Entries by marko.semes

Výstava Betlehemov SKr

Modlitba Narodený Pane Ježišu, buď na pomoci nám Tvojím služobníkom. S vierou, nádejou a láskou prosíme o Tvoje Požehnanie. Daj, aby sme v tomto roku neustále cítili Tvoju blízkosť. Buď naším útočiskom aj v týchto nie ľahkých časoch. Nech sa tešíme, že si naším sprievodcom a nech máme radosť vždy, kým šťastne nevstúpime do príbytku, […]

Vianočné koláče

Vianočné koláče: Milované BOHdieťa, Ďakujeme Ti za vianočné koláče, ktoré spájajú lásku tých čo ich piekli s tými, ktorí ich s láskou prijímajú. Ďakujeme Ti za zázrak  betlehemského svetla, ktoré Svätú zem spája so slovenskou zemou. Ďakujeme Ti za Teba samého, ktorý si spojil svoje Božstvo s naším človečenstvom. Amen.