoré sa k modlitbe pripájajú v ktoromkoľvek čase.

– – – – – –

 

Modlitba v novembri

SKr november 2021

Milované Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, 1. novembra sme oslávili všetkých našich drahých svätých.7. novembra sme oslávili všetkých svätých dominikánskej rodiny a zvlášť tento deň si môžeme uctiť svätých, ktorých sme si vybrali za patrónov nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 1. novembra myslíme na tých zosnulých, ktorí sú ešte v Očistci.8. novembra myslíme na duše zosnulých dominikánskej rodiny.

A samozrejme, že nielen tieto 4 dni ale celý november ba i celý rok sa spájame s Katolíckou cirkvou Oslávenou v Nebi i s Katolíckou cirkvou Trpiacou, ktorá je v Očistci.

Prosíme svätých o pomoc a ich príhovor za nás u Milosrdného Boha. A my pomáhame a prosíme Boha o Milosrdenstvo pre duše našich zosnulých, aby čím skôr boli v Nebi a mohli prosiť za nás. Je to úžasný Kruh Lásky vzájomnej pomoci, aby sme všetci spolu mohli naveky v šťastí oslavovať Boha.

11. novembra sme sa – 9 našich sestier – stretli na cintoríne v Petržalke, aby sme sa modlitbou mohli viac spojiť a ponoriť do tohto kruhu Božej Lásky. Zároveň každá z nás, podľa svojich možnosti, vo svojich bydliskách, na našich cintorínoch, kostoloch i doma sme sa modlili za našich zosnulých a robíme tak po celý rok. Vytvárame tak úžasné Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ktoré nech nás stále uisťuje, že nie sme sami ani vo chvíľach utrpenia a smútku.

Sme so svojimi rodinami spojené v Kruhu Lásky Katolíckej Cirkvi Oslávenej, Trpiacej i Putujúcej pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny. Amen.

– – – – – –

 

Darček Sedembolestnej Kráľovnej rodiny, 15.9.2021

Rozjímania SKr Posvätného ruženca k Sedembolestnej

 

7BOLESTI: Proroctvo; Útek; Hľadanie; Lúčenie; Smrť; Pieta; Hrob.

 

 1. Helenka Suchitrová

1.Bolesť: Proroctvo.

Bolestná Matka Mária s úprimnosťou si pripomíname tu bolesť ktorú pocítilo Tvoje srdce pri proroctve Simeona: ,,On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Rozmýšľam nad tým ako matka. Predstavujem si akú veľkú bolesť musela mať Panna Mária, keď počula tieto slová. Vedela si predstaviť že jej Syn  bude trpieť. Ako matka nosila túto bolesť celých 33 rokov vo svojom srdci.

V duchu si kľaknime k nohám Bolestnej Matky a odprosujme ju  za svoju nevďačnosť voči jej Synovi a za bolesti, ktoré jej stále spôsobujeme. Amen.

 

 1. Oľga Hladíková

2.Bolesť: Útek.

Jozefovi sa v noci prisnil sen, v ktorom mu anjel povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť“ (Mt 2, 13). Jozef poslúchol a spolu s ním i Panna Mária. V mysli sa im však určite vynorilo hneď niekoľko otázok. Zvládneme takú dlhú cestu?

Myslím, že každý rodič je ochotný pre svoje dieťa urobiť všetko, aby zachránil jeho život. Nebolo to inak ani u Svätej Rodiny. Keď Jozefa oslovil v noci anjel a povedal mu, aby odišiel s Máriou a malým Ježiškom do Egypta, jeho cesta síce nebola ľahká, pretože išli cez púšť, ale vôbec o tom neuvažovali, že by nesplnili anjelov príkaz. Vedeli, že je to Božia vôľa. Zachrániť dieťa, pred nebezpečenstvom smrti od nemilosrdného Herodesa, tu nie je žiadna úloha nesplniteľná. Herodes bol vo svojej krajine nesmierne krutým kráľom. Dal zavraždiť všetkých malých chlapcov v Betleheme, ba zabil dokonca aj svojich vlastných synov. Len aby nebol ohrozený jeho trón. Keď Herodes zomrel, anjel opäť upozornil vo sne Jozefa a vrátili sa.

Podobne to býva aj v našom kresťanskom živote. V blízkosti rôznych „násilníkov“ sme aj my vystavovaní utrpeniu – malému i veľkému, ktoré má vždy obrovský význam, ak svoje utrpenie prijmeme a odovzdáme nášmu Bohu. Milosrdný Boh ho zmení na nepochopiteľný zázrak: aj my osobne pomôžeme ľuďom, aby sa obrátili k Bohu. On vie dať nášmu utrpeniu nielen zmysel, ale aj zmeniť ho na veľkú radosť. Lebo dobro a láska je oveľa mocnejšie ako zlo a nenávisť.

Drahá Panna Mária, pomôž nám prijať každé utrpenie, každú bolesť tak ako Ty. V pokore, tichu, viere, odovzdanosti a nádeji. Daj, aby sme takto mohli iným pomôcť a seba očistiť. Veď Ty si naveky nástrojom nevyčísliteľnej Božej milosti. Oroduj za nás, Matka Sedembolestná! Amen.

 

 1. Lucia Kamenská

3.Bolesť: Hľadanie.

Keď mal Ježiš 12 rokov, prvý krát putoval s Pannou Máriou a svätým Jozefom na sviatky do chrámu, do Jeruzalema. Keď Jozef a Mária zistili, že medzi vracajúcimi pútnikmi Ježiš nie je, začali ho s bolesťou hľadať. Po troch dňoch ho našli v Jeruzaleme.

Aké bolestné to muselo byť pre Matku Pannu Máriu, keď stratila svojho milovaného Syna.

Panna Mária, Nebeská Matka, aj my sme Tvoje deti. A chceme byť pútnikmi do nebeskej vlasti. Aké bolestné to musí byť pre Tvoje srdce, keď upadáme do hriechu, strácame vo svojich životoch vieru a Pána Ježiša.

Sedembolestná Matka, Panna Mária, prosíme Ťa pomáhaj nám, aby sme hriechom neurážali Tvojho Syna Pána Ježiša a konali cestu pokánia, ktorá nech netrvá viac než tri dni. Amen.

 

 1. Danka Hozová

4.Bolesť: Lúčenie.

Panna Mária Ty Najnevinnejšia si precítila v srdci všetky muky: poníženie, potupenie i odsúdenie na smrť Tvojho Syna. Cesta za Ježišom Ťa viedla až pod kríž. Tam si naplno pochopila Simeonovo proroctvo o meči bolesti, ktorý mal prebodnúť Tvoje Srdce. Tam zomierajúci Ježiš povedal apoštolovi Jánovi: „Hľa tvoja Matka“. Odvtedy si Sedembolestnou Pannou Máriou, ktorá si sa stala Patrónkou Slovenska.

Mama Mária pre toto bolestné stretnutie s Tvojím Synom na Krížovej ceste Ťa prosím vypros mi silu, aby som bez reptania znášala ťažkosti života a neutekala od každodenného kríža. Vypros mi milosť, aby som stále a neúnavne ďakovala za vykupiteľské dielo Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.

 

 1. Janka Juríková

5.Bolesť: Smrť.

Evanjelium podľa sv. Jána 19,25-27: „Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel Matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal Matke: „Žena, hľa tvoj syn !“ Potom povedal učeníkovi : “ Hľa tvoja Matka !“ A od tej chvíle si ju učeník vzal k sebe.“

Tu sa stala Panna Mária našou Matkou, ktorá nás miluje a mnoho krát táto láska nie je opätovaná. Panna Mária nás pobáda milovať nielen ju, nielen ľudí okolo seba, ale hlavne jej Syna.

Panna Mária kráčala so synom na Golgotu. Jej srdce bolo plné bolesti, keď Ježiša ponižovali a nakoniec ukrižovali. Trpela tak, akoby sama bola pribitá na kríži.  Panna Mária nikoho neobviňovala, nekričala, len ticho niesla svoj kríž.

Hodina smrti sa nám všetkým každodenne blíži, všetko čo tu na zemi máme sú veci pominuteľné  preto je starosť o duchovnú stránku nevyhnutná. Ježiš zomrel za nás, aby nám zaistil večný život.

Krv Kristova- útecha zomierajúcich, obmy nás.

Prosíme Ťa Pane, posilňuj našu slabosť Duchom svätým, aby sme vždy pevne stáli po boku Panny a Matky Márie.

Panna a Matka Mária, daj nám silu akú si mala Ty, aby sme uniesli všetky bôle a ťažkosti. Nedaj, aby sme utekali od kríža Tvojho Syna, veď On prvý nám ukázal cestu. Amen.

 

 1. Paula Kašáková

6.Bolesť: Pieta.

Panna Mária Ty si Boha prijala a aj „odovzdala“. Bolestná Mária Tvoja duša je smutná, pretože sme zradili a opustili Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. Pre naše hriechy a nepravosti bol ukrižovaný. Táto  ukrižovaná Láska každému podáva ruku a stačí len, aby sme ju prijali.

Matka Mária, Ty si držala mŕtve telo svojho Syna v náruči. Vložila si do hrobu mŕtve telo človeka a On ako Boh vstal z mŕtvych. Tvoje bolestné mlčanie je pre nás odpoveďou, že jedine s láskou zvíťazíme. Bola si ženou viery a očakávania Ježišovho vzkriesenia. Jeho Cesta je Pravda a Život. Amen.

 

 1. Jozefína Cehuľová
 2. Bolesť: Hrob.

Záhrada a v nej hrob – niečo zvláštne … a jeho slová – až keď semeno padne do zeme a umrie môže priniesť nový život.

Je vždy ťažké vidieť život a smrť spolu …

Pane, Bože, Otče náš, utrpením a smrťou Ježiša, ktoré je súcitne oplakávané Jeho Matkou Máriou si priniesol  padlému človeku uzdravenie a povstanie z hriechu, aby sme mohli vstúpiť do života s Kristom, ktorý žije a kraľuje s Tebou a Duchom Svätým teraz až na veky. Amen.

– – – – – –

 

Svätí patróni na rok 2022

 

Z dôvodu pokračujúcej pandémie sme boli v Spoločenstve Kráľovnej rodiny spojené duchovne. Modlili sme sa za seba navzájom. Posielali sme si duchovné povzbudenia správami cez mobil alebo mailom. Posilňovali sme sa aj duchovnými článkami a fotografiami na našej webovej stránke.

Za svätých patrónov na rok 2022 sme si určili pre každú z nás, krstných patrónov našich manželov, aby sme si zvlášť uvedomili potrebu modliť sa za našich manželov a rodiny. Tie z nás, ktoré nie sú vydaté si majú zvlášť pripomenúť a modliť sa v roku 2022 k svojím birmovným patrónom.

 

 

 1. Synoda SKr

 

Synodálne stretnutia SKr:

 

Stretnutie SKr z Petržalky sa uskutočnilo, v piatok 18. februára 2022,

16,00h do 19,00h doma u našej Márie Helenky Suchitrovej  na ulici Osuského 1 v Bratislave.

Témou stretnutia bolo vzájomné zdieľanie sa a rozprávanie o tom ako „Kráčame spolu“ podľa témy synody.

Prítomné boli: Mária Helenka S., Mária Janka J., Mária Margita Ď., Eva, K., Katarína K., Mária Ľubomíra S.C.

Máiri Helenke S. ĎAKUJEME za pohostenie.

Sv. Dominik a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Potrebných Milostí

pre naše rodiny Mária Ľubomíra

 

Stretnutie SKr, sa uskutočnilo, v sobotu 26.februára 2022, v Dechticiach v dome Marka Semeša s programom:

11,00 Radostný fašiangový program v Dechticiach, na ulici pred domom.

Modlitby k Duchu Svätému, Rozjímavý Radostný ruženec.

Fašiangový obed s rozprávaním ako kráčame spolu doma v rodine.

Zamyslenie čo je to terajšia synoda o synodalite a zapojenie sa do synody vzájomným zdieľaním sa ako kráčame spolu v našom SKr, vo farnosti, v Cirkvi. /môžeme si pozrieť ako sa má Daniel v Keni/

15,00         Hodina Božieho Milosrdenstva

Pokračovanie v synodálnych rozhovoroch so zameraním na poslanie ženy v Cirkvi.

17,30         Sv. omša v Dechtickom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

 

Prítomné: M. Janka J., M. Edita, M. Ľubica, M. Ľubomíra S.C.

– – – – – – – – –

 

SKr sa v zastúpení M. Ľubomíry S.C. zúčastnilo stretnutia spoločenstiev on line

 

Správa prevzatá z tkkbs:

Bratislava 11. marca (TK KBS) Vyše 40 zástupcov hnutí, spoločenstiev a združení sa zišlo vo štvrtok 10. marca na celoslovenskom online stretnutí lídrov hnutí a združení. Podujatie zorganizovala Rada pre laické a apoštolské hnutia Konferencie Biskupov Slovenska (za technickej podpory Kathrande).

Stretnutie otvoril predseda Rady, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák modlitbou a krátkym príhovorom: „Chcem Vám poďakovať aj za činnosť, ktorú vnášate do Cirkvi, a to je prítomnosť spoločenstiev. Spoločenstvo je veľmi dôležitým prvkom v Cirkvi. A ako to povedal už Druhý Vatikánsky koncil a neskôr svätý pápež Ján Pavol II., Cirkev sa má stať spoločenstvom spoločenstiev,“ uviedol.

Povzbudil lídrov hnutí a združení, aby v malých spoločenstvách vytvárali vzťahy lásky, pomoci a poznania.„ Duch Svätý vzbudil vaše charizmy, vzbudil vašu túžbu lepšie pracovať v Cirkvi a lepšie prežívať svoju vieru. Je dôležité, aby sme svoju charizmu prehlbovali a vždy ju zapájali do celkového obrazu Cirkvi. Cirkev je ako nádherné vitrážové okno. Je dôležité, aby každá jedna čiastočka, každé jedno sklíčko bolo vyčistené. Aby ním mohlo prenikať svetlo. A potom je celkový obraz nádherný. Dnes nás Cirkev pozýva práve k tomu, aby sme sa o tomto rozprávali a toto dávali ako dar,“ povedal.

Predstavitelia hnutí a združení priblížili svoje skúsenosti, ako žijú v postcovidovej dobe, čo stmeľuje ich spoločenstvá, čo im fungovalo a funguje teraz. Diskutovali aj o tom, ako sa im podarilo zapojiť do synody o synodalite v diecéze, kde pôsobia, prípadne vo viacerých diecézach.

Pri výstupe v skupine zdôraznili pozitívny čas spolu, kde sa učia načúvať aj iným generáciám a navzájom v Cirkvi. Spoločenstvá sa zapájajú hlavne vo vlastných farnostiach, výnimočne v rámci spoločenstva a výstup je poslaný do danej diecézy. Je potrebné otvoriť aj bolestné veci a vnášať svetlo do svojich životov aj do Cirkvi. Vyjadrili nádej a radosť pokračovať aj po skončení tejto prípravnej fázy.

Ako uviedol jeden z účastníkov, „synodálny proces má veľký význam aj pre jednotlivé farnosti. Mnohí sme si uvedomili, že proces má význam nielen z hľadiska akéhosi písomného výstupu, ani ním pre nás  nekončí. Ale podnecuje farnosti aj k túžbe načúvať, spoločne kráčať a rozmýšľať dlhodobo nad tým, čo by bolo dobré pre našu farnosť, ako môžeme lepšie  fungovať. Keď naša vlastná farnosť zažije akési obrodenie a budeme hľadať spoločnú cestu, ako sa posunúť ďalej, to môže byť pre nás najlepšie ovocie synody.“

Väčšina hnutí a združení momentálne aktívne slúži pre utečencov z Ukrajiny. Mnohé majú priame a živé kontakty a prostredníctvom nich priamo slúžia na Ukrajine. Lídrov spoločenstiev povzbudili organizátori stretnutia k väčšej propagácii aktivít cez Tlačovú kanceláriu KBS. Stretnutie ukončili spoločnou modlitbou a požehnaním vladyku Rusnáka.

 • – – – – – – –

Stretnutie SKr sa uskutočnilo 27 marca 2022 v byte Marka Semeša, v Petržalke, ktorého obsahom bola spoločná modlitba, informácia o on line synodálneho stretnutia spoločenstiev s biskupom P. Rusnákom a ďalších témach súvisiacich s našim SKr.

Prítomné: M. Janka J., M. Danka J., M. Lucia, M. Ľubica a M. Ľubomíra S.C.

 

SKr sa v zastúpení Evy K. a M. Ľubomíry S.C. zúčastnilo aj osobných i on line synodálnych stretnutí v rámci farnosti Svätej rodiny.

 1. Edita bola zastúpená v dobrovoľníckom tíme obsluhy zúčastnených.

 

SKr sa zúčastnilo záverečného stretnutia diecézmej fázy synody v Bratislave, v sobotu 25. júna 2022. Dopoludňajšieho programu sa zúčastnila M. Ľubica. M. Edita bola súčasťou dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali priebeh a obsluhu stretnutia. Slávnostnej sv. omše v katedrále sv. Martina sa zúčastnili M. Ľubica, M. Oľga a M. Ľubomíra S.C.

 • – – – – – – –

Zápis našej M. Janky J.

zo stretnutia SKr dňa 18.2. 2022 v Bratislave- Petržalke

 

Spoločného stretnutia sa zúčastnilo päť členiek SKr, teda stretnutie v užšom kruhu, aby každý názor k synodalite bol vypočutý.

Dostali sme sa k rozličným témam, ako prvá bola úvaha o sociálnych sieťach, konkrétne face book, kde treba byť veľmi opatrný, pretože je tu veľa hoaxov a treba rozlišovať, čo je pravda. Podľa komentárov je zrejmé, že úroveň vzdelanosti v biblickej oblasti  je nízka a okrem toho nevhodné osočovanie a zosmiešňovanie neprislúcha veriacim.

Ďalšia bola z oblasti duchovnej pomoci, kde sa naša spoločníčka pokúšala v dvoch prípadoch o duchovnú pomoc u ťažko chorých susedov – bola odmietnutá v obidvoch prípadoch. Ani po takýchto negatívnych skúsenostiach by sme nemali rezignovať. Možno ďalší na takúto pomoc čakajú a s radosťou by ju uvítali. Evanjelizácia sa od nás očakáva, niekedy stačí keď sa vlažnému katolíkovi, alebo neveriacemu dostanú do rúk kresťanské časopisy a noviny.

Spomenuli sme aj Jehovistov, treba s nimi slušne jednať a byť ostražitý pri manipulácii a prekrúcaní Biblie. Treba spoločne kráčať a navzájom si pomáhať aj s inými kresťanskými cirkvami. Jedna zo spolusediacich si spomenula na výrok svojho otca : „ Každý chváli Boha tak ,ako ho doma naučili“. Prosme o dar rozlišovania, aby nám Duch Svätý ukázal správnu cestu ktorou sa máme uberať.

V prvom momente by sa zdalo, že sme dostatočne spojení na spoločné kráčanie, že každý má možnosť pripojiť sa, realizovať sa v tej – ktorej oblasti. No nie je to celkom tak, už mladých treba podchytiť, lenže animátorov za posledné roky ubudlo. Takisto aj niektorí dospelí ľudia sa ťažšie kontaktujú s inými, treba, aby silnejšie osobnosti pritiahli slabších, oslovením, pozvaním do spoločenstva. Často nemáme dosť lásky k druhým, preto je potrebné, aby sme sa modlili za iných, hlavne za neprajníkov. Stále treba napredovať, rásť, aby sme boli synodálnou Cirkvou, aby sme spoločne kráčali pod vedením Ducha Svätého.

 

Zápis v bodoch:

-snaha o duchovnú pomoc; modlitba za iných; potreba spájať sa; všetkých je potrebné vypočuť; je dôležité rozprávať sa a napredovať vo viere …

 • – – – – –

 

Na základe našich ďalších stretnutí vznikla

Úvaha nad synodalitou;

 

MY – Božie deti

Mária Ľubica E.

 

Celý svet sa posledné roky zmietal v rozsiahlej pandémii coronavírusu. Všetky jej následky a dôsledky ukáže budúcnosť. To, čo sa už ukázalo veľmi zreteľne, bola izolácia a rozdeľovanie ľudí. Tento smutný obraz sme mohli vidieť v jednotlivých krajinách, ale aj v rodinách a vo farnostiach. K zatvoreniu kostolov a k prijatiu  obmedzení pri bohoslužbách zaujali veriaci rozličné postoje a vytvárali názorové skupiny. Rozhodnutie svätého Otca, pápeža Františka, pre synodalitu – spoločné kráčanie, môžeme chápať aj ako výzvu pre celé ľudstvo na zmenu. Nie ja, nie očkovaní, nie neočkovaní,  ale MY – Božie deti.

 

Význam slov „spoločne kráčať“  naznačuje, že ide o určité napredovanie, posúvanie, ktoré sa uskutočňuje kolektívne, spoločným úsilím. Znamená to zanechať izolovanosť a nálepkovanie ľudí. Uvedomovať si nielen svoju jedinečnosť, ale aj príslušnosť k určitému celku, že sme ako pokrstení všetci údmi Kristovho tela. Preto by sme mali kráčať spoločne cestou Ducha Svätého. Aby naše oči skutočne videli a citlivejšie vnímali okolie s jeho negatívami i pozitívami. Aby sme ušami nielen počuli, ale aj skutočne počúvali. A nielen ušami, ale aj srdcom. Nemusíme vynikať v reči, v speve alebo v čomkoľvek , aby sme sa s niekým podelili o svoj čas. Aj mlčky môžeme sprevádzať niekoho, koho pozorne vypočujeme s otvoreným srdcom. Takéto zdieľanie nám veľakrát chýba v samotných rodinách. Spoločné stolovanie alebo spoločnú modlitbu mnohí praktizujú výlučne na Vianoce. Často lepšie poznáme problémy svojich kolegov v práci ako ťažkosti svojho manžela alebo dcéry. Potrebná je vzájomná dôvera a náležitá pozornosť pre všetkých členov rodiny vrátane tých najstarších. Dať aj starým rodičom možnosť vyjadriť sa, vypočuť, objať a týmto spôsobom dať najavo, že sú dôležití a milovaní. Viac oživiť rodinné väzby z tej základnej úrovne (rodičia a deti) do rozšírenej formy o starých rodičov a čerpať z ich životnej múdrosti. Zmena v kultúre bývania oslabila spolunažívanie generácií, čo nie je dobrý jav. Je potrebné učiť sa teda v prvom rade spoločne kráčať v rodinách, v rámci domácej cirkvi.

 

Boh je v našich životoch prítomný. Aj vtedy, keď práve prechádzame „tmavou dolinou“ (Ž 23,4). Neustále sa nám prihovára cez Božie slovo, ľudí i rôzne skúšky. Všetko má v Božom pláne zmysel. Nedostatok viery nás vedie k pochybnostiam a chceme mať všetko pod kontrolou. Našej ľudskej logike sa vymyká „milovať nepriateľov“ (Mt 5,44). Prirodzene nás to vedie hlavne k tým, s ktorými sympatizujeme a vzájomne si pomáhame. Lenže „ak milujete len tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu?“ (Lk 6,32). Venovať pozornosť aj tým, ktorí sú odlišných názorov, vieru nepraktizujú, alebo sú z „iného tábora“ je náročnejšie. Vtedy prichádzajú skúšky našej vzájomnej úcty. Vo farnosti, v spoločenstvách, teda v rámci duchovnej rodiny, sa pri vzájomných stretnutiach môžeme lepšie spoznávať, obohacovať svojimi charizmami, učiť sa jeden od druhého a lepšie pochopiť napr. aj rozvedených z ktorých sa mnohí chcú zapojiť do života Cirkvi. Dať im najavo, že napriek stroskotaným manželstvám neprestávajú byť Božími deťmi a nie sú vylúčení z Cirkvi. Prijatím do spoločenstva im podať pomocnú ruku a tak im pomáhať rozvíjať vzťah k Bohu. Svojim postojom napĺňať slová: „Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi“ (Rim 12, 15).

 

Všetci sme povolaní spájať sa na budovaní spoločného dobra v rámci širokej ľudskej rodiny. Tu je obrovský priestor na sebarealizáciu, len treba odhodiť falošnú hrdosť, nekalkulovať a nehanbiť sa za svoju vieru. Dovoliť, aby nás Boh mohol použiť a cez nás šíril lásku, pokoj, dobrotu. Vydávať svedectvo viery, ktoré si vyžaduje každá doba a nemusí ísť o hrdinské činy. Prešli desaťročia náboženskej slobody a väčšina katolíkov sa obáva prežehnať pred jedlom v stravovacích zariadeniach alebo pri prechádzaní okolo kostola alebo kríža. Maličkosť veľkého významu. Nehanbiť sa za svoju vieru ani pri rôznej výmene názorov a slovami i skutkami sa hlásiť k Bohu, lebo „kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom“ (Mt 10,32).Teda nielen čítať Jeho Slovo, ale sa ním riadiť a uskutočňovať.

 

Spoločne kráčať, znamená mať aj spoločný cieľ. Jednotlivo môžeme ísť rozličným tempom, ale konečný cieľ máme ten istý. V tomto kontexte sa môžeme bližšie pozastaviť nad cieľom alebo poslaním ženy v Cirkvi, ktorým Ježiš vo svojej dobe venoval až nadštandardnú pozornosť (rozprával sa, uzdravoval). Všeobecne by sa dalo povedať, že žena má sprevádzanie vpísané do svojej identity. Ako matka pri sprevádzaní svojich detí, ako dcéra pri sprevádzaní starnúcich rodičov, ako ošetrovateľka pri sprevádzaní chorých, ako sociálna pracovníčka pri sprevádzaní seniorov, ako učiteľka a vychovávateľka pri vzdelávaní detí. Dalo by sa pokračovať. Podstatné je, že Boh obdaroval ženy úžasným „talentom“ a chce, aby ho nezakopali, ale čo najviac využili a znásobili. Aby s láskou a obetavosťou sprevádzali tých, ktorí to potrebujú a boli tak misionárkami tam, kde sa nachádzajú. Synodalita by mohla byť špeciálne pre ženy podnetom na vzájomnú diskusiu a skúmanie seba, ako napĺňať svoje poslanie tak, aby vedeli správne rozlišovať, kedy sa modliť a kedy modlitbu pretaviť do skutkov. Aby vedeli, kedy byť „Máriou“ a modliť sa pred Ježišom a kedy byť „Martou“ a modliť sa službou rodine, blížnemu, farnosti. Je to náročná úloha, ktorá prinesie veľa otázok a hľadania odpovedí.

 

Pri spoločnom hľadaní odpovedí má veľký význam dialóg. Z vlastných skúseností vieme, že slová majú veľkú moc. Môžu povzbudiť, potešiť, ale aj ublížiť a zraniť. Chrániť sa zbytočných rečí je pre mnohých priam nemožné. Aj tu je oblasť, kde môžeme vydávať svedectvo viery a držať sa zásady „vaša reč nech je áno-áno, nie-nie. Čo je navyše, pochádza od Zlého“ (Mt 5,37). Ovládať svoj jazyk za zubami a učiť sa schopnosti počúvať je náročná výzva. Vypočuť jeden druhého je prejavom tolerancie. Obzvlášť to platí v manželstve. Boh stvoril muža a ženu v rozdielnosti, aby sa mohli navzájom dopĺňať. A to po všetkých stránkach, teda aj v názoroch. Tomu druhému to môže dať dôležitú informáciu z iného uhla pohľadu. Nezaujímať sa o názor druhého alebo si ho aspoň nevypočuť, je prejavom skrytej pýchy. Náležitú pozornosť by sme mali venovať aj názorom mladých ľudí, od ktorých sa môžeme tiež veľa naučiť. Ich otvorenosť a kreativita môže dať fungovaniu spoločenstiev potrebnú dynamiku. Spoločné kráčanie je príležitosťou rozvíjať schopnosť počúvať, prijímať kritiku a vedieť dať spätnú väzbu.

 

Aj Boh čaká na našu spätnú väzbu a chce s nami viesť dialóg každý deň. Je našou jedinou istotou a cieľom. Sme v Jeho rukách.

 • – – – – – –

 

Výhodou Spoločenstva Kráľovnej rodiny je skutočnosť, že sa členky stretávajú pri modlitbe, uvažovaní a snahe o spoločné kráčanie už 14 rokov. Aj keď sa predchádzajúce stretnutia nenazývali synodálne, prakticky takými boli. Pekne to vyjadrila naša sestra M. Klementína. Pri otázke ako máme spolu kráčať v našom SKr odpovedala: „My už spolu kráčame! Niekedy lepšie, niekedy horšie, ale kráčame spolu.“

     Nech nás naša Mama Mária, Kráľovná rodiny, drží za ruku, aby sme stále kráčali spolu s Ňou tam, kde nás Ona vedie. Amen.

 

 

 1. Ďalšie aktivity

a modlitbové stretnutia SKr

 

Veľkou milosťou pre celú dominikánsku rodinu na Slovensku bola prítomnosť relikvie nášho otca svätého Dominika – horná časť lebečnej kosti – ktorá putovala po Slovensku od 5. septembra do 2. októbra 2021. Vzácny relikviár nám požičali sestry – dominikánske mníšky – z Monte Maria v Ríme.

Posledným dňom púte relikviára sv. Dominika bolo slávnostné stretnutie dominikánskej rodiny v prvú októbrovú sobotu v národnej bazilike Patrónky Slovenska v Šaštíne za prítomnosti magistra dominikánskej rehole fr. Gerarda Timonera OP a provinciála dominikánov na Slovensku  fr. Damiána Mačuru OP.

Niektoré členky nášho SKr sme sa zúčastnili sv. omší a modlitieb pri tomto relikviári na Kalvárii v Bratislave alebo v Šaštíne. Ďalšie z dôvodu choroby alebo pandemických opatrení sa tejto alebo aj iných akcií zúčastnili duchovne pri pozeraní TVLux alebo počúvaní rádia Lumen.

 

Členky SKr sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, púti, modlitieb ako sú napríklad:

 

Účasť na vysviacke a primíciách novokňazov.

Púte na Mariánskych miestach.

Celodenné i celonočné adorácie pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Svätej rodiny v Petržalke i na iných miestach.

 

V zastúpení Spoločenstva Kráľovnej rodiny sa M. Ľubomíra SC, M. Helenka J., Helenka S., M. Janka J., M. Jozefína,  dňa 29. apríla 2022, v deň sv. Kataríny Sienskej, zúčastnili modlitieb a pohrebu pána Štefana Tobiáša, manžela našej Márie Klementíny, ktorej sme ako duchovný darček odovzdali obrázky s fotografiou a modlitbou za pána Štefana. Zároveň sme za pána Štefana dali, do Kene v Afrike, odslúžiť gregoriánske sv. omše, keďže on spolu s našou M. Klementínou veľmi často aj finančne podporovali naše SKr.

 

Iné modlitbové stretnutia.

 1. Lucia K. vedie modlitbové stretnutia vo farnosti Trnavka v Bratislave a pracuje ako kostolníčka.
 2. Janka J. a  M. Danka J. vedu modlitby Posvätného ruženca pred sv. omšami v kostole Sv. Rodiny a k modlitbe sa pridávajú M. Klementína, M. Helenka J., M. Edita …
 3. Paula sa zúčastňuje modlitieb v Banskej Štiavnici.
 4. Jozefína sa modli ruženec pred sv. omšami v Hradisku.
 5. Oľga a Danka H. sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.
 6. Helenka S., M. Margita Ď., sa modlia pred nemocnicami.
 7. Ľubica vnáša modlitbu do priestorov svojej práce.
 8. Anna N., M. Anna P. a M. Anna M., M. Helenka J. okrem modlitieb obohacujú naše SKr aj obetavým nosením kríža zdravotných ťažkosti.

 

 1. Ľubomíra Ďurčová vedie v Novej Dubnici obchod sv. Jozefa s Náboženskými predmetmi a knihami. M. Janka Ď. jej v tejto práci pomáha.

Viaceré členky SKr upratujú kostoly vo svojich farnostiach a pomáhajú pri rôznych farských aktivitách.

 

Občianske združenie Spoločenstvo Kráľovnej rodiny podporuje všetky pro life aktivity na Slovensku.

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory, vzájomné zdieľanie sa SKr a iné.

 

ĎAKUJEME všetkým.

 

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 

Zvlášť ĎAKUJEME členkám SKr, ktoré s trpezlivosťou a láskou prijímajú kríž duchovného alebo telesného utrpenia či je to bolesť osobná, jednotlivých členiek SKr alebo bolesť a utrpenie členov našich rodín SKr.

Prijatý kríž utrpenia, ktorý nám prináša život, zasväcujeme Milosrdnému Bohu, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov.

Je to veľký poklad, s ktorým môžeme prísť

do Neba s celými našimi rodinami. Amen.

 

 

 1. Putovanie svätých relikvií SKr

 

 1. Dominik

 

 1. marca 2020 boli relikvie prinesené do bytu Marka Semeša v Petržalke Tupolevova 1 s týmto úmyslom a prosbou k sv. Dominikovi:

Náš otec a svätý patrón Spoločenstva Kráľovnej rodiny, ĎAKUJEME BOHU za to, že si Ťa môžeme zvlášť uctievať v prítomnosti Tvojich sv. relikvií, prosíme Ťa požehnávaj a prihováraj sa u Nebeského otca za naše rodiny, naše farnosti, túto Petržalku a celé naše Slovensko, aby aj tento mimoriadny stav z dôvodu nebezpečenstva korona vírusu prinášal úžitok naším dušiam, aby sme mali stále na zreteli Večnú radosť v Nebi pre celé naše rodiny. Amen

Na začiatku augusta 2020 boli rellikvie sv. Dominika prinesené do rodiny Márie Jozefíny Cehuľovej v Hradisku na posilnenie viery a Božieho Požehnania na príhovor sv. Dominika.

 1. apríla 2021 boli relikvie sv. Dominika odovzdané manželom Jozefovi a Ľudmile Školníkovým, vo Vyšných Repašoch, z dôvodu modlitby na ich úmysel.
 2. júla 2021 bola relikvia odovzdaná pánovi farárovi, vo farnosti Uloža, vd.p. Igorovi Jendruchovi, ktorý ju vystavil k úcte svojich farníkov vo farskom kostole vedľa Bohostánku.
 3. augusta 2021, Mária Jozefína, priniesla relikviu sv. Dominika na našu duchovnú obnovu do Banskej Štiavnice. V nedeľu, 22. augusta, bola relikvia uložená pred oltárom pri Vyloženej Sviatosti Oltárnej, vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici, kde sme mali celý deň duchovnú obnovu. 23. augusta sme sa pri relikvii modlili v dome dcéry našej M. Pauly K. pre dobro ich rodiny.

Od 24. augusta sme sa pri sv. Dominikovi modlili v Dechticiach v dome Marka Semeša.

 1. septembra 2021 boli relikvie prinesené do rodiny Márie Jozefíny Cehuľovej v Hradisku na posilnenie viery a Božieho Požehnania na príhovor sv. Dominika, kde si ich prídu vyzdvihnúť manželia Jozef a Ľudmila Školníkoví, vo Vyšných Repašoch, z dôvodu modlitby na ich úmysel.

V júni 2022 Ľudka odovzdala relikviu sv. Dominika manželom Petrovi a Romanke, rodičom Šarlotky, za ktorú sme sa modlili vo februári 2021 pri predčasnom narodení, a ktorí teraz čakajú bábätko s rizikovým tehotenstvom. Nech ich svätý Dominik ochraňuje.

 

 1. Rajmund

 

 1. marca 2020 boli relikvie sv. Rajmunda odovzdané môjmu bratovi Danielovi, ktorého birmovným patrónom je sv. Rajmund a ktorý si zároveň vytiahol sv. Rajmunda za patróna na rok 2020. Daniel zaniesol sv. Rajmunda do sídla SKr na Tupolevovu 6B, na duchovné posilnenie pre všetkých, ktorí v byte bývajú i všetkých, ktorí tam prichádzajú.
 2. septembra 2021 boli relikvie sv. Rajmunda, vybraté z veľkého relikviára a v malom relikviári odovzdané Danielovi, ktorý odišiel ako dobrovoľník, na jeden rok, do Afriky-Kene, na misie. Nech mu svätý Rajmund stále pomáha pri riadení misie v meste Malinda a všade kde bude, pri starostlivosti o deti i všetko ostatné. Nech ich sv. Rajmund ochraňuje.

 

 1. Katarína Sienská

 

 1. júna 2020 M. Helenka J. priniesla relikvie sv. Kataríny S. na adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou a spoločnú modlitbu za novokňazov do kostola Svätej Rodiny. Zároveň od tohto dňa sú relikvie uložené vedľa relikvií sv. Dominika v byte Marka Semeša na Tupolevovej 1 v Petržalke pri ktorých sa pravidelne modlíme a relikviami požehnávame celé naše rodiny.

Od začiatku augusta 2020 boli relikvie sv. Dominika odovzdané do rodiny M. Jozefíny a relikvie sv. Kataríny zostali v Petržalke v byte Marka Semeša.

 1. apríla 2021 na sviatok sv. Kataríny Sienskej boli relikvie k úcte vystavené v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

V máji a júni boli relikvie sv. Kataríny Sienskej znovu v byte Marka Semeša na Tupolevovej 1 v Petržalke, kde sme nimi požehnávali Materskú škôlku na Iľjušinovej, Základnú školu na Tupolevovej a celé naše rodiny i Slovensko.

 1. júla 2021, na sviatok sv. Cyrila a Metóda sme relikviu priniesli do Dechtíc. Pri dvojtýždňovom pobyte P. Rajmunda OP u nás, sme si uctievali relikviu pri každodennej sv. omši.
 2. augusta 2021 boli relikvie sv. Kataríny Sienskej odovzdané Márii Cehuľovej z Vlkoviec pre dobro ich rodiny. Nech ich sv. Katarína ochraňuje.

 

 

VII. Svedectvá SKr

 

Svedectvo Márie Danky

 

Duchovná obnova v Banskej Štiavnici

Spolu s našimi sestrami Spoločenstva Kráľovnej rodiny sa stretávame každoročne na sviatok Panny Márie Kráľovnej, 22. augusta, na duchovnej obnove.

V roku sv. Jozefa a sv. Dominika to bola Banská Štiavnica.

Dňa 21. augusta sme sa stretli s ostatnými členkami SKr v Banskej Štiavnici. Ubytovali sme sa v kresťanskej rodine, kde nás domáca pani privítala chutným obedom. Po spoločnej modlitbe a oddychu sme absolvovali prehliadku mestečka Banská Štiavnica, farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, krásneho Banskoštiavnického dreveného betlehemu a morového stĺpu Najsvätejšej Trojice na námestí. Sprevádzala a fundovaný výklad nám podala naša Mária Ľubomíra. Na námestí sme sa pomodlili Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Mali sme čas porozprávať sa pri kávičke, zmrzline, zákusku. Krásny deň sme zakončili modlitbami.

Náš program pokračoval v nedeľu 22. augusta, v kostole Nanebovzatia Panny Márie, svätou omšou obohatenou krásnym spevom chrámového zboru. Po svätej omši pokračovali naše modlitby za rodiny a úctu k životu i Božie Požehnanie pre Slovensko pri návšteve svätého otca Františka.

Naše modlitby pred Sviatosťou Oltárnou: Anjel Pána, ruženec k Sedembolestnej patrónke Slovenska, tichá adorácia, modlitby na príhovor sv. Jozefa, hodina Božieho Milosrdenstva, modlitba na príhovor sv. Dominika a rozjímavý Slávnostný ruženec po ktorom nasledovalo Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a svätá omša na záver dňa.

Duchovno, ktoré sme načerpali môžeme rozdávať do svojich rodín i okolia.

V pondelok 23.8. po raňajkách sme sa modlili k sv. Dominikovi a pokračovali v našom programe SKr.

Tento posledný deň nášho odchodu sme mali horšie počasie – pršalo. Dopoludnia sme mali naplánovaný výstup na Banskoštiavnickú kalváriu. Počasie nikoho neodradilo a všetci sme sa zúčastnili tejto púte. Ani ja som ani na chvíľu nezaváhala a povedala som si, že to musím s pomocou Božou dať. Pri jednotlivých zastaveniach sme sa pomodlili a zaspievali. Naša Mária Oľga oslávila Boha a nás potešila svojim sólovým spevom.

Podarilo sa, s pomocou Božou som to dala napriek mojím boľavým kolenám. Krížovú cestu som obetovala za odprosenie mojich hriechov, poďakovanie za milosti a prosbu zdravia i Požehnania pre moju rodinu. Zaspievaním hymny Zdravas Kráľovná, pod Krížom, sme ukončili naše putovanie – krásny záver, krajší ani nemohol byť.

Za všetko sa chcem poďakovať sestrám Spoločenstva Kráľovnej rodiny. Tiež manželovi M. Ľubomíry Markovi Semešovi za nezištnú pomoc. Vďaku chcem vyjadriť rodine našej M. Pauly, že nás prichýlili a dobré sa o nás starali. Budeme ich zahŕňať do našich modlitieb.

Veľmi Ďakujem našej M. Oľge a jej manželovi Jankovi Hladíkovi, že mi poskytujú osobnú dopravu a starostlivosť. Bohu i im ďakujem za šťastný návrat domov.

Jedno z duchovných pokračovaní tejto duchovnej obnovy je pre mňa aj spoznanie svätého Rochusa, ochrancu pred epidémiami, ktorého sochu sme videli na morovom stĺpe v Banskej Štiavnici. Dovtedy som nevedela, že máme takého svätého. Po príchode domov som zašla do náboženského kníhkupectva a na moje milé prekvapenie som objavila brožúrku so životopisom a modlitbami k svätému Rochusovi. Túto knižočku som kúpila aj ako pekný a v tejto dobe potrebný vianočný darček pre moje kamarátky.

 

Sedembolestná Panna a Matka Mária, Kráľovná rodiny, skry nás pod svoj ochranný plášť, aby sme sa mohli v zdraví stretnúť na budúcej duchovnej obnove. Amen.

Mária Danka Hozová, Zohor, 25. 11. 2021

 • – – – – –

Svedectvo Renáty

Osobné svedectvo našej sympatizantky Renáty, zaslané mailom:

 

Svedectvo zo stretnutia na duchovnej obnove u Milosrdných bratov v Bratislave z 12. mája 2022; Napísala Renáta 14.5.2022:

 

Milá Ľubka,

píšem Ti, ako som Ti povedala, keď sme sa stretli na krásnej Fatimskej slávnosti vo štvrtok 12.5. u Milosrdných bratov.

Bolo to nádherné, celá slávnosť k Panne Márii, veľmi som rada, že som tam bola. Celé to bolo tak náhodné, že som chcela ísť do kostola svätého Ladislava, ten je otvorený celý deň a pomodliť sa. Vždy keď prídem z Košíc a som v BA, zájdem tam, lebo viem, že je otvorený.

Vystúpila som z električky na Obchodnej a musela som zísť dole, okolo kostola Milosrdných bratov, kde som sa dočítala o tejto slávnosti. Bola som taká šťastná, že môžem byť pri slávení tohto sviatku Panny Márie Fatimskej, lebo som mala cestovať vlakom naspäť do Košíc, ale išla som až nočným vlakom. Ale plná sily a nádeje.

Bola som totiž na pohovor do novej práce.

Ďakujem, že si ma hneď na začiatku vypočula a že sme sa modlili aj za môjho vnuka Jakubka, že si to zahrnula do modlitieb, aj povedala nahlas. Zovrelo mi hrdlo a slzy sa mi vtlačili do očí. Vďaka.

Bola som v ten deň veľmi smutná, lebo syn Jakub, ktorý žije v Bratislave, má syna Jakubka, ktorý bude mať v 3.septembra 6 rokov  a nerozpráva. Syn mi povedal, že potvrdili autizmus a že nevie, či bude niekedy rozprávať. Chodí do špeciálnej škôlky a syn sa rozhodol ukončiť normálne zamestnanie, aby mohol poobede chodiť pre syna do tej škôlky. Syn je ekonóm, má ešte taký svoj biznis, ktorý ho vie zatiaľ uživiť. Mama malého Jakubka ostala pracovať normálne, ako ekonómka. Ráno ho ona nosí do tej škôlky.

Syn nebol ženatý, ale žili spolu a vychovávali Jakubka spolu. Pred 1,5 rokom si syn kúpil byt a osamostatnil sa, odsťahoval od nich. Ale udržiaval pravidelný kontakt so synom aj jeho mamou.

Syn Jakub je veľmi výbušný, aj preto odišiel, aby malý nevidel jeho nevhodné správanie. Má také zmeny nálad, aj dôsledok života jeho mladosti.

Teraz som jednu noc spala u syna pred tým pohovorom, ale nevidela som vnuka, lebo som sa nevrátila poobede k synovi, ale bola som v kostole na tej slávnosti. Syn mi vytýkal veci ako trpel v detstve , že sme sa rozviedli a zo strany otca bola manipulácia s deťmi a boj, syn Jakub mal vtedy 13 rokov, veľmi ho to zasiahlo. Jeho otec ho manipuloval proti mne a syn nevedel, čo má robiť, aj mi ho zobral, ale po roku sa vrátil žiť ku mne. Mám ešte mladšieho syna Matúša, ten je iná povaha, má 30 rokov a je zosobášený aj v kostole.

Syn Jakub bude mať v decembri 36 rokov.

Ja som rozvedená 20 rokov, ale mám od arcibiskupa povolenie na prijímanie Eucharistie, lebo žijem sama.

Celý môj život je neustále riešenie. Ale s Božou pomocou a pomocou Panny Márie to zvládam.

Syn Jakub, keď mal 3,5 roka, v roku 1990 mal nádor v bruchu-lymfóm, bol operovaný, vyliečil sa. Ja som bola vtedy na vysokej škole, končila som posledný ročník. Modlila som sa veľmi, aj ružencové spoločenstvo sa modlilo za neho, aby sa vyliečil a prežil. Ja som povedala, že z Jakuba bude kňaz…A to som nedodržala. Tak potom sa zlo dostalo do nášho života, aj mnoho iných zlých vecí sa udialo. Teraz Ťa už nechcem tým zaťažovať, ale potrebujem sa veľa modliť a prosím o modlitby aj za môjho syna, môjho vnuka a za mňa hriešnu.

Som veľmi rada, že som Ťa stretla a budem rada, ak budeme v kontakte a budeš ma informovať o modlitbách a stretnutiach Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Prosím ak je to možné o modlitby za vnuka Jakubka, o rozviazanie jazyka a dar reči. Za syna Jakuba prosím o modlitby za obrátenie a pokánie, lebo sa rúha proti Pánu Bohu a Panne Márii a vytýka, že ako môžu dopustiť takéto veci a že kde sú. Samozrejme, že on sa aktívne nemodlí ani nechodí do kostola, pritom má prvé sväté prijímanie. Občas zašiel do kostola, ale rezignoval. Dokonca mi kúpil zájazd do Izraela v roku 2018, a do Ríma v roku 2019, kde bol so mnou, len my dvaja. Potom úplne zanevrel, a má ťažobu v duši, veľmi veľkú. Chcem mu pomôcť, aby našiel Pána Ježiša a otvoril si svoje srdce a prijal ho do svojho srdca. Modlím sa za neho.

Ďakujem za modlitby aj za podporu aj za všetko.    Renáta

 

 

VIII. Sväté omše SKr

 

Intencie pre P. Piusa OP:

 

3 sv. omše za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny, 7.10.2021

 

Sväté omše, Veľkonočná oktáva, 2022;

1.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetky sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

2.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetky rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

3.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetkých mužov rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

4.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetky ženy rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

5.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetky deti rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

6.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetkých chorých rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

7.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetkých blízkych kňazov rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

8.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu v Spoločenstve Kráľovnej rodiny.

 

9.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame, zasväcujeme a prosíme o večnú radosť v Nebi pre všetky nenarodené deti rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

10.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame, zasväcujeme a prosíme o večnú radosť v Nebi pre všetkých zosnulých rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

Sväté omše, Veľkonočná oktáva, 2022; Intencie pre P. Andreja M.

 

3 sv. omše: Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny a kňazov, na príhovor sv. Jozefa, sv. Petra, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme kňaza Petra.

 

 1. Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny a kňazov, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika, sv. Rajmunda a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme kňaza Rajmunda.

 

5.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika, sv. Antona a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme Antona Dvorana s rodinou.

 

6.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme M. Jozefínu, z príležitosti 10. výročia večného sľubu v Spoločenstve Kráľovnej rodiny.

 

7.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme Máriu Ľubomíru Ďurčovú, z príležitosti 55. narodenín.

 

8.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme Máriu Janu Ďurmekovú, z príležitosti 45. narodenín.

 

9.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme Máriu Timoteju, z príležitosti 65. narodenín.

 

10.Do náručia Božieho Milosrdenstva, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov, odovzdávame a zasväcujeme celú dominikánsku rodinu na Slovensku.

 

Gregoriánske sv. omše za zosnulého manžela našej M. Klementíny, boli slúžené v Afrike od 19. mája 2022.

30x za Večnú oslavu Boha v Nebi pre zosnulého Štefana Tobiaša.

 

Pri príležitosti duchovnej obnovy SKr 12. mája 2022, P. Pius OP odslúžil svätú omšu za Božie Požehnanie pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 

Od augusta 2021 do konca júla 2022 dalo SKr

odslúžiť 54 svätých omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín

podľa odporúčaní SKr.

 

 

 1. Internetová stránka SKr

 

spolocenstvokralovnarodiny.sk – Spoločenstvo kráľovnej rodiny

Zoznam článkov na našej Internetovej stránke za uplynulý rok:

9.8.2021; Pozvánka – Banská Štiavnica  Modlitby za rodiny a úctu k životu.

21.9.2021; Darček Sedembolestnej

14.10.2021; Svätý Dominik na Slovensku

14.10.2021; Ružencová Panna Mária

25.11.2021; Modlitba v novembri

27.11.2021; Svedectvo Márie Danky

28.12. 2021; Ďakujeme za Advent

29.12.2021; List duchovného otca Jozefa Jaraba

14.2.2022; Dobrý pastier

22.2.2022; Modlitbou k synodalite

18.3.2022; Krížové cesty SKr

18.3.2022; Modlitba za život

24.3.2022; Zasvätenie sveta pápežom Františkom

29.3.2022; Úvaha nad synodalitou

4.4.2022; Stretnutie spoločenstiev on line

11.4.2022; Prejav lásky Ježišovi v SKr

3.5.2022; Pán Štefan

9.5.2022; Májová duchovná obnova

22.5.2022; Úcta k životu

8.6.2022; Svedectvo o sestre Renátke

22.6.2022; Modlitby za kňazov

4.8.2022; Synoda SKr

4.8.2022; Vďaka Ti žena

 

 

 1. Materiálne zabezpečenie SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako je sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbame pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

 

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr.

 • – – – – –

 

Vyúčtovanie duchovnej obnovy v Banskej Štiavnici

 1. až 23. augusta 2021

Príjem:

Mária Ľubomíra Semešová C.                  50€

Mária Jozefína Cehuľová                         50€

Mária Helena Suchitrová                          50€

Mária Oľga Hladíková                                50€

Mária Lucia Kamenská                              50€

Mária Jana Juríková                                   50€

Mária Dana Hozová                                               50€

Katarína Klamová                                       50€

Vlasta Čapková                                           50€

Marko Semeš                                              50€

Ján Hladík                                                    50€

———————————————————-

Spolu príjem                                                           550€

Mária Jana Ďurmeková      z dôvodu hmotnej núdze má výdavky na duchovnú obnovu ako dar od SKr. /z pokladne 50€/

Mária Ľubomíra Ďurčová   -povedala, že pošle na účet

Mária Paula Kašáková       v Banskej Štiavnici je doma a bola našou hostiteľkou.

 

Výdaj:

Ubytovanie u Jitky za dve noci  2×50=100€ /pre 8 ľudí/

Ubytovanie u Petry za dve noci 2×50=100€ /pre 5 ľudí/

Strava u Jitky: 2x večera – sobota, nedeľa; 3xobed – sobota, nedeľa, pondelok; 2x raňajky – nedeľa, pondelok = 150€ /pre 13 ľudí/

a vozenie autom.

——————————————————————–

Spolu výdaj                                                350€

Zvyšok do pokladne SKr = 200€ / -50€ pre M. Janku Ď./

Dar pre kňazov a farnosť:

Pánovi kaplánovi som odovzdala veľký dezert Merci.

Veriacim v kostole bolo odovzdaných asi 100 obrázkov Ružencovej – Pompejskej Panny Márie a asi 20 informačníkov o našom SKr.

 

Márii Janke J. ĎAKUJEME za pozvanie do cukrárne v deň jej menín. Markovi S. ĎAKUJEME za príjemné prekvapenie zakúpenia nádherných perníkových sŕdc pre meninové oslávenkyne M. Helenku a dve M. Janky. M. Oľge ĎAKUJEME za zakúpenie zmrzliny.

Všetkým nech Dorý BOH odplatí akýkoľvek prejav lásky a štedrosti.

 

Vyučtovanie duchovnej obnovy v kostole Milosrdných bratov 7. októbra 2021:

V obálke som P. Piusovi OP odovzdala 50€ s prosbou o odslúženie 3 sv. omší za Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

 1. Piusovi OP som odovzdala Pamätný list duchovných obnov, ktoré mal pre naše SKr.

 

Milosrdným bratom /a pre kostol/ som odovzdala asi 100 obrázkov Ružencovej – Pompejskej Panny Márie, asi 10 informačníkov o našom SKr a dominikánsky kalendár na rok 2022.

 • – – – – – – –

Na duchovnej obnove v kostole Milosrdných bratov, 12. mája 2022, som odovzdala P. Piusovi OP 20€.

 • – – – – –

 

Na duchovnej obnove v bazilike sv. Mikuláša v Trnave, 24. júna 2022, som pánovi dekanovi odovzdala   obrázky Božského Srdca.

 • – – – – –

 

Na duchovnej obnove v kostole Milosrdných bratov, 30. júna 2022, som odovzdala  Milosrdným bratom obrázky Božského Srdca.

 

– – – –

Sociálna pomoc SKr:

 

V rámci SKr sme sa zapojili do projektu Pápežských misijných diel: Darujte svetu kňaza. Svojimi modlitbami a finančnou pomocou podporujeme seminaristu Famba Luanga Adriena, v seminári sv. Pia X., v Konžskej demokratickej republike.

Druhú sumu 600€ na akademický rok 2021/2022 sme zaslali na účet Pápežských misijných diel 23.10.2021.

 

Na Valnom zhromaždení SKr, 23.10.2021,  sa členky SKr dohodli, že z dôvodu hmotnej núdze našej M. Janky Ďurmekovej, jej hmotné výdavky na duchovné obnovy v rámci SKr, budú hradené z pokladne SKr. Preplatená jej bola duchovná obnova v Banskej Štiavnici v sume 50€.

 

 1. mája 2022 sme do Kene v Afrike odoslali 150€ za 30 gregoriánských sv. omší pre zosnulého manžela našej M. Klementíny, pána Štefana.

Sväté omše boli slúžené od 19. mája 2022. Kňaz v Keni bol veľmi šťastný. Pre nich sú to veľké peniaze, ktoré použil na zveľadenie kostola.

Pán Štefan a M. Klementína boli vždy veľmi štedrý k nášmu SKr a často do našej pokladne prispievali finančne.

 

10.7.2022 sme do Kene Danielovi odoslali 200€ k jeho meninám, ktoré mal 21. júla. Odpísal, že peniaze použije tam pre deti.

 

Vyúčtovanie ostatných  aktivít SKr sa nachádza v dokladoch pokladne SKr.

 

Ďalšia duchovná, sociálna i materiálna pomoc SKr, pre tých čo to potrebujú,  spočíva v individuálnej osobnej a konkrétnej činnosti a materiálnych i duchovných darov každej členky SKr v rodine, vo farnosti, na pracoviskách a všade tam kde sa nachádzame.

 

Každej z Vás ĎAKUJEM za každú pomoc pre kohokoľvek.

Dobrý BOH to vidí a nech Vás odmení večnou slávou v Nebi pre celé Vaše rodiny.

 

Stav účtu SKr ku dňu 1. august 2022 je 1,297.47€.

 

Svojimi modlitbami ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 20€.

Za pravidelné prispievanie na účet ĎAKUJEM M. Ľubici, M. Paule, M. Janke J.

ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré na účet, alebo do pokladne v hotovosti, prispeli dobrovoľným finančným darom na podporu seminaristu.

Za pomoc ďakujeme Markovi Semešovi, ktorý v hojnej miere aj finančne podporuje SKr.

Za štedrosť Ďakujeme  všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu SKr, častokrát v skrytosti o čom vie iba naša Kráľovná rodiny a Dobrý Boh.

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek, duchovným alebo materiálnym, spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

 

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2022

 

 

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Potrebujeme Vás. Amen.

 

– – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava, lubomiracehulova@gmail.com; mobil:0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IBAN: SK8311000000002628175016

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411

www.spolocenstvokralovnarodiny.sk