Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

————————————————————————————————————-

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

 

Správa č.12

za obdobie august 2020 – júl 2021

 

31 strán

Obsah:

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny                              2

II.Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny     3

III. Duchovné obnovy SKr                                                                                  4

Ročná duchovná obnova                                                                                     4

Krížová cesta SKr                                                                                                  6

Rozjímania Posvätného ruženca SKr                                                            15

Strenutia SKr po uvoľnení opatrení                                                              22

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr 23
 2. Putovanie sv. relikvií SKr 25
 3. Svedectvá SKr 26

Svedectvo M. Janky J.                                                                                         26

Procesia k úcte Svätého Kríža; M. Ľubka E.                                               27

VII. Sväté omše SKr                                                                                            28

VIII. Materiálne zabezpečenie SKr                                                               30

 

I. Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

 . 

 • Spoločenstvo Kráľovnej rodiny , Bazilika sv. Mikuláša v Trnave
 • Modlili sme sa za rodiny a úctu k životu
 • pri Trnavskej Panne a Matke Márii
 • sobota augusta 2020 v Deň Panny Márie Kráľovnej
 • 10,00h – 19,00h
 • 10,00h – 12,00h v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
 • v kaplnke Panny Márie Trnavskej
 • 15,00 v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
 • 16,30 Svätá omša
 • Duchovný postup SKr počas sv. omše:
 • Mária Edita Hercová prijatie krížika
 • Mária Paula Kašáková prijatie ruženca, sľub na jeden rok
 • Mária Danka Hozová prijatie škapuliara, sľub na jeden rok
 • Mária Jana Juríková prijatie škapuliara, sľub na jeden rok
 • Mária Ľubomíra Ďurčová prijatie šatky, sľub na celý život
 • Mária Anna Petrová prijatie šatky, sľub na celý život
 • Obnova sľubu SKr pred oltárom a sochou P. Márie Fatimskej v katedrále sv.JánaK.:
 • Mária Danka Janočková             znovuprijatie krížika,
 • obnova sľubu na celý život:
 • Mária Ľubomíra S.C., Mária Jozefína, Mária Jana Ď., Mária Ľubica, Mária Oľga
 • ďalší prítomní:
 • Elena Krekulová, Zlatica Zvarová, Marko Semeš, Ján Hladík,  a mnohí veriaci farnosti.
 • BOHU VĎAKA!!!
 • Neprítomné zo zdravotných a rodinných dôvodov:
 • Helena J., M.Klementína, M.Helena S., M.Anna N. M.Timoteja, M.Anna M., M.Lucia K.
 • – – – – – – – – – – –

 

V 13. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2020 v našom duchovnom Spoločenstve Kráľovná rodiny 14 členiek s večným sľubom, 3 členky so sľubom na jeden rok a 3 členky s prijatím krížika.

 

Dodatočné znovuprijatie krížika:

 • Mária Margita Ďuranová znovuprijatie krížika, 29. mája 2021, pred obrazom Matky všetkých národov, v rámci modlitieb SKr pri pamätníku Arménskej genocídy na nábreží Dunaja v Petržalke.

 

Ďalšie sympatizantky SKr:

Zlatica Zvarová, Katarína Klamová a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

 

 

II.Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

Predstavenstvo SKr:

Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                   Bratislava

Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

Danka JANOČKOVÁ Bratislava

Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

Dana HOZOVÁ Zohor

Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                  Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

Jana JURIKOVÁ Bratislava

Lucia KAMENSKÁ Bratislava

.

Ku dňu 8. augusta 2021 je 14 členiek občianskeho združenia SKr.

.

.

III. Duchovné obnovy SKr

 .

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

Ročná Duchovná Obnova členiek:

.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Modlitby za rodiny a úctu k životu

pri  Trnavskej Panne a Matke Márii

sobota 22. augusta 2020

v Deň Panny Márie Kráľovnej

10,00h – 12,00h v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

Mariánska sv. omša

a modlitby za rodiny a úctu k životu

v kaplnke Panny Márie Trnavskej

– – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 .

13,o0     Návšteva Katedrály sv. Jána Krstiteľa

14,00    Modlitba na Trojičnom námestí pred súsoším

Korunovania P. Márie Najsvätejšou Trojicou.

15,00 Hodina Božieho Milosrdenstva

v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Sviatosť zmierenia – P. Pius OP

Odprosujúce modlitby za hriechy proti životu

16,30       Svätá omša

duchovný postup SKr

.

Duchovné obnovy členiek:

 .

Z dôvodu pandémie sme boli v Spoločenstve Kráľovnej rodiny spojené duchovne. Modlili sme sa za seba navzájom. Posielali sme si duchovné povzbudenia správami cez mobil. Posilňovali sme sa aj duchovnými článkami a fotografiami na našej webovej stránke.

V januári 2021 sme si za sväté patrónky každej z nás určili naše krstné sväté patrónky a zvlášť sme si uvedomili, že sa potrebujeme modliť aj za seba, aby sme mali silu milovať druhých.

.

V pôstnom období sme pripravili rozjímania Krížovej cesty:

Veľký Svätý týždeň 2021

Malá čiastočka ženskej duše=

=Krížová cesta Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

.

Mária Ľubomíra SC:

Úvodná modlitba.

.

Nikto z nás sa nenarodil pre šťastie – všetci sme sa narodili pre život a Životom života je Láska prameniaca a vlievajúca sa do Večného šťastia Neba.

Milovaný, Milosrdný, Všemohúci BOH, ani Ty si sa nestal pravým človekom preto, aby si hýril pozemským šťastím, ale preto, aby si nám ukázal hodnotu Lásky v bolesti, ktorá prináša Večné šťastie.

ĎAKUJEME Ti za Krížovú cestu. ĎAKUJEME Ti, že nás robíš hodnými mať účasť na Tvojej Krížovej ceste.  Amen.

.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

.

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

.

1.Mária Jozefína Cehuľová:

Prvé zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš je odsúdený na smrť.

.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

.

Pilát odsúdil Ježiša na smrť. On – Ježiš – ochotne prijíma výrok smrti, aby od nás odvrátil výrok večného zatratenia.

Žijeme vo svete v ktorom je v každej chvíli niekto súdený a odsúdený, väznený, týraný a popravený.

Popravuje a zabíja sa i bez súdov a žaloby. Smrť sa premenila na požierača životov…

Ježišu stoj pri nás pri súde nevďačnosti a zabudnutia… Amen.

.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

.

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

.

 1. Mária Helena Suchitrová:

Druhé zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš berie Kríž na svoje plecia.

.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 .

Ježiš, Ty si dobrovoľne a s láskou zobral  svoj kríž. A nám si povedal: kto chce ísť za mnou nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.

A čo ja?.. Ľutujem Pane, že som nechcela prijať svoj kríž. Nerozumela som mu, lebo tie moje kríže sú kríže hriechu. Tak ako ich prijať? Reptala som proti Bohu: „Prečo Pane, prečo len ja?

Stále sa modlím a tak tie kríže spolu s Matkou Božou nesiem. Začínam  chápať, že krížom, ktorý prijmem zachránim seba aj svoju rodinu. Veď Pán vie prečo…asi mi dôveruje.

Ďakujem a chcem objať kríž spolu aj s Ježišom!!!  Amen.

.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

.

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

.

 1. Mária Jana Juríková:

Tretie zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom.

.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

.

Ježiš nesie na svojom  kríži bolesti a utrpenie celého ľudstva. Kríž je veľmi ťažký, padá, ale zdvihne sa a kráča ďalej. Duch svätý posilňuje jeho vôľu. Všetci sme veľmi náchylní k hriechu, preto je nutné spytovanie svedomia, pokánie a sebareflexia.

V živote sme Bohom skúšaní v rôznych ťažkých situáciách, Zvládneme ich  len vtedy, keď budeme Bohu dobrorečiť. Vtedy sa zbavíme zla, získame dobro a rany Pána Ježiša nebudeme zväčšovať.

Prosíme Ťa Pán Ježiš, daj, aby nás žiadna slabosť neoberala o silu vstať a kráčať ďalej. Nech nám Duch svätý pomáha. Pane, pomôž nám prijať hranice našej slobody a dôverovať tajomným plánom Božej prozreteľnosti.  Amen.

.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

.

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

.

4.Mária Paula Kašáková:

Štvrté zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou.

.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

.

Každé stretnutie matky s trpiacim dieťaťom je vždy bolesť. Aký bolestný cit prenikol srdcom Panny Márie, keď zazrela svojho syna Pána a Boha, tak poníženého a potupeného. Ich dlhý pohľad nevinnosť s nevinnosťou, čistota s čistotou. Bolesť zahalila lásku a Láska bolesť.

Panna Mária mu bola veľkou oporou napriek tomu, že vedela, že zomrie za nás hriešnych. Ona mu to všetko dovolila a z lásky a dôvery k Pánu Bohu zobrala aj ona isté bremeno. Panna Mária miluje každého z nás, lebo je naša Mamička a dovolí iba to čo je pre nás dobré. Amen.

.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

.

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

.

 1. Mária Lucia Kamenská:

Piate zastavenie Krížovej cesty.

Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť Kríž.

.

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

.

Vojaci donútili Šimona, aby pomohol niesť Ježišovi kríž. Šimon išiel z práce – z poľa, určite bol unavený a tešil sa na obed a oddych. Táto situácia ho asi nepotešila.

A ako je to s nami, s ľuďmi v dnešnej uponáhľanej dobe? Vieme sa zastaviť, zmeniť svoje plány a venovať čas človeku ktorý to potrebuje ? Pomôžme svojmu blížnemu v jeho trápení niesť kríž. Nebuďme ľahostajní. Možno potrebuje tvoju pomoc práve teraz, keď ty máš iné plány. Záleží to len od teba. Pomôžeš ochotne a s láskou, alebo iba kvôli svojmu dobrému menu? A možno pomôžeš iba z prinútenia.

Si nešťastný, sklamaný, nazlostený. Čakal si pomoc a nikto nepomohol. Prečo? Možno si bol hrdý a spoliehal sa iba sám na seba. A možno stačilo prekonať svoje ego a niekoho o pomoc požiadať. Bránila ti v tom nesmelosť, alebo pýcha?

Nebeský Otče, odprosujem ťa za všetky moje hriechy spôsobené pýchou, egoizmom, sebectvom. Naplň moje srdce dobrotou, láskou a milosrdenstvom, aby som nezištne vedela pomoc dávať, ale aj pomoc prijímať.  Amen.

.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

.

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

.

 1. Mária Ľubica Eleková:

Šieste zastavenie Krížovej cesty.

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku:

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Šimona prinútili, aby Ježišovi pomohol s nesením kríža. Veronika však slobodným rozhodnutím prejavila súcit voči trpiacemu a podala Ježišovi šatku. Riskovala výsmech, údery a možno aj budúcnosť. Ako to dokázala jednoduchá žena? Láska premohla strach. Odtlačok Ježišovej tváre bol prejavom vďačnosti a požehnania.

Ježišu, otvor nám srdcia, aby sme sa viac zaujímali o blížneho a v každom človeku videli tvoju tvár. Pomôž nám, aby sme vedeli nielen hovoriť o dobre, ale dobré skutky aj konali.

Ježišu, upokoj našu myseľ, aby sme nepodliehali strachu. Pomôž nám, aby sme s odvahou vyznávali svoju vieru, zastávali Teba a Tvoju Cirkev.

Ježišu, pomôž nám byť nebojácnou, láskavou, súcitnou a obetavou Veronikou. Vtlač do našich sŕdc svoju tvár, aby sme nikdy nezabudli na Tvoju lásku a utrpenie.  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. Mária Oľga Hladíková:

Siedme zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš, padá druhý krát pod krížom.

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Pane, Ty si prešiel dlhú cestu s tŕňovou korunou a krížom. Kráčal si bolestne, ale Tvoje kroky boli tiché a pokorné. Druhý krát si padol pod ťarchou kríža, pod ťarchou hriechov – našich hriechov. Pomaly si vstal a mlčky kráčal ďalej, s láskou v srdci, presvedčený, že obeta kríža, nie je márna.

Aj ja, často padám pod ťarchou mojich povinností, ale nedokážem mlčky znášať svoje pády, reptám naokolo a zraňujem Teba i ostatných, čo sú mi nablízku. Odpusť mi, prosím, moje slabosti a previnenia. Tvoja sila a odvaha druhý krát vstať a ísť ďalej s ťarchou kríža, nech je pre moje slabosti svetlom a každodennou posilou. Celý môj život však vnímam liturgiu cez spievanú modlitbu. Preto mi nedá inak, ako:

„Ty poznáš moje padanie, Ty poznáš moje vstávanie, Ty poznáš moje myslenie.“ Ja však viem, že „Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný, za nás.“  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,

aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. Mária Helena Jurková:

Ôsme zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš napomína plačúce ženy.

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Áno, aj ja som medzi týmito ženami.

Žena: manželka, matka i vychovávateľka.

Žena, zaneprázdnená povinnosťami starostlivosti o deti, chod rodiny a domácnosti, povinnosťami v zamestnaní.

Žena v jednom kolotoči povinností.

Veľmi často som napomínala svoje deti, manžela a iných. No, moje napomenutia neboli vždy láskavé. Občas sa stretli aj s nepochopením. Vtedy vznikali rôzne konflikty a nedorozumenia. Vtedy si ma Pane Ježišu napomínal aj Ty. Ale ja zavalená povinnosťami som Ťa nepočula. Uvedomujem si svoju hriešnosť, svoje ľudské zlyhania a je mi to ľúto.

Pane Ježišu prosím Ťa tak ako Ťa prosil lotor na kríži: Spomeň si na mňa Pane Ježišu. Buď ku mne Milostivý a Milosrdný.  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. 9. Mária Anna Murínová:

Deviate zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš tretí krát padá pod krížom.

 

Klaniame sa Ti Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Už po tretí krát padáš Pane Ježišu pod krížom, ktorý je zaťažený našimi hriechmi. Tvoje doráňané, vysilené a od slnka vysmädnuté telo nevládze na túto horu vystúpiť. Ale Tvoji mučitelia Ťa nabádajú, aby si pokračoval a tak s veľkou námahou povstaneš v ústrety svojej smrti.

Nedaj drahý Ježišu, aby sme zabúdali čo si pre nás nehodných vytrpel,  aby sme pri našich pádoch, vždy mysleli na Teba a činili pokánie.  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. Mária Dana Hozová:

Desiate zastavenie Krížovej cesty.

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Skončila sa cesta s krížom. Z Tvojho zakrvaveného a doráňaného tela násilne strhajú rúcho.

Ježišu Kriste, Ty si aj pre moje opakované hriechy trpel, zostal si slabý a nevládny. Daj mi milosť, aby som trpezlivo a s pokorou znášala, všetky ťarchy života, vyhýbala sa opakovaným hriechom , pokušeniam, a zostala Ti verná do konca života.  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. Mária Timoteja Hudecová:

Jedenáste zastavenie Krížovej cesty.

Pána Ježiša pribíjajú na Kríž.

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš...

Bolestná Matka Mária so srdečnou úprimnosťou si pripomíname tú Bolesť, ktorú pocítilo Tvoje Materinské Srdce pri Ježišovom smrteľnom zápase. Pre slzy, ktoré sa ronili z Tvojich očí ako aj pre Krv Tvojho Syna na vykúpenie ľudského pokolenia, prosíme Ťa vypros nám Milosť šťastlivej smrti a pomôž tým, ktorí teraz umierajú, aby sme sa všetci dostali k Ježišovi.  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. Mária Dana Janočková:

Dvanáste zastavenie Krížovej cesty.

Pán Ježiš na Kríži zomiera.

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Ježiš Kristus zomiera. Plný potupy, bolesti, výsmechu, opľúvania, úderov, bičovania. Ešte tri hodiny sa trápi za nás nehodných, za Mňa. Prečo musíš tak hrozne umierať? Lebo človek (Ja) som hrdý, sebavedomý, pyšný, prchký. Och, koľko toho je. Koľko ľudskej zloby ťa dostalo a vynieslo na kríž. Je mi Ťa ľúto, ale prečo Ti, Ježišu, každý deň pridávam ďalší úder? Ďalšiu hodinu bolestného umierania za to, že znovu som kritizovala, ohovárala, premárnila čas zbytočnosťami, neovládala sa. Večer kľačím, spytujem si svedomie, pozerám na Teba na kríži a prosím odpusť mi. Už zajtra NIE, nechcem ťa urážať svojimi hriechmi, nechcem Ti pridávať ďalšie hodiny hrozného umierania na kríži za moje márnivosti. Ježišu Kriste, prosím Ťa, pomôž mi v mojich slabostiach, umy ma svojou krvou z kríža. Túžim po tom, Ježišu, aby Ťa všetci ľudia poznali, chápali, obľúbili si Ťa. Teba, aby sme mali na prvom mieste.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. Mária Ľubomíra Ďurčová:

Trináste zastavenie Krížovej cesty.

Pána Ježiša skladajú z Kríža.

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Skladajú z Kríža Ježiša.

Skladajú z Kríža Syna.

Skladajú z Kríža Toho, ktorý uzdravil toľkých chorých,

ktorý oslobodil toľkých spútaných zlým,

ktorý dokonca kriesil mŕtvych…

A teraz?

Teraz On sám je mŕtvy a skladajú Ho z Kríža…

Čo oči vidia, hlava nevie pochopiť a srdce nechce prijať.

Ale je to tak, skladajú Ho z Kríža…

…jemne, veľmi citlivo, čo možno najdôstojnejšie, a čo možno najšetrnejšie ako sa len dá…

Vôkol počujem iba ticho.

Bolestné a vystrašene ticho.

Ticho s nevyslovenou otázkou.

Ticho s neveriacou nádejou …

S nádejou, že otvorí oči,

že niečo povie,

že pohne rukou…

S nádejou, že sa zobudím zo zlého sna…

Ale nič sa nemení, je mŕtvy…

Nič sa nemení…

…ani v náručí jeho matky.

Moja myseľ dúfa v posledný zázrak, ale ten sa nekoná. Je mŕtvy…

Je tu tak strašne a bolestne ticho.

Už nepočuť žiadnu vravu, nadávky či posmešky ani rúhanie… už nepočuť ani plač…

Ale Božia Láska počuje. 

Počuje hlas milujúceho srdca.

Počuje hlas láskyplných sĺz.

Počuje hlas súcitného objatia.

Počuje hlas posledného pohladenia.

Viem, že Boh vždy počuje.

Aj Matka to vie.

Vie, že Boh, vždy počuje.

A preto Matka neobjíma len mŕtve telo svojho Syna, Vykupiteľa sveta, Obetovaného Baránka.

Objíma aj moje mŕtve telo, zatiaľ ešte nie to fyzické mŕtve telo, ale moju duchovnú mŕtvosť. Mŕtvosť, ktorá sa volá neistota, strach, pochybnosť, uzavretosť a často prerastá do pýchy,

Objíma ma s nesmiernou láskou, takú aká som.

Objíma ma vždy tu a teraz.

Živú, polomŕtvu strachom alebo aj keď budem celkom mŕtva…

Objíma ma spolu s Ježišom, pretože tieto dve srdcia, ktoré vedia iba milovať, ma vždy milovali a milujú a chcú ma milovať aj vo večnosti…

Ďakujem, Matka, za každé tvoje objatie.

Ďakujem, Bože Otče, že si nám dal takúto Matku.  Amen

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 1. Mária Jana Ďurmeková:

Štrnáste zastavenie Krížovej cesty.

Pána Ježiša pochovávajú .

 

Klaniame sa Ti  Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme Ti,

lebo si svojim svätým Krížom vykúpil svet.

 

Kde je môj Ježiš?  Kde je moja láska? Kde ho mám ísť hľadať?  Srdce mi ide od bolesti puknúť .  Bolesť a slzy padajú mi. Zastaviť bolesť sa mi nedá.  Môj Ježišu, kde Ťa ja budem hľadať ?  Odišiel si spred mojich očí a ukladajú Ťa do hrobu a už nič len tma a bolesť.

Už Ťa niet?  Kde Ťa hľadať mám?  Moja láska, môj ženích a môj Pán.  Všetko je dokonané a srdce prestalo biť – Tvoje.

Tu som však ja uprostred tohoto sveta a objímam Tvoje chladné telo a svojou láskou ho chcem zahaliť a svojimi slzami zmáčať Tvoje sväté rany. Odpusť mi môj Pane viny mojich hriechov.  Chcem žiť v Tebe a Ty  ži vo mne.  Tvoja smrť predsa nie je koniec. Je to začiatok nového života.  Môjho života v Tebe, vo Svetle, vo Večnosti.  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny, Tebe zasväcujeme

a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

 

 

 

Mária Ľubomíra SC:

Záverečná modlitba.

 

Môj BOH, moja Láska, moje všetko. – Ako ľahko sa tieto slová vyslovujú a ako ťažko sa žijú. ĎAKUJEM Milovaný Bože za túto Krížovú cestu, v ktorej sa tieto slová, v malej čiastočke ženskej duše, stali skutočnosťou. ĎAKUJEM TI, Dobrý Bože, za moje milované sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny, ktoré sa snažia milovať Teba, cez svoje rodiny, ako katolícke ženy. ĎAKUJEM za Tvoju i našu Mamu Máriu – Kráľovnú rodiny, ktorá nás objíma vtedy keď plače i vtedy keď sa usmieva. Jej objatie – v bolesti i radosti – je vždy plné Tvojho pokoja. Bože daj nám Milosť Láskou premieňať bolesť na radosť…  Amen.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 

Sedembolestná Kráľovná rodiny,

Tebe zasväcujeme a pod Tvoj plášť „schovávame“ celé naše rodiny.  Amen.

Modlíme sa na úmysel svätého otca …

 

 

V máji sme darovali duchovný darček našej Kráľovnej rodiny

v podobe rozjímaní 20 tajomstiev Posvätného ruženca:

 

Ruženec Spoločenstva Kráľovnej rodiny, Máj 2021

 

Radostný ruženec

 

Mária Klementína Tobiášová:

1.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala

Rozjímanie o malom kúsku života Márie Klementíny:

Vydáš sa, počneš dieťa. Bývaš u manželových rodičov bez manžela, ktorý má pracovné povinnosti. Vítaná nie si. Do rodiny si vošla ako tretia nevesta iného vierovyznania. Pre útechu k  svojej matke sa dostaneš raz za dva týždne. Také niečo, žeby sa dieťa nemalo narodiť si nepripúšťaš. Chýba Ti manžel, ktorý je stále na služobných cestách. Na dieťa sa tešíš …

Po šiestich mesiacoch konečne začínate spolu žiť s manželom. Nastávajú nové problémy. Máte prenajatú jednu izbu bez nábytku. Aj na spálňu si beriete pôžičku a dlhy splácate ďalších 15 rokov.

Narodí sa prvé dieťa, po roku ďalšie a tak sa stane, že do štyroch rokov máte štyri deti. Avšak ani na okamih si nepripustíš možnosť umelého ukončenia tehotenstva … Dieťa je Boží dar …

 

Mária Jozefína Cehuľová:

2.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila

Žena nemôže zažiť nič krajšie, ako keď nosí v lone zázrak počatý z Lásky. Nemôže sa očakávať od matky nič iné, ako zodpovedné materstvo. Povolanie matky je to najkrajšie v živote ženy – sprevádzať svoje dieťa celý život. Stáť pri ňom, radovať sa, aj trpieť tak, ako Panna Mária …

Nech Pán žehná všetky ženy, ktoré nosia nový Život. Amen.

 

Mária Timoteja Hudecová:

3.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila

Ježiš sa narodil v skromnom nenáročnom prostredí maštale. Prichádza v tichosti do života ľudí. Prichádza aj ku mne, aby sa moja viera prejavovala konkrétnymi skutkami. To sa tiež musí diať v tichosti a skromnosti. Blaženosť, spokojnosť a radosť sprevádzajú Ježišovo narodenie aj v mojom srdci.

Modlime sa: Bože daj, aby sme s čistým srdcom privítali Tvojho Syna, keď nás prichádza vykúpiť a aby sme bez obáv hľadeli na Neho, keď nás raz príde súdiť … Amen.

 

Mária Anna Novotná:

4.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna zo sv. Jozefom v chráme obetovala

Rozjímaj:

Keď mal Ježiš 40 dní, Panna Mária ho z poslušnosti Mojžišovskému zákonu predstavila v chráme. Priniesla zaň aj výkupnú obeť. Prorok Simeon jej povedal, že jej dušu prenikne meč bolesti. Panna Mária sa podvolila tomuto Božiemu plánu, podľa ktorého mala byť Sedembolestnou Matkou – lebo jej Syn Ježiš bude „Muž bolesti“.

Pán Ježiš povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ Inokedy zase: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“… Amen.

 

Mária Danka Hozová:

5.Tajomstvo Radostného ruženca

… Ježiš, ktorého si Panna zo sv. Jozefom v chráme našla

Ježiš ako dvanásťročný sa so svojou Matkou Máriou a sv. Jozefom vybrali do domu svojho Otca do Jeruzalema. Vykonali si Veľkonočnú slávnosť. Pri návrate domov, zistili s veľkou obavou a strachom, že Ježiš sa stratil. Za tri dni ho našli v Jeruzaleme, v chráme, ako sa rozpráva s učencami, ktorí žasli nad jeho múdrosťou.

Strata, hľadanie a nachádzanie Pána Ježiša má svoje miesto i v mojom živote.

Najstarostlivejšia Matka Panna Mária, ktorá si s veľkou bolesťou hľadala svojho strateného Syna, vypros aj mne silu, aby som sa nestratila a neodlúčila od Pána Ježiša. Amen.

 

 

Ruženec Svetla

 

Mária Janka Juríková:

1.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý bol pokrstený v rieke Jordán

Pán Ježiš ako 30-ročný prichádza k Jordánu za Jánom Krstiteľom za účelom krstu. Hoci sa Ján zdráha, Ježiš na krste trvá . Ukázal nám tým príklad pokory, zaradil sa k hriešnikom.

Po krste pri vystupovaní Ježiša z vody videl Ján otvorené nebo a Ducha, ktorý zostupoval v podobe holubice a Ján počul hlas : “ Ty si môj Milovaný Syn, v Tebe mám zaľúbenie.“

Pri Ježišovom krste je zjavené najvnútornejšie  tajomstvo Boha ľuďom. Krstom sa človek očisťuje od hriechov a vystupuje do krajiny života. Stávame sa dieťaťom Nebeského Otca a členom Kristovej  cirkvi.

Všetci sme Bohom milovaní, ale natláča sa tu otázka, či dokážeme žiť vernosť svojmu krstu – vernosť Duchu Svätému.

Na Bielu sobotu sa slávi obrad svetla, pri ktorom sa svätí krstná voda a obnovujeme si krstné sľuby. Sviatok krstu Ježiša Krista slávime prvú nedeľu po Troch Kráľoch.

Pri tomto desiatku Ruženca svetla prosme presväté Srdce Ježišovo za pokrstených a ešte viac za nepokrstených – za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Pane, daj odvahu všetkým, ktorých spája jeden krst, aby ich spájala vernosť v Tvoju Lásku a Milosrdenstvo. Amen.

 

Mária Ľubica Eleková:

2.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne

Ježiš svojou prítomnosťou na svadbe v Káne Galilejskej manželstvo schválil, posvätil a potvrdil, že je Stvoriteľom chcené. Bola tam s ním aj jeho Matka Mária. Ako vnímavá a starostlivá žena postrehla problém. Požiadala Syna o pomoc a obsluhujúcim povedala, aby urobili všetko, čo im Ježiš povie. Keďže Matku nadovšetko miloval,  prejavil verejne svoju Božskú moc a premenil vodu na víno. Mnohí uverili, že je pravým Mesiášom.

Ježiš chce byť prítomný aj v našich manželstvách stále a nielen počas svadobného dňa. Túži po tom, aby sme ho oslovili, milovali a odovzdali sa do jeho súcitnej starostlivosti. Chce nás chrániť pred úkladmi Zlého a pomôcť v našich ťažkostiach a potrebách. Možno nie podľa našich predstáv (ako chceme a kedy chceme), ale podľa jeho veľkej Múdrosti a Lásky.

Panna Mária, naša Nebeská Matka, nás chce všetkých zahrnúť do svojej Materinskej starostlivosti. Chce byť našou Učiteľkou a viesť nás cestou pokory, poslušnosti, trpezlivosti, mlčanlivosti, skromnosti a obetavosti k svojmu Synovi.

Modlime sa a prosme, aby Ježiš urobil zázrak v našich vzťahoch a vodu egoizmu premenil na víno vzájomnej lásky a úcty.

Modlime sa a prosme, aby Mária Kráľovná rodiny, prijala naše manželstvá a rodiny pod svoju ochranu a orodovala za spásu našich duší. Amen.

 

Mária Lucia Kamenská:

3.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Ohlasoval blízkosť Nebeského kráľovstva. Povolal prvých učeníkov, vyučoval v synagógach a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Približoval toto kráľovstvo rozprávaním v podobenstvách a konaním zázrakov. Viedol ľudí k poznaniu milosrdnej Božej lásky. Vyzýval k pokániu a každému kto bol ochotný obrátiť sa a zanechať hriešny spôsob života veľkodušne odpúšťal.

Rozjímame v minulom čase. Ale Pán Ježiš je tu a teraz, práve v tomto čase. Práve teraz v tejto chvíli nás vyzýva k pokániu, teraz v tejto chvíli hovorí k tebe –  zmeň hriešny spôsob života, miluj a si so mnou v Božom kráľovstve.

Ďakujem Pane, že ma voláš. Ďakujem za našu Matku Máriu, ktorá mi pomáha kráčať po tejto ceste Božej milosti, po ceste, ktorou je Kristus. Amen.

 

Mária Anna Murínová:

4.Tajomstvo Ruženca Svetla

… Ježiš, ktorý sa premenil na hore Tábor

Premena na vrchu Tábor.

Apoštolov Petra, Jakuba a Jána veľmi vystrašilo keď sa Pán Ježiš stretol a rozprával s Mojžišom a Eliášom. Pán Ježiš žiaril ako slnko a jeho majestátnosť ich veľmi duchovne zasiahla, keď z oblaku počuli hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Báli sa a pri zostupovaní z vrchu im Pán Ježiš zakázal hovoriť o tom, čo videli, až kým nevstane z mŕtvych. Vedel, že po zoslaní Ducha Svätého im bude všetko zjavené a oni budú dobrými pokračovateľmi v hlásaní Božieho slova …

 

Mária Oľga Hladíková:

5.Tajomstvo Ruženca Svetla

Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Moja Eucharistia:

Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo

z mnohých zrniek pšeničných pochádza.

Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,

z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.“

Tak, ako je nevyhnutné zveľaďovať fyzické telo klasickým pokrmom, je ešte dôležitejšie vyživovať našu dušu pokrmom Nebeským.

Je mesiac máj, mesiac, v ktorom sa deti vo Fatime stretli prvý krát s našou Matkou Máriou. Aj Ona im povedala, že ich posilou, pri obetovaní sa, bude Eucharistia.

Eucharistia, Sviatosť Oltárna, Nebeský pokrm, premenená Hostia či sväté prijímanie – rôzne pomenovania Krista. Áno, Krista, pretože to, čo prijímame je Telo Ježiša Krista, ktoré prijímame buď pod spôsobom chleba alebo vína, alebo súčasne pod oboma spôsobmi. V každom jednom kúsku, v každej omrvinke je prítomný celý Ježiš Kristus. Boh nás nesmierne miluje, denne sa nám dáva v kúsku chleba. On taký Veľký v takom malom kúsku. Tak ako pri Poslednej večeri apoštolom ustanovil Sviatosť Oltárnu: vzal chlieb, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac: „Vezmite a jedzte z neho všetci, Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za Vás. Potom vzal kalich a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za Vás i za všetkých na odpustenie hriechoch“, tak aj v súčasnosti sa nám dáva ako nadprirodzený pokrm pre dušu na posilnenie.

Myslím, že každý z nás zažil ten pocit, keď bol v nejakých náročných situáciách priam až zázračne posilňovaný pravidelnou účasťou na svätej omši a svätým prijímaním. Pomáha nám to zotrvávať v stave milosti posväcujúcej, ktorá je pre náš život veľmi dôležitá. Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré; možno práve skúsenosť v tomto čase, kedy sme nemali možnosť prijímať Krista, nám môže pomôcť uvedomiť si tú nesmiernu vzácnosť, ktorá mnohým ľudom rokmi zovšednela. Je to práve čas, uvedomiť si, že prijímať Božie Telo je dar a nie akási jednotvárna samozrejmosť. Čím je nejaké odlúčenie dlhšie, tým radostnejšie je opätovné stretnutie.

Preto nech je nám Sviatosť Oltárna každodenným darom a posilou. Amen.

 

 

Bolestný ruženec

 

Mária Danka Janočková:

1.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil

Krvou sa potil. Pre nás. Za nás…

O nás. – Bolo to o nás, keď Ježiš zostal opustený v Getsemanskej záhrade. Tam ho ťažili, trápili naše – moje ľahostajnosti, slabosti, poklesky, všetky hriechy, ktoré išiel vyniesť na Kríž.

Tam  ho nechali jeho najbližší a spokojne spali.

A čo ja a moje svedomie? Tiež sa niekedy ľahko pridávam k spiacim. Čítala som v jednom rozjímaní, že človek vie bdieť, keď ide o jeho hmotný zisk, (či zábavu?) a hriešne driemať, kde ide o Boží záujem…

Ako sa dnes rozhodnem? Bdieť či driemať (spať)? …

 

Mária Helenka Jurková:

2.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný

Ježiša priviedli pred Piláta. Židovská veľrada ho obžalovala za to, že sa rúhal a vydával sa za Mesiáša. Pilát Ježiša vypočul ale nenašiel na ňom nijakú vinu. Aj napriek tomu dal Ježiša zbičovať.

Každý úder a Ježišov ston spôsobili naše – moje hriechy.

Pane Ježišu, prosím Ťa o milosť, aby som dokázal/a vyhýbať sa hriechom a nerozmnožoval/a Tvoje rany. Amen.

 

Mária Helenka Suchitrová:

3.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Pána Ježiša korunujú tŕním, odievajú ho do špinavého plášťa a do ruky mu dávajú trstinu namiesto žezla. Posmievajú sa mu a ponižujú ho. Aké to zneuctenie…

A čo ja? …

Ježiš to  prijíma aj za  moje hriechy  pýchy, vzdoru, ješitnosti. Koľko je vo mne zloby a urazenosti keď mi niekto ublíži. Koľko je vo mne zloby. Neviem to v pokore prijať. Ako ťažko zabúdam na urážky a pritom ja sama urážam druhých.

Preto ťa prosím Pane Ježišu o dar pokory. Amen.

 

Mária Janka Ďurmeková:

4.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý pre nás ťažký Kríž niesol

Ježišu Ty si pre nás vzal ťažký Kríž aby sme my mohli večne žiť.  Daj nám milosť niesť s Tebou naše kríže a posilňuj nás svojim Duchom Svätým  na našej ceste životom. Amen.

 

Mária Ľubomíra Ďurčová:

5.Tajomstvo Bolestného ruženca

… Ježiš, ktorý bol pre nás Ukrižovaný

Ježiš, Priateľ, ktorý moje trápenie, moje sklamanie, moje neriešiteľné situácie, moje hriechy vzal na seba, na svoj Kríž.

Tam všetko trápenie premenil na Víťazstvo, Odpustenie a Lásku.

Vždy keď pozriem na Kríž, treba mi zabudnúť na moje malé úbohé hriešne „ja“.

Vždy keď pozriem na Kríž a ukrižovaného, to malé „ja“ s dôverou vkladám do veľkého „Ty“ – Ježiš … Amen.

 

 

Slávnostný ruženec

 

Mária Paula Kašáková:

1.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý slávne vstal zmŕtvych

Ale, ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je aj vaša viera. /1Kor 15,14/

Vzkriesenie Krista je o nádeji, naplnení Božieho slova, – je to zázrak. Preto vložme všetky pochybnosti do modlitby. Odovzdajme sa úplne Ježišovi, ktorý osvieti našu myseľ a srdce skrze moc vzkriesenia.

Slzy nechýbajú tam, kde ide o chorých a trpiacich…

Ježišu Tvoje zmŕtvychvstanie nám dáva nádej na nový život. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za každý krok na ceste k uzdraveniu, ďakujeme za liečivu silu, ktorá tečie z Tvojho osláveného Zmŕtvychvstalého Tela. Preto vzdávame vďaky Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze Teba Pane Ježišu Kriste. Amen

 

Mária Edita Hercová:

2.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý slávne na Nebesia vystúpil

Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.

Spasiteľu, Ježišu Kriste, Ty si povedal: „Idem k Otcovi pripraviť Vám miesto.“ Na príhovor Márie, našej Matky, prosíme Ťa o vytrvalé napredovanie na ceste do Neba.

Pane Ježišu, obetujem Ti tento desiatok k úcte Tvojho slávneho vystúpenia do Neba.

Skrze toto tajomstvo a na príhovor Tvojej sv. Matky, Ťa prosíme o vrúcnu túžbu po Nebi – našej večnej vlasti. Cez tajomstvo Tvojho vystúpenia do Neba, naplň naše duše potrebnými milosťami pre vstup do Neba. Amen.

 

Mária Anna Petrová:

3.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal

Apoštoli boli smutní, ustráchaní a zneistení, keď ich Pán Ježiš pripravoval na to, že už nadišiel čas jeho odchodu k Otcovi. Sľúbil im poslať Tešiteľa a tak sa aj stalo na desiaty deň po jeho vystúpení do neba. Apoštoli spoločne s P. Máriou zotrvávali na modlitbách a v určený čas zostúpil na nich Duch Svätý a posilnil potrebnými darmi a milosťami.

Aj my často pociťujeme smútok, neistotu, strach a opustenosť. Na prekonávanie ťažkostí nenachádzame silu a sme neraz bezradní a pesimistickí. Zdá sa nám, že modlitby sú nevypočuté a my sme odkázaní sami na seba. Môžeme však byť bez obáv. Ježiš sľúbil nám všetkým, že nás neopustí do skončenia sveta. Daroval nám vo sviatostiach Ducha Svätého, ktorý nás posilňuje, utešuje a vedie cestou k večnému životu.

Otvorme svoje srdcia a vzývajme Ducha Svätého, aby v nás neustále prebýval, aby nám dal silu premáhať svoje slabosti, aby nám dal poznanie vlastných chýb, aby nám pomohol prijať a obetovať utrpenie, aby v nás rozmnožoval vieru, nádej a lásku.

Modlime sa k P. Márii, aby nám vyprosila vytrvalosť k modlitbe, lásku k Duchu Svätému, silu prijímať Božiu vôľu a plniť povinnosti životného stavu. Amen.

 

Eva Kalinová:

4.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý Ťa Panna do Neba vzal

Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna na Zem. Vyvolil si jedinečnú Ženu, ktorá bola hodná, bola „Celá krásna a v ktorej nebolo nijakej škvrny“. Mária, ktorá z veľkej lásky k Bohu prijala túto úlohu – byť Matkou Božieho Syna a tým vyslovila svoje fiat. Ona bola tá, ktorá povedala na svadbe v Káne: “Urobte všetko to, čo povie vám môj Syn“, tá, ktorá stála pod Krížom a neskôr v tichej piete držala jeho mŕtve telo. A on, Ježiš sa svojou Láskou odvďačil tak, že si ju zobral k sebe –  s telom aj dušou do Nebeskej slávy.

V nebi máme našu Matku a Kráľovnú. A aj keby nás opustili všetci na tejto zemi, naša Nebeská Matka nás nikdy neopúšťa, je nám milujúcou naveky, je našou prostrednicou a orodovnicou .

Bože ďakujeme Ti za to, že si nám dal Pannu Máriu za našu Matku a Kráľovnú. Amen.

 

Mária Ľubomíra S.C.:

5.Tajomstvo Slávnostného ruženca

… Ježiš, ktorý Ťa Panna v Nebi korunoval

Korunované Srdce:

Áno, sme kráľovské deti. Naším Otcom je Kráľ kráľov – Nebeský Otec. Našou Mamou je Kráľovná vesmíru. Páči sa nám naša Nebeská Mama s korunou na hlave.

Ale dobre sme sa zadívali na jej korunované Srdce? Čím je korunované Srdce našej Mamy Kráľovnej?

Korunou ruží – krásnych a pichľavých, voňavých a bolestných.

Áno, toto je naša Mama Kráľovná – navonok krásna a vo vnútri doráňaná od nás svojich detí, navonok voňavá a vo vnútri krvácajúca bolesťou. Robí všetko preto, aby nás mohla všetkých v duchovnej bolesti porodiť do Neba. Všetkých nás chce mať narodených, aby nás mohla odovzdať do náručia Milosrdného Otca Kráľa.

Ružami bolesti je korunované Srdce našej Mamy Kráľovnej. Amen.

 

 • – – – – – – – – – –

Strenutia SKr po uvoľnení opatrení:

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry SKr,  pozývam Vás na púť ku pamätníku Armenskej genocídy a Krížu, ktorý stoji na mieste bývalej kaplnkysv. Jána Nepomuckého,

ktoré s nachádzajú na nábreží Dunaja v Petržalke, blízko mosta SNP.

v sobotu 29. mája 2021 od 14, 00 do 16,00h.

Stretneme sa v Auparku, vo vestibule, pri fontáne a prejdeme cez sad Janka Kráľa.

Budeme sa modliť rozjímavý Radostný ruženec s myšlienkami, ktoré sme pripravili v rámci nášho SKr, Loretánske litánie a ruženec k Božiemu Milosrdenstvu.

Kto sa nemôže osobne zúčastniť tejto púte, prosím, aby sme sa spojili duchovne.

ĎAKUJEM a teším sa na stretnutie a spoločnú modlitbu. S láskou M. Ľubomíra

Sv. Zdislava a všetci naši milovaní svätí orodujte za nás.

 

– – – – – – –

 

 

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry SKr,  pozývam Vás na slávnostnú sv. omšu do katedrály sv. Martina v Bratislave

v deň slávnosti sv. Petra a Pavla 29. júna 2021 o 18h.

Svätá omša sa uskutoční za účasti slovenských biskupov pri príležitosti 50. výročia kňazstva apoštolského nuncia na Slovensku Giacoma Guida Ottonella.

Po sv. omši sa spoločne stretneme a porozprávame v Dome Quo Vadis v centre mesta.

ĎAKUJEM a teším sa na stretnutie a spoločnú modlitbu. S láskou M. Ľubomíra

Sv. Peter a Pavol a všetci naši milovaní svätí orodujte za nás.

 

 

 

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr

 

Členky SKr sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, púti, modlitieb

ako sú napríklad:

 

Účasť na primíciách novokňaza Petra Repku. našich farností.

Púte na Mariánskych miestach v rámci našich farností.

Púť do Medžugoria.

Celodenné i celonočné adorácie pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Svätej rodiny v Petržalke i na iných miestach.

 

V zastúpení Spoločenstva Kráľovnej rodiny sa M. Ľubomíra SC, M. Helenka J., M. Janka J. a M. Margita Ď., dňa 22. júla 2021, zúčastnili modlitieb a pohrebu pána Juraja Suchitru, manžela našej Márie Helenky Suchitrovej, ktorej sme ako duchovný darček odovzdali intencie dvoch odslúženýh sv. omší za zosnulého pána Juraja.

 

Iné modlitbové stretnutia.

 1. Lucia K. vedie modlitbové stretnutia vo farnosti Trnavka v Bratislave a pracuje ako kostolníčka.
 2. Helenka J. a M. Danka J. vedu modlitby Posvätného ruženca pred sv. omšami v kostole Sv. Rodiny a k modlitbe sa pridávajú M. Klementína, M. Edita, M. Janka J.
 3. Paula sa zúčastňuje modlitieb v Banskej Štiavnici.
 4. Jozefína sa modli ruženec pred sv. omšami v Hradisku.
 5. Oľga a Danka H. sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.
 6. Helenka S., M. Margita Ď., sa modlia pred nemocnicami.
 7. Ľubica vnáša modlitbu do priestorov svojej práce.
 8. Anna N., M. Anna P. a M. Anna M. okrem modlitieb obohacujú naše SKr aj obetavým nosením kríža zdravotných ťažkosti.

 

 1. Ľubomíra Ďurčová vedie v Novej Dubnici obchod sv. Jozefa s Náboženskými predmetmi a knihami. M. Janka Ď. jej v tejto práci pomáha.

Viaceré členky SKr upratujú kostoly vo svojich farnostiach a pomáhajú pri rôznych farských aktivitách.

 

Občianske združenie Spoločenstvo Kráľovnej rodiny podporuje všetky pro life aktivity na Slovensku.

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory SKr a iné.

 

ĎAKUJEME všetkým.

 

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 

Zvlášť ĎAKUJEME členkám SKr, ktoré s trpezlivosťou a láskou prijímajú kríž duchovného alebo telesného utrpenia či je to bolesť osobná, jednotlivých členiek SKr alebo bolesť a utrpenie členov našich rodín SKr.

Prijatý kríž utrpenia, ktorý nám prináša život, zasväcujeme Milosrdnému Bohu, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov.

Je to veľký poklad, s ktorým môžeme prísť

do Neba s celými našimi rodinami. Amen.

 

 1. Putovanie sv. relikvií SKr

 

 1. Dominik

 

 1. marca 2020 boli relikvie prinesené do bytu Marka Semeša v Petržalke Tupolevova 1 s týmto úmyslom a prosbou k sv. Dominikovi:

Náš otec a svätý patrón Spoločenstva Kráľovnej rodiny, ĎAKUJEME BOHU za to, že si Ťa môžeme zvlášť uctievať v prítomnosti Tvojich sv. relikvií, prosíme Ťa požehnávaj a prihováraj sa u Nebeského otca za naše rodiny, naše farnosti, túto Petržalku a celé naše Slovensko, aby aj tento mimoriadny stav z dôvodu nebezpečenstva korona vírusu prinášal úžitok naším dušiam, aby sme mali stále na zreteli Večnú radosť v Nebi pre celé naše rodiny. Amen

Na začiatku augusta 2020 boli rellikvie sv. Dominika prinesené do rodiny Márie Jozefíny Cehuľovej v Hradisku na posilnenie viery a Božieho Požehnania na príhovor sv. Dominika.

 1. apríla 2021 boli relikvie sv. Dominika odovzdané manželom Jozefovi a Ľudmile Školníkovým, vo Vyšných Repašoch, z dôvodu modlitby na ich úmysel.
 2. júla 2021 bola relikvia odovzdaná pánovi farárovi, vo farnosti Uloža, vd.p. Igorovi Jendruchovi, ktorý ju vystavil k úcte svojich farníkov vo farskom kostole vedľa Bohostánku.

 

 1. Rajmund

 

 1. marca 2020 boli relikvie sv. Rajmunda odovzdané môjmu bratovi Danielovi, ktorého birmovným patrónom je sv. Rajmund a ktorý si zároveň vytiahol sv. Rajmunda za patróna na rok 2020. Daniel zaniesol sv. Rajmunda do sídla SKr na Tupolevovu 6B, na duchovné posilnenie pre všetkých, ktorí v byte bývajú i všetkých, ktorí tam prichádzajú.

 

 

 1. Katarína Sienská

 

 1. júna 2020 M. Helenka J. priniesla relikvie sv. Kataríny S. na adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou a spoločnú modlitbu za novokňazov do kostola Svätej Rodiny. Zároveň od tohto dňa sú relikvie uložené vedľa relikvií sv. Dominika v byte Marka Semeša na Tupolevovej 1 v Petržalke pri ktorých sa pravidelne modlíme a relikviami požehnávame celé naše rodiny.

Od začiatku augusta 2020 boli relikvie sv. Dominika odovzdané do rodiny M. Jozefíny a relikvie sv. Kataríny zostali v Petržalke v byte Marka Semeša.

 1. apríla 2021 na sviatok sv. Kataríny Sienskej boli relikvie k úcte vystavené v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

V máji a júni boli relikvie sv. Kataríny Sienskej znovu v byte Marka Semeša na Tupolevovej 1 v Petržalke, kde sme nimi požehnávali Materskú škôlku na Iľjušinovej, Základnú školu na Tupolevovej a celé naše rodiny i Slovensko.

 1. júla 2021, na sviatok sv. Cyrila a Metóda sme relikviu priniesli do Dechtíc. Pri dvojtýždňovom pobyte P. Rajmunda OP u nás, sme si uctievali relikviu pri každodennej sv. omši.
 2. Svedectvá SKr

 

Ja v Spoločenstve Kráľovnej rodiny

Svedectvo M. Janky Jurikovej:

 1. júla 2021

 

Do SKr som prišla na milé neformálne pozvanie zakladateľky Márie Ľubomíry v roku 2014. Zo začiatku som sa zúčastňovala stretnutí  ako sympatizantka SKr. Neskôr som sa stala členkou spoločenstva.

Bolo príjemné stretávať sa na modlitbách s milými ženami, niektoré som poznala už predtým, s ďalšími som sa zoznámila. Okrem stretnutí v Bratislave sú pre mňa nezabudnuteľné každoročné stretnutia na sviatok Panny Márie Kráľovnej 22.augusta. V pamäti mi najviac utkvelo stretnutie SKr v Smižanoch – bolo to vo Svätom roku Milosrdenstva, vyhláseným sv. Otcom Františkom. Niekoľko dní sme tu boli ubytované, v tichu sme zotrvávali na modlitbe a účasti na svätých omšiach.

Veľmi sa mi páči, že sa vieme spoločne zomknúť k modlitbe v prípade problémov alebo zdravotných ťažkostí niektorej z členiek. V SKr som sa veľa naučila, hlbšie som sa začala zamýšľať nad zastaveniami Krížovej cesty a tajomstvami svätého ruženca, keď sme tvorili vlastný ruženec SKr  a Krížovú cestu SKr.

Potešil ma aj empatický postoj členiek a odsúhlasenie príspevku na podporu afrického študenta v kňazskom seminári cez Pápežské misijné diela. Dúfajme, že bude úspešne študovať a neskôr bude prospešný pre cirkev.

Posledné roky sú pre mnohých veľmi ťažké z dôvodu pandémie ochorenia covid 19. Pandémia ľudí zasiahla v rôznych životných obdobiach, u mnohých došlo aj k zhoršeniu duševného zdravia. Vďaka Bohu, mali sme možnosť telefonicky sa kontaktovať a aj možnosť denne sa zúčastňovať na streamovaných svätých omšiach a tiež cez TV LUX.

Nech všetko slúži na Slávu Božiu, aby sme – všetky sestry nášho SKr – s celými našimi rodinami mohli prísť do Neba.

 

 

Procesia k úcte Svätého Kríža

Svedectvo M. Ľubky Elekovej:

 

V nedeľu 13. septembra 2020 som sa zúčastnila slávnostnej procesie pri príležitosti sviatku „POVÝŠENIA SV. KRÍŽA“. Bola to „malá púť“, ktorá začala pred katedrálnym kostolom sv. Martina a končila sv. omšou u dominikánov, v kostole P. Márie Snežnej, ktorý bol v ten deň dopoludnia konsekrovaný. Slávnostný charakter celej procesie zdôrazňovali zástavy, obrazy, relikvie sv. Kríža, prítomnosť kňazov, zasvätených osôb, Maltézsky rád, skauti a účastníci všetkých vekových kategórií. Putovanie bolo vo veľkej miere prespievané (korunka Božieho milosrdenstva, litánie, piesne) a od „Sokolovne“ začala pobožnosť Krížovej cesty. Kalvárskym vrchom sa úžasne ozývala dojímavá pieseň (medzi jednotlivými zastaveniami) – „Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy ľutujem, Ježišu ukrižovaný, Kyrie eleison“. Jedno obnovené historické zastavenie (P. Ježiš sa stretáva so svojou Matkou), bolo pri tejto príležitosti posvätené.

Bol to druhý ročník takto organizovanej procesie a dúfam, že ich bude stále viac. Je dobré, keď sa ku kresťanským hodnotám budeme verejne prihlasovať. I keď okoloidúci sa väčšinou pozastavili aby fotili, verím, že u niekoho to vyvolalo aj hlbšie zamyslenie. Sama som uvažovala nad významom kríža. Naozaj musí byť „kríž“ súčasťou ľudského života? Každý s ním kráča, či už je malý alebo väčší, či je to choroba alebo nezamestnanosť, či sa mu bráni alebo ho prijíma. Keďže všetci túžime po láske, odpoveď nachádzam v slovách sv. Jána Pavla II : „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš“. Ježiš nám svojím utrpením a obetovaním ukázal nielen lásku, ale aj CESTU, ktorou máme kráčať. Snažme sa povýšiť vo svojich životoch lásku k Bohu a k blížnym nad všetko ostatné. Veľkou posilou nám môže byť Eucharistický Ježiš a modlitba kresťanského spoločenstva.

 

 

VII. Sväté omše SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Prosby 22.8.2020, Trnava, Katedrála sv. Jána Krstiteľa,

zároveň úmysly sv. omší pre otca Petra Š. genr. vikára:

 

1.Milosrdný Bože, na príhovor Kráľovnej vesmíru a Matky Cirkvi, do Tvojho Najsvätejšieho Srdca odovzdávame svätého otca Františka a celú Katolícku Cirkev a odprosujeme Ťa za neúctu a všetky hriechy proti pápežovi a učiteľskému úradu Cirkvi.

 

2.Nebeský Otče, na príhovor Trnavskej Kráľovnej, Panny i Matky Márie a sv. Jána Krstiteľa, do Tvojho otcovského náručia odovzdáme otca biskupa Jána,   otca vikára Petra i všetkých kňazov trnavskej diecézy, aby v Tebe nachádzali vzor i posilu pre duchovné otcovstvo svojho pôsobenia.

 

3.Pane Ježišu, na príhovor Kráľovnej kňazov a sv. Dominika, Ti odovzdávame P. Piusa a všetkých kňazov dominikánskej rehole, aby svojím kázaním pomáhali ľuďom spoznávať Tvoju Lásku.

 

4.Duchu Svätý, na príhovor Kráľovnej rodiny a všetkých svätých Spoločenstva Kráľovnej rodiny, Ti odovzdávame naše sestry, ktoré dnes prijali duchovný postup v našom spoločenstve, aby sa ich srdcia stále viac spájali s Nepoškvrneným Srdcom Tvojej i našej Matky.

 

5.Dobrý Bože, na príhovor Kráľovnej pokoja a svätých žien, Ti odovzdávame seba samých a všetky ženy Spoločenstva Kráľovnej rodiny. Prosíme Ťa odpusť nám hriechy nejednoty a nespravodlivého posudzovania a upevňuj naše spoločenstvo v láske a vzájomnom porozumení.

 

6.Láskavý Bože, na príhovor Kráľovnej manželov a sv. Jozefa, Ti odovzdávame všetkých mužov našich rodín. Pomáhaj im objaviť a plniť Tvoju svätú vôľu pre dobro a spásu všetkých, ktorých si im zveril do starostlivosti.

 

7.Všemohúci Bože, na príhovor Kráľovnej Karmelu a všetkých svätých, ktorí mali v úcte posvätný škapuliar, Ti odovzdávame všetkých členov rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny. Prosíme o odpustenie všetkých hriechov našich rodín a prosíme zahaľ ich svojou ochranou a stálym požehnaním.

 

8.Všadeprítomný Bože, na príhovor Kráľovnej posvätného ruženca a s láskou sa modliacich svätých,  Ti odovzdávame všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu i tých, ktorým sme sľúbili modlitbu. Naplň ich svojím pokojom a potrebnými milosťami.

 

9.Večný Bože, na príhovor Kráľovnej Neba i zeme i všetkých svätých chórov anjelských, Ti odovzdávame našich drahých zosnulých. Prijmi ich k sebe a dovoľ aj nám, aby sme Ťa spolu s nimi mohli naveky oslavovať v Nebi.

 

10.Milosrdný Bože, na príhovor Sedembolestnej Kráľovnej, Patrónky Slovenska i všetkých našich milovaných svätých, Ti odovzdávame všetky naše nenarodené deti. Odprosujeme Ťa za všetky hriechy proti ľudskému životu páchané na našom Slovensku a prosíme Ťa o odstránenie strašných bludov z našich rodín i ľudských sŕdc.

 1. 8. 2020 slúžil sv. omšu za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, P. Pius ,OP v katedrále sv. Jána Krstiteľa, v Trnave v rámci našej duchovnej obnovy.

 

Na prvú sobotu v septembri 2020 bola slúžená sv. omša za Božie Požehnanie pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny v Bazilike sv. Mikuláša pri obraze Trnavskej Panne a Matke Márii.

 

Od Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, apríl, máj 2021 pre P. Andrej M.

 

1.Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Petra, sv. Dominika, sv. Štefana a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o objatie Božej Lásky pre Śtefana, 85 rokv.

 

2.Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika, sv. Rity a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o objatie Božej Lásky pre M. Ľubicu a jej rodinu, z príležitosti životného jubilea 60 rokov.

 

3.Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika, sv. Anny a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o objatie Božej Lásky a pomoc v chorobe pre M. Annu M.

 

Od Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, jún 2021 pre Pápežské misijné diela:

 

3x sv. omša za novokňaza Petra Repku.

3x sv. omša za rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

3x sv. omša za zosnulých členov rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny

1x za Božie Požehnanie pre Máriu Jozefínu a jej rodinu z príležitosti 70 rokov.

1x za Božie Požehnanie pre Evu a jej rodinu z príležitosti 65 rokov.

1x za Božie Požehnanie pre Máriu Ľubicu a jej rodinu z príležitosti 60 rokov.

1x za Božie Požehnanie pre Máriu Helenu J. a jej rodinu z príležitosti 75 rokov.

3x sv. omše za tých ktorým sme v Spoločenstve Kráľovnej rodiny sľúbili modlitby.

1x za Božie požehnanie pre Máriu Editu a jej rodinu z príležitosti 70 rokov.

1x za Božie požehnanie pre Máriu Helenu J. a jej rodinu z príležitosti 10. rokov večného sľubu v SKr.

1x za Božie požehnanie pre Máriu Annu M. a jej rodinu z príležitosti 5. rokov večného sľubu v SKr.

 

Od SKr, júl 2021, v utorok 20.7. a vo štvrtok 21.7. odslúžené P. Rajmundom OP 2021.

2X za zosnulého pána Juraja Suchitru: Na príhovor sv.Jozefa, sv.Dominika, sv.Juraja a všetkých našich sv. patrónov, pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny prosíme o náručie Božieho Milosrdenstva pre pána Juraja a potrebné milosti pre jeho rodinu.

 

Od augusta 2020 do konca júla 2021 dalo SKr

odslúžiť 36 svätých omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

VIII. Materiálne zabezpečenie SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako je sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbame pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

 

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr.

 • – – – – –

 

Vyúčtovanie Duchovnej obnovy SKr v Trnave 22.8.2020:

Pánovi kaplánovi v bazilike sv. Mikuláša sme poďakovali za prijatie a odovzdali sme mu 200 ks obrázkov Zoslania Ducha svätého.

Rektorovi katedrály sv. Jána Krstiteľa sme odovzdali 250ks obrázkov sv. Jána Pavla II., keďže v tom čase bola v katedrále výstava o cestách pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Zároveň sme mu odovzdali prosbu o odslúženie 10 sv. omší s intenciami a 50€.

Duchovnú obnovu viedol P. Pius OP, ktorému sme odovzdali 100 obrázkov sv. Jozefa s modlitbou za šťastnú hodinu smrti pre jeho chorých v nemocniciach a 50€.

Výdaj v eurách: 100€

Veriaci si mali možnosť za dobrovoľný príspevok vziať informačník SKr, knižočku o sv. Margite Antiochijskej a ďalšie obrázky s modlitbami. Dobrovoľný príspevok, ktorý sme v kostole získali za dané materiály bol 22,60

Mínusová suma: -77,40€ bola vyúčtovaná a vyrovnaná v rámci pokladne SKr.

 

– – – –

Sociálna pomoc SKr:

 

V rámci SKr sme sa zapojili do projektu Pápežských misijných diel: Darujte svetu kňaza. Svojimi modlitbami a finančnou pomocou budeme podporovať seminaristu Famba Luanga Adriena, v seminári sv. Pia X., v Konžskej demokratickej republike. Prvú sumu 600€ sme zaslali na účet Pápežských misijných diel 12.10.2020.

 

 

Vyúčtovanie ostatných duchovných obnov a aktivít SKr sa nachádza v dokladoch pokladne SKr.

 • – – – –

 

Stav účtu SKr ku dňu 1. jún 2021 je 1413,47€.

 

Svojimi modlitbami ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 20€.

Za pravidelné prispievanie na účet ĎAKUJEM M. Ľubici, M. Paule, M. Janke J.

ĎAKUJEM všetkým sestrám SKr, ktoré na účet, alebo do pokladne v hotovosti, prispeli dobrovoľným finančným darom na podporu seminaristu.

Za pomoc ďakujeme Markovi Semešovi, ktorý v hojnej miere aj finančne podporuje SKr.

Za štedrosť Ďakujeme  všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu SKr, častokrát v skrytosti o čom vie iba naša Kráľovná rodiny a Dobrý Boh.

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek, duchovným alebo materiálnym, spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

 

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2021

 

 

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Potrebujeme Vás. Amen.

 

 

– – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava, lubomiracehulova@gmail.com; mobil:0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IBAN: SK8311000000002628175016

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411

www.spolocenstvokralovnarodiny.sk